Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розови лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга

 

 

ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

Цветните лъчи на светлината
 Цветовете

 

Prism_rainbow_schema

800px-Auto_Racing_RedinnocentUoneUpinkUcolourorange-block-700x700-300x300800px-Auto_Racing_Yellowiphone-wallpaper-flashy-green1_1_1320481003_98_air-balloon-gradientdarkblueANd9GcStgaAPRje74fYpFXUIugY6qMj-TzWIkFY3xMq6StbZtqlEB8f61wpretty_red_violet_postcard-p239148328893677627envli_400S5008030

 

 

ПОРЕДИЦА „ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО“

 

Сдружение „Слънчогледи“

София, 2013

 

 

ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА;  ЦВЕТОВЕТЕ


Лицензионни права
 
Creative Commons
Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 2.5 България

 

Съставители
Антония Йорданова, Трендафила Балдевска

 

Текст на стихотворенията
Антония Йорданова-Анная

 

Оформление
Веско Василев

 

Изображения
Shutterstock.com, Антония Йорданова

 

Издател
Сдружение „Слънчогледи“

 

ISBN 978-619-7033-15-1
Безплатно разпространение
Актуална версия на книгата: friendsoftherainbow.net

 

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки от Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО. От наличните източници – беседи, протоколи, разговори, както и от Завета на цветните лъчи на светлината – е извлечена есенцията чрез цитати и резюмета по разглежданите теми за светлината, цветните лъчи и цветовете. Добавени са цветни илюстрации и стихотворения за по-пълно свързване с вибрациите на съответните лъчи и цветове.

Книгата е разширено и преработено издание на книжката ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА със съставители Трендафила Балдевска и Ангел Кермедчиев.

 

Препратките, взети от хартиен носител най-често съдържат заглавие на том, издател, година на изданието и номер на страница. От електронен носител, препратките са описани със заглавие на беседата, тип (неделни беседи, утринно слово, окултен клас и т.н.) и година.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Светлината.. 12

Естество на светлината.. 12

СВЕТЛИНАТА – ПЪРВОТО БОЖИЕ БЛАГО.. 12

Качества на светлината.. 15

Източници на светлина.. 17

БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА.. 17

СВЕТЛИНАТА НА РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА.. 20

СВЕТЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО.. 22

БЛАГОТВОРНО ВЛИЯНИЕ НА СЛЪНЦЕТО.. 24

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЦЕТО.. 28

ТРИТЕ СЛЪНЦА – ФИЗИЧЕСКОТО, ДУХОВНОТО И БОЖЕСТВЕНОТО.. 30

ВЪТРЕШНОТО И ВЪНШНОТО СЛЪНЦЕ. 32

СВЕТЛИНАТА НА ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ЛУНАТА.. 34

СВЕТЛИНАТА В ПРИРОДАТА.. 36

ЧОВЕШКАТА СВЕТЛИНА.. 37

ИЗКУСТВЕНАТА СВЕТЛИНА.. 42

Свойства на светлината.. 43

ПРИЕМАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА.. 43

ПРЕЧУПВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА.. 43

РАЗЛАГАНЕ НА СВЕТЛИНАТА.. 46

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СВЕТЛИНАТА.. 46

Видове светлина.. 48

БЯЛА И ЧЕРНА СВЕТЛИНА.. 48

Разновидности на светлината.. 52

Степени на светлината.. 53

ФИЗИЧЕСКА И ДУХОВНА СВЕТЛИНА.. 54

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СВЕТЛИНА.. 55

ВИДЕЛИНАТА – ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА.. 56

Светлината и човекът.. 62

СВЕТЛИНАТА И ЛЮБОВТА.. 70

СВЕТЛИНАТА И УМЪТ. 70

СВЕТЛИНАТА НА ЗНАНИЕТО.. 70

СВЕТЛИНАТА НА ДРУГИТЕ ХОРА.. 70

СВЕТЛИНАТА И ОЧИТЕ. 71

СВЕТЛИНАТА И ЯСНОТО ВИЖДАНЕ. 75

СВЕТЛИНАТА И КОСАТА.. 75

СВЕТЛИНАТА И УСТАТА.. 76

СВЕТЛИНАТА И ХРАНАТА.. 76

Цветните лъчи на светлината.. 78

Слънчевите лъчи и цветовете.. 78

Цветовете.. 86

ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГЪТА.. 89

ЦВЕТНИТЕ ГАМИ.. 90

Човекът и цветовете.. 92

РАСИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 97

АУРАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 98

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 107

СЪЗНАНИЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ. 108

СМЪРТТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 109

ЛЮБОВТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 109

ОБИЧТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 110

СТРАХЪТ И ЦВЕТОВЕТЕ. 111

ЖЕЛАНИЯТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 112

МИСЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 112

МОЛИТВАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 113

КОНЦЕТРАЦИЯТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 113

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА.. 114

ПРОЗРЕНИЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ. 115

ГЛАВАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 115

ЛИЦЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ. 115

ОЧИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 118

ЧЕЛОТО И ЦВЕТОВЕТЕ. 122

УСТНИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 123

ПРЪСТИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 123

ДИШАНЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ. 123

ВКУСОВЕТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 125

ХРАНАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 125

ОБЛЕКЛОТО И ЦВЕТОВЕТЕ. 128

ЦВЕТЯТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 133

ЖИВОТНИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 135

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И ЦВЕТОВЕТЕ. 136

ЦИФРИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 137

ДУМИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 137

ДНИТЕ НА СЕДМИЦАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 138

ПЛАНЕТИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ. 139

МУЗИКАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 139

БИЖУТАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 143

ХУДОЖНИКЪТ И ЦВЕТОВЕТЕ. 143

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ. 144

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ. 144

ДИАГНОЗАТА И ЦВЕТОВЕТЕ. 147

ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ... 147

ЛЕКУВАНЕ С ЦВЕТОВЕТЕ. 147

Видове лъчи.. 155

Светлите лъчи.. 157

Светлият цвят.. 157

Човекът и светлият цвят.. 157

Бяло.. 158

Белия лъч. 159

Белите лъчи. 159

СВЕТЛИТЕ СИЛИ.. 159

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА БЕЛИТЕ ЛЪЧИ.. 159

Белият цвят.. 159

Човекът и белият цвят.. 162

ОБМЕН МЕЖДУ ХОРАТА.. 163

ЛИЦЕТО И БЕЛИЯТ ЦВЯТ. 163

ЗЪБИТЕ И БЕЛИЯТ ЦВЯТ. 164

КОСАТА И БЕЛИЯТ ЦВЯТ. 164

ОБЛЕКЛОТО И БЕЛИЯТ ЦВЯТ. 165

Черно.. 166

Човекът и черният цвят.. 167

ТЯЛОТО.. 167

ОБЛЕКЛОТО И ЧЕРНИЯТ ЦВЯТ. 169

Белият и черният цвят.. 170

Човекът и черният и белият цвят.. 173

КОЖАТА.. 173

ЛИЦЕТО.. 174

Червено.. 176

Червените лъчи. 177

Червеният цвят.. 178

ОКТАВИ НА ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ. 181

Въздействие на червения цвят върху човека. 183

Червеният цвят в природата. 196

Човекът и червеният цвят.. 197

ОБМЕН МЕЖДУ ХОРАТА.. 198

ЛИЦЕТО И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 199

МИСЛИТЕ И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 201

ДУМИТЕ И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 202

ОБЛЕКЛОТО И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 202

МУЗИКАТА И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 203

ХРАНАТА И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 203

ЦВЕТЯТА И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 204

ЗДРАВЕТО И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ. 205

ЛЕКУВАНЕ С ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ. 207

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ. 208

ЧУДЕСА С ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ. 209

Нездравословни нюанси на червеното. 209

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЪМНОЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ. 210

Червеният и белият цвят.. 211

Розово.. 212

Розовите лъчи. 213

Розовият цвят.. 213

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РОЗОВИЯ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА.. 214

ПРИДОБИВАНЕ НА РОЗОВИЯ ЦВЯТ. 215

ЛЕКУВАНЕ С РОЗОВИЯ ЦВЯТ. 216

Портокалено.. 217

Портокалените лъчи. 218

Портокаленият цвят.. 219

Въздействие на портокаления цвят върху човека. 220

Човекът и портокаленият цвят.. 223

ОБЛЕКЛОТО И ПОРТОКАЛЕНИЯТ ЦВЯТ. 224

МУЗИКАТА И ПОРТОКАЛЕНИЯТ ЦВЯТ. 224

ЗДРАВЕТО И ПОРТОКАЛЕНИЯТ ЦВЯТ. 224

ЛЕКУВАНЕ С ПОРТОКАЛЕНИЯ ЦВЯТ. 224

Жълто.. 226

Жълтите лъчи. 227

Жълтият цвят.. 228

Въздействие на жълтия цвят върху човека. 228

Човекът и жълтият цвят.. 235

ЛИЦЕТО.. 235

МУЗИКАТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. 238

ОБЛЕКЛОТО И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. 238

МИСЛИТЕ И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. 238

ОБИЧТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. 239

ЦВЕТЯТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. 239

ХРАНАТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. 239

ЗДРАВЕТО И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. 239

ЛЕКУВАНЕ С ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ. 240

Зелено.. 242

Зеленитe лъчи. 243

Зеленият цвят.. 244

Въздействие на зеления цвят върху човека. 244

ПРОПОРЦИИ И БАЛАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ. 249

ГАМИ НА ЗЕЛЕНОТО.. 249

Човекът и зеленият цвят.. 249

ОБЛЕКЛОТО И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ. 251

ДУМИТЕ И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ. 251

МУЗИКАТА И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ. 252

ЗДРАВЕТО И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ. 252

ЛЕКУВАНЕ СЪС ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ. 252

Синьо.. 254

Сините лъчи. 255

Синият цвят.. 256

Въздействие на синия цвят върху човека. 256

Човекът и синият цвят.. 261

ЛИЦЕТО.. 261

ЦВЕТЯТА И СИНИЯТ ЦВЯТ. 262

МУЗИКАТА И СИНИЯТ ЦВЯТ. 262

ОБЛЕКЛОТО И СИНИЯТ ЦВЯТ. 263

ХРАНАТА И СИНИЯТ ЦВЯТ. 263

ЛЕКУВАНЕ СЪС СИНИЯ ЦВЯТ. 263

Нюанси на синия цвят.. 264

Ясносиният цвят.. 264

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЯСНОСИНИЯ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА.. 264

Тъмносиният цвят.. 265

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЪМНОСИНИЯ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА.. 265

Виолетово.. 266

Виолетовите лъчи. 267

Виолетовият цвят.. 267

Въздействие на виолетовия цвят върху човека. 268

Човекът и виолетовият цвят.. 271

ОБЛЕКЛОТО И ВИОЛЕТОВИЯТ ЦВЯТ. 272

ЦВЕТЯТА И ВИОЛЕТОВИЯТ ЦВЯТ. 272

ЛЕКУВАНЕ С ВИОЛЕТОВИЯ ЦВЯТ. 272

Ултравиолетовите лъчи. 273

Аметистово.. 274

Аметистовите лъчи. 275

Аметистовият цвят.. 275

Въздействие на аметистовия цвят върху човека. 275

Диамантено.. 277

Диамантовите бели лъчи. 278

Диамантовият бял цвят.. 278

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДИАМАНТОВИЯ БЯЛ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА.. 278

КАЧЕСТВА НА ДИАМАНТА.. 278

КАЧЕСТВА НА УЧЕНИКА.. 278

ДИАМАНТЕНА ЗАЩИТА.. 279

Въздействие на цветовете върху човека.. 280

Завета на цветните лъчи на светлината.. 284

Бъдеще.. 286

Заключение.. 290

 

 

 

 

 

Вие сте хора на сенките, вие сте същества фиктивни, а не реални. ...  За да не бъдете сенки, вие трябва да минете от временното към вечното, да потърсите Бога – подразбирам да търсите светлина и топлина. И тази светлина ще внесе във вас онзи идеал, за който копнеете.

(Растете в благодат!,  НБ, 17 г.)

 

 

Човек може направо да черпи енергия  за поддържане на своя организъм от светлината,  ако знае нейните закони; от живота, ако го разбира, и от любовта, ако се стреми към нея. Тези са трите източника, от които човек може да черпи сила, живот и здраве. Има ли тези неща в себе си,  той е придобил истинското щастие на земята.

(НАШЕТО МЯСТО – изд. 1932 г. София - 83)

 

 

Светлината

Естество на светлината

СВЕТЛИНАТА – ПЪРВОТО БОЖИЕ БЛАГО

Вярвам в първото Божие благо, светли­ната, чрез която е създаден светът. (ВЕЧ­НОТО БЛАГО - 359) (ЧЕТИРИТЕ ПРАВИЛА, СБ, 43)

Няма по-реално нещо от светлината, от въздуха, от во­дата и от хляба… Хляб, вода, въздух и светлина - ето че­ти­­рите елемента, проводници на живота. (НО­ВИЯТ СВЕТИЛНИК – изд.1946 г. - 141)

Човек трябва да има свещено отношение към светлината, въздуха, водата и хляба, да ги разбира. … Ти ще използваш разумно благата на живота, само когато ги приемаш съзнателно и с любов. Иначе, ще виждаш светлината около себе си, но ще живееш в тъмнина; ще дишаш въздух, и пак ще се задушаваш; ще пиеш вода, и все жаден ще ходиш; ще ядеш вкусни ястия, но, въпреки това, ще остаряваш. (ВЕЧНОТО БЛАГО, СБ, 15 август, 43 г.)

Иска ли да се развива правилно, чо­век първо ще при­е­ме светлина, после топлина, след това - въздух и най-после твърда храна за тялото. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 63)

За да поддържа живота си, човек се нуждае от три важни, съществени неща. Те са следните: светлина, живот и любов. Светлината открива физическия свят и помага за разбиране на живота. Ако човек не разбира законите на светлината, той не може да разбере законите на живота; ако не разбере живота, той не може да разбере законите на любовта. Ако човек не разбере законите на светлината, на живота и на любовта, в него ще се зароди вътрешно разногласие. Вътрешното разногласие създава външен дисонанс. (НАШЕТО МЯСТО, СБ, 1931 г., б. Хигиена на живота – изд. 1932 г. София - 78)

Зад светлината е скрит Бог. Без светлина ние не можем да видим Бога. Да виждаме нещата, това значи да ги разбираме, да ги познаваме. Думата „виделина“ означава знание. Думата „светлина“ означава проявения Бог. Значи само проявеният Бог е светлина. (СЛАБОТО И СИЛНОТО, РБ, 32 г.)

Казват, че Бог е светлина. Светлината е форма, по коя­то Бог изпраща живота в света. (НЕДЕЛИМОТО, НБ, 1942 г., б. Благословен – изд. 1998 г., Кърджали)

Светлината е материална сила, подобна на извор. Когато се намери под известно напрежение, тя извира, лъкатуши, извива се в различни посоки и облива целия свят. Тя полива всички живи същества, хора, растения и животни, както водата, и ги заставя да растат и да се развиват. (ДА ВИ ДАДЕ, НБ, 29г.)

Свет­лината не се образува сега, тя вечно съществува; то­ва, което наричат трептения на етера, то не е нищо друго, освен отражение на самата светлина. Казва се в Писанието, че Бог живее във вечна, непристъпна светлина. Тъй щото, светлината и топлината същест­вуват вечно. (ВЛИЗАНЕ – изд.1930 г. София - 76)

Светлината съществува в нашия ум, благодарение на известен брой трептения. Обаче, тя съществува и без тези трептения. Тя се проявява и по друг начин, вън от физическия. (ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ, б. Запалят свещ, НБ, 1920 г.)

Щом се прояви Любовта, ражда се животът. А щом животът се яви, явява се и светлината. И така, великият принцип на живота е, който е произвел светлината. А светлината от своя страна, е произвела всички живи форми в Природата. Тя е най-великият деец в творческата и работа. (УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ, СВЕТЛИНАТА)

Всички предмети на Земята, всички растения, жи­вотни и форми на хората не са нищо друго, освен светлина, видоиз­менена в своите най-разнообразни про­я­­ви. С една реч, всичко е светлина. От всичко туй следва, че светли­ната, за която говорим, не е мъртва, не се със­тои само от треп­тения, както общо се твърди, но тя съдържа нещо повече. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 79)

Ако сте ясновидци и разглеждате светлината, ще видите, че тя е едно движение на вълни - ако нямаше тези вълни, светлината не би се образувала. … Светлината е акт от психическия свят. Движенията са физически, но по­нятието за светлина е духовно - то е акт на Духа. Следователно ние виждаме само чрез Духа. (СИЛА И ЖИВОТ ІІ том - изд.Б; Братство 2006 г. София -137)

От Космоса идат към Земята... свет­лин­ни вибра­ции и като дойдат до земята, те се видоизменят и се ражда оная оби­к­­­новена свет­лина. Зад обик­новената све­т­­лина седят други енергии от по-висок род, а зад последните седи нещо разум­но. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 76)

Светлината представлява сбора от съзнанията на всички живи същества, от най-малките до най-голе­мите, включителна и човека. (НАШЕТО МЯСТО – идз.1932 г. София – 82)

Това, което прави предметите, както и цялата об­ста­новка около нас видима, ясна, разбрана, наричаме свет­лина. (ЕС­ТЕС­Т­ВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 45)

Светлината – това е външното условие за про­явление на мисълта. (НАЙ-ЛЕСНОТО – изд.1998 г. София – 78)

Единственото нещо, което ние виждаме, и което може да ни причини радост, щастие и блаженство, това е самата истина. Истината е тази светлина, която постоянно влиза в нас. Тя носи живот. Това, което виждаш, е истината, която носи храна за човека. Тя носи храна чрез светлината. Значи, това, което носи истинската храна за човешката душа, това е истината. Тази храна е истинската светлина за душата. Тази светлина ни разкрива света отвън. (ТОЗИ Е ЖИВИЯТ ХЛЯБ – НБ 34/35, Кърджали 98 г. - 22)

Качества на светлината

Светлината е само една сила в света, която дава въз­­можност ­на всичко да расте и да се развива. (ДВАТА ПРИРОД­НИ МЕ­ТО­­ДА - 4)

Светлината регулира топлината. (НО­ВИЯТ СВЕТИЛНИК - 11)

Светлината взима участие в преуст­рой­ване на чо­веш­кия организъм. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 356)

Тя съединява и разединява. Мърт­вите тела, свет­лината и топлината ги разединява, а живите ги съединява. Мър­­твите тела се разкапват, а живите възрастват. (БЕСЕДИ, ОБЯС­НЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 - 272)

Светлината е жива, разумна сила, която прониква в чо­века и го обновява. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 16)

Качеството на светлината е да осве­тява и най-скрити­те места в човешкия организъм, да отваря пътя му и да го ос­вобождава от заблуждения и проти­воречия. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 144)

Господ, Който праща своята свет­лина от небето, тя са­мо в царски ли палати влиза, само в клетките ли отива? - Не, навсякъде. Тя прониква и в най-мръсните места, като ги осветлява, по­вдига и пречиства... Светлината влиза ­на­всякъде... Тази Божествена светли­на, именно, прониква във вас, в най-тайни­те, в най-скритите места, за да ни очис­ти. (III МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 81,82)

Тя носи мир и разширяване на чо­веш­ката душа. (ВЕЧ­ВОТО БЛАГО - 346)

Светлината разкрива живота. (ПОУ­ЧАВАШЕ ГИ - 58)

Няма друга сила в Природата, която може да милва и гали, както светлината. (ВЕЧВОТО БЛАГО - 346)

Тя е достъпна за всички живи съ­щест­ва. (ПОУ­ЧА­ВАШЕ ГИ - 59)

Някои казват: силната светлина ослепява човека. Вярно е, но трябва добре да схванете мисълта. За коя светлина се разбира това? - За физическата, за материалната светлина. Някои казват, че Божествената светлина ослепявала. Не, това е лъжливо положение. Аз не зная, как хората са дошли до този извод. Други казват: Божествената светлина е недостъпна. Тази светлина е недостъпна само за невежия, понеже не знае пътя към светлината. Всеки, който е дошъл до Божествената светлина, знае, че тя е достъпна. Това пък че Божествената светлина ослепявала човека, е измислица на черното братство. (б. ПРАВАТА МИСЪЛ, Съборно слово, 27 г.)

Ударите на светлината изхвърлят лошото навън, а изкарват доброто отвътре. Следователно, дойде ли Божествената светлина върху човека, тя ще изкара лошото от неговия ум навън и ще отвори път на доброто, което се крие в душата му. (б. ЗАПАЛЯТ СВЕЩ, НБ, 1920 г.)

Хората са доволни от слънцето само сутрин, най-много до обед. След обед вече те стават недоволни, от него и започват да търсят дебела сянка да се скрият от лъчите му; страх ги е от него, защото то ги боядисва, прави ги черни. Това показва, че и слънцето е нещо недоволно от хората. Защо почерняват хората от слънцето? Слънцето има едно особено свойство да извлича навън лошите мисли и желания на хората, вследствие на което те почерняват. Ако искате да познаете, какъв е човек, поставете го на прякото влияние на слънцето. Ако той почернее напълно, значи в неговите мисли и желания има нещо нездравословно; ако пък никак не почернее, и това не е добре. Туй показва, че този човек не е здрав, и слънцето не е в сила да го лекува. Все трябва да стане поне малко изгаряне на кожата. Обаче, има начин когато човек може да не почернява от слънцето. – Какъв е този начин? – Да преобрази своите мисли и желания в добри. (б. НОВАТА ЗЕМЯ, НБ, 1927 г.)

Чернота, предизвикана от слънчевите лъчи, показва, че слънцето е извлякло от организма на човека всички утайки, нечистотии, всичката гъста материя. Ако човек не почернява, тази гъста материя остава в организма му и впоследствие създава ред болезнени състояния. В духовния човек тази гъста материя излиза на повърхнината, и той се чисти, а в обикновения човек тя остава вътре. (б. ЩЕ ОЗДРАВЕЕ, НБ, 1927 г.)

Източници на светлина

Светлината също е Божествена проява, безразлично отде иде: от Слънцето, от електрическата машина или запалената свещ. Отдето и да иде, светлината има Божествен произход. (ВЕЧНОТО БЛАГО, СБ, 3 октомври 43 г.)

Ще кажете, че светлината се проявява чрез всяка лампа. Всяка светлина, отдето и да иде, е отражение на Божествената светлина, но отражението изчезва, ако не е свързано с главния източник. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, б. Ако не бях дошъл, НБ, 1919 г.)

БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА

Бог сам по Себе Си не е светлина, ала произ­вежда светлината и се проявява в нея. Неговият Дух носи пълната светлина. (УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ, СВЕТЛИНАТА)

Светлината и тъмнината, сами по себе си, не са нещо реално. Оня, от когото излизат е истинската реалност... Ра­зумността е вън от лампа­та, тя е скри­та в оня, който на­тиска бутона. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 218)

Не разчитайте на самата светлина и тъмнина, но на Оня, който ги управлява. Той желае да ти даде нещо, но иска да остане незабелязан. Ти можеш да Го намериш по посоката, отдето идат свет­ли­на­та и тъмнината. (НОВИЯТ СВЕ­ТИЛ­НИК - 218)

Светлината е приз­нак на она­зи ми­съл, ко­ято Великият от­п­ра­вя към всич­ки жи­­ви съ­щес­т­ва на Земята. Тази свет­лина и­мен­но ни въз­рас­т­ва и подкрепва. Без нея ня­ма живот, ня­ма мисъл, ня­ма знание. (БО­ЖЕСТВЕНЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ ­ изд.1940 г. София - 283)

Всичко в света се движи около светлината. Тя е крайната цел на Би­тие­то. Да се слее човек със светли­на­та, коя­то излиза от Бога, това е сми­сълът на живота. Малцина придобиват тази светлина. Христос носеше Божията светлина в себе си и я изяви като мъдрост и знание… Много пъти човек ще слиза на Земята, докато придобие свет­лината, коя­то ще го заведе при Бога. (ВЕ­ЛИ­КИТЕ УСЛО­ВИЯ НА ЖИВОТА - 15)

Онова, Което уреж­да всич­ки неща в света, то е Бо­жест­веният Дух. От него произтича свет­лината. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО изд.1999 г. София - 575)

Божествения Дух е, Който регулира трептенията на свет­ли­ната и я прави достъпна за човешкия ум. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 579)

Присъствието на Духа създава неприривна светлинна енергия в човешкия ум. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том – 125)

Умът ни става ценен, когато влезе в Божес­т­ве­на­та свет­лина. Да бъдем про­водници на Божията свет­лина. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 175)

Много учени и религиозни хора каз­ват, че имали свет­лина в ума си, топлина в сърцето си, мир в душата си, но тази светлина и топлина, този мир, за които те говорят, са обикновени състояния у тях. Те днес имат светлина в ума си, утре я изгубват; днес имат топлина в сърцето си, утре я изгубват; днес имат мир в душата си, утре го из­губват. Кога­то Бо­жест­вената светлина и топлина дойдат в ума и сърцето на човека, те не го напу­щат, докато той сам не зат­вори кепен­ците на своите прозорци. (ПРОСТИТЕ ИСТИНИ - 12)

Божественото излъчва светлина и радост. Влезе ли в човека, тази свет­ли­на се изявява като интели­гент­ност. (ВЕ­ЛИ­КИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА - 15)

Приемай светлината с любов и знай, че Бог е в нея. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 141)

Божествената светлина носи живот, Божествената светлина носи щастие в себе си. Носи свобода индивидуално, за всеки едного. (ДА БЪДЕШ ОБИЧАН, НБ, 39 г. )

Изложете, кое и да е цвете на Слън­цето и веднага в него ще се пробуди ис­тинското знание - то ще знае как да цъф­не; изложете и кое и да е плодно дър­во на слънчеви­те лъчи и то не само ще се научи да цъфне и завърже, но ще знае и как да узрее и да приготви своята семка по най-пра­вилен начин. Следова­телно, по същия закон и ние, ако се из­ло­жим на Божест­вената светлина, ще се пробуди и у нас заспалото от хиляди години зна­ние. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 85)

Всеки един от вас има светлина в ума си... Разчитайте на Божествената светлина, която Бог е вложил във вас. (б. НАЙ-ВЕЛИКОТО, НБ, 40 г.)

Светлината също е Божествена проява, безразлично от где иде – от слънцето, от електрическата машина или от запалената свещ. Отдето и да иде, светлината има Божествен произход. Тя се дължи на мисълта на възвишените същества, които живеят на слънцето. Ако и тяхната мисъл беше толкова егоистична, както на хората, светът щеше да тъне в мрак и тъмнина. (ПРОЯВЕНИЯТ ЖИВОТ, СБ, 1943 г.)

Деветте блаженства представят де­вет метода за въз­при­емане на Божест­вената светлина, която пов­ди­га човеш­кия ум, сърцето и душата. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 227)

СВЕТЛИНАТА НА РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА

По светлината на слънчевия спектър би могло да се познае има ли същества на Слънцето, или няма. Преди всичко дето има разумен живот, Светлината иде по особен начин. Например ако вие запалите една лампа, ще видите, че трептенията на тази светлина се разпространяват по един начин, а когато Светлината излиза от разумни същества и се смесва със светлината на лампата, тогава трептенията на последната се разпространяват по друг начин. Значи има разлика между разпространението на светлинните лъчи, които излизат от едно неразумно и от едно разумно същество – законите са различни. (ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИКА. ЖИТНОТО ЗЪРНО, МОК, 25 г.)

Коя е при­чината за сли­за­­нето на светлината към Земята? - Някакво нап­режение или им­пулс. Както сгъстеният въздух се стре­ми да се раз­шири и да заеме голямо про­стран­ство, така и свет­ла­та ангелс­ка мисъл се стреми да се разшири и заеме голям обем и да свърши известна ра­бота. Ние въз­при­е­маме тази мисъл като светлина и я използваме. Свет­лината, която полу­чаваме, не е нищо друго, ос­вен подарък от Любовта. Значи, човек се крепи и живее, бла­годарение на Лю­бовта на разумния свят. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 17)

Чрез свет­ли­на­та се про­явя­ват всич­ки свет­ли, ра­зум­ни съ­щес­т­ва и пред­ла­гат ус­лу­ги­те си на хората. Чрез топ­ли­на­та пък се про­явя­ват всич­ки възвишени, лю­бе­щи души. (ДЕЛАТА БОЖИИ ­ 97)

Казва се, че колкото по-силна е све­т­­ли­ната, толкова по-интелигентни са съ­ще­ст­вата, които я създават. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 222)

Когато възвишените същества про­ек­тират своите мис­ли, те се разпрост­раня­ват като слънчеви лъчи и огряват души­те. (ДОБРИ НАВИЦИ - 165)

Колкото и да са ефир­ни те­зи лъчи, в тях вли­зат ра­­­­­зум­ни същества, пъ­ту­ват ка­то в трен. Слънчевите лъ­чи се раз­го­ва­рят с тях, но­сят ги в простран­ство­то. (НЕ­РАЗРЕ­ШЕ­НОТО – 77)

Всеки светъл лъч, който прониква в мозъка на човека, и всеки топъл лъч, който прониква в сърцето му, не са нищо друго, освен разумни същества, които го обичат. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯ СВЯТ – изд.1940 г. София – 520)

Външната светлина, която виждаме е резултат на ми­сълта на възвишените същества, които са над нас - тя излиза от очите на тия същества. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 0-2.12.89)

Когато светлината влезе в човеш­ки­те очи, тя се радва, понеже има ума на ед­но разумно същество. (III МЛАДЕЖКИ СЪ­БОР - 83)

Накратко казано: Светлината е про­ек­ция на мислите, чув­ствата и жела­нията на възвишените същества. Чрез своите мисли, чувства и желания, тия същества се стре­мят да повдигнат всич­ки хора, всички живи същества на Зе­мята. (ДОБРИ НАВИЦИ - 165)

Всеки лъч на светлината пред­ста­вля­ва проекция на едно от желанията на някое възвишено същество. Лъчът, кой­то иде от съзнанието на възвишеното същество, е подобен на слънчевия лъч, който минава през вас и произвежда чувство на приятност, на радост и весе­лие. Това същество, което изпраща лъ­ча си във вашите очи, във вашия мо­зък, иска да има правилно отражение на своя лъч. Какво правят някои хора? Те възприемат този лъч, отправят погледа си към земята и се запътват към някоя кръчма. (ДОБРИ НАВИЦИ - 164)

Светлината и топлината са под­буди­телни причини във висшите светове. Чрез тях разумните същества регули­рат силите на физическия свят. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 11)

СВЕТЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО

Бог се про­явя­ва чрез Слънцето, от­де­­то чо­век чер­­пи жи­вот­вор­на енергия. (НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА ­ 78)

Ние считаме Слънцето не като ня­какво мъртво тяло, а като живо същес­тво. (В ЦАР­СТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 13)

Освен огнено тяло, Слънцето пред­ста­вя и съвкуп­­ност от светли, ра­зумни съще­ст­ва. (ОПОРНИ ТОЧКИ В ЖИВОТА - 84)

Слънцето... е израз на ко­лек­тив­на­та дейност на ра­зум­ни съ­щества. Като ра­бо­­тят и мис­лят, те про­из­веж­дат свет­лина, ко­ято из­п­ра­­щат на це­лия свят. Ние на­ри­ча­ме та­зи свет­ли­на слън­чева. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА ­ 158)

Светлината е език на слънчевите жи­тели - те, като си говорят, образуват свет­лината. Тя е техният говор, затова е тол­кова прият­на. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 180)

В слънцето има един стремеж на любов, да изпрати своята помощ към онези, които се нуждаят. Следствие на това има едно вътрешно състезание, кой да иде по-напред да слугува. Ако вие можехте да виждате, щяхте да видите: то са хиляди и хиляди разумни същества, които излизат като слънчеви лъчи, облечени със своите мантии, тичат по вселената и разнасят светлина. После пак се показват в слънцето. Има теория, че тия петна, които се явяват на слънцето, са ангелите, които се връщат, отварят се слънчевите врати и хората виждат само тъмните врати. Те са си свършили работата, затова тъмни стават и големи отвърстия има. (б. ТЪРПЕНИЕ, МОК, 1939 г.)

От сут­рин до ве­чер Слънцето из­п­ра­ща щед­ро сво­ите блага, от ко­ито все­ки мо­же да се ползва. (БОЖЕСТ­ВЕНЯТ И ЧОВЕШ­КИЯТ СВЯТ ­ 184)

То из­п­ра­ща свет­ли­на­та и топ­ли­на­­та си по це­лия свят ка­то сим­воли на Мъд­ростта и Любовта. (ДЕЛАТА БОЖИИ ­ 97)

Нали някой път, като гледате Слънцето, излизат лъчи. Всеки лъч е център на разумна сила. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА, МОК, 1939 г.)

Дръжте всеки слънчев лъч! Вие мо­жете да задържите всеки слънчев лъч за се­кунда, две или най-много за една ми­нута, но колко­то време и да сте го за­дър­­­жали, радвай­те се, за­щото той скоро ще за­мине. След него иде друг, зад­ръжте го и пак се радвай­те. Тези лъчи ние нари­чаме свет­ли същества, които са положили душите си за прияте­лите си. Те са души, които излизат от Бога и минават през вас. (НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА ­ 85)

Приемайте слънчевата светлина в себе си и с нея си служете. (ПОУЧАВАШЕ ГИ - 98)

Съвременните хо­ра се нуж­да­ят от ново раз­би­ра­не на нещата, с ко­ето да пре­ус­тро­ят мозъка, дробовете, сто­маха, как­то и мус­кул­на­та си система. Докато не пре­ус­трои свои­те удове, чо­век не мо­же да въз­при­ема пра­вил­но свет­ли­ната, ко­ято иде от Слън­цето. (ДВИ­ГАТЕЛИ В ЖИВОТА ­ 196)

Не се съмнявайте във възможността на Слънцето да ви стопли. Слънцето има всичките възможности да ви стопли. От вас зависи какво положение сте заели по отношение на него. Ако се качите на един планински връх, въпросът лесно се решава. Ако сте в някоя долина, ще трябва да се нагодите специално, да може слънчевата енергия да действува върху вас. Направите ли това, и слънчевата енергия ще из­върши своята работа. Така правят и растенията. Когато искат да се ползуват от слънчевите лъчи, те специално се нагаждат към тях. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ , НБ, 1940 г – изд.1999 г.)

Слънцето огрява всички живи съще­ства еднакво, но те ня­мат еднакво от­ношение към него. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 183)

Ти изядеш една ябълка. Тази ябълка, като влезе в тебе, ще внесе най-хубавата мисъл, която е донесла от слънцето. После тази ябълка ще ти даде най-хубавата топлина, която е в слънцето, която слънчевите хора имат в себе си. Тази ябълка ще внесе сила, която слънчевите хора имат. Казвате: „Има ли хора на слънцето?“ Хората, които живеят на слънцето, са ангели. Ходят, излизат по цялата Слънчева система и регулират живота на земята. По всичките планети ходят, и се връщат на слънцето. Някой път отиват и по други слънчеви системи. Те излизат на полкове, и пак се връщат. (ВЪЗПИТАНИЕТО, НБ, 41 г.)

За да дойде слънчевата светлина отгоре на земята, тя се привлича от образа Божи, който е в човека, и от подобието Божие, което е във вас. Слънчевата светлина се е влюбила в човека, дошла да го види. Като му дошла на гости, донесла му всичките тия блага. (БОЖИИТЕ БЛАГА, НБ, 42)

Слънцето, което днес изгрява, тази светлина, която изпраща, ако вие я разбирахте и възприемахте както трябва, учени глави бихте станали. Със закона на светлината, ако съвременните учени хора се заемеха да го изучат, светът щеше да се оправи. Ако вие разбирахте закона на светлината, вашите работи щяха да се оправят. (ОСВОБОДЕНИ, НБ, 32)

БЛАГОТВОРНО ВЛИЯНИЕ НА СЛЪНЦЕТО

Бог се проявява чрез Слънцето, от дето човек черпи животворна енергия. (НИ МЪЖ НИ ЖЕНА - 78)

Човек може да се ползува от благотворното влияние на всички лъчи, ако знае как да се поставя към тях, какво положение да заема, как да посочва своите мозъчни енергии и енергиите на своята симпатична нервна система. Ще кажете, че човек трябва де се излага на действието на ранните слънчеви лъчи, когато Слънцето изгрява. Така е, но той трябва да знае накъде да бъде обърнат, когато Слънцето е перпендикулярно на зенита. За тази цел мисълта на човека трябва да бъде съсредоточена към Слънцето. Когато Слънцето залязва, мисълта на човека трябва да бъде съсредоточена на запад. Когато Слънцето е на юг, мисълта на човека трябва да бъде съсредоточена към юг, а когато е на север, мисълта му трябва да бъде насочена на север. Следователно, за да може да се ориентира по отношение цветните лъчи, Природата изисква от човека най-малко 5–6 положения. Само така вие можете да ги употребите като органически сили за вашето развитие. (ЗДРАВОТО УЧЕНИЕ, НБ, 1937 г.)

Ще турите основа Слънцето – дълго време ще мислите какво са топлината и светлината на Слънцето. Когато човек дойде под влиянието на Слънцето, има такава широка душа, че той се радва на всичко. Всичко използва и неговият ум работи. И после, Слънцето е един от великите фактори, за да се възстанови онова, нормалното здраве, което хората трябва да имат. (СЛЪНЦЕТО, МОК, 27г.)

Вие тряб­ва да се свър­з­ва­те със Слън­­цето, за да се пол­зва­те от не­го­во­то вли­я­ние. Слън­цето вли­яе глав­но вър­ху слън­­че­вия въ­зел и сим­па­тич­на­та нер­в­на сис­тема на човека. (СВ­ОЕТО МЯСТО - 137)

Всяка сутрин Слънцето изгрява и раз­дава изобилно Божиите блага. Чо­век тряб­ва да приема енергия от Слън­­­­цето за своя мозък, за своите дро­­бове, за своя стомах, и за своето тя­­­ло. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 273)

Ставайте сутрин рано, преди изгря­ва­нето на Слън­цето, да приемете него­вото благословение и след това да за­почнете работата си. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО - 152)

Зората дава на човека такива енер­гии, каквито ни­коя друга сила не е в състояние да му даде. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 6)

Когато наблюдаваш слънцето, кажи: "О, слънчице светло, слънчице ясно, като гледам твоите добродетели, покажи ми начина, как да проявя и аз своите скрити добродетели и да ги разработя в себе си." (б. КРОТКИТЕ, ИБ, 1921 г.)

Слънчевата енергия през четиртях годишни време­на оказва четири вида влияние. Пролетта и лятото предста­вляват прилив на слънчевата енергия към Земя­та, а есента и зимата - от­лив. Затова най-благотворното влия­ние на Слън­цето за­почва от 22 март. Всички онези ор­га­низ­ми, ко­ито са здра­во устроени, се ползват от тази енергия, а слабите ор­ганиз­ми се раз­топяват от нея и от­слаб­­ват още повече. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 9)

Да посрещнеш изгрева на Слън­цето, това подраз­би­ра да се свържеш съзнател­но с него, за да могат него­ви­те сили да потекат през твоя органи­зъм. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 225)

Ако излизаш сутрин рано да по­срещ­неш Слънцето бъди там на време, преди да се е показало на хоризонта. Посрещни първият лъч на изгрява­щото Слънце. Той е най-важният...Той крие в себе си силата и мощта на Слън­цето... Първият лъч носи богатст­вото на всич­ки лъчи... Най-светлата ми­съл, най-възвишеното чувство, най-кра­сиво­то действие съдържа в себе си първият лъч на Слън­цето, който про­никва в човешката душа. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ - III изд.- 7,10)

Енергиите, които излизат от Слън­цето, крият в себе си запас от жизнени сили, от лечебни енергии. (ПОСОКА НА РАС­ТЕ­НЕ - 67)

Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да по­срещат всяка сутрин изгрева на Слънцето. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 21)

Изгревът на Слънцето е в сила да да­де утеха на чо­­веш­ката душа и подем на човешкия дух. (БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, изд. 1934 г. - София)

Много от болестите се лекуват със Слънчевата енер­­гия. При това, дока­зано е, че всяка болест има опреде­ле­но вре­ме, когато се лекува. Някои бо­лести се лекуват през май, други - през юни, юли, изобщо през цялата година. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - III том -106)

Когато искате да се лекувате със слънчеви лъчи, най-добри часове са от 8–10 часа. (ТРИ КАТЕГОРИИ УЧЕНИЦИ, ООК, 22 г.)

Иска ли човек разумно да използва енергиите на Слън­цето, той трябва да излага гърба си на ранните слън­чеви лъ­чи, още преди изгряването на Слън­це­то. Енер­­­­гиите, кои­то ще приеме по това вре­ме, се равняват на енер­гиите, ко­­и­то би приел, ако се излага цял ден на Слънцето. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 68)

Закон е: ако искаш да бъдеш богат, учен и здрав, изложи гърба си на Слънцето – така ще познаеш Бога и Христа. Ако си гневен или мразиш някого, изложи гърба си на Слънце, отправи погледа си към Земята и тя ще отнеме отровата, която се е вмъкнала в кръвта ти. (б. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, 1919 г., Сила и живот, т. 4, 2010 г. - 17)

Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир, излагайте гърба си на залязващото слънце, а лицето си отправете към изток. При това положение вие ще изпитате дълбок вътрешен мир и ще разберете, че не трябва да се тревожите за нищо и за никакво. Жителите на слънцето живеят в голямо изобилие, вследствие на което не се тревожат за нищо. Тяхната задача е да изпращат блага по цялата слънчева система. Те определят бюджета на всички същества, на всички хора, на всички държави и народи, на цялото човечество, на всички планети. (ЖЕЛАНИЯТ МИР, РБ, 38 г.)

Идейният човек никога не остарява, той винаги е млад. Който разбира същината на живота, той гледа съзнателно и на изгряването, и на залязването на слънцето. Като изгрява слънцето, той знае, че то носи безброй блага за живота. Ама щял да почернее от слънцето – той не се смущава от това. За него слънцето представя сбор от милиарди разумни същества, които идват на експедиция на земята. Всяко разумно същество оставя своя подпис върху лицето на хората, да знаят, кой ги е посрещнал. Тези подписи, именно, хората наричат почерняване. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА, ООК, 1929)

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЦЕТО

Причината на болестите може да произтича от въздуха, може да произтича от водата, може да произтича от храната, и най-после може да произтича от светлината. Туй поверие на хората да бягат от слънце, то си има свои дълбоки причини. Някой път трябва да бягаш от слънцето, но не всякога. Трябва да знаеш кога. Някои хора като се наплашили, бягат всякога, и там е погрешката. Ако човек би слушал своята вътрешна интуиция, той сутрин няма какво да се плаши от слънцето, но от 10–12 часа трябва да бъде много внимателен. Има един промеждутък, който не искам да ви казвам, кога е. – Той е пълен с тия, тъй наречените тъмни, черни лъчи и тогава човек слънчасва, получава слънчев удар. Но то е кратковременно, благодарение, че е само няколко минути. Като минат тия няколко минути, всичко минава. Но в тия няколко минути, който се случи, никой не е оставал да не е бил поразен. (КОГАТО БЕШЕ ПО-МЛАД, НБ, 35 г.)

Като изучавате влиянието на светлината, ще забележите, че има часове през деня, когато слънцето изпраща на земята благотворни лъчи, главно сутрин до обяд: има часове през деня, когато слънчевите лъчи не се отразяват благотворно върху организмите. Това са тъй наречените черни, негативни лъчи. За да не попадате на влиянието им, пазете се да не спите през деня. Ученикът не трябва да спи през деня, особено когато действат черните слънчеви лъчи. Ако спи през деня, той се чувства неразположен, уморен, отпаднал духом. Човек може да се излага на слънчевите лъчи през всяко време на деня, но умът му трябва да бъде съсредоточен, положителен, да възприема само положителните лъчи на слънцето. Ще се концентрирате, но ще се пазите да не заспите. Ако заспите, ще изгубите всичко, което сте придобили. С черните отрицателни вълни на слънцето идат и земни вълни, които също се отразяват вредно върху организма на човека. Докато научите законите на ограждането, да се пазите от тези вълни, добре е да се греете на слънцето през ранните часове, най-късно до обяд. Пазете се от следобедните слънчеви лъчи. (ТРИ КАТЕГОРИИ УЧЕНИЦИ, ООК, 22 г.)

Това палещо слънце хапе. То одира кожата на лицето и на ръцете ни, то прилича на нас. Като се излагаш от 2 до 10 дни направо на слънцето, почерняваш. То дава нещо, но и взема нещо. Днес, другояче се говори за Слънцето. То може да има друго разположение към нас, да е приветливо във всички случаи; но, понеже, ние още не сме склонни да го разбираме, нашето естество е такова, че още не знаем как да възприемаме слънчевите лъчи, затова то ни хапе и гори. Причината за това е, че около нашата Земя се образува един черен пояс - от изпаренията на нашите мисли, на нашите чувства и на нашите желания и вследствие на това, се образуват тия палещи лъчи на Слънцето. Тъй че, ние възприемаме слънчевите лъчи чрез отражение. (И ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ СЪС ЗНАНИЕ, 26 г.)

() човек трябва да знае през кои часове на деня да се излага на слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи. Има лъчи, които уморяват, убиват човека. Той трябва да избягва влиянието на такива лъчи. Когато земеделецът работи на нивата по цели дни и е принуден да се излага по всяко време на слънце, за да се предпазва от вредните лъчи на слънцето той трябва да носи шапка във форма на многоъгълник, да пречупва вредните слънчеви лъчи. (ВЪЗПИТАНИЕ И САМОВЪЗПИТАНИЕ, МОК, 27)

Защо умираме ние? – Понеже постоянно гледаме на физическото слънце. Топлината и светлината на физическото Слънце, както и всички явления, които стават в него, произвеждат в хората известна дисхармония, вследствие на което в тях се създава ненормален апетит. Това е, защото хората не могат да възприемат и използват правилно слънчевата енергия. (ДЕЛО СЪВЪРШЕНО, НБ, 1927 г.)

Слънцето може да ни даде живот, но разумност не може да ни даде. Освен че не може да ни даде разумност, но Слънцето внася мързел. Щом те нагорещи, вече не искаш да работиш. Всички живи същества стават мързеливи под благоприятните слънчеви лъчи... във вселената има друго слънце, което носи разумност. Ние трябва да дойдем във връзка с живото слънце, а не с това, което виждаме и за което се казва в Писанието: "Да не послужите на това Слънце". (ТОЙ ЗНАЕШЕ, НБ, 25 г.)

ТРИТЕ СЛЪНЦА – ФИЗИЧЕСКОТО, ДУХОВНОТО И БОЖЕСТВЕНОТО

Свърже ли се човек със Слънцето на физическия свят, едновременно с това той се свързва с още две слънца, със Слънцето на Духовния и със Слън­цето на Бо­жест­вения свят. Значи три Слънца съществуват. (ЦЕННОТО ИЗ КНИ­ГАТА НА ВЕЛ­И­КИЯ ЖИВОТ - изд. 1933 г. - 225)

Три слънца трябва да изгряват едно­вре­менно в нас: едното Слънце е Физиче­с­кото Слънце; второто Слънце е Умстве­ното Слънце и третото Слънце е Божес­тве­ното Слън­це, Слънцето на Любовта, което изгрява в души­те ни. Когато тези три Слънца съединят си­лата си, тога­ва ще се образува ра­зум­ният човек. Когато лъчите на Физи­­чес­ко­то Слънце, когато лъчите на Слън­ цето на Ангелите и ко­га­то лъчите на Божественото Слънце или Слънцето на Лю­бов­­та почнат /да действат/ в нас, те ще ни пресъздадат и на­ши­­те глави ще се видоизменят. (СИЛА И ЖИВОТ - VІІ серия - 22 бесе­да - 27)

Като говорим за Слънцето, ние ня­ма­ме предвид само физическото Слън­­­це, но и Духовното Слънце, като про­я­ва на ин­тели­гентни, разумни сили, като проява на същества, носители на Любов и Мъдрост. (ГОЛЯМОТО БЛАГО - 167)

Когато казваме, че Слънцето е но­сител на живота, ние имаме предвид Духов­ното Слънце. (ГОЛЯМОТО БЛАГО - 168)

След като посрещне човек Изгрева на Физическото Слън­це, той трябва да пос­рещ­не Духовното и Божест­ве­ното Слънце. Те изгряват едно след друго, но човек тряб­ва да знае точно часа и посоката на изгря­ването им. Фи­зичес­кият изток е точка­та, от която из­грява правда­та. За­това имен­но, пос­рещ­не ли човек Слънцето, през целия ден той трябва да урежда сво­ите взимания-давания съобраз­но пра­в­дата, да се справи с противо­речията си, да се справи с всичките си недо­разуме­ния. На другия ден той трябва вече да обърне нов лист, с нови задачи за разре­шение. Клет­ките в човешкия организъм разбират добре тия неща и ако човек не ги смущава, те ще свър­шат цяла­та тази ра­бота тихо, спокойно, без да забележи някой как е ста­на­ло това. Щом човек е здрав, между клет­ките му ще има пъл­на хармония и един­ство. Щом клетките му са в хар­мония, ще има хармония и в неговите чувства и мисли. Това значи да по­срещне човек и трите Слънца на живота. Пос­рещне ли ги, той ще придобие ак­тивност на клет­ките, топлина в чувст­вата и светлина в мис­лите си. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ)

Ако човек не посреща Изгрева на фи­зическото Слън­це, той не може да бъде здрав... Ако човек не посреща Из­грева на Духовното Слънце, връзката между чувст­вата му ще бъде разкъ­сана. И най-после, ако човек не по­среща Изгрева на Божест­веното Слън­це, мислите му ще бъдат раз­по­късани. Такъв човек непременно ще боле­ду­ва по единствената причина, че го мързи да става рано и се из­лежава, чака дру­ги да му донесат благата. Не, всеки сам трябва да си получи благото на деня. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 247)

Хората трябва да бъдат във връзка с Вечната светлина, с Вечното слънце, а то е онова, което има да дойде в света. (б. ОТ МЕН ДА ЗАМИНЕ, НБ, 1920 г.)

ВЪТРЕШНОТО И ВЪНШНОТО СЛЪНЦЕ

За всички живи същества светлината е основната идея. Без светлина, без слънце няма живот. Влезте в един тъмен затвор, без никакъв слънчев лъч, и прекарайте там десетина дена, да видите какво ще преживеете. Ако се направи една малка дупчица в затвора, веднага ще разберете значението на светлината. Без слънчевите лъчи животът се обезсмисля. Следователно, ако животът ви се обезсмисля, направете един малък процеп в съзнанието си, да влизат слънчевите лъчи, да го осветяват. Слънцето оказва влияние върху кръвообращението, дишането и мисълта на човека. Като осветява предметите и ги прави видими, слънцето събужда мисълта. Човек започва да мисли, да наблюдава, да изучава обективния свят. Има и друго слънце – в самия човек, което му служи като пътеводител. То носи различни имена. Някои го наричат Божествено начало в човека, други – светла идея и т. н. (ОСНОВНА МИСЪЛ, МОК, 30 г.)

Всеки човек има в себе си едно мал­ко слънце, което се намира в центъра на човешкия мозък. Големината на то­ва слънце за всеки човек е различна, в за­висимост от големи­ната на планетите в него. Чрез това Слънце, имен­но, ду­ша­­­та придобива знания. Между външ­ното Слън­­­це и планетите на небето и вътреш­ното Слънце и пла­нетите в чо­века има нещо общо: в изгряването, в заляз­ване­то им и т. н. Ако вътрешното Слънце на човека прес­тане да изг­ря­ва, и външното изгубва смисъл за него. Зна­чи, между вън­ш­ното и вътрешното Слън­це на чове­ка има извест­на зави­симост. Ако тази зависи­мост се пре­късне, човек няма да има никаква вът­решна свет­лина. Когато вън­шното и вът­реш­ното Слън­це едно­вре­мен­­­но светят, човек има усло­вия да виж­да. Ако вът­решното Слънце загасне, човек осле­пя­ва. Той се лишава от условията да вижда, да въз­приема Божест­ве­ното зна­ние. (ДВИ­ГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 403)

И тъй, Божественото знание, към което мнозина се стремят, има за цел да научи хората да ценят вътреш­ното Слън­це в себе си, чрез което тяхната душа се учи и развива. Когато някой каз­ва, че е тъмно в душата му, това показ­ва, че вътрешното Слънце в този човек е прес­танало да свети. Докато вът­ре­ш­но­то слънце в човека свети, той мисли и чув­ст­ва пра­вилно. Престане ли това Слънце да свети, с него заедно и умът, и сър­цето му се помрачават. Ето защо, за да не се пом­рачи това Слънце, човек тряб­ва да живее добре. Лошият живот, из­разен в лоши мисли, чувства и постъп­ки, пре­диз­виква големи изпитания, които помрача­ват небето, на кое­то свети вът­решното Слън­це на човека. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 403)

Радвай се на изгряващото Слънце, защото като изгря­ва то, ще изгрее и тво­ето вътрешно Слънце. Когато вът­реш­ното Слънце в човека изгрява, това е Бог в него. Като съзнаваш, че същест­вува една Велика Разумност в света, и твоето Слън­це ще изгрее. Това е реал­ността, която води човека в правия път. (СЪРАЗ­МЕРНОСТИ В ПРИРОДАТА - 317)

Малкото Слънце, което е в човеш­кия мозък, приема енер­гия от голямото Слън­­­це и я предава на човека във вид на мисли и чувства. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 292)

Тази светлина като влезе във вас, трябва да имате известно раз­поло­же­ние в себе си. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 572)

Ако външното Слънце изгрява, а въ­треш­ното не из­грява, ти си в хипно­тич­но състояние. Ако вътрешното Слънце не изгрее, човек е като в мъгла и обла­ци, не се чувства разположен. (СЪРАЗМЕР­НОСТИ В ПРИ­РОДАТА - 318)

Когато Слънцето свети вътре в чо­ве­ка, и отвън ще свети. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 158)

СВЕТЛИНАТА НА ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ЛУНАТА

Дъще, кажи на хората да не държат очите си надолу, да не търсят богатства, а да гледат нагоре, душите им да растат с вековете. (С ЛЮБОВ СЕ ВЗИМА, НБ, 1919 г.)

Няма по-хубаво нещо от това, да изучава човек Небето. То е запазило своя първичен образ… Вечер, когато излезем под открито небе, наоколо ни е само мрак, тъмнина, но погледнем ли към Небето, ние ще видим безброй звезди и безброй слънца, които изпращат към нас своята светлина. … Ако човек излиза на открито и съзнателно, със свещен трепет в себе си, повдигне очите си към Небето и наблюдава звездите около 5-10-15 минути, вдълбочен в себе си, всички мъчнотии, които го очакват на другия ден, ще се разрешат по Божествен начин. … Астролозите казват, че звездите разре­шават въпроса на живота. И действител­но, така е. Всяка звезда е разумен център, чрез който Господ говори на хората. (ВЛИ­ЗАНЕ – изд. 2010 г. София – 159, 160, 162)

Вечер, когато излезем под открито небе, наоколо ни е само мрак, тъмнина, но погледнем ли към небето, ние ще видим безброй звезди, безброй слънца, които изпращат към нас своята светлина. Чрез тях само ние можем да познаем и разберем истинската поезия, истинската музика и красота в живота. И колкото по-често човек повдига погледа си към небето, толкова по-лесно той ще се издигне над дребнавостите в живота. (НОВАТА ЗЕМЯ, НБ,1927 г.)

Човек вечерно време от звездите може да вземе достатъчно светлина, с която да лекува една болест. (ПОСТИЖИМОТО – изд.1999 г. София – 382)

Месечината регулира слънчевата светлина. Ако месечината не съществуваше, тогава светлината, която излиза от Слънцето, нямаше да се регулира правилно, вследствие на това и нашият организъм щеше да бъде устроен другояче. Днес нашият организъм, вследствие на Месечината и на регулираната от нея слънчева светлина, е по-хармонично устроен. (ПОСТИЖИМОТО – изд. 1999 г. София – 184)

Ако си много здрав, не гледай на Месечината, но ако си болен, ако имаш някаква болест или някакво неразположение, излизай вечер и се излагай на светлината на Месечината – тя действува лечебно, но по никой начин да не спиш. Ако спиш, когато грее Месечината и светлината пада върху тебе, тя е толкова опасна, колкото е опасна сянката на ореха. Ако сте в будно състояние, светлината на Месечината може да ви грее. Вие можете да направите един опит, но ако не излезе сполучлив, можете да направите и втори, и трети – докато сполучите. (б. КРАСНА КАТО ЛУНАТА И ЧИСТА КАТО СЛЪНЦЕТО, НБ, 33)

Знаете ли какво нещо е месечинката? Ако си като месечината, ти ще бъдеш осъден на смърт. Месечината е един канал, през който минават всички нечистотии на земята... Сегашните хора ходят на разходка по месечина, наблюдават я, но не знаят, че тя ги развращава... Когато направиш една грешка, обърни се към месечината и кажи: "Месечинко, научи ме как да изхвърля греховете си, как да ги изкарвам навън, за да мога и аз по този начин да се очистя." (б. КРОТКИТЕ, ИБ, 1921 г.)

Упражнение. През цялата седмица наблюдавайте Луната, като си записвате първата мисъл, която мине през ума ви. Ще наблюдавате Луната цялата седмица, а всеки ден от седмицата ще спирате вниманието си върху оная планета, която е свързана със съответния ден. Запример, във вторник ще наблюдавате Марс, в сряда – Меркурий, в четвъртък – Юпитер, в петък – Венера, в събота – Сатурн, в неделя – Слънцето, когато изгрява. Като наблюдавате тия планети, същевременно ще си записвате първата мисъл, която е минала през това време в ума ви. Ще отбелязвате и времето, дали е било ветровито, облачно или ясно. Като правите тия наблюдения, все ще придобиете нещо, ще увеличите знанията си. (б. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА СЪРЦЕТО, МОК, 26 г.)

СВЕТЛИНАТА В ПРИРОДАТА

Божието благословение не иде отвън; то е скрито в самата природа: в камъните, в растенията, в изворите, във въздуха и светлината. (ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ, б. Запалят свещ, НБ, 1920 г.)

Христос е светлината, която работи в цялата При­ро­да и е във връзка с те­зи, които ще образуват шестата раса. (МИС­ЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 22.01.90)

Светлината в Природата е признак на интели­ген­т­ност. Колкото по-голяма е интелигентността, толкова и свет­лината е по-голяма и мека. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 107)

Минералите, кристалите, скъпоценни­те камъни събират външната светлина, пре­чупват я в себе си и част от нея из­пра­щат навън, за да се ползва човек от нея. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ -358)

Растенията приемат светлината в се­бе си и във вид на различни краски: чер­вени, жълти, зелени, сини, розови, я из­пращат със своето благоухание навън, пак за чове­ка. Той ги възприема във вид на светли мисли и чувства и се укрепва чрез тях. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 358)

Човек да влезе в Божествената мисъл, която Бог е вложил в цветята, е един друг еволюционен метод за развитие на шестото сетиво. Така ще влезиш във връзка с Бо­жествения дух в цветята, който работи в тях, и ще разбереш Божествените закони. Най-глав­ното е да се направи връзка с цветята, и тогава Бо­жест­веното от тях ще премине в теб и ще ти се изяви. Светлината, Божественото, което преминава през цве­­тята, да премине в теб. Това е важното. (АКОРДИ­РАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том, изд. 2008 г. София – 265)

... у животните трябва да се намалява топлината и да се увеличава светлината. (б. САМОВЪЗПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ, МОК, 41 г. )

Змията е лишена от нежност, от съчувствие, в замяна на което в нея са силно развити разрушителните елементи. Светлината, пламъкът, който излиза от очите на змията, внася страх, ужас в човека. (б. БОЖЕТВЕНА СВЕТЛИНА, ООК, 28 г.)

Животните възприемат онази свет­лина, която излиза от нас. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 02.12.89)

ЧОВЕШКАТА СВЕТЛИНА

Човекът, разгледан сам по себе си, е светлина. Всички велики хора, които са живели и които живеят в света, имат развито в себе си едно шесто чувство, чрез което те виждат човека не тъй, както го виждаме външно, но като светеща свещ, от която излиза една мека, приятна светлина. Всички добри хора са светещи, а всички лоши хора, всички, които са изгубили смисъла на живота, са тъмни. От тях излиза една едва мъжделееща светлинка. Това не е само една алегория, но факт. Когато човек е добър, здрав, от него излизат приятни краски. Той има светли идеи, възвишени чувства и благородни действия. Но щом човек се разболее, щом отпадне духом, съзнанието му потъмнява, светлината му се изгубва. (ЧИСТ И СВЕТЪЛ, извънредна беседа, 1926 г.)

Ако човек може да дойде до вътрешна абсолютна хармония между своя ум, своето сърце и своята воля, той вечер може да отделя от себе си светлина, с която да си служи като със свещ. Обаче за това се изисква живот без никакви противоречия. Ако се оставите на такава хармонична мисъл, вие ще можете да пътувате вечер, в най-тъмната нощ, като че сте със свещ. Такава светлина ще имате пред себе си (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 95)

Степента на развитие на всички съ­ще­ст­ва зависи от качеството и количест­вото на светлината, която при­­със­т­ва в даден момент... Всички хора се разли­чават по степента на светлината: до колкото те са способни да я въ­зприемат и проявяват. Можем да твърдим и дру­го: че и самият ха­рак­тер, самата духов­на проява на човека зави­си от ка­чест­вото и количеството на тази светлина. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 73)

По какво се отличава културният чо­век? - По своята светлина. По какво се отличава ученият? - Пак по свет­ли­ната на своето знание. По какво се отличава фило­софът? - По светлината на своя разум, който му раз­кри­ва дъл­бокия сми­съл на Битието... По какво се отличава ду­ховният и свят човек? - По силата на свет­лината, която прониква в неговия живот и му дава възможност да из­след­ва Битието на всички същества и да спо­деля техни­те радости и скър­би, колкото малки и да са те. По какво тряб­ва, най-сетне, да се отличава дър­жавникът и по­ли­тичес­кият деец? - По светлината, която трябва да прониква в него, за да бъде прозорлив и да вижда отдалеч напра­влението, в което насочва колата на своя народ, да види, дали тоя път е изходен или не, и къде трябва да се попра­ви, дали всички спирни станции са запасени с доста­тъчно храна за път­ниците. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 81)

Когато Любовта, (която слиза отго­ре) почне да идва, вие ще почувствате във вашето съзнание, дълбоко във ва­ше­то битие, една малка светлинка, тя ще почне да се развива, да става все по-голяма и по-голяма, обемът й ще се увеличи, ще обхване мозъка ви, сърцето ви, след което вие ще почнете да ходите в светлина. Във вас ще се яви едно разширение, като че сте господари на целия свят. И каквито мъчнотии да се явят, за вас ще бъде нищо. (СИЛА И ЖИВОТ - IV серия - 171)

Възможно ли е човек да се превър­не в светлина? - Възможно е, разбира се. (СЪБУЖДАНЕ - 53)

Велико изкуство е да знаеш, как да се превърнеш на светлина. Това е уче­нието на ангелите. Те са същества, кои­то се превръщат на светлина и влизат през очите на хората, да ги възпитават. (СЪ­БУЖ­ДАНЕ - 51)

Както има светещи елементи в хими­я­та, така съ­ществу­ват и светещи хора, които излъчват от себе си светлина. (СЪ­БУЖДАНЕ - 51)

Съвършеният човек представя запа­ле­на свещ, която гори с бяла светлина, без дим и сажди. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО - 138)

Човек едва е започнал да мисли за изкуството да се превръща в светлина. Придобие ли това изкуство, той ще може да приложи Любовта по нов начин, ще си създаде нови, правилни отношения с хората. (СЪБУЖДАНЕ - 53)

Човешката любов е светлина... Зна­чи, човек създава светлината. (ЖИВИЯТ ГОСПОД - 129)

Който има любов в себе си, той мо­же да се превърне на светлина... да ми­не през очите... на онези, които люби и кои­то го любят. Който няма любов, не може да се пре­връща на светлина. (СЪ­БУЖДАНЕ - 50)

Без Любов човек се намира в поло­жението на слепец. Щом придобие лю­бов­та, той пак прогледва и вижда не­щата по нов начин, с нова светлина. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 169)

Пред лицето на Бога и нощта е ден. За хората съществува нощ по причина на това, че в съзнанието им има ред пластове, които затварят пътя на свет­лината. Щом светлината не може да мине през тези пластове, в съзнанието на човека настава тъмнина, нощ. (ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ, ООК, 1928 г - б. БО­ЖЕСТВЕНА СВЕТЛИ­НА)

Истинската интелигентност подраз­бира едновременно и външна, и вът­решна светлина. Човек трябва да бъде като Слън­цето, отвън и отвътре светъл. Много учени, които са оста­ви­ли име­ната си в науката: в химията, в мате­мати­ката, в ас­трономията и в ред още науки, са све­тели и отвън, и от вът­ре... Каквото са направили, всичко са ос­тавили в полза на човечеството. Те не са имали пред­вид свои лични ин­те­реси. (ПОСОКА НА РАС­ТЕНЕ - 108)

Мъдростта свети. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ -183)

Разумността произвежда свет­лина­та. (МЕТОДИ ЗА САМО­ВЪЗПИ­­ТА­НИЕ - 4)

Вие трябва да дойдете до онази ми­съл, която про­извежда светлина. - Коя мисъл произвежда свет­ли­на? - Правата мисъл. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 186)

Добрият носи в себе си светлина. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 314)

Добрите мисли, добрите чувства и желания са лъчи на светлината, които носят храна за живота и за душата. (ЦЕН­НОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 75)

Добрите мисли, добрите чувства и желания са лъчи на светлината, които носят храна за живота и за душата, която слиза на земята. Добрите постъпки са лъчи, цветове на светлината, които носят живия хляб за душата, за да познае Този, Който я е родил. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 75)

Кротките и смирените хора носят светлина, с която зе­мята се обработва. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 06.09.93)

Старият има повече светлина. Бла­го­дарение на мла­достта си, старият е при­до­бил светлина. Той се стреми да я уве­личи и предаде на другите. (НОВИЯТ СВЕТ­ИЛНИК - 105)

Има светии, на които тялото е све­тещо. Те са прека­ра­ли с години в гори и планини, в съзнателна работа вър­ху се­­бе си, докато са придобили изкуството да се пре­връщат на светлина, т.е. да светят. И обикновеният човек трябва да усили светлината на своя ум, да све­ти вечер. (СЪБУЖ­ДАНЕ - 51)

Всички велики идеи, възвишени чув­ст­ва и дела, се про­явяват при най-изо­билна светлина, не външна, но вът­реш­на. Че това е така, вижда се от обсто­ятелството, че най-възвишените индиви­ди в човечеството, които са добили туй вели­ко свое развитие, наричаме све­тии, т.е. че те светят, станали са хора на свет­ли­ната. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78)

Много адепти, които живеят по висо­ките планински вър­хове, минават без лампи. От техните мозъци излиза свет­лина, която осветява пътя им. Щом на­пре­г­­нат ми­сълта си, от мозъка им веднага излиза светлина; престанат ли да мис­лят интен­зивно и лампата изгасва. (УСЛОВИЯ ЗА РАЗУМНИЯ ЧОВЕК - 89)

И тъй, новото, към което се стреми човешкият дух, е да при­добие изкуството да свети. (СЪБУЖДАНЕ - 51)

От лъковете на бъдещите музиканти и от перото на бъдещите поети и писа­тели ще излиза светлина, която ще осве­тява цялото пространство. Днес е векът на елек­три­чеството; бъдещето е векът на човешкото сърце. Енергия­та, която ще излиза от човешкото сърце, ще осве­тява и отоплява света. (ПРАВ­ЕДНИЯТ - 23)

Ако великите хора са носители на светлина за чо­веш­­ките умове, стремете се всеки от вас да бъде поне мал­ка свещ, да осветява своя път. Щом може­те да ос­ветява­те своя път, ще помог­нете и на ближния си. Рад­вайте се, че сте малка свещ, която носи светлина в све­та. Малките свещи събрани на едно място, дават силна светлина, коя­­то разпръсва големия мрак. (БОЖЕСТВЕНАТА МИ­СЪЛ - 171)

Когато всички хора добият това със­то­яние - да бъдат светещи - когато са­ми­те общества и народи придобият тия способности, само тогава ще имаме една възвишена култура. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78)

Всеки трябва да знае, че като е до­шъл на Земята, той е дошъл не само да живее за себе си, но да изпраща на­всякъде светлина. Като е дошъл на Зе­мята, той трябва да знае, че за да бъде полезен за себе си, той трябва да е полезен и за другите. Той е една необ­ходима единица, която трябва да свър­ши нещо. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 444)

ИЗКУСТВЕНАТА СВЕТЛИНА

Трябва ли да застанем против слънцето, което изгрява? Понеже не съответства на нашите интереси, денем да турите завесите, да турите кепенците и да останете с изкуствената светлина. По-добро е Божествената светлина, отколкото изкуствената светлина. (ДА БЪДЕШ ОБИЧАН, НБ, 39 г. )

Ако говорим за електрическата светлина, тя се произвежда по друг начин. В сравнение със слънчевата светлина, тя е по-груба, отразява се зле върху очите. (ТРИТЕ ПОСОКИ, ООК, 33 г.)

Обикнете светлината! Аз не говоря за светлината на огъня или за светли­ната на свещта. Това е тъмна свет­лина. (ПОУЧАВАШЕ ГИ - 97)

– Кога гасите електрическите крушки? – Когато външната светлина е по-голяма от тяхната. Човек се стреми към голямата светлина, към познаване на Бога – същественото в живота. Ако не се стреми към истинската светлина, свобода и живот, той всякога ще бъде ограничен и спънат. (б. ПРАВИЛНИЯТ ТОН, ООК, 31)

Свойства на светлината

ПРИЕМАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА

Човек не може да бъде морален, нито духовен, ако не разбира законите на светлината. Моралният и духовният живот подразбират изобилие на светлина, която внася дух и разположение у човека. Тази светлина се отразява благоприятно върху развитието на човешкия мозък. Тя влиза не само през очите на човека, но и през всичките му пори. Като минава през всички части на тялото, от едни органи тя се приема като във вдлъбнати огледала, а от други се отразява като в изпъкнали огледала. В това отношение някои от органите играят роля на среди, които разпръсват светлината като изпъкнали огледала, а други я събират като вдлъбнати огледала. Когато човек събира известни енергии в себе си като вдлъбнато огледало, той трябва да знае как да ги събира. Като разпръсва известни енергии, той трябва да знае как да ги разпръсва, т.е. как да ги отразява.

Всеки планински връх отразява светлината по особен начин. Отразената по този начин светлина влияе благотворно върху хората, върху всички живи същества. Това влияние се отразява върху мислите и чувствата на човека. (ЦАРСКИЯ ПЪТ НА ДУШАТА –изд.1935 г. София – 61)

ПРЕЧУПВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА

Най-малките колебания на светлината и най-мал­ките светлинни енергии са вълни с различна дъл­жина. Щом тия вълни срещат известно съпроти­вление, веднага се пречупват. (МОК ІІІ г. – изд. „Просветен комитет”, 9 лек. „Езикът на природата” - 156)

… пречупвания на светлината не стават правилно. За тази цел човек трябва да разбира малко от геометрия, да може да пресъздаде себе си. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСТО - 35)

…според устройството си външните форми пречупват светлината в себе си по особен начин, вследствие на което произвеждат благоприятно или неблагоприятно влияние върху човека. Змията, за пример, така пречупва светлината в себе си, че произвежда големи сътресения върху човешкия мозък. Като наблюдавате черепа на змията, намирате голяма дисхармония в него. Моралните ù чувства са едва в зачатъчно състояние. (б. БОЖЕТВЕНА СВЕТЛИНА, ООК, 28 г.)

… на стари години хората постепенно губят силата на своето зрение, вследствие на което чувст­ват нужда от очила. Когато очите на човека отслаб­ват, пречупването на светлината не става правилно и той не вижда предметите ясно. Нався­къде, където светлината не се пречупва и отразява правилно, образите, предметите изглеждат криви. С това се обяснява защо, като влезе човек в някоя стая или в някой голям салон, се настройва войнствено. Той е готов да се сърди, да се кара с хората. Това се дължи на ъглите, които се образуват при пречупване на светлината. Колкото повече криви линии има някой салон, толкова по-правилно се пречупва светлината. Щом светлината се пречупва правилно, отразената светлина е мека, приятна и действа благотворно върху човека. (ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ, ООК 1928 г - б. БО­ЖЕСТВЕНА СВЕТЛИ­НА)

Засега възгледите на хората се определят от средата, в която те живеят. Например, колкото по-надолу слиза човек от морското равнище, толкова повече се изменят възгледите му. Много естествено, средата става по-гъста, а пречупването на светлината – по-голяма. Човек вижда нещата под особен ъгъл. Колкото по-високо се качва над морското равнище, толкова по-големи промени стават в неговите възгледи – мирогледът му се разширява. И най-после, ако човек застане на морското равнище като равнодействаща сила, възгледите му ще бъдат съвършено други, различни от първите два. Значи възгледите, които носите от дълбочина, равна на океанското дъно, както и тези, които имате от височина, еднаква на дълбочината на океана, са диаметрално противоположни. Те представляват възгледи, които идат от полюсите на живота, каквито са понятията за изгрев и залез. Изгревът подразбира най-високата точка в пространството, залезът – най-ниската точка на дъното на океана. (ИЗГРЕВ И ЗАЛЕЗ, ООК, 22 г.)

Чувате някой да казва: „Пречупи се моята воля, пречупиха се умът и сърцето ми“. – Защо става това пречупване? – Божественото Начало в човека е влязло в гъста среда, поради което не може да се проявява, както трябва. Като знаете това, качвайте се на високи места, за да не става пречупване на светлината, която възприемате. Ако не може съвсем да избегнете пречупването на светлината, поне да бъде в най-слаба степен. (ПЪТ КЪМ РАЗУМНОСТТА, УС, 35 г.)

Разумността показва грамадно количество светлина, която си възприел. Под думата „разумен човек“ разбираме грамадно количество светлина, която е възприета в Божествения свят. Справедливостта подразбира обработване, разпределяне на светлината, работата, която е свършена. Добротата подразбира произведеният материал, който е придобит. И тогава имате добрият човек е земеделец. В справедливостта е индустриалец, а в разумността е търговец. Това е най-хубавата търговия или разумността е вложеният капитал, справедливостта е обработения капитал, а доброто е капиталът, който е пласиран. Казвам: Под „разумен човек“ ние подразбираме, той трябва да има достатъчно светлина, която да обработи. Ако се прекрати светлината в него, престава умствената деятелност. Щом престане умствената деятелност, престава справедливостта и добротата. Те са скачени. Светлината е скачена със справедливостта. Под думата „справедливост“ ние разбираме хармония в живота. (УМНИ, ДОБРИ И СПРАВЕДЛИВИ, МОК, 42 г.)

РАЗЛАГАНЕ НА СВЕТЛИНАТА

Когато се намаляват вибрациите на светлина­та, тя се разлага на седем цветни лъча. Щом се пов­дигат и увеличават вибрациите на светлината, цвет­ните лъчи изчезват. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА изд. 1946 г. - 115)

Учете се да разлагате светлината и да се ползвате от различните цветове, както това правят и растенията. В това отношение, растенията знаят по-добре изкуството да разлагат светлината и да се ползват от цветовете ù. Едни растения си правят червена дреха, други – жълта, трети – синя и т. н. (БЛАЖЕНСТВАТА, СС, 1943 г.)

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СВЕТЛИНАТА

В Слънцето има един голям трансформатор, който изпраща слънчевата енергия по цялата Земя. Освен това в Слънцето има и специални трансформатори за всеки човек на Земята, чрез които трансформатори всеки човек приема специално изпратената до него слънчева светлина и енергия. Всеки от вас, ако възприеме тази светлина, може да знае кога е изпратена. Вие не можете всякога да възприемате тази светлина, нито знаете в кой момент е изпратена, затова трябва да учите. Представете си, че в момента, когато пристига специалната за вас светлина, вие сте затворени у дома си или сте някъде на представление, или на концерт – какво ще стане тогава? – Вие ще възприемете само общата светлина от Слънцето, която иде до всички, но не и тази, която се изпраща специално до вас. Защо? – Защото у всеки човек има един трансформатор, който приема специалната за него светлина от Слънцето, и ако той е зает с някаква работа и не може да възприеме тази светлина, тя се връща обратно, без никакъв резултат за самия човек. Щом тази светлина се върне назад, човек през целия ден чувства в себе си едно голямо лишение, като че е изгубил нещо много ценно. Така е, когато човек не е навреме на мястото, отдето трябва да получи тази Светлина, която му носи Живот. Жива е тази Светлина! Тя е наречена прана. В това отношение съзнанието на всеки едного от вас трябва да бъде будно, за да знае часа, когато ще пристигне неговата светлина, и да може да я възприеме. Ако сте заети с някаква работа, то като наближи моментът, когато вашата светлина иде, вие ще почувствате едно приятно разположение да излезете малко извън стаята. Каквато работа и да имате, излезте вън, за да възприемете тази светлина. Постойте вън пет-десет минути, най-много половин час, докато тази светлина премине. … вие трябва да възприемате изпратената специално за вас светлина и ако разбирате закона, ще изпратите тази светлина обратно до Слънцето чрез трансформатора, който е у вас, и с това ще покажете на Слънцето, че сте поумнели. Това е същото положение, в което се намират учениците в училищата: най-първо учителите задават задачи за решаване и учениците, като ги решат, връщат тетрадките си обратно на учителите, за да видят, че са работили върху тях. … ако вие изпратите чрез вашия трансформатор получената от Слънцето светлина обратно до него, това показва, че вие сте възприели тази светлина; ако не я изпратите обратно, отгоре знаят за вас, че вие не сте били будни в момента, когато е идвала светлината при вас, и не сте я възприели. В тяхната статистика е отбелязано точно колко пъти сте възприели тази светлина и колко пъти не сте я възприели. … Псалмопевецът казва: „На ранина, Господи, ще Те потърся; на ранина, Господи, ще Те намеря.“ Този стих изнася в поетическа форма момента, когато Животът иде, т.е. когато иде специалната за всички същества Светлина. … Ако искате животът ви да върви, както трябва, бъдете будни за тази Светлина. Пък ако желаете да се лутате, спете, колкото искате. Обаче трябва да знаете, че не е позволено да разправяте на други кога иде вашата светлина. Това е един свещен момент в живота ви, който ще задържите само за себе си. Ако разправяте на хората за вашите специфични работи, ако им кажете, че Слънцето изпраща специфична светлина за вас в еди-кой си час, хората, като не разбират този закон, ще ви изпратят своите нечисти мисли и с това ще попречат на вдъхновението или на разположението ви. Що се отнася до общата светлина, за нея може да говорите, колкото искате. … вие често ще забравяте за момента, в който иде вашата Светлина, ще го пропускате, но знайте, че ако държите мисълта си спокойна и тиха, вие винаги ще може да възприемате тази Светлина. Щом я възприемете, вие ще бъдете радостни и весели. Дойде ли Радостта у вас, благодарете, че сте могли да я възприемете. Тази Светлина ще придаде нещо към вашето умствено и духовно развитие. (СЛЪНЧЕВИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ, МОК, 25 г.)

Видове светлина

БЯЛА И ЧЕРНА СВЕТЛИНА

В Природата съществуват главно два ви­да енергии: низходящи, наречени енер­гии на тъмнината в живота и въз­ходящи, т.е. енергии на светлината... Дето тези енергии се урав­но­ве­сяват, там започ­ва разумният живот. (ДОБ­РИ НАВИЦИ ­ 126)

Дето светлината отсъства, там тъм­ни­ната при­съства. Когато имате едно кръгло, не­прозрачно тяло и го осветя­вате, едната стра­на на това тяло ще бъде светла, а другата ­ тъмна. Който от­далеч погледне това тяло, той ще види само светлата му част, а тъмната ня­ма да види. То­ва показва ли, че тъмната част не съществува? Така ли е всъщ­ност?... В Приро­дата тъмни­ната същест­вува като си­ла. Тази сила се про­явява във вид на лъчи, които за отли­чие от свет­линните лъчи, ние наричаме лъчи на тъм­нината. Когато лъчите на светлината не се проявяват, тогава нас­тъпват лъчи­те на тъм­нината. Тия лъчи произ­веж­дат в чо­века сви­ване, сгъс­тяване на мате­рията, вследствие на което в него се пораждат ред отрицателни чувства, като омраза, завист, злоба, лукав­ство, ли­цемерие и т. н. (ДОБРИ НАВИЦИ ­ 136, 137).

Понятията ден и нощ са метафизически. Те се употребяват в живота само за изясняване на понятията светлина и тъмнина. Какво съществува извън деня и нощта, не е известно. Нощта е противоположност на светлината, а денят – на тъмнината. Щом има светлина, има и тъмнина; щом има тъмнина, има и светлина. Те се менят периодически. Ако човек живее една-две години в светлина, следващите една-две години ще прекара в тъмнина. Например, докато човек е млад, очите му са здрави и той живее в светлина. Щом остарее, очите му отслабват, не могат правилно да регулират светлината и той прекарва повече в тъмнина. Когато хората говорят за ден и нощ, ние подразбираме два психологически момента, създадени от самия него. Има същества, които не познават ден и нощ. Обаче, за човешкото съзнание те съществуват. От степента на човешкото съзнание зависи, дали той ще раздели дните на ден и нощ, или ще познава само деня. (б. ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ, ООК, 28 г. )

...всички грехове на хората се дъл­жат на лъчите на тъмни­ната или на тъй на­речените “черни лъчи” в Природата. Човек греши, когато попад­не под влиянието на чер­ните лъчи. Който попадне под влиянието на тези лъчи, той носи вече техните признаци. Както лъчи­те на светли­ната, или белите лъчи, имат свои специфични белези, така и черните лъчи имат свои специфични белези... Белите лъчи имат възходящо на­прав­ление, а черните ­ низхо­дящо... Спек­търът на белите лъчи съ­гражда, твори; той но­си живот в себе си. Спектърът на черните лъчи раз­рушава, уни­що­жава; той носи смърт в себе си. По това имен­но окул­тистите различават белите от чер­ните лъчи... Ако по някакъв на­чин по­паднете в областта на черните лъчи, вие вед­нага трябва да реагирате срещу тях, да не се оставяте да ви погълнат. Как може човек да реагира на черните лъчи? За да реа­гира на тия лъчи, той трябва да измени посоката на своето дви­же­ние... Трябва да вземете на­п­равление нагоре. (ДОБРИ НАВИЦИ ­ 136, 137).

В све­та има два ви­да виб­ра­ции от свет­лината, ко­ито математически се раз­ли­чават. Едните са вълните на чер­на­та свет­лина, дру­ги­те - на бялата. Вълните на чер­на­та свет­ли­на се раз­ли­ча­ват от въл­ни­те на бя­ла­та све­тлина. Някой път те се пре­кръстосват. Когато чер­ни­те лъ­чи за­ся­гат око­то, де­фор­ми­рат ли­це­то. Пък тия въл­ни на бя­ла­та свет­лина, де­то казват, че Бог е светлина, ка­то дос­тиг­на­т до нас, те об­ра­зу­ват дру­ги движения, ли­це­то об­ра­зу­ва дру­га форма. Движе­нията на чер­на­та свет­ли­на пра­вят хо­ра­та нервни. (ООК ­ II г. ­ 26 лекция ­ 15)

в слънчевата светлина има черни и бели лъчи. Има тъй наречено бяло слънце и черно слънце. От бялото и от черното слънце едновременно идват две течения, които се сливат. Като казвам „черни лъчи“, подразбирам, че вибрациите на тези черни лъчи са по-груби. Всичкото зло и всички тия лоши прояви и отрицателни качества се дължат на тия вибрации, които идат от черните лъчи. Коя е причината за проявяването на тия лъчи? Ако не можете да контролирате ума си, във всеки един момент на раздразнение, на безверие или в какво и да е качество, което може да дразни и разколебае вашия ум, вие вече сте проводник на черните лъчи. Затова, когато изучаваме Библията, там всякога се препоръчва да бъдем положителни. (ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МУЗИКАТА, ООК, 22 г.)

Черните братя следват пътя на черното слънце, а белите братя – пътя на бялото слънце. Черните и белите лъчи на светлината се сливат, но въпреки това запазват поотделно свойствата си. Те се различават по вибрациите си: черните имат груби вибрации, а белите – нежни, меки. (СИЛИТЕ НА МОЗЪКА, ООК, 22 г.)

Много може да се говори за черните лъчи, но те не тряб­ва да се пипат, защо­то са опас­ни. С тях могат да се занима­ват само силните, мъдрите и добрите хора... Когато умът, сър­цето и волята ви ук­реп­нат, тогава можете да изу­чавате спек­търа на черните лъчи. (ДОБРИ НАВИЦИ ­ 138)

Как се познава кога човек живее в свет­лината и кога - в тъмнината? Всички хора, които живеят в тъмнина, имат широко отворени очи и вдигнати наго­ре вежди... Ако човек живее дълго време в тъмни­на, очите му постепенно за­почват да из­пък­ват навън... Някои хора са родени в тъм­нина, но живеят в свет­лина, рабо­тят за свое­то смекча­ване. Други пък са родени в светлина, но живеят в тъмни­на, работят с грубите сили на Природата.

…пазете се да не сме­ните със­тоянието си, да изпаднете от силите на свет­лината в силите на тъмни­ната. Щом се натъкнете на тъмните сили, започнете да ра­ботите, да ги превърне­те в по­ложителни, в си­­­ли на светлината. То­ва зна­чи да урав­нове­сите силите на своя ор­га­низъм. Пазете се от тъм­нина­та, без да се стра­хувате от нея. Сили­те на тъмнината са необходими за расте­нето. Всич­ки живи същест­ва растат, съ­би­рат енер­гия и почиват все в тъмнина. За да се развива вашата мисъл, вие непре­менно трябва да се движите меж­ду си­лите на тъмни­ната и светлината: първите ще офор­мяват мисъл­та, а вто­рите ще дават сила и движение на тази мисъл да се реали­зира. Тъмните сили са свързани с черните лъчи на свет­лината, а светлите сили са свързани с белите лъчи на свет­ли­ната. (ДОБ­РИ НАВИЦИ ­ 126, 127, 128)

Истината, като светлина, има два вида лъчи: бели и черни. Белите лъчи отговарят на положителната страна на истината, а черните - на отрицателната й страна. Който не е готов да възприеме и разбере Истината, може да по­пад­не под черните й лъчи. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 120)

Достатъчно е човек да даде ход на някое отри­цателно качество в себе си - съмнение, гняв, безверие, за­вист, за да попадне под влиянието на черните лъчи. За да не се поддава човек на тези лъчи, религията и науката му дават различни методи, да бъде положителен, за да не му влияят отрица­телните сили. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 121)

Разновидности на светлината

Лъчите, които идат направо от източ­ника на свет­ли­на­та, се различават от пречупените и отразени светлинни лъчи. (НО­ВИЯТ СВЕТИЛНИК - 232)

Знаете ли сега накъде е обърнат ва­шият прозорец? На юг, на север, на из­ток, или на запад? Лъчите на свет­лината имат различно влияние. Те се раз­ли­чават по това, отде идват, дали от юг, от се­вер, от изток или от запад. Раз­ли­­ча­ват се по теченията в тях; има едно елек­три­ческо течение и едно маг­нети­чес­ко, което върви от изток към запад; има друго едно тече­ние, пак елек­­три­ческо, което иде от север към юг, на което има и об­ратно течение. Тия две течения се прек­ръс­тосват. Ако някой път вие попад­нете на течението от из­ток към запад, и приемете тази свет­лина, вие ще придо­бие­те по-голяма су­хо­та. Астро­лозите казват тога­ва, че върху вас идва повече влиянието на Сатурна. Тогава вие ще оби­чате свет­лината, но ще станете много взис­ка­телни, ще гле­дате да намерите по­греш­ка в този, в онзи. Ако пък прие­мете светлината от север, ще обичате Исти­ната, но ще ста­нете чрез­мерно сту­де­ни и хлад­нокръв­ни, тъй че няма да се инте­ресувате за стра­данията на хората. Ако вие въз­приемете свет­лината от юг, у вас ще се роди една топ­ло­та и раз­шире­ние, но има друга една опасност - ще станете мекушав и гъв­кав.­ За такъв чо­век тур­ците казват: Той може да се спо­го­ди с всички хора. Дето и да иде, той може да прекара до­бре. Всичко прави, на всич­ки угажда; и месо яде, и винце пие, и леща яде - на­вся­къде се бута. (МОК - III г. - 19 лекция - 201)

Никога не стой под сянката на дървото или под сянката на човека. Това е правило, което всеки може да опита. Много болести се дължат на сенките. Всеки лъч, попаднал върху човека, се поглъща от организма му и после отново излиза във вид на мъртва светлина. Под сянката на цветето, на дървото или под сянката на къщата пак има светлина, наречена мъртва. Следователно вие трябва да бъдете под влиянието на преките слънчеви лъчи, а не на косвените, тоест на лъчите на сянката. Никога не стойте на сянка. Нищо не вирее под нея. (ДЕРЗАЙТЕ, АЗ СЪМ, НБ, 23)

Степени на светлината

Душата схваща Бога като необятна светлина без сенки. Тя схваща Неговото единство в изявената светлина. А тази светлина има много степени на проява. Затова светлината, която възприемаме във физическия свят, се различава от светлината, която озарява Духовния свят, както и от светлината, която озарява Божествения свят. (УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ, СВЕТЛИНАТА)

Когато се натъкнете на голямо умст­вено про­ти­во­ре­чие, мислете за светли­на­та в различните й степени. Ко­гато изпаднете в тъмната нощ на живота си, мислете за звез­дите, които светят на небето, и за Слънцето. Няма да мине много време и съзнанието ви ще прос­ветне. (ЗАКОНИ НА ДОБ­РОТО - 325)

В светлината има различия, има раз­лич­ни степени светлина. Например, има светлина при изгряването на Слънцето, има светлина към обяд, а има светлина и при залязването на Слънцето. (СИЛА И ЖИВОТ - 3 серия - 78)

Има известни трептения на светлината, които са здравословни, но има и такива, които не са здравословни. Запример, има един керемиден цвят, който не е никак здравословен. Има черен цвят, който също не е здравословен. И в черния цвят има светлина и тъмнина, и той е на степени. (СИЛИТЕ И ТЕМПЕРАМЕНТИТЕ В ЧОВЕКА, НБ, 39)

ФИЗИЧЕСКА И ДУХОВНА СВЕТЛИНА

Сега, като говоря за светлината, вие ще имате предвид физическата светлина, която идва от Слънцето. Тя е първата фаза на светлината. Щом изучите законите на тази светлина, вие ще се домогнете до духовната светлина, ще започнете да изучавате и нейните закони. Физическата светлина изгаря кожата на човека. Когато се излага дълго време на действието на слънчевите лъчи, човек изгаря, почернява. Това е признак, който показва, че слънчевите лъчи се отразяват благотворно върху човека и могат да го лекуват. Който не почернява от слънцето, той не се подава на неговите лъчи, т.е. слънцето не може да го лекува. Духовната светлина, наречена още „астрална“, има обратно действие на физическата. Тя е мека, приятна и представлява отра­жение на физическата светлина. За да се ползва от светлината, човек трябва да разбира нейните за­кони, да не се страхува от нея. (ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ, ООК, 1928 г. - б. БО­ЖЕСТВЕНА СВЕТЛИ­НА)

Физическата светлина е признак на Божията Лю­бов. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - 170)

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СВЕТЛИНА

Външната светлина е едно нещо, а вътрешната - друго. (ЦЕННАТА ДУМА - 31)

Външната светлина наричаме физи­ческа. (СЕЯТЕЛЯТ - 296)

Всички съв­ре­мен­ни хора, об­щес­т­ва и на­ро­ди стра­дат от лип­сата на свет­лина. Тя съ­щес­т­ву­ва изобил­но във вън­ш­­ния свят, но не ос­та­ва вът­ре в нас. Вътре тя е малко; ус­ло­вия ня­ма да се про­яви вът­ре в нас при се­гаш­­но­то със­то­яние на човека. Вслед­ствие на то­ва се за­раж­дат всич­ки от­ри­ца­тел­ни чув­ства, ко­ито се­га спъ­ват раз­ви­ти­ето на чо­ве­чес­т­во­то и ра­зяж­дат не­го­вия орга­низъм, пре­чат на не­го­вия ум и пок­ва­ря­т сър­це­то му. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВА­ТА ПРИРОДА ­ 75)

Ти гледаш светлината, колкото ис­каш, но ако не можеш да я възприемеш от­вът­ре, а само отвън, ти ставаш само бу­ен и ни­що по­вече. Но ако възприемеш свет­ли­ната от­въ­тре, ти можеш да ста­неш инте­ли­гентен, да живееш разум­но. Ко­гато све­т­­лината действа отвън, съ­бужда са­мо вре­менни, обикновени проя­ви, а кога­то дейст­ва отвътре, човек става акти­вен. (ООК - III г. ­ 20 лекция ­ 11)

При светлината няма да бъдете в тъмнина. А свет­лината е потребна за растенето, за развитието на нашето тя­ло. Без вътрешната светлина и вън­шната е безполезна. Външната светлина наричат механическа, физичес­ка. Има една свет­лина, в която нашият ор­га­низъм расте. Има една светлина, при който мозъкът расте. Има една светли­на, при която сърцето расте. Има една светлина, при която нер­вите растат. Значи, ако тази светлина не дой­де, оне­зи нерви започват да повях­ват. Щом се отдалечим от свет­ли­ната, ако /нямаме/ вътрешна свет­лина, нашият органи­зъм започва да бо­ле­дува. (ЗАПА­ЛЕ­НА СВЕЩ - 286)

ВИДЕЛИНАТА – ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА

Бог е виделина. Бъдете и вие във ви­делината, ходете във виделината. Жи­во­тът ви ще се оправи и ще ви дойде една но­ва радост, едно ново веселие, една нова сила, един нов стремеж, който до сега не сте имали. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТОТО НЕБЕС­НО - 583)

Много ясновидци виждат светлина около себе си, около хората и разните предмети. Това още не е истинската свет­лина... Тази светлина се различава от духовната, която е жива светлина, неиз­менна и неприривна в своите трептения. Духовната светлина няма сенки. Тя про­никва цялото пространство и всичко ос­ве­тява. Пред нея няма нищо скрито-пок­рито. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - изд. 1995 г. - 27)

Външната светлина не е истинска светлина. (СЕЯТЕЛЯТ - 296)

Светлината, с която светът си служи, не носи живот. (ПРОСТИТЕ ИСТИНИ - 5)

Тя разкрива само външно света, оче­р­­та­ва неговата външна форма, без да прониква в дълбините на тези фор­ми. (ПРОСТИТЕ ИСТИНИ - 5)

Светлината води към едно по-висше състояние - Ви­де­лината. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 155)

Съвременните хора се нуждаят от светлина, която да освети пътя им. Без тази вътрешна светлина, те нищо не мо­гат да направят. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 158)

Има една светлина в света, която разрешава всички мъчнотии. Докато тази светлина не проникне в умовете на хо­рата, те ще живеят в тъмнина. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 258)

Тази светлина, именно, ни възраства и подкрепва. Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 283)

Очите възприемат енергията, а мо­зъкът я преработва и превръща в свет­лина. Тогава какво пред­ставлява външ­ната свет­лина? Тя не е истинска свет­ли­на. Истинската светлина е вътре в чове­ка. Тя се казва духов­на светлина... Да­ден чо­век, при мъчнотиите в живота казва: Тъмно ми е пред очите. Всъщ­ност той е вън, изложен на Слънце, а говори за тъмнина. (СЕЯТЕЛЯТ - 296)

Думата “разумност” е съставена гла­в­но от сричките “ра”, което на египетски означава светлина и “ом” - Бо­жествени качества. Значи “раз-ом” означава свет­лина, която съдържа Божествени качест­ва в себе си. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 158)

Дойде ли въпрос до светлината на съзнанието, ние раз­бираме онази свет­лина, за която Христос е казал: “Аз съм виделината на живота”... Който е опитал помрачение на съзнанието си, той раз­би­ра, какво нещо представя та­зи свет­ли­на. (ПРОСТИТЕ ИСТИНИ - 5)

Не е достатъчно само да вижда чо­век нещата, но той трябва още и да ги разбира. По същия начин той трябва не само да възприема светлината, но още и да я разбира... Думата “виделина” оз­на­чава знание. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 6)

Знанието е светлина на ума. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТ. КЛАС - III г - 2 бе­с - 27)

Когато говорим за виделина, раз­би­ра­ме процес, в който човешкият ум се разширява и придобива вътрешно само­съзнание. (КОСМИЧНАТА ОБИЧ - 31)

Виделината именно прояснява. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия -14)

В български език думата “виделина” заместват със “свет­лина”. Това е нераз­би­­ране... Например намираш се на пла­нината и отдалеч гледаш предметите. Казваш: Смътно ми е, не виждам ясно предметите. - Светлина ти е нужна. Щом се приближиш към предметите, те ста­ват ясни. Виделина имаш, проникваш в тях. (ЖИВИЯТ ГОСПОД - 129)

Светлината е отражение на виде­ли­ната. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия -13)

Светлината изявява нещата, а виде­ли­ната ги осмисля. (ЖИВИЯТ ГОСПОД - 129)

Човешката любов е светлина, а Бо­жията - виделина. Зна­чи, човек създава свет­лината, а Бог - виделината. (ЖИ­ВИЯТ ГОС­ПОД - 129)

Виделината създава човешката ми­съл, желанията, тя е про­вод­ник в ду­хов­ния свят и съществува във вид на съв­ре­менния етер; тя е обвивка на човеш­кия дух, на чо­вешкия ум, и без нея никой не може да мисли и да чувст­ва. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия -14)

Тя е съединение на онзи Божествен елемент, който се отнася вече към чо­веш­кия ум, сир. който ни прави да раз­съждаваме разумно, да имаме логика, съдържание и смисъл в нашата мисъл. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия -14)

Тази виделина иде отвътре, а не отвън. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия -19)

Вътрешната светлина в човека не е нищо друго, освен Божественото начало, което чака времето на своето про­буж­дане. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 158)

Колкото повече имаме от тази свет­лина, толкова по­вече съзнанието ни се разширява. (ПРОСТИТЕ ИСТИНИ - 5)

Когато приема повече светлина, чо­век работи пове­че в умствения свят. Казваме, че тоя човек повече мисли. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 4)

Виделината е един разумен елемент. Тя е един живот на Божествена хармо­ния и само човек, у когото има тази хар­мо­ния, може да изпита величието на виделината. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 17)

Виделината въздига и възраства не­щата, сир. всички мисли и желания рас­тат във виделината и се развиват по-пра­вилно. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 14)

Нея можем да чувстваме с душата си, със сърцето си, с волята си. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 22)

Виделината е едно от необходимите условия на на­шия живот, за да можем правилно да го разберем и изпол­зваме. (ЗА ТОВА СЕ РОДИХ - 300)

Виделината съставя една отлична нау­ка за вътрешния живот на човека. Когато изучава основните закони на При­родата, човек се домогва до съществе­но­то знание, което е потребно за сегаш­ния живот на човека... Виделината в природата е потребна за всички. В природата и в живота ни може да стане никаква про­мя­на без законите на виделината. Тя има две прояви, две страни. Едната стра­на е като изгряването на Слънцето, което, като изгрява, ни дава нещо, без сами да знаем това. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ - 373)

Човек, който живее във виделината е като плодно дър­во, което расте на плодна почва, в него всички плодове уз­ряват. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия- 14)

Когато сте разположени, имате тази виделина. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 24)

Съвременните окултисти казват, че който има тази ви­делина, той има магне­тизъм. Такъв човек е мек, отстъпчив, у него има любов и той скоро прощава. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 19)

Когато влезе виделината във ваша­та душа, лицето ви ще бъде красиво, очите блестящи, от ръцете ви ще излиза една приятна топлина, ще изпущате хуба­ва миризма. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 21)

Ако може да се развие у нас тази виделина ние ще можем да избегнем 90% от тези злини, които сега стават. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 20)

Виделината е това, което крепи чо­вешкия дух и му дава сила и мощ. В същото време, тъмнината е онова, което дава сила на човешкото тяло. Ако на Земята би настанала вечна виделина, нашето тяло не би било в състояние да издържи на този напор на виделината, вследствие на което ще ви сполетят по-големи нещастия. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ - 375)

Ако погледнете човека, ще видите, че той е оплетен от нишки на тъмнината и виделината. Когато край вас минава една от тъмните нишки, вие ще бъдете неразположен. Ако минава някоя от светлите нишки, вие ще бъдете раз­по­ло­жен. Преплитането на тъмните нишки със светлите постоянно създава вашите добри и лоши състояния, вашите вът­решни състояния. - Какъв е тогава из­ход­ният път? - Изходният път седи в това всеки ден да умножавате нишките на виделината. Нишките на виделината трябва да надминават тия на тъм­ни­ната, да дойдат по възможност до мак­си­мално число. Вие трябва да дойдете до положение да имате три четвърти от нишките на виделината и една четвърт от нишките на тъмнината. Това е естест­веното положение... Нишките на виде­лината във вашия мозък са много по-силни, отколкото нишките на тъмнината. Най-хубавите чувства у човека се произ­веждат от нишките на виделината. Ху­бавите, светлите мисли са плод на ниш­ките на виделината. Благородните, мо­рал­ните чувства са също така са плод на нишките на виделината. Достойнст­вото на човека, музиката, изкуството, поезия­та, изобщо всички хубави и краси­ви неща в света са все плод на нишките на виде­лината. Човек не може да бъде красив, ако няма поне три четвърти от нишките на виделината в себе си. По количест­вото на нишките на виделината се съди за красотата на човека. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО - 377)

Когато писателите изгубят тази виде­лина, те стават безплодни; когато учите­лите я изгубят, изгубват своите методи и не могат да преподават; когато майките я изгу­бят, липсва им търпението и лю­бов­та, и не могат да възпита­ват. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 14)

Това, което разрушава, разваля съвременните хора са следните седем елемента: гордостта, гневът, сла­до­страс­тието, леността, скъперничеството, завистта и лаком­ст­вото. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 19)

Бог е създал човека да се самоува­жа­ва, но той се е отдалечил от Него с гордостта. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 19)

Нещо, което руши виделината е гне­вът. Гневът е из­вестна енергия, неиз­пол­звана в добро направление. Всеки е изпитал след гняв едно отслабване, кое­то показва, че е настанало демагнити­зиране. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 22)

Третият елемент, който спъва виде­лината е сладо­страстието. То е гробът на любовта. Любовта е хармония, а сла­­до­страстието - отрова. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 22)

Четвъртият елемент, който съсипва виделината е леността. Бих желал в Бъл­га­рия всеки да се стреми към труд. (СИ­ЛА И ЖИВОТ - III серия - 23)

Петият елемент, който руши видели­на­та, е завистта. Оня, когото е обладала завистта, се наслаждава, когато гледа, че другите страдат. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 23)

Друг порок, който пречи на виде­ли­ната е лакомството - да имаме много. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 23)

Всички болести, които сега същест­вуват се дължат на дисхармонията, коя­то се явява в Божествената виделина. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 19)

Като казва “Вие сте виделина”, Хрис­тос разбира хора­та на бъдещето. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 23)

Един ден и пред вас ще се открие един велик свят, в който виделината съществува. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 19)

Когато сте в най-мрачните състояния на духа си, мислете за светлината. Бог е виде­лина. Мислете за тази виделина, докато тя ви озари и вие се качите във вашата стаица. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 583)

Бог е виделина, човек е тъмнина. Следователно човек не може да обземе светлината. Той иска да обхване светлината и да я подчини. Досега човек се стреми, иска да заповядва на Бога. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРС­ТВОТО БОЖИЕ – изд.1999 г. София – 569)

Христос казва: „Аз съм виделината на света.“ Следователно, който търси тази виделина, ще се просвети; който не я търси, ще ходи в мрак и тъмнина... Истинската светлина е в човешкия мозък, а не вън от него. Светлината иде само отгоре. Който възприеме Божествения живот в себе си, той започва да свети като слънцето. И тогава стихът „Вие сте виделината на света“ се осмисля. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, б. Ако не бях дошъл, НБ, 1919 г.)

Светлината и човекът

Съвременните хора не възприемат нужното коли­чество светлина. Защо я икономисват и те не знаят. Оба­че, тази икономия се отразява върху здравето им, както върху умствения и сърдечния им живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 349)

Едно се иска от човека - да си наба­ви нужното ко­личество светлина. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 296)

Днес може да се образува светлина и без да има някаква свещ. Вие знаете, например, как може да се образува светлина в електрическата лампа… Щом знаете законите, лесно ще привлечете трептенията на светлината и ще образувате желаната светлина. Както можете да получите светлина от мазнините на свещите, които се прекарват през фитила на свеща, така може да имате светлина и без масти и всякакви фитили. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, изд.1999 г. София - 95)

В ума ви трябва да залегне идеята, че колкото пове­че светлина влиза в съз­на­нието на човека, толкова по-до­бър ще бъде неговият живот. Като се говори за светлина на съзнанието, аз имам пред вид онази светлина, която все­­ки ден се увеличава. Тази светлина носи живот. (ПРОСТИТЕ ИСТИНИ - 4)

Всички велики идеи, възвишени чув­ст­ва и дела се проявяват при най-изо­билна светлина, не външна, но вът­решна. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78)

Ако светлината му не е достатъчна, той не може да мисли добре и е нераз­положен. Щом светлината и топ­лината му не са достатъчни, той няма сила, не е деятелен. Такъв човек е пасивен, от ни­що не се интересува. Той лесно забо­лява. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 296)

Задачата на всеки човек е да създаде глава, която да бъ­­­­­­де добър проводник на светлината. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 131)

Ако светлината, която влиза в тво­ите очи не можеш да я поляризираш, да схва­неш нейната цена, да възпри­емеш нещо от нея, да я разбереш, тя няма да ти допринесе полза. Тя е сила, от която зависи твоето здраве, твоята интели­гентност, смелостта ти, всичко зависи от светлината. Зависи как я въз­приемаш и как ще сe поляризира в мозъка. Ако въз­приемеш светлината с предната част на главата, с челото, ти ще станеш умен. Ако я възприемеш с горната част, ти ще станаш духовен човек. Ако прие­меш свет­лината със задната част на главата, ти ще станеш семеен човек, обществен човек. Ако я възприемеш отстрани на главата, откъм ушите, ще станеш смелчага. Марсианец ще бъдеш, готов да се биеш. Ако възприемеш свет­лината с целия мозък, достатъчно свет­лина ще имаш, за да регу­лираш всички чувства и способности. (ЖИВИЯТ ХЛЯБ - 248)

Малкото Слънце, което е в човеш­кия мозък, приема енер­гия от голямото Слън­­­це и я предава на човека във вид на мисли и чувства. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 292)

Който живее в светлина, животът му е сладък и външ­но, и вътрешно. Човек е съз­­да­ден от светлина. Защо да не жи­вее в собствената си среда? (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 186)

Светлината трябва да се прокара от естественото си състояние направо в ума. И веднага ще се яви осеяние и право мислене, което по един естествен начин ще ни покаже отношенията и връз­ките на всички неща, които съществуват в Природата, и методите на действие. Пътят на нашата мисъл ще бъде освет­лен. Тази светлина трябва да се про­кара в нашето съзнание; трябва да се про­кара в нашето сърце, за да про­из­веде при­ят­на топлинка, както изобщо слън­чевите лъчи въздействат на расте­нията. Така ще се зародят у нас най-бла­город­ните чувства. Тази светлина тряб­ва да се прокара в нашата воля, за да произ­веде онази пластична сила, за коя­то в Природата няма пре­гради.Още пре­ди хиляди години е казано, че умният и бла­городният човек може всичко да напра­ви, защото той работи със зако­ните на светлината. А тия закони включ­ват в себе си великата хармония на Битието. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 84)

Никаква сила в света не може да победи човека, кой­то се храни със свет­лината и топлината на своите мис­ли и чувства. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 358)

… който иска да подобри живота си, той трябва да познава законите на светлината и да ги прилага. Човек не може да бъде морален, нито духовен, ако не разбира законите на светлината. Моралният и духовният живот подразбират изобилие на светлина, която внася дух и разположение у човека. Тази светлина се отразява благоприятно върху развитието на човешкия мозък. Тя влиза не само през очите на човека, но и през всичките му пори. Като минава през всички части на тялото, от едни органи тя се приема като във вдлъбнати огледала, а от други се отразява като в изпъкнали огледала. В това отношение някои от органите играят роля на среди, които разпръсват светлината като изпъкнали огледала, а други я събират като вдлъбнати огледала. (ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ, ООК 1928 г - б.БО­ЖЕСТВЕНА СВЕТЛИ­НА)

Дали стра­даш от не­до­имък или от из­ли­шък на свет­­ли­на в ор­га­низ­ма си, ти си из­ло­жен на неп­ра­вил­ни про­яви - фи­зи­чни или психични. (СИЛИТЕ НА ПРИРО­ДАТА ­ 14)

Цяла седмица мислете върху светлината. Обър­нете се към Бога с дълбоко, искрено желание да ви помогне да се превърнете на светлина. Не казвайте, че сте грешници, че това е невъзможно за вас. И Сара не повярва на думите, които ангелът ù каза, че ще роди син, и се засмя. Тя каза: „Аз не родих, когато бях млада, че сега, на 90-годишна възраст, ще родя“. Кажете си: „Незнайни са Божиите пътища“. Защо и ти, ако си грешник, не можеш да се превърнеш на светлина? Ако някой те нацапа с катран, грешник ли си? Така ли си роден? Вземи чиста вода в легена и се измий добре. Чистото никога не може да се опетни. От хиляди години дяволът търси начин да опетни човешката душа, но и досега не е успял в това. Тялото може да се опетни, главно отвън, но човешката душа – никога. Няма начин, по който може да се опетни човешката душа. Тя всякога е била чиста и завинаги ще остане такава.

Желая на всички да се превърнете на свет­лина. Това е новото, което иде вече в света. – „Въз­можно ли е това?“ – Възможно е. – „Да вярваме ли?“ – Вярвайте и не се страхувайте от нищо. За Бога всичко е възможно. Потърсете Го, както детето търси своя баща, и Му благодарете, че и вас е имал предвид. Когато създавал вселената, Той имал пре­двид и човека, дал му всички условия да расте и да се развива, да придобива знания. Бъдете живи деца, а не мъртви, да запазите връзката си със своя велик Баща. Така ще създадете новото общество, на което членовете ще бъдат носители на светлина. Светът се нуждае от нови хора – хора на възкресението, граждани на Царството Божие. Силата, знанието и богатството са за вас. Вървете напред, в новия път на светлината. Само така можете да преобразите жи­вота си, да приемете първичната форма, която Бог е замислил преди създанието. Човек е дошъл на зе­мята да бъде съработник на Бога, а не да страда и да се радва. Страданието и радостта са второстепенни неща. Първото е работата: да работиш така, че да се превърнеш на светлина и на топлина, за да се учиш и да любиш. (ПРОВОДНИЦИ НА ЛЮБОВТА, СЪБУЖДАНЕ, ООК, 31 г., София, 98 г. - 58)

Престaнете да мислите – образува се тъмнина в ума ви. (ДВАТА ПОРЯДЪКА, УС, 35 г.)

Когато изучава обширния Божи свят, човек трябва да има светлина, да раз­би­ра нещата, да не взима крива по­сока. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 34)

Без светлина никой не може да на­ме­ри пътя си. (НОВИ­ЯТ СВЕТИЛНИК - 320)

Дето е светлината, там е мъдрост­та... Който има свет­ли­ната в ума си, той разбира Мъдростта, той работи с Нея. (ПОУ­ЧАВАШЕ ГИ - 6)

Любовта представя още и светли­ната на живота на чо­века. Докато човек люби, той вижда; престане ли да люби, животът му се помрачава, и той вече не вижда. (НАШЕТО МЯСТО - 83)

Когато противоположните енергии на Любовта и Мъд­ростта се съединят, раж­да се Истината, т.е. свет­лината. Истина­та носи светлината в света. (ЛИКВИДАЦИЯ НА ВЕ­­КА - 268)

За да се ползват от умствената енер­гия на Приро­да­та, хората трябва да знаят как да я привлекат към себе си. За тази цел се изисква огнища, общест­ва от хора с умст­вени, интелектуални стре­ме­жи. Те са в състояние да прив­лекат тази енергия. В това отношение уни­вер­си­тетите са такива фокуси, огни­ща, които при­вличат ум­с­твената енер­гия на При­ро­дата... Ако погледнете на някое учи­лище или на някой университет с око­то на ясно­ви­де­ца, ще видите, че оттам излиза светлина. (ДОБРИ НАВИ­ЦИ - 206)

Вие искате да знаете де е мястото на Господа. Мястото на Господа е вътре във вас. Мястото на Господа е в нашата глава. Има едно място, има една станция в главата, дето Господ живее. Има ед­на станция във вашата глава, дето Гос­под всеки ден ви препраща свет­лина. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 572)

Трябва да знаете, че светлината е един от великите фактори не само за развитие на ума на човека, но и за характера и за дългия му живот. (МОК ІІІ г. – старо издание – 6 лек. Езикът на природата – 160)

Онези хора, които не разбраха какво нещо са страданията, те не разбраха, че страданията се лекуват със светлина. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 582)

Ако светлината на човека не е дос­та­тъчна, той не мо­же да мисли добре, не е разположен. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 296)

Когато вие се намирате в едно тежко състояние, значи намалила се е вашата светлина. Щом се намали нашата свет­лина, нас ни става тежко. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 569)

Има правила и методи, чрез които човек може да из­ползва светлината. (НАШЕТО МЯСТО - 84)

трябва да се стремите да преобразувате вашия череп, да дадете нова насока на мисълта си, да има един оттенък, че действително вие сте влезли в шестата раса. Най-първо, лицата ви трябва да издават една светла краска. И тъй, след като постите 10–15 дена, ще забележите, че една светеща краска почва да прониква от душата във вашето лице. (ДВЕТЕ ТЕЧЕНИЯ, ООК, 23)

И обикновеният човек възприема светлината, и све­тията възприема свет­лина­та, обаче, всеки я използ­ва спо­ред степента на своето развитие. (ВЕЛИКОТО В ЖИВОТА - 22)

Светлината има скрито богатство в себе си. Ако не я обичаш, тя няма да ти даде онова, което искаш. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - II том - 216)

Подтикът в човека на свет­лината засяга и човешкия ум. Първото нещо е да държите ума си в изправно положение. Никакви отрицателни мисли да не влязат в ума ви. Отвън може да има отрицателни мисли, колкото искате. После трябва да пазите мозъка си от противоположни неща. (БЛАГОСЛОВЕН - б. Неделимото - изд.1998 г. Кърджали)

Нека ние използваме светлината, за­щото всичко зависи от светлината, която е необходима за живота. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 218)

Всички хо­ра се раз­ли­ча­ват по сте­пен­та на светлината: до­кол­ко те са спо­соб­ни да я въз­п­ри­емат и проявяват. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 73)

Когато се увеличава светлината в човека, заедно с това се увеличава и силата му; когато се намалява свет­лината, намалява се и силата му. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА ­ 111)

Като говорим за влиянието на свет­ли­ната и на топ­лината върху човека, ние имаме предвид какво коли­чество светли­на и топлина приема той. Това зависи от устройст­вото на главата, нейната дължи­на и широчина. От свет­лината и топлина­та, която приема човешкият орга­низъм, зависи устройството и на цялото тяло. Като мисли върху светлината и топлина­та и ги проектира към мозъка и към мо­рал­ните си чувства, човек може да раз­вие ин­ту­ицията си, да оформи и повди­гне челото си. (ЗАКОНИ НА ДОБ­РОТО - 325)

Светлината не се търси, но се въз­при­ема. И когато чо­вешката душа ши­ро­­ко се отвори за нея, тя свободно вли­за и пресъздава всичко по нови начини, неиз­вестни на съвременните хора. Ко­гато тая светлина изпълни нашите умо­ве, проникне дълбоко в нашите сърца и об­гър­не всестранно нашата воля, ще се въдвори мир всред всич­ки съсловия на народа... В човешкия дух ще се зародят тогава мисли велики, благородни, ще се явят характери самоотвержени, истинс­ки майки и бащи, чиято светлина ще из­ле­­кува всички бол­ни. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 85, 86)

Първото нещо, което се изисква от човека, е да поз­нава законите на свет­лината. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 346)

Всеки трябва да знае как да възпри­е­ма светлината и как да я предава. (ВЕЧ­НОТО БЛАГО - 346)

При сегашните разбирания на човека, както и условията при които живее, страданията са неизбежни. Пре­върне ли се на светлина, страданията престават. Хората се страхуват да ста­нат на светлина, да не изгубят живота си. Няма да изгубят живота си, но ще се освободят от страданията и проти­во­ре­чията. (ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ - изд.1999 г. София - 122)

Дотогава, докато не можеш да видиш в другия човек нещо за обич, малко свет­лина имаш. Докато онзи, който гледа, не може да види, и той - малко светлина има. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 581)

Причината, че страдаме е, че не ни обичат хората. Не ни обичат, понеже ня­ма­ме светлина. Ако ние можем да дадем светлина на хората, ще се даде подтик на хората, за да ни обикнат. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 580)

СВЕТЛИНАТА И ЛЮБОВТА

Любовта става причина за идването на свет­ли­ната… (ПОСТИЖИМОТО – изд.1999 г. София - 116)

СВЕТЛИНАТА И УМЪТ

Божествения Дух е, Който регулира трептенията на свет­ли­ната и я прави достъпна за човешкия ум. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 579)

Присъствието на Духа създава неприривна светлинна енергия в човешкия ум. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том – 125)

Умът ни става ценен, когато влезе в Божес­т­ве­на­та свет­лина. Да бъдем про­водници на Божията свет­лина. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 175)

Светъл ум значи човек да бъде свободен, да възприема светлината и да произвежда светлина в себе си. Пряката светлина е недостатъчна за човеш­кия ум. Светлината, която имаме е отражение, на­гажда се към ума. (НАЙ-ЛЕСНОТО – изд.1999 г. София – 78)

СВЕТЛИНАТА НА ЗНАНИЕТО

Знанието е светлина. Дето има знание, там има и светлина. Всички трябва да бъдете проводници на знанието. Всички трябва да имате тава знание, тази светлина. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд.1999 г. София - 95)

СВЕТЛИНАТА НА ДРУГИТЕ ХОРА

Например, вие виждате един човек и казвате: Виждам един такъв и такъв човек и започвате да го описвате. Как става това виждане? Светлината, която иде от този човек, пада в очите ви, където се пречупва и после отразява. По този начин светлината се трансформира няколко пъти във вашите очи, и вие получавате известно впечатление за този човек, за този образ и вече можете да го опишете с най-големи подробности. Тъй щото, ако в окото не става този вътрешен процес със светлината, по механически начин вие не бихте могли да получавате никакви впечатления от външния свят. Влезете ли в интимна вътрешна връзка с трептенията на светлината, която излиза от даден човек, вие се свързвате с него, създавате истинско, трайно приятелство във вечността. (ЕДНО СТАДО, НБ, 1928 г.)

Как ще си обясните радостното със­то­яние, което сте придобили при светли­ната на някой човек? Вървите по улица­та замислен, съсредоточен в нещо; сре­щате един чо­век, който не ви казва ни­що, само се разминавате с него. Обаче, вед­нага се изпълвате с радост, чувст­вате се раз­положен, готов на всякакви услуги. - Коя е при­чината за това? - Чо­ве­кът, когото сте срещнали, ви обича и, без да знаете, той прониква във вас ка­то светлина. Щом въз­приемете неговата светлина, вие се изпълвате с ра­дост, сърцето ви се разширява, умът ви се пробужда и лесно решавате въпросите си. Значи, дето е Любовта, там е и свет­лината. (СЪБУЖДАНЕ - 53)

СВЕТЛИНАТА И ОЧИТЕ

Трябва да познавате естеството на човешкото око... Да знаеш откъде е дошло и да имаш една вътрешна връзка с окото. И сега, когато човек изучава окото, окото е един орган, който ще ви свърже с първоначалната светлина, от която светът е създаден, затова е дошло вашето око. Не само да гледате с окото. Ами с туй око трябва да привлечете светлината, която създала нещата, светлината, която носи щастие, светлината, която носи знание. Затуй е окото. Не само човек да гледа една черна дъска или една книга. Ще дойдат и тия неща, но с окото той трябва да се свързва със светлината, да научи законите на тази светлина. (б. ПЪРВАТА СВЕТЛИНА, МОК, 36)

Като наблюдавате човешките очи, ще ви­ди­те, че от тях излиза един лъч, по посоката на който може да определите човешкия характер… От посоката на този лъч, дали е нагоре или надолу, от ъгъла, който той образува, зависи моралната сила на човека… Тия ъгли се образуват в мозъчното вещество у човека. Те възприемат и пречупват светлината, и от тяхната големина зависят краските… Много от съ­временните физиолози и лекари мислят, че всичките гънки на мозъка в човека са еднакви. Те не са изучавали ъглите на тия гънки. Значи, в мозъка става един вътрешен процес. Ъглите изразяват само известни гънки, чрез които ние можем да трансформираме известни цветове. Други да превръщаме и приемаме само онези цветове, които помагат за развитието ни. (МОК ІІІ г. ста­ро издание – 9 лек.”Езикът на природата” – 157,158,159,160)

Първият орган за възприемане на светлината е око­­­то. Който не може да си служи с очите и да ги владее, не въз­приема правилно светлината и не може да се ползва от нея. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 349)

Човек трябва да пази зрението си: да не гледа напра­во силна светлина, като слънчевата, елекрическата и др. Сил­­ната светлина действа върху ре­тината и притъпява зре­нието. Човек тряб­­ва да знае как да тонира зрението си, да се нагажда на различните свет­лини, без да повре­жда очите си. (БОЖЕСТ­ВЕНАТА МИСЪЛ - 193)

Ако светлината не влиза през очите ти, не можеш да мислиш. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 266)

Очите възприемат енергията, а мо­зъ­кът я пре­работва и превръща в свет­лина. (СЕЯТЕЛЯТ - 296)

Като влезе светлината през очите ви, ще й дадете ши­рок достъп, ще я поз­дра­вите и ще се разговаряте с нея. Колкото време прекара при вас, тя ще ви остави сво­ето благословение. (СЪБУЖ­ДАНЕ - 46)

Днес хората се въодушевяват от звездите и като се възхитят от някого, казват, че очите му изпускат искри. Тия искри не са лъчи, това са пресекулки. От очите ви трябва да излизат дълги, неприривни лъчи от светлина, които да отиват по обектите или до вашия приятел. Тази светлина трябва да бъде хармонична, приятна и не само да отива до вашия приятел, но и да се връща – да прави един кръг. Движението на тази светлина трябва да бъде кръго­образно. (МОК ІІІ г. старо издание – 9 лек.”Езикът на природата” – 163)

Светлината, пламъкът, който излиза от очите на змията, внася страх, ужас в човека. (ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ, ООК, 1928 г. - б. БО­ЖЕСТВЕНА СВЕТЛИ­НА)

Тази седмица ви препоръчвам да си запалите вашите свещи без кибрит. Всички да се осветите със свещи, които горят без запалка. Очите ви да станат на свещи. Навън навсякъде, където идете по Изгрева, да вървите не със запалени свещи от кибрит, но без кибрит. Като те срещнат на пътя, очите ти да лъщят. Нали сте виждали на вълка как светят очите. Десет пъти очите ви да светят повече от вълчите очи. (УСИЛВАЙТЕ ВРЪЗКАТА, ООК, 40)

Сегашните хора изучават окото дотолкова, докол­кото то има отношение към светлината, която про­никва в него. Това, обаче, е най-малката служба, коя­то окото върши. Окото възприема не само обик­но­вените лъчи, но много още, за които хората нямат никакво понятие. Окото възприема още лъчите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и др. Достатъчно е един от тия лъчи да падне в човешкото око, за да може той да се произнесе какво нещо е Любовта, какво – Мъдростта, какво – Исти­ната и т. н. Няма лъч в природата, който носи свет­лина в себе си, да не е приет от окото. Всички добро­детели влизат в окото на човека посредством известен род лъчи. Без тези лъчи добродетелите ос­тават непознати. Докато не възприеме поне един от лъчите на Любовта чрез окото си, човек не познава Любовта. Любовта може да се познае и чрез пипане, но само отчасти. Искаш ли да познаеш красотата на Любовта, ти трябва да възприемеш нейната светли­на. (В БОЖЕСТВЕНОТО УЧИЛИЩЕ, РБ, 1940 г.)

Пазете очите си, чрез които възприе­мате светлината. (СЕЯТЕЛЯТ - 296)

Какво ви коства да отворите очите си, за да при­емете Божествената свет­лина?.. Отвори очите си и приеми свет­ли­ната - нищо по-лесно от това. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 328)

Молете се очите ви да бъдат винаги отворени, да виждате светлината на деня. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 465)

Очите се хранят със светлината, но тя не трябва да бъ­­де нито много силна, нито много слаба. Силната светли­на, както и голямата тъмнина произвеждат един и същ ре­зул­тат - ослепяване. (БО­ЖЕСТ­ВЕНАТА МИСЪЛ - 192)

… като гледате слънцето, не си свивайте очите. Вас ви е страх да не ослепеете. Разбира се, човек не трябва да гледа с отворени очи с часове в слънцето, но достатъчно е няколко секунди само около пет-шест секунди да погледа и после да си затвори очите. Като отваря и затваря очите си към слънцето, то ще въздействува на отрицателните мисли в човека. Слънчевата светлина действува добре върху човешкия мозък. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, СБ, 44)

Веждите помагат за трансфор­мира­не и акумулиране на светлинната енер­гия. Когато много светлина проник­ва в очите, човек свива веждите си. По този начин, чрез веж­дите си, той задържа част от светлината, да не влиза в мозъ­ка. Наистина, ако в мозъка влиза много светлина, той не може да се справи с нея. За да мисли правилно, хармо­нично, човек не се нуждае от много светлина. Човек може да мисли и вечер. Доста­тъчно е той да знае начина, да се ползва и от най-малката светлина... И в най-мрач­ните нощи, бухалът вижда ясно, като през деня... Неговите очи са така устроени, че могат да събират свет­лина и в най-голямата тъмнина. Добре е чо­век да има качеството на бухаловите очи, да събира светлина и вечер, да осветява пътя си. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ - 125)

От очите ви трябва да излизат дълги, неприривни лъчи от светлина, които да отиват до обекта или до вашия при­ятел. Тази светлина трябва да бъде хармо­нична, при­ятна и не само да отива до вашия приятел, но и да се връща, да прави един кръг. Движението на тази светлина трябва да бъ­де кръгообразно. (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - ІІІ г - 9 лекция - 163)

…светлината, която се проявява чрез човешкия ум… предава мек, ясен, чист израз на очите; тя предава красота и приятност на устата. Без нея човешката уста е лишена от магнетизъм, от жизненост. (ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ, б. Запалят свещ, НБ, 1920 г.)

СВЕТЛИНАТА И ЯСНОТО ВИЖДАНЕ

Някой път казвате:„Много е светло”, някога казвате: „Тъмно е”. Е добре, отвори си очите повече! Има хора, които нощем пътуват и им е тъмно, но и вечер има Светлина. Само че за нея са необходими по-чувствителни органи, които да я възприемат. Тази Светлина я използват ясновидците. Истинските ясновидци виждат вечер по-добре, отколкото денем, но те не намигат. Те държат очите си отворени. Дръжте всякога мисълта очите ви да бъдат отворени! (КОЙТО НАМИГНУВА, Беседа пред сестрите, 1918 г.)

СВЕТЛИНАТА И КОСАТА

Косата, това са антени, чрез която се възприема светлината. Светлината има един език. Космите, това са струни, чрез които светлината свири. Езикът на свет­лината, това е косата. Ако твоята коса е добре вчесана, ако ти разбираш това изкуство, това е езикът на светлината. Ти от косата ще започнеш да чувстваш какво ти говори светлината. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ изд. 1999 г. София - 571)

Гледате някой поет си разрошил косите. Няма по-лошо нещо от това. Ще гледате по възможност, косите ви да са прибрани. По някой път те знаят по-добре, отколкото вие да ги нареждате. Тъй както пада всеки косъм на главата, образува известен ъгъл. Тия ъгли на космите играят много важна роля при пречупване на светлината. (МОК ІІІ г. старо издание – 9 лек.”Езикът на природата” – 173)

Какъв по-добър чадър искате от косата? Тя пречупва светлината правилно и намалява така силата й, че се възприема безболезнено и безопасно. Носиш ли чадър не навреме, ти се лишаваш от благото, което слънчевата светлина носи. (СИТО И ДАРМОН, СБ, 44 г.)

СВЕТЛИНАТА И УСТАТА

…светлината, която се проявява чрез човешкия ум… предава красота и приятност на устата. Без нея човешката уста е лишена от магнетизъм, от жизненост. (ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ, б. Запалят свещ, НБ, 1920 г.)

СВЕТЛИНАТА И ХРАНАТА

Светлината е носителка на Божествената храна. Ако вие не знаете как да сгъстявате, да възприемате светлината, вие не можете да бъдете нито умен, нито благороден по чувства, нито здрав човек. Трябва да имате знание. (БЛАГОСЛОВЕН - Б. Неделимото - изд.1998 г. Кърджали)

Да се храни човек със светлина, то­ва значи, да въз­приема светли мисли за ума си... Когато човек възприема пра­вилно светлината като храна, умът му е светъл. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 63)

За да добие човек това, което му липсва, трябва за тази цел да възприеме съответните слънчеви лъчи и същевременно да възприеме и съответната материя от Земята чрез специфични за тази цел храни. Защото всеки лъч от слънчевия спектър изисква съответната материална среда, чрез която може да се прояви. Това е цяла наука, която за в бъдеще ще проучват биолозите и физиолозите. Само когато хората всестранно проучат тези живи закони за светлината на Слънцето и материята на Земята и ги приложат в живота си, те ще бъдат здрави и щастливи. (БЕСЕДИ ОТ УЧИТЕЛЯ ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ВЛАД ПАШОВ, т. II, 1996 г., ВЛИЯНИЕТО НА СЛЪНЦЕТО И ЗЕМЯТА ВЪРХУ ЖИВОТА НА ЧОВЕКА - 120)

Вие излизате рано сутрин, за да въз­приемете осо­бените светлинни лъчи на Слънцето за храна на ума и топлинните му лъчи за храна на сърцето. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 64)

Растенията знаят да сгъстяват свет­ли­ната и да об­ра­зуват най-хубавите пло­дове. Много учени са. (СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА И СИЛА, ООК, 42)

Хигиената на живота трябва да за­поч­не с правилното използване на свет­лината, складирана в растенията и пло­довете. (НАШЕТО МЯСТО - 85)

Светлината е различно складирана в разните видове храни, вследствие на това едни от тях се отразяват благотворно, а други – неблаготворно върху човешкия организъм. (НАШЕТО МЯСТО – изд. 1932 г. София – 84)

Цветните лъчи на светлината

Слънчевите лъчи и цветовете

Едно време, когато Господ създал света, слън­чевите лъчи решили да слязат на Земята, облекли се в най-хубавите си светли премени и слезли да я по­сетят. Тези лъчи били седем сестри. Но щом слезли на Земята, какво било учудването им, когато видели, че дрехите им от светли се превърнали в седем други цвята: червен, портокален, зелен, жълт, ясносин, тъмносин и виолетов. Всяка сестра виждала промяната, която станала с нея, и се питали помежду си: “Какво стана с нас, че толкова ни потъмняха дрехите?” Също и разликата между вас се дължи на тези седем сестри, които слезли на Земята: някой от вас е червен, друг – портокален, трети – жълт, четвърти – зелен и т. н. Щом се намерили в това чудо, сестрите написали на баща си: “Татко, когато слязохме на Земята, дрехите, които ни даде, се измениха толкова много, че едва се познаваме, няма я вече тази първоначална светлина между нас”. Тогава бащата отговорил на първата си дъщеря: “Дъще, твоят червен цвят показва, че ти носиш Живот на Земята и на хората, които толкова се оковаха в тези закони, че днес са мъртви. Кажи им, че твоята светлина се превърна в Живот и затова си червена”. Така тази първа слънчева дъщеря дала Живот на децата и затова всички се спуснали да грабят, започнали да се борят и да си скубят косите кой по­вече да вземе. На втората си дъщеря бащата написал: “Дъще, кажи на хората, че ти им носиш дихание, Божествен живот, кажи им, че те трябва да работят, затова и твоят цвят е портокален”. ...На третата си дъщеря бащата написал: “Дъще, кажи на хората да не държат очите си, сведени надолу, да не търсят богатства, а да гледат нагоре, душите им да растат с вековете, да бъдат вечно зелени, какъвто е твоят цвят”. На четвъртата си дъщеря написал: “Кажи на хората, че след всеки растеж има узряване, има жътва и че събраният плод трябва да бъде общ за всички. Това, което расте, го давам на всички общо и еднакво и трябва да се подели по братски, т. е. всеки да вземе само толкова, колкото му трябва”. На петата си дъщеря бащата написал: “Дъще, твоите дрехи са сини, защото ти носиш Истината, носиш начина, по който хората да не изстиват, т. е. начина как да се запазва Божествената топлина в душата на хората”. … Истината е метод, начин, сила за задържане на Божествената топлина в човешката душа. Шестото писмо, адресирано до шестата дъщеря, ще прескоча, няма да го разпечатвам, ще оставя вие да го разгадаете. …Ще премина към аметистовия цвят. На седмата, последната, своя дъщеря, бащата написал: “Дъще, кажи на хората, че Царството Божие с Любов се взима, с Обич се крепи и с Дух се държи, затова и твоите дрехи са аметистови”...Тези седем сестри пър­воначално са слезли на Земята, после са се върнали на Небето, но сега отново идват в света вече в нова форма. “Зора се чудна зазорява”. Зора на какво? “Зора на светъл нов живот”. Щом има зора, ще има и лъчи, които вече идват. (С ЛЮБОВ СЕ ВЗИМА, НБ, 1919 г.)

Когато Слънцето из­п­ра­ща сво­ето бла­гословение, ко­га­то Бог из­п­ра­ща сво­ето бла­гос­ло­ве­ние чрез Слън­че­ви­те лъчи, ­всичките те идат съ­еди­­не­ни ка­то бя­ла свет­лина. (СИЛА И ЖИВОТ ­ V се­рия ­ 285)

Под „светлина” разбираме хармонично съчетание на всички цветове. (ВЪТРЕШНОТО БОГАТСТВО, МОК, 1931 г.)

Съвременните физици още не са изучили, при ка­къв ъгъл на пречупване на светлината се образува червения цвят; те не са изучили още при какви ъгли, при какви стълкновения на светлината се образува портокаления, жълтия, зеления, синия, виолетовия и другите цветове изобщо. (МОК ІІІ г. – изд. „Просветен комитет”, 9 лек. „Какво представя погрешката?”)

Седемте лъча на дъгата са сигнали, които се пращат от седемте свята на небесния, на невидимия свят за връзка със земята. В тях има една цяла азбука, и ако вие виждате добре, ще забележите, запример, че полето на червения цвят не е едно и също, каквото е полето на другите лъчи. Изобщо, полето на всички лъчи не е еднакво. …съвременната наука още не е дошла до положение да ни даде едно правилно обяснение на нещата. (Аз те познах, НБ-7, 1 февруари, 1925 г.)

…каквато и да е светлината, тя трябва да има сянка. Щом лъчът се пречупва, явяват се известни цветове. Според физиците, пречупването на лъча подразбира разлагането му на цветове. – Какво представят цветовете? – Елементи на светлината. – На колко цвята се разлага бялата светлина? – На седем цвята, които, съединени в едно, дават пак белия цвят. – Възможно ли е това? – Бялата светлина прилича ли на цветовете? – Не прилича. Щом е така, цветовете не са елементи на светлината, но нейни сенки. (СЕНКИ НА БИТИЕТО, МОК, 1932 г.)

Цветовете са форма на светлината. (БЛАГОСЛОВЕН – б. Неделимото - изд.1998 г. Кърджали)

Всеки един лъч, който иде от слънцето, и всеки лъч, който излиза от човешкото око, имат разни цве­тове, в разни наклони излизат, имат разно съ­дър­жание. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА, МОК, 1939 г.)

Светлината говори на човека едновременно на седем различни езици. Значи, всеки цвят на Светлината има специфичен език. Който не разбира тия езици, той не може да се ползва от тях, вслед­ствие на което няма никакви постижения. (ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЛЮБОВТА, РБ, 1939 г.)

Светлината, ко­ято чо­век въз­п­ри­ема от Слънцето, про­из­веж­да се­дем про­це­са в човека... Тя е със­та­ве­на от се­дем раз­­лич­ни цвя­та: червен, портокален, жълт, зелен, син, тъм­носин и виолетов. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВ­ТА ­ 332)

Седемте цвя­та пред­с­та­вят се­дем ра­зум­ни свята, ко­ито из­п­ра­щат на Земя­та по един цве­тен лъч. Седемте цвя­та пък пред­с­та­вят слън­че­вия спектър. Кол­ко­то по-си­лен е цве­тът, тол­ко­ва по-бли­зо е до нас све­тът, кой­то из­п­ра­ща то­зи цвят. (ЖИВА РЕЧ ­ 77)

Цветните лъчи съществуват ли? Тия цветни лъчи са разумни същества. Лъ­чите за мене са живи същества. Като видя червения цвят, считам, че това са същества. Синият цвят е разумно същест­во, зеления цвят е друго разумно съще­ство. Като видя един светъл лъч, той е съставен от седем лъча. (ВАС ВИ НА­РЕКОХ ПРИЯ­ТЕЛИ - изд.1998 г. Кърджали - 63)

Чрез свет­ли­те слън­че­ви лъчи, във вас вли­зат ра­зум­ни същества, ко­ито ви но­сят не­що ценно. Всяко съ­щес­т­во се пред­с­та­вя чрез спе­ци­ален цвят - син, червен, жълт, зелен, пор­­­­­то­­ка­лов и т. н. Приемайте цве­то­ве­те им и бла­го­да­ре­те за тях. (ОПОР­НИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА ­ 184)

Ако ми прати (слънцето) от червените лъчи - в мене животът ще се увеличи. Ако ви прати от портокаловите Олъчи подарък - ще се индивидуализираме, ще се усетя като човек. Ако ми прати зелените лъчи - ще усетя, че организмът ми се развива правилно: стомахът (ми) функционира на място, мозъкът функционира, дробовете функционират. Ако прати жълтите лъчи - започвам да се чувствам добре. Ако прати сините лъчи - имам разположение да се моля, хубаво да размишлявам. Ако ми прати виолетовите лъчи - ще стане силна волята ми, ще започна малко да заповядвам. (ВСЕКИ ДЕН ПО ЕДНА ДОБРА МИСЪЛ, ООК-20, 9 октомври 1940 г.)

Слънцето като разложи светлината, казва: Така и жителите на слънцето говорят и живеят, без да причиняват вреда на хората - това значи червеният цвят. После казва: Ще се индивидуализираш, без да вредиш на хората. Ще растеш, ще се развиваш, без да вредиш на хората. Ще бъдеш умен, без да вредиш на хората. Ще вярваш, без да вредиш на хората. Ще имаш сила, без да вредиш на хората. Туй говорят слънчевите лъчи. Туй е в спектъра. Сега тук вземат червения цвят и го турят на знамето и отиват да се бият. (КАТО РОДИ ДЕТЕ, НБ-23, 29.IХ.1940 г.)

За нас слънцето е предметно учение, израз на колективната дейност на разумни същества. Като работят и мислят, те произвеждат светлина, която изпращат на целия свят. Ние наричаме тази светлина слънчева. Чрез червения цвят те изпращат живот на земята; чрез портокаления – внасят индивидуализъм в съществата; чрез жълтия – пращат интелигентност; чрез зеления – подтик за растене; чрез синия – вяра и надежда; чрез виолетовия те внасят във всички живи същества сила, да се борят с мъчнотиите и да ги преодоляват. Слънцето изпраща още много цветове на земята, които не са проучени добре. Благодарение на разумните същества, хората се ползват от Божествената светлина. (Езикът на Любовта, СБ, 30 юли, 1939 г.)

Вие можете да използвате цветните лъчи направо от слънцето, но трябва да знаете под какъв ъгъл да отправяте погледа си. (ЖИВА РЕЧ ­ 83)

Преди да е изгряло Слънцето, ще станеш, ще намериш достатъчно енергия в себе си. После ще знаеш кои лъчи на Слънцето се появяват първи. Художниците турят червените, но не всякога е така. (ДА МИ БЪДЕ УЧЕНИК, НБ, 38 г.)

Когато свет­ли­на­та се пречупва, явя­ват се се­дем цвя­­та, т.е. се­дем ве­ли­ки добро­детели. (ЛЪЧИ НА ЖИ­ВОТА ­ 163)

Изучавайте светлината със седемте ù краски. Седемте крас­ки на свет­ли­на­та пред­с­та­вят се­дем пъ­тища, през ко­ито чо­веш­­ки­ят ум е вър­вял в раз­ви­­тието си. Тия се­дем цвя­та са се­дем правила, ко­ито умът тряб­ва да при­ла­га за сво­ите пости­жения. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 60)

Съвременните уче­ни са ус­пе­ли да раз­ло­жат свет­ли­на­та на се­дем цвята, ко­ито съста­вят пър­ва­та гама. От тия се­дем цвя­та на­го­ре има по-ви­со­ки га­ми със съ­щи­те цветове, но по-фини… Едва сега съвременните учени започват да правят опити и наблюдения върху преминаването на светлината от една гама в друга. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮ­БОВТА ­ 244)

Човек поз­на­ва са­мо се­дем цвя­та на светлината, без да подозира, че му пред­с­тои да от­к­рие още пет цвята. На Земя­та чо­век мо­же да ви­ди са­мо 12 цвя­та на свет­лината. (ДЕЛАТА БОЖИИ ­ 8)

Човек, като разумно същество, е дошъл до зак­лю­че­ние, че светлината носи всички блага в себе си. Той кон­стати­ра този факт, но всъщност възпри­ема мик­ро­ско­пическа част от тия блага. Човек не е дошъл още до вът­решната, красива страна на светлината. Той поз­нава само седемте цвята на свет­ли­ната. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 7)

Като се разлага светлината, ние има­ме седем цвята. В Божествената свет­лина, за която аз ви говоря, има 12 цвя­та. За нас са известни само седем, пет са неизвестни. Какви са другите, за в бъ­де­ще ще ги учите. (СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА, СИЛА - изд.1997 г.София, б.Обичайте и радвайте се)

Земята е об­ви­та с 12 об­ръ­ча или сфе­­ри, ко­ито пред­ста­вят осо­бен род тран­с­фор­ма­то­ри на слън­че­ва­та енер­гия. Всеки об­ръч пре­чуп­ва свет­ли­на­та по свой спе­ци­фи­чен начин. Това показва, че тия 12 об­ръ­ча не са в ед­но и съ­що поло­жение. Съ­щевре­менно все­ки об­ръч е нап­ра­вен от осо­бе­на ма­терия, мно­го тънка, през която про­ник­ват съ­от­вет­ни­те за нея сили. Тия си­ли пък са свър­за­ни с въз­ви­ше­ни све­тове, ко­ито ра­бо­тят вър­ху хората, как­то и вър­ху всич­ки жи­ви съще­ст­­ва. Чувст­ви­тел­ни­ят чо­век до­ла­вя тия вли­яния вър­ху се­бе си… Свет­ли­на­та съ­дър­жа в се­бе си още и 12 те­чения, от 12 раз­лич­ни извори. Значи, свет­ли­на­та е със­та­ве­на от 12 вида ма­те­рия, не­об­хо­ди­ма за съз­да­ва­не на чо­веш­ки­те доб­ро­детели. Запример, кой­то ис­ка да бъ­де ми­лосърден, той тряб­ва да из­в­ле­че от свет­ли­на­та точ­но та­зи материя, ко­ято е не­об­хо­ди­ма за съг­раж­да­не на милосърдието. Това мо­же да пос­тиг­не са­мо онзи, кой­то раз­би­ра за­ко­ни­те на свет­лината. (НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА ­ 32)

Ако ви попитат защо Господ създаде очите на човека какво ще кажете. – Да възприема най-фината материя. Разни са категориите на цветовете, които идват от слънцето и влизат в очите. Най-нис­ките трептения, ония, които виждаме имат 400 билиона, други имат повече и достигат до 700–800 билиона трептения. Така се образуват цветовете. (БЛАГО­СЛО­ВЕН - изд.1998 г. Кърджалии, Б. И пак пишете)

Тръгваме за онзи свят от 32 трептения и дохождаме до 46,000 трептения в секундата – до света, достъпен за нашето ухо, и казваме: „Знаем до тук“; но като продължим оттук нататък, ние сме в тъмнота и казваме: „Това не познаваме“. Като дойдем до червените лъчи, казваме: „Слава Богу, изминахме тази пустиня“. А тази пустиня обема едно невъобразимо грамадно пространство между две граници от 46,000 и 428 билиона трептения в секудата… Когато дойдем до светлината, тя се появява веднага като червен лъч, който се произвежда в нашето око от 428 билиона трептения в една секунда. Като се качваме нагоре по тази летвица, между червените и виолетовите лъчи има 739 билиона трептения в секундата. (СИЛА И ЖИВОТ І серия – изд.1924 г. София – 194)

Съвременната наука разложила светлината на седем цвята. Сега само седем цвята знаем ние. Казваме, че са толкова. Това не е вярно. Седем цвята сега знаем. Едно време е имало само три цвята, после станали четири, пет, шест, сега сме дошли до седем. В следната раса ще има още един – осем, после девет, 10, 11, 12 – по-висшите светове имат цветове, колкото искат. Вие ще кажете какви са другите цветове? – Нима мислите вие, че нагоре от 40 хиляди трептения, няма звук? – Ти не може да го схванеш. (КО­ГАТО БЕШЕ ПО-МЛАД. 1935 г.)

На всеки човек се дава съответна част от Исти­ната, както на всяко растение – съответен лъч от светлината. Учените са правили опити със светли­ната и са успели да я разложат на седем цветни лъча, наречени слънчев спектър. Те са поставяли различни растения, под действието на всеки един лъч, да видят, какво влияние оказват върху тях. Така те са дошли до интересни научни изводи. Едно е важно да се знае, че седемте цветни лъча не са самата светлина. Тя е нещо повече от цветните лъчи. Когато се намаляват вибрациите на светлината, тя се разлага на седем цветни лъча. Щом се повдигат и увеличават вибрациите на светлината, цветните лъчи изчезват. На същото основание, казвам: Хората се различават едни от други, защото минават през стъклена призма. Щом минат през събирателна леща, те се обединяват в едно цяло и започват да си приличат. И тъй, животът е голяма призма, която пречупва светлината. Като дойде до призмата, светлината се пречупва и оцветява всеки човек, различно. Хората са различни до смъртта си. Минат ли отвъд смъртта, те се обединяват и стават еднакви. (КАТО ГО ВИДЯ ПЕТЪР, НБ, 1919 г.)

Най-пос­ле всич­ки цве­то­ве тряб­ва да се съ­единят в ед­но, за да об­ра­зу­ват свет­ли­ната. Всички цве­то­ве тряб­ва да се сле­ят в свет­лината. Така и чо­век тряб­ва да ста­не све­тъл. Човек ста­ва све­тъл са­мо то­гава, ко­га­­то се хар­мо­ни­зи­рат в не­го всич­ки цветове. (ООК ­ ІІІ г. ­ 20 бе­се­да ­ 11)

Цветовете

Краските са най-голямото благослове­ние. Това е Божието изобилие, вратата, през която идат всички блага от Невидимия Свят. (ИЗ­ВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна -268)

Истината е едно велико течение, ко­ето слиза от Царството на Виделината на Божествените светове и в по-низшите слоеве образува краските. (ВЕРИГАТА НА БО­ЖЕСТ­ВЕНАТА ЛЮБОВ - изд.- 2007 - 26)

Зад всеки цвят седи една разумна сила във Все­лената. (МОК ІІІ г. 5 лек.)

Всички по-вис­ши съ­щес­т­ва знаят как­во из­п­ра­щат чрез чер­ве­ния цвят, чрез бе­лия цвят и т. н. (ООК ­ III г. ­ 20 бе­се­да ­ 11)

Всяко едно чувство във вас, всяка мисъл, всяка по­стъпка трябва да имат някакъв цвят. Безцветно нищо няма в света. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218)

Краските са най-голямото благослове­ние. Това е Божието изобилие, вратата, през която идат всички блага от Невидимия Свят. (ИЗ­ВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна -268)

Цветът спада към мисловния свят. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 217)

Изучавайте цве­то­ве­те не са­мо ка­то впе­чатление, но ка­то символ, кой­то ви се из­п­ра­ща от един ра­зу­мен свят, да го раз­га­даете. (ЖИВА РЕЧ ­ 78)

Този цвят крие в себе си някакво съдър­жание и смисъл. Цветът сам по себе си не съдържа живот, но дава живот. Той не е разумен, но пре­дизвиква разумността в човека. (РАЗУМНОСТТА, МОК, 1931 г.)

Като изучавате седемте цвята на спек­търа, вие тряб­ва последователно да минавате през тях, да придобивате нещо от свойствата им. Не минете ли през всички цветове на дъгата, вие нищо не сте разбрали от живота. (ЛЪЧИ НА ЖИ­­ВОТА - 264)

Засега пред нас са раз­к­ри­ти глав­но три цвята: чер­вен, жълт и син. Любовта по­ддър­жа чер­ве­ния цвят, Мъд­рос­т­та - жълтия, а Ис­ти­ната - синия... Следова­телно, дос­та­тъч­но е човек да схва­не пра­вил­но ос­нов­ни­те то­но­­ве на цве­то­вете, за да мо­же пра­вил­но да прогре­сира в сво­ето фи­­зи­чес­ко и ду­хов­но раз­ви­­тие. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 164)

Има хора, които нямат понятие за някои цветове. Взе­мете един художник - го­ля­мо разграничение прави между цве­то­вете. В един обикновен човек няма та­кова разграни­чение на цветовете. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 217)

Ако не се увеличи човешката чувст­ви­тел­ност, не­въз­­можно е да различаваш цветовете. (СМЯНА НА СЪС­ТОЯ­НИЯТА - 54)

Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. Червеният цвят е свързан със силите на сърцето, порто­каленият - със силите на ума, зеле­ният - със силите на волята, жълтият - със силите на душата, виолето­вият със силите на Духа. (ЕЗИ­КЪТ НА ЛЮБОВТА - 332)

Цветовете показват енергиите на чо­века... Всеки човек, който е енергичен, е червен. Всеки човек, който мисли, е жълт. Всеки, който вярва, е син. Всеки, който расте, е зелен. Всеки, който се ин­диви­дуа­лизира, е порто­ка­лен. Всеки, който ис­ка да заповядва, е виолетов. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 180)

Всеки цвят символизира нещо. Кога­то иска да се индивидуализира, човек се стре­ми към оранжевия цвят; когато иска да забогатее, стреми се към зеления цвят; ко­гато иска да поумнее, стреми се към жъл­тия цвят; когато иска да усили вярата си, стреми се към синия цвят... Един свещеник разправяше, че като юно­ша обичал чер­вения цвят. Той се чуди отде идело това желание. То­ва се дължи на стремежа му към живота. (НО­ВОТО НАЧАЛО - 286)

Когато човек обича някой цвят, той има нужда от него и иска да го носи. (АКО­Р­­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І т. изд.1999 г. София - 261)

Всеки цвят си има свои качества. (ПО ОБРАЗ­ И ПО­ДО­БИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

Всички цве­то­ве са съз­да­де­ни с оп­ре­де­ле­но предназ­начение. (СИЛА И ЖИВОТ ­ III се­рия ­ 147)

Всеки цвят е свър­зан с из­вес­тен род си­ли в чо­веш­ки­я организъм. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮ­БО­В­ТА ­ 332)

Сега във вас три вида Любов съществуват. Но вие по някой път се държите за човешката Любов, някой път се държите за ангелската Любов, някой път се държите само за Божествената Любов. Не ги отделя[й]те. Те са три основни цвята. Човешката Любов е червеният цвят, жълтият цвят е ангелската Любов, а синият цвят – това е Божественото. От тия трите основни цвята, още четири други производни има. Казвам: червеният цвят е на човешката Любов, тя създава формите на живота и движението създава. Жълтият цвят създава формите на разумността, на човешкия ум, онази област, в която човешката мисъл може да се прояви. Синият цвят дава свобода, туй, което наричаме разумното, волята. Човек в Божествената Любов става волев. (ООК-22, 3.III.1943 г.)

Има известна белота, която има отношения до живота, а има известна белота, която е неестествена, ненормална. Човек може да е бял, но да не е здрав. Много цветове не са здравословни. Те са болезнени цветове. Има жълт цвят, който е здравословен, но има и жълт, който не е здравословен. Има черен цвят здравословен, но има и нездравословен черен цвят и т. н. Нездравословните цветове аз наричам цветове на луната, на нощта, а здравословните цветове наричам цветове на слънцето или на деня. И винаги, като изучавам хората, аз гледам кои цветове преобладават в тях – цветовете на нощта или цветовете на деня. След това аз ги класифицирам към слънцето ли се отнасят, или към луната. Ако цветовете в някой човек се отнасят към луната, той обещава много неща, но като дойде до изпълнение, няма го там, той нищо не прави и казва: „Условията са такива.“ Той има всички условия да направи нещо, но не може. Той започва в началото добре, но свършва зле. Обаче хората, които имат цветовете на слънцето, те не обещават, но много дават в края на краищата. Те казват: „Ако Бог даде жито на нивата, ще ви дадем, но ако не даде, тогава и вие ще се задоволите с толкова, с колкото се задоволяваме и ние.“ (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, б. „Чуха, че иде Исус“, НБ, 29 – изд. 1937 г. София)

Аз наричам червения цвят първия подарък, който природата дава на човека. Белият цвят или светлината е дар, даден от небето. Всички останали цветове, синият, жълтият, виолетовият, тъмносиният, зеленият, са подаръци, които природата ни изпраща. И ако хората знаеха как да употребяват тия подаръци, всички щяха да бъдат здрави, умни. При това положение между хората щеше да има пълна хармония. (По образ и подобие, НБ, 15 май, 1938 г.)

Разбрали ли сте ка­къв цвят има майката? Като влезете в живота на виделината, ще разберете какъв цвят е майката. По-прек­расни цве­тове от майка, от баща, от братя, от се­ст­ри, от ближни в света няма. (СИ­ЛА И ЖИВОТ ІІІ серия - изд.1929 г. Русе - 22)

ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГЪТА

„Поставям дъгата си в облака; и тя ще бъде белег на завета между мене и земята.“ Дъгата съдържа седем ценни неща, седем цвята, дадени на човека като символи, всеки от които съдържа известна истина. Ной и синовете му не разбраха смисъла на тия символи. Те си обясниха явяването на дъгата като белег на това, че никога вече няма да става потоп на земята. Дъгата, която се явява в облаците, не показва само това, че потоп няма да има, но тя показва на хората как трябва да живеят. Ной разбра само първото значение на дъгата, а второто не разбра… (ЕЗИКЪТ НА ДЪГАТА, УС, 34)

Най-хубавите и естествени краски са в дъгата, затова вие наблюдавайте пос­ледната, защото там ще намерите петте основни краски. Можете да си наба­вите даже и призми, та колчем денят е хубав, можете върху бяло ниво да прекарвате дъгата, която по такъв начин ще наблю­давате, изучавате и запомняте, и та­ка ще усвоите и петте основни краски. (ВСЕ­МИ­РОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 242)

Всъщност, дъгата се състои не от седем, а от десет краски: първите три са основни, четирите - про­изводни, а останалите три - принципални. Който попадне в последните три краски на дъгата, ще въз­при­еме в ума си меката, бяла светлина, която ще внесе ме­кота и раз­положение в сърцето. Без тази светлина, сър­цето остава кораво и сухо. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 199)

Когото и да питате, ще ви каже, че дъгата има седем цвята – трите от които са основни, а четирите – производни, т.е. допълнителни. Това е в обикновената наука, в конечната наука. В необик­новената, в безконечната наука, краските са без­конечни, т.е. трептенията, които образуват тези краски, нямат граници. (И ПИШЕШЕ НА ЗЕМЯТА, НБ, 1925 г.)

Направете ед­но прос­то наб­лю­де­ние вър­ху се­бе си са­мо за пет минути, по три пъ­ти на ден - сутрин, пре­ди обяд и ве­чер, да ви­ди­те как­во вли­яние ще ока­жат вър­ху вас всич­ки цвет­ни лъ­чи на дъгата, ка­то за­поч­не­те от чер­ве­ния и дойде­те до вио­летовия. (ЖИ­ВА РЕЧ ­ 87)

ЦВЕТНИТЕ ГАМИ

Седемте краски съществуват в различните све­тове, в различни октави и се различават със своето действие и значение: във физическия свят означават едно, а в другите светове - друго. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 270)

Съвременните учени познават само една цветна гама със седем различни цвята, а останалите шест не познават. Едва сега съвременните учени започват да правят опити и наблюдения върху преминаване на светлината от една гама в друга. Те правят тези опити и денем, а не само нощем. Когато човек прави тези опити, той се концентрира, съсредоточава вниманието и погледа си, вследствие на което пред него настава голям мрак. Ако не разбира законите, той ще помисли, че ослепява. Който разбира законите, ще разбере, че минава през една гъста зона на Земята. След 15 минути концентриране пред този човек ще се яви мека, бяла светлина. Вземе ли да се връща назад, той пак ще мине през същата гъста среда. (ДEЛО СЪВЪРШЕНО, НБ, 27 г.)

Ти си на физическото поле, виждаш 7 цвя­та. Ако започнеш да концентрираш своята мисъл по известни закони, вед­нага ще дойдеш до едно място, до една черна зона и денем като е, всичко ще стане тъмно, макар че слънцето грее. Тъмно, някой, който не е опитал, ще мисли, че е ослепял. Ти в съзнанието си се повдигаш, минаваш през една гъста зона. Ако си горе, постепенно се повдигаш, появява се една много приятна червена светлина. 70 други цвята се явяват във втората гама. (БЛАГОС­ЛОВЕН - б. Човешката душа - изд.1997 г. Кърджали)

В музиката имате седем тона, и в светлината имате седем цвята, както са наредени. То има и една втора гама на светлината. Вие може отвън светлината да я прекарате в съзнанието си. Ако прекарате в съзнанието си червения цвят, да го виждате, може във вашата мисъл червения цвят да го виждате в много по-хубава форма, отколкото вън в дъгата. Първата гама седем цвята са на физическото поле. Щом минем във втората гама на светлината, вече идваме до съзнанието. (СТУД И ТОПЛИНА, МОК, 40)

За обикновения човек е достатъчна светлината на философския ум, но за онзи, на когото умът е орга­ни­зи­ран вече, друга светлина е нужна - мека, бяла свет­лина, на­речена духовна. Тази светлина се отнася към вто­рата гама на дъгата. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 199)

Цветовете са в три октави, в три степени. В третата октава цветовете показват едно възвишено състояние. Най-хубавите чувства, най-хубавият живот, който човек може да има, то е червеният цвят. Онзи, красивият жълт цвят са най-хубавите мисли, които човек може да има. Синият цвят показва най-хубавата сила, която владее – може да я тури за добро на другите. Синият цвят не сте го виждали. Ако го видите, той е може би сто пъти по-красив, отколкото го виждате на небето. Ще го видите, блика, блика светлина, синкава светлина излиза. Тази светлина като блика, подбужда те да направиш добро. Трепериш да направиш добро и на най-малката мушица, радваш се, че можеш да направиш добро. Ако синият цвят не те стимулира да направиш добро, ако жълтият цвят не те стимулира да мислиш хубаво, да имаш най-хубавите красиви мисли, ако червеният цвят не те стимулира да приемеш най-хубавите трептения в живота, защо ти е този цвят? (ВРЪЗВАНЕ И РАЗВЪРЗВАНЕ, НБ, 42)

Всеки цвят на спектъра има своя специфична аура, която за обикновеното око е невидима. Под думата „аура" на един цвят разбираме проявата на то­зи цвят във всички негови нюанси, видими и не­видими. (ХАРМОНИЧНИ И ДИСХАРМОНИЧНИ САСТОЯНИЯ, РБ, 1937 г.)

Човекът и цветовете

Разумността на човека се определя от светлината, която има не само на физическото поле, но той носи седем елемента в себе си, седем краски. Т.е. ние трябва да схванем тази светлина. Защото светлината сама по себе си носи условия, при които животът може да се развива. Носи жълтия цвят, който е условията, при които човек може правилно да мис­ли. После носи синия цвят, който означава стремеж. Синият цвят е стремеж, трябва да се стре­миш някъде, да вярваш нещо, да имаш нещо, на което да разчиташ, да се не колебаеш. Носи вио­летовия цвят, който е емблема, че трябва да имаш сила за постижение. Сила трябва да имаш, туй, което светлината ти дава, да може да го използуваш в да­ден случай. Като кажем „разумен човек“, подраз­бираме всички тия условия. Разумен човек е онзи, който може да използува всичко в природата не само за себе си, но и за другите. (СКРЪБ И РАДОСТ, МОК, 1938 г.)

…когато казват за някой човек, че е отли­чен фило­соф, аз питам: в коя краска се движи той? Ако живее в червения цвят, той се движи в свой физически, мате­риален живот; ако е в портокаления цвят, той се движи в обществения, в по­ли­ти­чес­кия живот, той вдига и сваля пра­вителства; ако е в зеле­ния цвят, той се движи в търговията, в банките, във всич­ки осигурителни дру­жества. И най-после, когато започвате да виждате жълтия цвят, вие ще се натък­нете на хора, който влизат в духовния свят. Жълтият цвят показва, че вие имате вече духовни хора. (СА­ВААТ-АМОН-РА - изд.2009 Стара Загора - 205)

Душата и сърцето са един цвят; умът е атмо­сфе­ра на сърцето. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 71)

…има жълт цвят на страха, има и жълт цвят на Любовта. Значи един и същ цвят има по-висше значение, има и нисше значение. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ, ООК-3, 7 май 1924 г.)

Щом дойде червеният цвят, усещате възбуда, разширение, движение има. Портокаленият цвят се обособява, индивидуализира се. Този цвят завзема само известно място. Червеният цвят има да се запали, да се разпространи, да запали целия свят. Неговото желание е всички да горят. Портокаленият цвят има желание само едно нещо да изгори, той индивидуализира се. Зеленият цвят в същото време, когато гори къщата, той има желание да влезе, че каквото вземе, да го задържи за себе си. То е само една идея това. Зеленият цвят прибира нещата навътре. Ти искаш да забогатееш, зеленият цвят в тебе действува. Ти всичко събираш навътре. Но, след като събереш, ти само натрупваш, започва да ти тежи нещо. Виждаш, че този товар е повече, много си взел. Тогава си заставен да мислиш, какво да правиш. Иде жълтият цвят. Жълтият цвят е разтоварване навън. Нали и в Природата е така? Като дойде жълтият цвят, започва да снема хубавите прекрасни украшения на дърветата, техните листа капят. (ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИВОТА – изд.1998 г. София – б. “Обич и любов”, МОК, 38)

Има хора, у които господства червеният цвят. Те са хора Марсианци, има хора, в които господства портокаленият цвят, те са хора индивидуалисти. Дето ходят личат, че са генерали навсякъде. Първото място искат. Ако се образува дружество, искат председател да станат, да заемат най-високата служба. Има хора, които носят жълтия цвят, занимават се с високи работи, поезия, философия, искат да служат, да разкрият тайни. Другите, които се занимават със зеления цвят, искат да станат най-богати хора. Другите, които се занимават със синия цвят, искат да станат големи религиозни хора, патриарси, владици, необикновени работи, че да заповядват на света. Които носят виолетовия цвят, те пък искат да имат царска мантия, като го погледнете, голям човек ще стане. (БЛАГОС­ЛОВЕН, б. „На прага е!, НБ, 41” – изд. 1998 г. София)

Когато се говори за цветовете, за краските, ние се убеждаваме, че от тях зависи и степента на раз­ви­тието на даден човек. Ние живеем в органическия свят, дето краските, цветовете играят голяма роля в развитието на човека. По цвета на очите, на стра­ните, на устните на човека може да се познае, след колко време, например, някой човек може да свърши училището, или да го напусне; също така може да се познае, дали някой човек е добър музикант, или само дрънка на инструментите; още можете да познаете, дали даден човек има силна вяра, или не. (НЯМА ТАЙНО, НБ, 1927 г.)

Един млад момък, който обичал науката, често ходел на планината, да чете една свещена книга. Тя била подвързана с хубава подвързия. Като чел книгата, забелязал, че цветът на книгата и буквите постоянно се променяли: ставали ту сини, ту червени, ту виолетови, ту смесени. Той се чудел, защо ставала тази промяна с книгата. После забелязал, че каквито промени ставали вътре в него, така се променяла и книгата. Когато се влюбвал, книгата ставала червена. Когато се индивидуализирал и мислел, че всичко може да направи, книгата ставала портокалена. Когато се проявявал като материалист, книгата ставала зелена. Когато мислел, че е най-умният човек в света, книгата ставала жълта, като лимон. Когато мислел, че няма друга вяра, като неговата, книгата ставала синя. Когато мислел, че той ще оправи света, книгата ставала виолетова. Питам: След като книгата променяла цвета си, какво придобивал той? Книгата се променя, но ако външните условия не се променят, какво си придобил? Например, книгата става червена. Ти трябва да отвориш ума си, да разбереш, при какви условия можеш да употребиш този цвят. (ДВАМА ИЛИ ТРИМА, НБ, 1930 г.)

Ако в човешкия живот преобладаваше червената светлина, хората щяха да бъдат войнствени. Ако преобладаваше портокаления цвят, всички щяха да бъдат крайни индивидуалисти; всеки ще мисли, че светът е създаден само за него. Ако преобладаваше жълтият цвят, умът щеше да бъде крайно развит. Дето умът на човека е много развит, страданията му са големи. Ако преобладаваше синият цвят, човек щеше да се отличава с чрезмерно развито религиозно чувство. Той щеше да бъде голям догматик: каквото каже той, или в каквото вярва, думата му трябва да се изпълни. (БЛАЖЕНСТВАТА, СС, 1943 г.)

Сега, всички трябва да правите опити със светлината, да знаете, за всеки даден момент, в кой цвят се намирате: дали в червения, в синия, в жълтия, в зеления и т. н. За вас не е важно да живеете в краските, в цветовете на светлината, но в енергиите на тия цветове. Цветовете оказват пасивно действие върху човека, те само го залъгват. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже със самата светлина, да се ползва от нейните енергии. (ЩЕ ОЗДРАВЕЕ МОМЧЕТО МИ, НБ, 1927 г.)

Вие, за пример, виждате червен цвят; ако можете да го динамизирате - да стане активен, да го очоплите като един плод, ще потече от него благодатен сок, извор ще излезе. Но червеният цвят, ако дойде в дома ви, може да ви накара и да плачете. Зависи с кой нюанс на червеното си служите. Всичките врагове на червения цвят - от четирите кьошета на дома - ще се втурнат вътре. Но вие, ако знаете как да го посрещнете, ще бъде добре. Ще наточите една баница по български с точилката, тогава той ще ви донесе най-хубавото благо. (ОСВОБОДЕНИ, НБ, 1932 г.)

Ако се обръщате към Бога и вярвате, че Той е достатъчно силен и че всичко може да ви даде, то ще ви се помогне. Но ако чувствате слабост тук, то обърнете се към разните краски. Така, когато искаме да въдворим здравето, прибягваме до портокалената краска; когато искаме да въдворим волята, употребяваме жълтата; когато искаме подем на ума и Духа – синята, и т. н. Човек следва да се упражнява, за да види коя краска най-добре може да си представи и да знае, че тя е основата в неговия мозък. А човек, който не може да си представи нито една краска, тогова значи, че мозъкът му е в анормалност. (ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА - Велико Търново, 1910 г. )

Бялото в себе си съдържа всичките цветове. Белият цвят съдържа червения, портокаления, зе­ления, жълтия, ясносиния, синия, виолетовия и много други цветове. Цветовете, това е капитал събран. Човек, който разбира, може да се ползва. То е етикет. Тъй както виждаме краските в природата, ако тази краска може да я направиш подвижна, тя може да ти бъде полезна. Но ако дълго време гледаш жълтата краска, ще произведе болезнено състояние. Ако дъл­го време гледаш червената краска, ще произведе бо­лез­нена активност, а пък ако дълго време гледаш зелената краска, ще израснете толкова нависоко горе по върховете, ще започнат да съхнат листата. Някой човек, казвате, че съхне. Много време гледал зеле­ния цвят. Казва: „Много съм нервен.“ Много дълго време си гледал червения цвят. „Обезверил съм се.“ Дълго време си гледал синия цвят. „Искам да се бия с хората.“ Дълго време си гледал виолетовия цвят. „Какво трабва да правя?“ Ще ги събереш всичките цветове заедно, за да създадеш равновесие в себе си. От всичкото онова изобилие да даваш. Само даването ще те спаси. (ЕДИНСТВЕНАТА ПОХВАЛА, НБ, 1941 г.)

РАСИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Тези, които живеят само с желанията си, са от черната раса. Тези, които се борят да реализират желанията си, са от червената раса. Онези, които ми­слят за реализиране на желанията си, са от жълтата раса. От бялата раса са хората на разума. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том – изд.1994 г. София – 223)

Невъзможно е мислите, чувствата и желанията на човека да не се отразят на организма му. Колкото по-низши са те, толкова по-тъмен, по-черен е цветът на лицето. Черният цвят показва, че човек е навлязъл в гъстата материя. Колкото по-дълбоко е влязъл човек в гъстата материя, толкова по-голямо е отклоняването му от правия път. В това отношение черната раса е остатък от онези времена, когато човечеството се отклонило от правия път. Чрез непослушание, чрез изпълняване изключително на своята воля, хората се отдалечиха от Бога. Като се натъкнаха на големи стра­дания, те започнаха да се вслушват в доброто начало в себе си и подобриха малко живота си. Така се създаде червената раса. Колкото повече се подобряваше животът на хората, толкова и цветът на ли­цето ставаше по-светъл, докато се създаде бялата раса. След нея ще дойде шестата раса, която ще има светли лица. Днес бялата раса работи усилено за съз­­даване на типове от шестата раса. (ДВЕТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, УС, 35 г.)

АУРАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Аурата, това е кожата на духовното тяло. Човек трябва да има здравословна аура. В думата "аура" два пъти се повтаря буквата А. Аурата – това е здравословното състояние на човека. Защото без една здравословна аура, човек не може нищо да постигне. Значи нещо се излъчва от човека. За да бъдете здрави или за да бъдете влиятелни, за да ви върви, да идете при Бога, непременно трябва да имате аура. От вас трябва да се излъчва нещо. Човешката аура се тъче. За нея човешката мисъл, чувство и човешките постъпки са храна, от която тази кожа или тази аура се образува. Това е физическото в духовния живот на човека. Само мислите трябва да дадат известна храна, за да се образува тази правилна аура. И когато вие имате тази аура, вие се чувствувате смели, решителни, но щом се разрани вашата аура, духът отпада. Изгубвате вашето настроение. А когато кожата е в своята целокупност, вие сте здрав и весел. По същия начин човек трябва да пази своята аура. Запример никога не допущайте нечиста мисъл да се допре до вашата аура, както не допущате нещо, което може да нарани кожата ви. Никога не допущайте това! Ще дойдат известни мисли, не ги допущайте да наранят вашето съзнание, вашата мисъл или да наранят ва­шата аура. Не допущайте едно желание да се вмъкне в съзнанието ви и да нарани вашата аура и не до­пущайте една постъпка да нарани вашето съз­нание. (АУРАТА-КОЖАТА НА ДУХОВНОТО ТЯЛО, МОК, 1935 г.)

Питате: Може ли човек да съществува без фор­ма? Ако питате ясновидеца, той ще каже, че човек съществува и като светлина. – Това е проява на неговия ум. Колкото по-интелигентен е човек, тол­кова неговата светлина е по-ясна. Ако интелиген­тността се намалява, светлината придо­бива слабосин­кав цвят, после бледожълт и т. н. По цвета се съди за степента на човешката интелигент­ност. Като дойдете до сър­цето, дето е любовта, там ще видите особено нежна краска – с розов цвят. Същевременно, тя излъчва и приятна, мека топлина. Най-после, като дойдете до волята, от човека излиза бяла светлина – цвят на добродетелите. Между трите цвята – светъл, бял и розов се преплитат останалите цветове. Това преп­литане на цветовете представя човешката аура. По аурата ясновидецът познава, до къде е достигнал човек в своето духовно и умствено развитие. (ВИ­ДЯХМЕ ГОСПОДА, НБ, 1923 г.)

Имате една окръжност, крива линия, направена от някакъв метал, с определена дебелина. Ако дебелината й не е навсякъде еднаква, щом я турите в движение, тя ще издържи известно време, не може обаче да се разчита на нея. Всеки, който разбира законите на механиката, може да изчисли колко време ще издържи кривата линия. Той може точно да определи на кое място ще стане пречупването или огъването. И аурата на човека представя нещо по­добно – кръг, различно оцветен, с различна голе­мина и дебелина. Аурата на човека определя неговия ман­талитет. – Видима ли е аурата? – За едни е видима, за други – невидима. В средата на аурата има един център, откъдето изтичат енергиите: гор­ните енергии са свързани с умствените способ­ности на човека, а долните – с енергиите на неговите чувства. Горните енергии са господарите, а долните – слугите. (БО­ЖЕСТ­ВЕНИ И ЧОВЕШКИ ПРОЦЕСИ, МОК, 1932 г.)

Краските съще­ст­вуват и в човешката аура. (ИЗ­ВО­РЪТ НА ДОБРОТО - изд.1992 г. Варна - 269)

Какво ще бъде вашето положение, ако някоя тъмна нощ срещнете една душа? Вие ще останете очаровани от тази красива гледка. Пред вас ще седи някаква човешка фигура, но от лицето и от цялото ù тяло ще излиза бяла мека светлина, в която опитното око ще различава седемте цветни тона на седемте цветни гами. (ВЛИЗАНЕ – изд. 2010 г. София – 104)

Човек може да се изучава не само по чертите на лицето, но и по цветовете, които го обкръжават. Това е достояние на ясновидеца, а не на обикновения човек. Например, ако някой човек поддържа в себе си възвишени, благородни чувства, той ще бъде потопен в нежнорозов цвят. Колкото повече чувствата прие­мат низш характер, цветът потъмнява. Не само чувст­вата имат специфични цветове, но и мислите. Опитният ясновидец чете по цветовете като по книга. (ИЗВОРЪТ НА ДАБРОТО – изд.1992 г. Варна - 165)

Влизам в някой дом, виждам една светла течност, ефирна, нещо много хубаво, нещо много приятно. Такъв аромат издават цветята. Или те го наричат това аура. Тя е течност. Някои хора са обвити в тъмнина непроницаема. И като идеш при тях, тъмнина има там. А някои хора са обвити със светлина, то е този светлия целителен сок. Та най-първо при някои хора като отидеш, те са обвити с тъмнина. Това е този желатинен сок. Тогава от него трябва да се освободите. Нещо, което подпушва порите на човека и човек не може да диша свободно. (ВСИЧКО Е ЗА ДОБРО, УС, 38 г.)

Светията придава на своята дреха нещо хубаво, което след време се изгубва. По същия начин човек трябва да бъде добър, за да се образува около него една аура, едно вътрешно ухание. Когато образува тази аура около себе си, той започва да усеща, като че е в свой дом. Вие често се тревожите, мъчно ви е, защото нямате хубава аура и тук-там тя е про­дупчена. Създайте си една хубава аура! Това мо­же да стане за една, две, за десет години спа­ртански живот – един сериозен, не отшелнически живот. (УЗРЯЛ ПЛОД, БЕСЕДА ПРЕД СЕСТРИТЕ, 1932 г.)

Казват, че светиите имали ореол около главата си. Те имат ореол, но имат и цяла дреха, изтъкана от лъчите на светлината. Дрехата на светията, както и ореолът му са образу­вани от цветовете на спектъра. Жълтият цвят на ореола на светията показва неговата мъдрост, зеленият - негово­то растене, червеният - възвишеният живот, който се влива в него, синият - неговата вяра. Докато ореолът на човешката глава свети, човек е здрав и вярва в живота и в любовта. Щом изгуби ореола си, човек заболява. (БО­ЖЕСТ­ВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 309)

Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тая лъчиста материя на спиритически език се нарича флуиди. Тя е енергия, която ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тая енергия и тогава чувстваме отпадък на силите си. Тая лъчиста енергия образува около главата ни т. н. ореол, виден за ясновидците. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е и характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният – червен, мъдрият – син и пр. Ореолът на светията е лъчезарно, светложълто. (ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 11.08.1906 г.)

Сега окултистите поддържат, че когато човек става религиозен, една синя аура се образува, един много приятен цвят. Синята светлина, която сте виждали, тя е жива светлина, толкоз подвижна, като погледнеш, нещо се прелива. (ДА МИ БЪДЕ УЧЕНИК, НБ, 38 г.)

Ако дружите с хора, които подържат отрицателни мисли и чувства в себе си, вие се свързвате с тях и носите последствията на техните отрицателни сили. Като знаете това, ограждайте се със здрава аура, със здрави мисли и чувства, да не се поддавате на отрицателните влияния на хората. Пазете се от ръкувания, прегръдки и целувки с хора, които не познавате. Не казвам да се страхувате, но да бъдете внимателни. (ВЪТРЕШНА ОБХОДА, УС, 1937 г.)

Хубавите мисли, това са атмосфера. Трябва да се пазим, защото не сме в един уреден свят, когато една мисъл и едно чувство могат да те ползуват. Силна мисъл трябва да имаш около себе си, силно чувство и силна воля. Не както сега мислите механически. То е като аура, която окръжава човека наоколо. По този начин ние разбираме, че ние трябва да се обкръ­жаваме с Божественото. Ако ти, след като се молиш, ако тази Божествена мисъл не може да те ползува, непотребна е тази мисъл. Казва някой: „Аз се помо­лих на Господа.“ Ти щом се помолиш, трябва да се образува една аура около тебе. Щом молитвата не е чута, ти не си помолил както трябва. (СЪБИРАЙТЕ СЪКРОВИЩА, НБ, 1943 г.)

И тъй ефектът на цветовете зависи от техните виб­рации. Колко са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова и резултатът е по-добър. Правете опи­ти, за да чувствате вибрациите. Когато сте раз­гне­вен, когато имате отрицателни мисли, вдълбочете се в себе си, във вашата аура, и ще видите в тоя пояс около вас широки, черни резки. Тогава казвате: Колко съм черен! Човек може да вижда в аурата си трептенията на разните цветове. Висшите трептения, които идват от висшите светове, влизат в аурата ви и създават една приятна гледка, приятна картина, а тия, които идват от нисшите светове, създават нисши настроения и предават тъмен цвят на аурата ви. (ПРЕ­ВРЪ­­ЩАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, МОК,1923 г.)

Когато добрият става лош, аурата му потъмнява, той губи разположението си и търси причината за това отвън. Причината е в самия него. Поради лошото си раз­положение, той е попаднал в гъста материя, от която мъчно може да излезе. – Кога ще се очисти от тая материя? Изворът сам се чисти, а шишето други го чистят. Буйният извор сам се чисти, а слабото поточе човек го чисти. И тъй, когато умът, сърцето и волята са силни, човек сам се чисти, никой не му помага. Когато умът, сърцето и волята са слаби, човек очаква външна помощ. (ОБМЯНА В БОЖЕСТВЕНОТО, УБ, 1937 г.)

Обичаш един духовен човек и желаеш да седиш при него с часове, да се къпеш в неговата аура. – Това е престъпление. Ще се къпеш в аурата на човека толкова, колкото ти е дадено – нито повече, нито по-малко. Ще пиеш от чешмата толкова вода, колкото ти е определено. (КОЙТО СЛУША ВАС, МЕНЕ СЛУША, НБ, 1923 г.)

Физическият свят е отражение на Божествения. Първо ще изучавате физическия: ще изучавате растенията и животните, да видите колко неща се крият в тях. Ако започна да ви разказвам какви неща още ще се разкриват в растенията, вие ще мислите, че фантазирам. Какво ще кажете, ако видите цвет­ната аура на растенията? Всяко растение е обвито със седем различни цвята, които се преплитат кра­сиво и образуват неговата аура. (СЛИ­ЗА­НЕ И КАЧВАНЕ, УС ,1938 г.)

Всеки един дух от Бялото Братство, който ще се яви, ще има или една петоъгълна звезда на главата си, или на челото си, или един светъл кръг около главата си, или пък светла аура по цялото си тяло; тази аура и денем се вижда, той издава светлина от себе си. А онзи, който е от черната ложа, няма никаква звезда, никаква светлина около себе си. Тъй е сега. Може да ви говоря някой път, да се не смущават умовете ви. Черният маг не може да има звезда, тя изгасва, защото те крият светлината си. Те ходят в тъм­нина, иначе в светлина ще се издават. (КА­ЧЕСТВА НА УМА, СЪРЦЕТО И ВОЛЯТА, ООК, 1923 г.)

Първият закон на ученика е: той трябва да има един широк простор и неговите приятели не трябва да влизат в неговата аура. Вие трябва да си пазите аурите. Да дойдат в съприкосновение, но да не се вплитат. Защото ако дойде вятър, ще стане дви­жение. Не вплитайте вашите аури една в друга. Опас­но е това. Щом се вплетат, тогава ще дойде умствено движение и често става разкъсване. (ЗНАЧЕНИЕ НА РЪЦЕ­ТЕ И ПРЪСТИТЕ, ООК, 1923 г.)

Ако носите дрехи, които са на някой друг, дори роднина, става преплитане с неговата аура. (АКОРДИ­РАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША, ІІІ том)

Вътрешната чистота прави човека привлекателен. Няма ли тази чистота, той отблъсква хората. Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората. Нечистият няма такава аура и отблъсква окръжаващите. Благо­прият­ната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога – на чистотата на чувствата. За­това, ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние, или ще усетите приятна, мека топлина около него. Значи причината за здравето и разположението на човека се крие в самия него. Който живее според законите на Бога, той всякога се радва на добро здраве и бодър дух. (ЧЕТИРИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СБ, 1941 г.)

Когато се изследва човешката аура, ще видите, че колкото човек е по-здрав и по-духовно издигнат, от него излиза една бяла, приятна светлина. Има хора, на които тази светлина е толкова голяма, че като ходят вечер, те хвърлят светлина наоколо и си осве­тяват пътя. Когато човек заболее, става пречупване на тази светлина и тя потъмнява. Това потъмняване може да стане частично или цяло. Всяка заболяла част е тъмна, а здравите части са светли. Значи, ако те заболи главата, главата ти е тъмна; ако те заболи стомахът, стомахът ти е тъмен. Ако те заболи крак, кракът ти е тъмен. Следователно, какво се изисква от вас? Да възстановите светлината на тъмното място, да възстановите светлината на главата си, на стомаха си, на крака си и т. н. Как ще стане това? Като усилиш мисълта си. Как ще усилиш мисълта си? – Като почнеш да мислиш за това, което знаеш. (ЗНАЙНОТО И НЕЗНАЙНОТО, НБ ,1936 г.)

Ако ти не мислиш, ставаш тъмен. Следователно тъмнотата става едно голямо препятствие за твоя живот и добиваш един черен знак, черен цвят. При грехопадането се появил черният цвят. Щом дойде светлият цвят на човешкото лице, то е път на възход. Просиява лицето, дойде червеният цвят, порто­ка­леният, че после дойде и самата светлина. Аз бих желал всичките хора да имат тази светла аура на светиите, да светнат хората. (БОГ Е ИСТИНЕН, НБ ,1940 г.)

Който не отправя мисълта си към Бога, той ще бъде изложен на всякакви болести. Който отправя мисълта си към Бога, той ще бъде свободен от всички болести. Болестите представляват паразити в аурата на човека, от които той непременно трябва да се освободи. Паразитите пък са отрицателните мисли, които смучат човека, затова той трябва да се осво­боди от тях. (МЯСТОТО НА БОГА, СБ, 1931 г.)

Ако си представим човека във вид на триъгълник, линиите на този триъгълник се начупват и около човешкото тяло се образува нещо във вид на ръжда или във вид на скреж. Ако човек е здрав, тия линии вървят успоредно и изтичат като лъчите на Слънцето – много са красиви. Щом обаче се появи дисхармония в човека, тия линии се начупват ситно на прах като ръжда и тогава се зараждат разните болести. (ДВИ­ЖЕНИЕ НА ЕНЕРГИИТЕ. ЗАКОН НА ПАЛЯРИЗИРАНЕ, МОК, 1924 г.)

Вие насаждате едно цветенце във вашата гра­дина, не се минава много време и то изсъхва. Защо? - Аурата ви е груба, то не може да издържи на тази среда. Има ред такива факти. Някои хора насаждат круши, ябълки и грозде, но всичко измира, не може да вирее в техния дом. (И ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ СЪС ЗНАНИЕ, НБ, 1926 г.)

Духът е Божественото в човека, което гори. Не изгасвайте тоя пламък. Докато той гори, ще имате такава аура, която ще ви предпазва от всички лоши условия. Който носи Духа в себе си, той има пламъка. (ДОЙДИ СЛЕД МЕН, НБ,1921 г.)

Най-първо, човек трябва да създаде около себе си една благоприятна атмосфера, да се освободи от всички онези криви мисли и чувства, които създават една атмосфера, която отблъсква самия човек. В тази атмосфера човек боледува. Ще създадеш около себе си една аура от светли мисли и чувства, при каквито условия и да си. (НАДЕЖДАТА ТИ, НБ, 1933 г.)

И като дойде онзи истински учен човек, ти от не­го­вото мълчание ще научиш много повече, откол­кото от говоренето му. И в старо време някой ученик дойде при учителя си, стои около една неделя, не говори нищо, но като си отивал, много нещо е научавал. Ще поеме аурата на своя учител, ще има неговите мисли, чувствания и желания. (СРОДНИТЕ ДУШИ, НБ, 1922 г.)

Аурата напълно зависи от човешкия ум При как­вито условия да сте, не допущайте условията да ви измъчват. Те ще дойдат и ще ви мъчат. Но не до­пу­щайте да ви мъчат. Една мисъл ви мъчи, докато не я разберете, едно желание ви мъчи, докато не го разберете, една постъпка ви мъчи, докато не я разберете. Щом разберете мисълта, желанието и ва­шата постъпка, мъчнотиите изчезват. И всичките мъч­нотии произтичат от едно вътрешно неразбиране. А туй неразбиране осакатява човешката аура! (АУРАТА-КОЖАТА НА ДУХОВНОТО ТЯЛО, МОК, 1935 г.)

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Ние говорим за добродетелта, но не знаем какъв е цветът на добродетелта. Ние говорим за разумността, но не знаем какъв е цветът на разумността. (ДА МИ БЪДЕ УЧЕНИК, НБ, 38 г.)

Добродетелта не е в цвета. Нима когато една мома се намаже с червено или розово и понеже означава Любов, тя Любов ли е? Ако някой облече розова дреха? Не е. То е едно желание да има Любов, но то не е Любов. (СКЪПО­ЦЕННИТЕ КА­МЪНИ, МОК, 22)

Всяка добродетел си има свой специфичен тон и цвят. От добрия човек излиза музика, песен, която напомня звуци на нежна арфа. Цяла симфония се чува от добрите хора. От духовния човек излиза Светлина от цялото му тяло. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том – изд.1999 г. София - 227)

Доброто е като белия цвят... Добро­то отразява на­пъл­но, затова е добро. Злото няма никакво отражение - черно е то. Доброто има свой цвят, милосър­дието има свой цвят, правдата има свой цвят. Как­ви са цветовете на тия добро­де­тели, няма да кажа сега, но те си имат свой цвят. Ако правдата няма свой цвят, тя остава нераз­бра­на. Цве­тът я прави дос­тъпна за нас. Чрез цвета ние изу­чаваме нейните качества. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - ІІ том. - 53)

Вие трябва да поддържате цветовете на вашите желания, на очите си. Запример, никога не трябва да губите вяра в живота. Никога не трябва да губите вяра в Любовта. Никога не трябва да губите вяра в онзи великия Промисъл, в Мъдростта, която съществува в света. Никога не трябва да губите вяра в Истината, която носи свобода. Защото Истината, и тя има свои цветове. Три основни цвята има в Божествения свят. Цветът на Любовта е най-хубавият червен цвят, който съществува в природата. Ако го видите, вие никога няма да го забравите. Най-хубавият жълт цвят, златист, който някога сте виждали, той е на Мъдростта. Най-хубавият син цвят, той е на Истината. Това са три основни цвята. Така ви говори на вас Истината. Такива краски има. Ако ги видите, и ако сте мъртви, ще оживеете. (КОЙТО ПРАВИ ИСТИНАТА, НБ, 1934 г.)

Честността има свой тон и цвят; Любовта, Мъд­ростта и Истината също имат определен тон и цвят. Всички добродетели имат определен тон и цвят. Музика има в тях. Видиш ли човек с един от тия тонове, разчитай вече на него. Работете върху себе си, да придобиете тоновете и цветовете на добро­детелите. Не можеш да бъдеш добър, ако нямаш тона и цвета на доброто. Колкото и да ви се говори за доброто, каквито знания да ви се дават, не можете да станете добри, ако не сте придобили тона и цвета на доброто. Време се иска за това. Можеш ли да начертаеш правилна окръжност без пергел? Дълго време трябва да се упражняваш, за да придобие ръката ти техника. За постигане на нещата са нужни опити и упражнения. Голямо самообладание е нужно за това! (РАЗТОВАРВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО, ООК, 31)

Ние означаваме Добродетелта с белия цвят; Правдата – със зеления цвят – това е материалният свят; Любовта – с розовия цвят – това е астралният свят; а в по-висшите му проявления той се губи, душата се губи в полето на Нирвана. Истината означаваме със синия цвят – или висшето ментално поле; а Мъдростта – с жълтия цвят. … Тия цветове, тия добродетели ще ги носите в умовете си, ще ги опитвате и ще се ползвате от тях. (В ГОРНИЦАТА, СЪБОРНО СЛОВО, 1922)

СЪЗНАНИЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ

Някой се страхува от силната светлина и гледа по някакъв начин да я намали или да я закрие. За тази цел той си служи с различни цветни абажури: чер­ве­ни, зелени, сини и т. н. Вместо да слага абажури от­вън, човек може в съзнанието си да слага каквито щѐ абажури. За пример, ако иска да сложи червен абажур, нека започне да чете някой любовен роман. Любовният роман замества червения абажур. Ако ис­ка да сложи на лампата си зелен абажур, нека започ­не да мисли върху богатството, как може да го при­добие; или нека се заеме с изучаване на бо­таника. Ако иска син абажур, нека мисли за Ис­тината; или нека излиза вечер да наблюдава звез­дите. Живата природа разполага с ред условия за съз­даване в съзнанието на човека различни цве­тове. (ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ, ООК, 1928 г - б. БО­ЖЕСТВЕНА СВЕТЛИ­НА)

СМЪРТТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Когато някой човек ще умре, той започне да почернява. Най-първо се изгубва червеният цвят, червените лъчи, после се изгубват портокалените лъчи, след това се изгубват жълтите лъчи, зелените лъчи, ясносините, тъмносините, виолетовите. Щом се изгуби и белият лъч, прекъсне се и той замине за другия свят, няма кредит вече. Дотогава, докато в твоя ум съществуват цветните лъчи, изложението на Любовта, имаш шанс да живееш. Щом престане светът на краските да живее, ти трябва да напуснеш земята. (НЕ СЪДЕТЕ, А САДЕТЕ, НБ, 42 г.)

ЛЮБОВТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Засега Любовта е дошла с червеникав цвят, с портокален и малко въззеленикаво, но вашата Любов трябва да има синкав цвят. Този синкав цвят постепенно трябва да се превърне на светъл. (КОЙТО ЛЮБИ, НБ,1923 г.)

Белият цвят се образува, само когато две същества се влюбят. Дето има бял цвят, там има любов. Дето няма бял цвят, там любовта още не се е проявила. Ако цветът е червеникав, жълт, зелен или друг някакъв, това показва, че любовта е още в началото си. Различните цветове показват различни степени на любовта. (ОГЪН ДА ЗАПАЛЯ, НБ, 1929 г.)

Когато го­во­ри­те за Любовта, ка­то носи­тел­ка на жи­вота, вие об­ли­ча­те ду­ми­те си с чер­вен цвят. Червеният цвят сим­во­ли­зи­ра жи­вота. Но Любовта не но­си са­мо живот. Тя но­си и рас­те­не за чо­веш­ка­та ду­ша. Значи тя об­х­ва­ща и зе­ле­ния цвят. В Любовта има и разумност, и вяр­ност, и чистота. Затова, имен­­­­но, ко­га­то го­во­ри за Лю­бов­та или ко­га­то жи­вее в нея, чо­век ще я пре­ка­ра през вси­ч­­ки­те цве­тове, съ­от­вет­ни на нейни­те ка­чества, и по тях ще поз­нава в коя сте­пен на лю­бов­та се на­ми­ра. Та­ка той ще знае да­ли не­го­ва­та лю­бов е червена, жълта, зе­лена, си­ня, пор­то­­ка­ле­на или виолетова. Как­то лю­бов­та ми­на­ва през всич­ки то­нове, през всич­ки цве­то­ве на гамата, та­ка съ­­що мис­лите, чув­с­т­ва­та и пос­тъп­ки­те на чо­ве­ка ми­на­ват през всич­ки­те цве­то­ве на спектъра. (ВЕЛИКОТО И КРАСИ­ВО­ТО ­ 51)

Краската на Любовта е розова. Кра­с­ката на вис­шата Любов е светлосиня. Краската на Божест­вената Любов е Бя­лата Светлина! (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - I том - 71)

ОБИЧТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Вие обичате някого заради червения цвят или розовия цвят на аурата му. Обичате едного заради жълтия цвят, другиго – заради вярата му или за синия му цвят, трети обичаш заради силата му или за виолетовия цвят, понеже ви го предава. Та вие обичате другите за това, което могат да ви дадат. И хората ви обичат за това, което можете да им дадете. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУЩА І том – изд.1999 г. София – 261)

Какво представя погрешката? Погрешката не е нищо друго, освен петно върху бялата дреха на човека. За да очисти дрехата си, човек непременно трябва да я изпере, или боядиса. С какъв цвят ще я боядиса? С такъв, който да го прикрива в мъчнотиите му. По този начин той иска да скрие погрешката си и да покаже, че бялото е пак на мястото си. Оттук можем да извадим заключение, че различните цветове са произлезли от желанието на човека да прикрие своите погрешки. В природата рядко съще­ствуват естествени цветове. Засега цветовете в при­родата са повече неестествени, приготвени по изкус­твен начин, с цел да закрият погрешките на живите съ­щества. Всеки цвят прикрива някакъв недо­статък, някаква погрешка в човека. Например, анеми­чният обича червения цвят; алчният, материа­листът – зе­ления цвят. Онези, които търсят лек жи­вот, без мъчнотии и страдания, обичат синия цвят затова гледат нагоре, към небето. Обикновено грешните хо­ра обичат синия цвят. Онези, които се стре­мят към мъдростта, обичат жълтия цвят. Богатият обича жълтия, главно златистия цвят, защо­то му напомня златото. (СМЕНИ В ПРИРОДАТА, МОК, 1929 г.)

СТРАХЪТ И ЦВЕТОВЕТЕ

Ако вие измените състоянието на страх в себе си, ще се измени и вашият цвят на лицето. Червеният цвят показва един вид страх в човека. Портокаловият цвят показва друг вид страх. Зеленият – трети вид страх. Жълтият – четвърти вид страх. Синият – пети вид страх и т. н. Всичките цветове изявяват различни видове страх. Например ти се разгневиш – това е от страх. Казваш някому: „Как можеш да ми вземаш хляба? Знаеш ли, че излагаш живота ми на опасност!“ И току извадиш ножа, браниш живота си. Защо? – От страх. Някой позеленее. Защо? – Който позеленява, показва, че обича материалния живот. Този пък, у когото страхът има портокалов цвят, той е човек, на когото личните чувства са уронени, личният му престиж е уронен. Той казва: „Как тъй да се засегне моето честолюбие?“ Когато е засегнат неговият ум, явява се жълтият цвят на страха. … Някой път се повдигнете към Бога и веднага се уплашите. В този момент виждате една синя точка. Казвам: във вас сега господства синият цвят на страха. Вие казвате: „Ако се моля много пред хората, какво ще мислят за мене?“ Това е страх. Човек трябва да бъде свободен. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ, ООК-3, 7 май 1924 г.)

ЖЕЛАНИЯТА И ЦВЕТОВЕТЕ

За ясновидеца всяко едно желание си има своя цвят. (СПРАВЯНЕ, МОК, 1927 г.)

МИСЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Всяка ми­съл про­из­веж­да осо­бен цвят. (В ЦАРСТ­ВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 78)

За да усилиш мисълта, трябва да ù придадеш из­вестен цвят. Цветовете носят сила в себе си. (ТРИ­ТЕ ПОСОКИ – 1948 г. София – 161)

В бъдеще ние ще имаме една наука, която ще раз­­полага с толкова чувствител­ни плас­тин­ки, че ще мо­гат да се фотогра­фи­рат всич­­ки крас­ки на мисълта у човека. И тогава ще поз­навате степента на човеш­ката интели­гент­ност. (САВААТ-АМОН-РА - изд.2009 Стара Загора - 206)

Колко цветове са нужни за създаването на една красива мисъл? Когато всичките цветове се съчетаят правилно, в съвършена форма, тогава се образува една красива мисъл. Без цветове никаква мисъл не съществува. Когато мисълта стигне до своето най-ви­соко развитие, до своя апогей, тя се превръща в свет­лина. Под „светлина” разбираме хармонично съ­че­тание на всички цветове. (ВЪТРЕШНОТО БОГАТСТВО, МОК, 1931 г.)

За да мисли, чо­век тряб­­ва да е ми­нал през всич­ки то­но­ве на цвет­на­та га­ма и да знае как да ми­на­ва през тях. Всички цве­то­ве на чо­веш­ка­та ми­съл тряб­ва да са събудени! (ВЕЛИКОТО И КРАСИ­ВО­ТО ­ 51)

Когато не мислите право, наблюдавайте изгрява­нето и залязването на слънцето, да възприемете жълтите лъчи. (БОГ Е ГОВОРИЛ, НБ, 1919 г.)

МОЛИТВАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Има няколко установления, при които молитвата може да стане. Когато някой се обърне към Бога, за да му се помог­не, трябва да махне всичките цветове и да настане мрак, защото само тогава може да се обърне към Бога. Ко­гато вече се обърнем към Бога, обстанов­ката вече тряб­ва да се измени, а имен­но, тряб­ва да дойде светлина и да благо­дарим на Бога. (ВСЕ­­МИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 232)

КОНЦЕТРАЦИЯТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Когато човек прави опити, той се концентрира, съсредоточава вниманието си и погледа си, вследствие на което пред него настъпва голям мрак. Ако не разбира законите, той ще помисли, че е ослепял. Който разбира законите ще разбере, че преминава през една гъста зона на Земята. След 15 минути концентриране пред този човек се явява мека, бяла светлина. Вземе ли да се връща назад, той пак ще премине през същата гъста среда. (ВЛИЗАНЕ – изд.2010 г. София – 104)

Когато има дъга на физическото поле, има един опитен начин, по който може да минете от един свят в друг. Ако вие, без да се боите, започнете да кон­цен­трирате мисълта си, да се абстрахирате от психи­ческия свят, веднага ще почне тъй, както е светло, всичко ще почернее, голяма тъмнина ще се яви. Ако не се уплашите, няма да се минат и 5–10 минути и ще започне да се явява нова светлина. Като зазоряване. Ще видите, че се явява нова светлина. Ще видите нова дъга, на която цветовете са още по-меки от тия на физическото поле. Ако сте още по-напреднал чо­век, може да минете в трето състояние, да видите третата дъга, пак цветове, които са Божествени. (КОЙТО ПРАВИ ИСТИНАТА, НБ, 1934 г.)

Опита за концентриране върху дъгата има за цел свързване с Невидимия свят, развитие на ясновид­ските сили. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДЕША І том – изд. 1999 г. София – 420)

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА

Сега, ще ви дам още едно естествено упраж­не­ние: медитация върху дъгата. Ще медитирате върху дъгата дотогава, докато създадете в ума си красива картина за нея. Това упражнение може да от­неме на някои една, на други две, на трети три години, докато в ума им се създаде тази красива картина, но те трябва да работят в това направление. Някои пък могат да успеят в кратко време – това зависи от способността на ученика да се кон­цен­трира. Значи всеки ден ще медитирате върху дъгата, докато в ума ви се създаде жива, ясна кар­тина. Ще си я пред­ставите такава, каквато сте я виж­дали в при­родата, с всичките ù цветове. Това уп­ражнение ще послужи като стимул за развиване на въобра­жението във вас. За окултния ученик въоб­ра­жението е необ­ходимо, понеже то е майка на идеите. Когато меди­тирате върху дъгата, ето какви картини можете да си пред­ставите: на запад Слънцето, на изток черен, тъ­мен облак, а дъгата от север към юг, след ситен, пролетен дъжд. Или: на изток е ясно, а дъгата се явя­ва на запад. Изобщо, каквито по­ложения да заема в ума ви, един ден дъгата трябва да изгрее в душата ви така, както изгрява в при­родата. Като медитирате по 5–10 минути на ден вър­ху дъгата, ще видите как незабелязано, естествено в ума ви ще се яви образът на дъгата. Като медитирате, ще затваряте очите си, да виждате образа на дъгата ясно, картинно. В първо време, като си я представите умствено, тя няма да бъде ясна, но след време ще изпъкне добре и то такава, каквато е в природата – жива, реална. Най-доброто време за медитация е сутрин, или при всяко добро разположение на духа. За резултата на упраж­нението не мислете. Какъвто и да бъде резул­татът, все ще спечелите нещо, но няма да за­губите. Освен сутрин, можете да медитирате преди обяд, няколко часа след ядене и вечер, преди лягане. Всеки е свободен да избере онова време, което е най-добро за него. Добре е да нарисувате дъгата, винаги да я имате пред себе си. Още по-добре е да наблюдавате дъгата след всеки дъжд, да запомните обстановката, условията, при които се е явила. Дъгата ще внесе в ума ви нов елемент. (СИЛА НА ВОЛЯТА, МЕТОДИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОЛЯТА)

ПРОЗРЕНИЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ

При прозрение в Духовния свят най-напред виждаш трептенията на краските. И колкото по-високо се изкачват тези треп­тения, толкова стават по-красиви и се преливат. И когато трептенията станат още по-високи, те вземат формата на едно много красиво Същество, което ни се усмихва и после изчезва. Това е някой Ангел, който е дошъл при човека. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том – изд.1999 г.София – 401)

ГЛАВАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Всяка сутрин като ставате, ще се запитате: какъв е моят ум днес? Каква светлина излиза от него? Аз гледам, от главата на някой религиозен човек излизат червени пламъци. Казвам: религията на този човек е още много физическа. Ако излиза портокален цвят, казвам: този човек е голям търговец. Ако излича зелен цвят, казвам: този човек е голям материалист. Но ако видя, че от главата на този човек излизат жълти пламъци, този човек е добър. (САВААТ-АМОН-РА - изд. 2009 г. Стара Загора - 220)

ЛИЦЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ

…истински християнин е он­зи, който е абсолютно здрав и красив. Устните му трябва да бъдат аленочервени, а не тъмночервени, като керемиди; очите му трябва да бъдат светли и леко влажни, а веждите - с правилна, красива форма. (АЗ И ОТЕЦ ЕДНО СМЕ, 1930 г.)

Когато човек се развива правил­но, от лицето му излиза бяла, приятна светлина. Това показва, че душата на този човек е пробудена, и с него можеш лесно да се споразумяваш. (САВААТ-АМОН-РА - изд. 2009 г. Стара Загора - 220)

Като наблюдавате хората, виждате, че всеки човек има специфичен цвят на лицето: жълт, бял, розов, тъмен, почти черен. Цветът на лицето се определя от мислите. Черният цвят е земен. Когато лицето на човека почернее, това показва, че той е свързан със земята. Недоволството в човека предизвиква потъмняване на лицето. Когато честолюбието и тщеславието вземат надмощие в човека, лицето му пожълтява. Жълтият цвят на лицето е неестествен. Ще кажете, че и светиите са жълти. Грамадна разлика има между цвета на лицето на светията и на честолюбивия човек. Какъвто и да е цветът на лицето, той трябва да остане отвън, да не прониква в живота. Сам по себе си животът е безцветен: вътрешно е безцветен, а външно – обагрен с различни цветове. Влезе ли един от цветовете в живота, човек става нещастен. Казват, че някой човек е посинял. Това е неестествено състояние. Посиняването показва, че кръвта му е нечиста, отровна. Щом кръвта е нечиста, устните, лицето на човека посиняват. (СЛИВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ, МОК, 1931 г.)

Когато хората в детинството си са направили първия грях, първото престъпление, по наследство, те са приели черния цвят. Черният цвят пък показва крайно користолюбие. Когато човек иска да вземе надмощие, да се слуша само неговата воля, той почернява. Гледам, когато някоя мома се ожени, в първо време тя е бяла, но после става крайно честолюбива, иска да се слуша само нейната воля, да не дава нищо от себе си, тя постепенно започва да почернява, става по-черна, отколкото е била по-рано. Когато има хубав цвят на лицето си, това показва благородни черти, щедрост. Аз наблюдавам сегашните хрис­тияни, имат доста тъмен цвят. Защо? Те възприемат едно верую с цел да вземат нещо от него, да турят нещо в джоба си. (КАЗА МИ ВСИЧКО, НБ, 1935 г.)

Правете наблюдения, да видите какъв цвят има разумният човек. Когато говорим за жизнерадостен чо­век, всички знаят, че той има розов цвят на лицето. Изобщо, по промените на цветовете можете да познаете кой човек е здрав, и кой – болен. Ако лицето пожълтява, устните посиняват, езикът побелява, това са признаци на болезнени състояния. Когато човек запазва здравословния цвят на лицето си, това по­казва, че в характера му има нещо постоянно и устойчиво. (РАЗУМНОСТТА, МОК, 1931 г.)

Като изучавате цвета на лицето на красивите хора, ще забележите три характерни цвята: бледороз, белезникав и слабо, едва забележимо жълт. Първият цвят показва, че този красив човек живее повече в чувствата; вторият живее повече в мисълта, а тре­тият е излязъл и от двата свята и се занимава с въз­вишеното, великото в света. Красотата на третия тип наричат „духовна красота“. Когато човек се моли пос­тоянно, когато чете духовни книги и се занимава с кра­­сиви работи, лицето му придобива особени линии, особена красота. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ, л. „Качества и на красотата”, МОК, 27- изд.1998 г. София)

Щом твоят цвят стане статически, само на лицето ти, той е едно мате­ри­ално съ­стоя­ние вече. (НАУКА ЗА ЖИВОТА - 244)

Когато любовта действа в човека, на лицето му се явява червеният цвят. Той е признак на любовта. Когато истината действа в човека лицето му става светло, защото истина е синтез на всички лъчи на светлината. Следователно, ако лицето на човека не е червено и светло, той не е познал нито любовта, нито истината. (Лъчи на живота, СБ, 1 август, 1937 г.)

Като ученици, от вас се иска приложение на новото. – В какво се заключава новото? – В хармонизиране на мислите и чувствата. За пример, ако цветът на лицето ви е жълт или черен, с помощта на мислите си вие трябва да го измените. (СЛИВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ, МОК, 1931 г.)

ОЧИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Ние, съвременните хора, мислим, че нашите очи са съвършени, че знаем всичко, каквото виждаме. Не, даже в музикално отношение, в зрително отношение, ние още не можем да схванем различните тонове и различните цветове. Когото и да запитате днес ще ви каже, че дъгата има само седем цвята. Не е вярно това, дъгата има повече от седем цвята. Засега, обаче, са само седем. Има животни, които схващат само три цвята; други, които схващат само четири цвята, а хората са дошли до положение да схващат седемте цвята. (И ПИШЕШЕ НА ЗЕМЯТА, НБ, 1925 г.)

…очите ви да бъдат като някой фар, да издават светлина. Не само човек трябва да гледа, но трябва да гледаш хубаво. Хората не искат да гледаш както гледа един вълк, една лисица, но от твоите очи трябва да излиза една приятна светлина. Всичките хора са създадени, за да изпращат най-хубавата светлина, която съществува вътре в битието. Туй е предназначението. Аз по някой път виждам очи, които изпращат червена много ярка светлина, не войнствена, но прекрасна червена светлина, която е емблема на живота. Виждам някои очи, които изпращат портокален цвят, най-хубавия портокален цвят. В други очи виждам да изпращат зелена светлина, други – синя, ясносиня, тъмносиня, виолетова и още много други цветове. Червеният цвят за мене показва състояние на човека, показва в какво състояние се намира неговото сърце. Като видя тоя цвят, зная, че сърцето е в нор­мално състояние. Този човек е отличен по сърце. Щом видя хубав жълт цвят, зная, че неговият мозък е в нормално състояние, диагноза е това. Щом видя този хубавия ясен син цвят, виждам, че неговите вярвания, неговата вяра към Бога е отлична. Този човек тук и там не се колебае – той вярва. Той не се колебае между вяра и безверие. (БЛА­ЖЕНИ са КРОТКИТЕ , НБ, 1941 г. )

Къде е мястото на синия цвят? – На очите. Ако имате сини очи, хубави като ясното небе, какво означават те? Хората, които имат сини очи, и хората, които имат кестеняви очи, се различават по характер. Това е много хубава и дълбока философия: ако искаш известни неща да станат, трябва да имаш сини очи. Някои работи растат само при сините очи, а някои растат само при кестенявите очи. Къде живеят хора със сини очи, с какъв темперамент са те? Разбира се, не живеят в тропика. А хората с черни очи са повече на чувствата – те живеят в тропическите места. Хората със сини очи са сантиментални, имат много широк свят, имат похват. А тези с черните очи всичко изказват. Всъщност, по закона на еволюцията най-първо слязоха хората с белите очи – с очите на светлината. В началото всички имаха бели очи и знаете ли с какъв бял цвят? Този бял цвят, който имате сега, в сравнение с него е като черен. Тези хора започнаха с белия цвят, но видяха, че с него по-надолу не могат да идат. Как са разположени цветовете в цветната гама? – Виолетов, тъмно син, небесно син, зелен и т. н. Така че, по-късно те си направиха сини очи. Но зеницата синя може ли да бъде? Тя е черна, а само ирисът около нея може да бъде син. Тогава каква е зеницата в онези, които имат черни очи? Черният цвят е гъстата материя, където светлината не може да проникне. (ХИГИЕНА НА СЕТИВАТА, МОК, 1937 г.)

Като срещнеш един човек, ако си много стоплен, със синия цвят ще ти даде хладина; хора със сини очи, нещо лъха от тях приятно. Тези с топлите очи са горещи, надалече трябва да седиш, печката е за­палена. Ако си наблизо, чувстваш голяма горещина. Ще се поставиш на известно разстояние, да бъде хладно. Тези със сините очи, ако дойдеш много близо до него, може да замръзнеш. Те са хла­дилници, може да замразят човека. (РАДОСТИ И СТРАДАНИЯ, УС, 1942 г.)

Светът е създаден от Бога. Този свят ти го разваляш. Ако те оставят да си туриш червени стък­ла, ще влезе червена светлина в тебе и всичко за тебе ще бъде червено. Същото ще стане и при зелени стъкла, сини и виолетови. Ще кажете: „Защо светът е такъв?“ – Ти го направи така. Ти сега си създаваш един свят в себе си със своите стъкла и казваш: „Защо Господ направи света така?“ Тая свет­лина минава през очите ти. Това е заблуждение. Като си туриш един вид стъкла на очите, ти разбираш едностранчиво света. Ти казваш: „Аз така разбирам.“ Който има червените лъчи, той разбира червения лъч. Който има сините лъчи, разбира синия лъч. Най-първо трябва да се очистят очите, за да приемат светлината във всичките ù цветове. Това е здра­вословното. И като приемеш светлината със своето сърдце, да не изпущаш никой цвят. Само така ще имаш ясна представа. Да приемеш пълната светлина. А като приемеш само част от светлината, като приемеш от части, то ти отчасти ще се раз­виваш. (МУЗИКАТА НА МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА И ПОСТЪП­КЕТЕ, ООК, 1939 г.)

Когато човек е в здравословно състояние, тия крас­ки са в очите. Тогава, щом започнат да се явяват болезнените състояния, тия краски започват да по­тъмняват и следователно изгубва се тази първата, Божествена гама на светлината; след туй изгубва се втората гама на светлината и най-после изгуби се и третата гама и тогава дойдат всички нещастия на човека. Тогава идват болезнените състояния. Така е според физиолозите. Те казват, че очите стават мътни, тъмни. (КОЙТО ПРАВИ ИСТИНАТА, НБ, 1934 г.)

Ако очите ви пожълтеят, погледът ви се размъти, пак с мисълта си трябва да го проясните. Погледът на човека трябва да бъде ясен и мек. Лицето му трябва да бъде светло, отворено като небе. За да бъдете здрави, очите ви трябва да бъдат чисти, ясни, а погледът ви – мек. За да запази здравословното си състояние, както и чистотата и яснотата на очите си, човек трябва да яде малко и да дъвче храната си добре. (СЛИВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ, МОК, 1931 г.)

Всеки един лъч, който иде от слънцето, и всеки лъч, който излиза от човешкото око, имат разни цветове, в разни наклони излизат, имат разно съдържание. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА, МОК, 1939 г.)

Вие не сте изучавали какви ъгли се образуват при разтварянето на очите, при тяхното затваряне и т. н. Всички тия неща са интересни за проучаване.

Когато наблюдавате човешките очи, ще видите, че от тях излиза един лъч, по посоката на който можете да определите човешкия характер. Точка O в дадената рисунка представлява зеницата на окото. Да допуснем, че правата линия CD определя полето на зрението. Лъчът, които излиза от окото, в различните хора има разни посоки и направления, у някои този лъч се намира над правата CD, а у някои – под правата CD… Дотогава, докато този лъч е над правата CD, този човек е добър в проявите на своя ум, своето сърце и своята воля. Щом този лъч се завърти и слезе под линията CD, такъв човек, каквито обещания и да дава, не е в състояние да ги изпълни, той се намира под чужди влияния. Каквито решения и да взима за добро, и тях няма да изпълни. От 100 обещания, той едва ще изпълни 3–4. Когато пък лъчите са нагоре, такъв човек може да изпълни почти всичките си обещания, а когато лъчът е перпендикулярен, такъв човек изпълнява сто на сто своите обещания. Тия ъгли се образуват в мозъчното вещество у човека. Те възпри­емат и пречупват светлината и от тяхната големина за­висят краските. Следователно разгледан от това гледище, мозъкът е различен в различните хора. Много от съвременните физиолози и лекари мислят, че всичките гънки на мозъка в човека са еднакви. Те не са изучавали ъглите на тия гънки. Значи в мозъка става един вътрешен процес. Ъглите изразяват само известни гънки, чрез които ние можем да тран­сфор­мираме известна енергия, да отстраня­ваме известни цветове, други да превръщаме и да прие­маме само онези цветове, които помагат за раз­витието ни. (ЕЗИКЪТ НА ПРИРОДАТА, МОК,1923 г.)

Когато някой иска да ви обиди, вие, преди още да сте чули какво ще ви каже, отваряте широко очите си и слушате. След като чуете обидните думи, вие възприемате съответния цвят. После свиете веждите си малко и във вас се започва една вътрешна реак­ция. (МОК ІІІ г. старо издание – 9 лек.”Езикът на природата” – 157)

Един от важните въпроси… е въпросът за ъглите на очите. Най-първо ще се заемете да коригират очите си… Като гледате надолу към черната земя, какво означава тя? – Черната земя, това са греховете на всички същества. Грехове има на Земята, затова е станала черна. (МОК ІІІ г. старо издание – 9 лек.”Езикът на природата” – 172)

ЧЕЛОТО И ЦВЕТОВЕТЕ

Френолозите са намерили, че човеш­ката разум­ност се проявява в челото и затова от устройството на челото зависи разумността на човека... Като за­почнем от философите виждаме, че тяхната фи­лософска мисъл е създала отпред на челото два центъра, които френолозите наричат... центрове на разсъдливост. От тия центрове се отделя особена енергия, но същевременно излизат и различни цве­тове. Когато философът е зает с ня­каква важна материална мисъл, от тези цен­трове излиза една особена червена свет­лина; и колкото мисълта става по-интен­зивна, по-възвишена, толкова и свет­лината ста­ва по-ясна, по-светла, по-мека, докато дойде до една мека вио­ле­това, а понякога жълта светлина. Всич­­ки тия краски показват степента на чо­веш­ката разсъдливост. (САВААТ-АМОН-РА - изд.2009 Стара Загора - 205)

УСТНИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Да допуснем, че устните ви имат малко керемиден цвят; как ще го поправите? Този цвят показва, че трябва да измените цвета на вашата кръв, т. е. храната, която ядете, условията, при които живеете, трябва да ги измените така, че устата ви да стане ясночервена, здравословна. Следователно, трябва да обърнете внимание на храната си. Да допуснем, че устните ви станат сини; какво трябва да правите? Този син цвят трябва да го премахнете, не му е мястото там. (ХИГИЕНА НА СЕТИВАТА, МОК, 1937 г.)

ПРЪСТИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Не е въпросът да се кръсти човек вечер при осветление, той трябва да се кръсти на тъмно и от трите му пръста да излиза пламък, светлина. Ако от палеца на човека излиза бяла светлина, от показалеца – жълта и от средния пръст – розова, това кръстене има смисъл. Вие кръстили ли сте се по този начин? Виждали ли сте от пръстите ви да излизат тези три вида светлина? (ИДИ ПОВИКАЙ МЪЖА СИ, НБ, 27 г.)

ДИШАНЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ

Ще направите едно упражнение с вдишвания и издишвания, при което мислено ще възприемате белия цвят. Този цвят да слиза отгоре ви като душ. Вдишванията ще стават ритмично и с движение на ръката – с показалеца на дясната ръка.

Ще броите до четири. Вдигате дясната си ръка нагоре и започвате упражнението. При първото броене вдишвате и сваляте ръката си от A надолу до B. При второто броене издишвате и движите ръката си наляво, от B до C. При третото броене вдишвате и движите ръката си надясно, от C до D. При чет­въртото броене издишвате и движите ръката си нагоре, от D до A. При тия движения се образува човешкият крак. При движението на краката си трябва да спазвате същите вдишвания и издишвания. Когато организмът е нормален, при стъпването на­пред се вдишва, а при свиването на крака и отд­ръпването му назад се издишва. А що много хора са неврастеници? – Те издишват, когато стъпват, и вдишват, когато свиват крака си, затова се изморяват. Не е тъй обаче. Законите на природата са строго определени. И вие също така не спазвате тия движения на природата, затова като ходите по екс­курзии се уморявате. Никога не трябва да правите резки движения, но плавни, хармонични трябва да бъ­дат движенията ви. И тъй, при всяко вдишване и издишване ще мислите едновременно за белия цвят и за чистотата. Добре е да правите упражненията си на чист въздух, ако имате в дома си градина. Всяка сутрин ще правите упражнение и за ритмично ходене (по 5 минути). С тези упражнения ще помогнете на организма си за възстановяване на равновесието в нервната си система и премахване дисхармонията, която съществува във вас. (ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, МОК, 23)

ВКУСОВЕТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Който иска да се подмлади, той трябва да носи в себе си червения цвят и да обича и разбира сладкото. Който иска да възмъжее, той трябва да носи синия цвят в себе си и да и разбира и обича киселото. Който иска да стане мъдър той трябва да носи жълтия цвят в себе си и да обича и разбира гор­чивото. И тъй, щом човек разбере и обикне всеки цвят и вкус на опре­де­леното за него време, никакво про­тиворечие не би съществувало в живота. Днес хората се натъкват на проти­воречия, защото са разместили цве­товете и вкусовете си, вследствие на което детето се храни с горчива или кисела храна, възрастният - с горчива, а старият - със сладка. - Не, детето трябва да се храни изключително със сладка храна, въз­растният - с кисела, а старият - с горчива. Храни ли се със съответна на времето храна, човек пра­вилно се развива. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София - 14)

Между цвета и вкуса на нещата съществува из­вестно съотношение. Запример червеният цвят съот­ветства на сладкия вкус, синият - на ки­селия, а жълтия на горчивия. Следователно, сутрин човек тряб­­ва да бъде сладък, на обяд – кисел, а вечер - горчив. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА – изд.1938 г. София)

ХРАНАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

За бъдеще храната ще бъде съобразно с развитието – всеки ден ще имаш определена храна. Днес ти е определена храна от Венера, утре – от Меркурий, всеки ден ще гледаш. (ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ, МОК, 1927 г.)

Нали сте изучавали разните плодове – някои хора имат обич към известни плодове, понеже растенията спадат под влиянието на планетите. Черешата към коя категория спада, какво влияние? (- Венера.) По какво се отличават формите, на които Венера влияе? (- Розов цвят или червен, форма – кръгла.) Ябълките? (- Също спадат под влиянието на Скорпион и Венера.) Всички растения съдържат разни енергии, на които планетите са носители. А планетите са свързани със звездите извън зодиака. Когато искате да измените във философско отношение вашия характер, трябва да употребявате известна храна – или череши, или сливи, или портокали, или лимони. Чрез плодовете човек може да си въздейства. (ПЛАНЕТНИ ВЛИЯ­НИЯ, МОК, 1927 г.)

Сладката храна придава мекота на характера, киселата придава активност, енергия. Значи човек минава през червения цвят, през сладката храна, за да придобие мекота на характера. После минава през синия цвят, през киселата храна, за да придобие активност. Най-после той минава през жълтия цвят, през горчивата храна, за да придобие Истината, която ще го направи свободен. Ако детето се храна с горчива храна, това показва, че преждевременно е дошло до края на живота, вследствие на което минава през големи страдания. Всяка възраст се нуждае от съответна храна и съответен цвят. Не се ли спазва това, човек се натъква на неестествени условия на живота… Докато е дете, човек трябва да употребява сладка храна, но това не значи, че през целия си живот той трябва да употребява все сладка храна… Сладката, киселата и горчивата храна… представляват символи, които трябва да се преведат. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИ­ВОТА - изд.1938 г., София -17)

Като изучавате законите на При­родата, ще разберете, че всички храни, всички цветове имат дълбок смисъл. За пример, зад горчивото, кисе­ло­то и сладкото се крие нещо красиво. Зад горчивото се крие Истината, зад кисе­лото - Мъдростта, а зад сладкото - Любовта. Който не разбира смисъла на горчивото, той не може да разбере Истината. Горчивото е граница, през която човек трябва да мине, за да влезе в царството на Истината. Киселото е граница за минаване в царството на Мъдростта. Сладкото е граница за минаване в царството на Любовта. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София - 25)

Децата да се хранят със сладки пло­дове. Въз­растният да се храни с кисели плодове. Старият се храни с горчиви плодове. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София - 24).

Съвременните хора са дошли до положение да се хранят само със сладки и кисели храни. Те не са дошли още до горчивите храни. Горчивите храни ще останат за далечното бъдеще. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София - 28)

Ще дойде ден, когато човек ще съе­дини в себе си трите фази на живота - фазата на детето, на въз­растния и на стария. Тогава той ще употребява и сладка, и кисела, и горчива храна. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София - 24)

Да кажем, ти си се обезсърчил. На тебе ти трябва синият цвят. Още като иде светлината, синия цвят да го видиш. Той е храна за твоето обезсърчение. Или умът ти е забутан, не можеш да мислиш. Тебе ти трябва жълтият цвят. Отдели жълтия цвят и го направи да грее за ума. Защото умът се храни със светлина. Ако ти не знаеш да храниш ума със светлина, ти не може да растеш и да възрастваш. Туй растенията го знаят. Сегашните хора, религиозни и светски, всички трябва да изучават тази наука. Ум­ните хора трябва да се хранят с жълтия цвят, ре­лигиозните хора трябва да се хранят със синия цвят. Справедливите и работливи хора трябва да се хранят със зеления цвят. Онези, които искат мощност и бла­городство, трябва да се хранят с портокаления цвят. Онези, които искат да бъдат здрави, да не боледуват, трябва да се хранят с червената свет­лина, трябва да се хранят с червения цвят. Трябва да се хранят с червената свет­лина, с портокалената светлина, с жъл­тата, със синята, със зелената, с тъмносинята, с виолетовата светлина трябва да се хранят. Това е едно меню от порцията ?. Във вторник – с червения цвят. В неделя – с портокаления цвят, а в другите дни, вие ще ги намерите. В сряда – с жълтия цвят. (РАДВАЙТЕ СЕ И ВЕСЕ­ЛЕТЕ, НБ, 1938 г.)

Очите ще храните с мека и приятна светлина. (БЛАЖЕНСТВАТА, СС, 1943 г.)

ОБЛЕКЛОТО И ЦВЕТОВЕТЕ

Когато се облечеш, да знаеш цвето­ве­те как да ги туриш. (БЛАГОСЛОВЕН.- б.Неделимото - изд.1998 г Кърджали)

Изкуство е да знаеш как да се обли­чаш... Да се облича хубаво, за да поо­щря­ва хората към добро, а не да им се ха­рес­ва... Каквото е облеклото, такъв е човекът. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - ІІ том - 166)

Всеки да носи онова облекло, което Бог е приготвил заради нас. Всеки от вас да носи краски, които обича. Никога не носете краски, които не обичате. Червеният цвят е хубав, жълтият цвят е хубав, зеленият, синият, ясносиният, виолетовият е хубав, черният е хубав. Черният при какви условия е хубав? Щом си нервно изтощен, носи черен цвят, той поглъща всичките лъчи. Ако си много активен, носи бял цвят, той издържа. Всеки цвят е на място. (ПРОЯВЛЕНИЕ, НБ-25, 15.XI.1942 г.)

Тези, ко­ито об­ръ­щат вни­ма­ние на цве­­­­­­­­­­­­­­­­­та на облек­лото, пак спаз­ват (за­ко­ни­те на действието на цве­товете), са­мо че те дейс­т­ват по­ве­че под­съз­на­телно. (В ЦАРСТ­ВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 78)

Някои хо­ра се об­ли­чат със светли, а дру­ги - с тъм­ни дрехи. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА ­ 258)

Щом Бог е пратил човека на Земята, Той му е дал свобода да се облича, както иска. – Ама черните дрехи били модерни. – Това е човешка мода, но не и мода на природата. В човешката мода всякога има нещо неестествено. Ако черният цвят трябва да се предпочита, тогава в природата трябваше да има само нощ. А сега има нощ и ден. През деня, когато слънцето грее, всички същества трябва да бъдат об­лечени с бели, светли дрехи. Вижте пеперудите, пти­ците, колко са разноцветни. Пеперудата е обле­чена с пъстра, разноцветна дреха и по цели дни хвърчи, радва се на Божия свят. (НОВИ ПЪТИЩА, РБ, 1938 г.)

Като наб­лю­да­вам дре­хи­те и цве­то­ве­те на дре­хите, с ко­ито съв­ре­мен­ни­те хо­ра се об­ли­чат, на­мирам, че те не доп­ри­на­сят ни­що хубаво. (ПРАВЕДНИЯТ ­ 106)

Новото в човека се познава по цвета на дрехите, с които е облечен. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 264)

На ня­кои хора например не е поз­во­ле­но да но­сят чер­ни дре­хи. На други не е поз­во­ле­но да но­сят чер­ве­ни дрехи. Всеки тряб­ва да знае как­ви дре­хи мо­же да но­си... При се­гаш­но­то раз­ви­тие на чо­вечест­вото, най-доб­ре е хо­ра­та да се об­ли­чат с дрехи, ко­ито имат меки, при­ят­ни цветове, за да се смек­чават чув­с­т­ва­та им. Цве­товете на дре­хи­те тряб­ва да бъ­дат таки­ва, че да за­до­во­ля­ват и са­мия чо­век. Мно­зина но­сят връз­ки или дре­хи с ярки, не­под­хо­дя­щи за тях цвето­ве, ко­ито се от­ра­зя­ват вред­но вър­ху тях­­на­та нер­в­на система. Носят ли дре­хи с та­ки­ва цве­тове, от те­зи хо­ра не мо­гат да из­ля­зат ни­то ху­дож­ници, ни­то музи­канти, ни­то учени. Ре­ли­гиоз­ните хо­ра се об­ли­чат с чер­ни дре­хи, но ра­бо­ти­те им не вър­вят добре. (ПРА­ВЕДНИЯТ - 106)

Аз съм за мода, но когато се облечеш, да знаеш цветовете как да ги туриш. Ако си слаб в ума, носи жълт цвят. Ако си слаб във вярата, носи син цвят. Ако си слаб в живота, хилав, носи червен цвят. Ако те тъпчат хората, носи портокален цвят. Ако си слаб, носи виолетов, люляков цвят. Сега говоря за положителната страна на цветовете. Има отрицател­ни цветове, има и положителни цветове. Един поло­жителен цвят е здравословен. (БЛАГОСЛОВЕН, б. „Неделимото, НБ, 42” – изд.1998 г. Кърджали)

Някои казват: “Какъв цвят трябва да носи човек?” Ако си болен, носи червен цвят. Ако си малодушен, носи портока­лен цвят. Ако си сиромах, носи зелен цвят. Ако си глупав, носи жълт цвят. Ако си без­верник, носи син цвят. Ако си слаб, сила нямаш, носи виолетов цвят. Не че като носиш цвета, ще ста­неш силен, но все таки цветът ще ти придаде малко сила. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 143)

Всички хора трябва да се превърнат на чиста, бистра вода, без никакви утайки. Това е Божествено. Това е идеалът на човешката душа. Тя се стреми към чистота, към белия цвят, символ на себеотричане, на щедрост. Черният цвят взима, а белият – дава. Белият цвят казва: „Аз имам нужда от червения цвят, да започна с него да работя, да създам новия живот. След това ще взема оранжевия цвят, който оформява нещата. След него ще взема зеления, жълтия, синия, тъмносиния, виолетовия, да завърша великото дело на Любовта“. Тази е причината, дето хората носят цветни дрехи. Всеки цвят е на мястото си. Човек трябва да знае защо носи дрехи с един или с друг цвят. И като се облече, той трябва да има идея. Ако се обличаш с бели дрехи, ще мислиш за чистотата и безкористието. Всичко, каквото имаш, ще го раздаваш. Като оцапаш бялата дреха, ще я боядисаш червена. Значи белият цвят ще превърнеш на червен, т.е. ще влезеш в борбата на живота. Обаче червеният цвят има и друга страна. Той е носител на живота. (ТОЙ СЪЗДАВА, б. Реалното в Любовта – изд.1998 г. София)

Всеки да носи онова облекло, което Бог е приготвил заради нас. Всеки от вас да носи краски, които обича. Никога не носете краски, които не обичате. Червеният цвят е хубав, жълтият цвят е хубав, зеленият, синият, ясносиният, виолетовият е хубав, черният е хубав. Черният при какви условия е хубав? Щом си нервно изтощен, носи черен цвят, той поглъща всичките лъчи. Ако си много активен, носи бял цвят, той издържа. Всеки цвят е на място. (Проявление, НБ, 15.XI.1942 г.)

Всеки си има предпочитание към някой цвят. Бъдете верни на този цвят, който вие си обичате, спрете се на него, гледайте и вашите приятели да го обикнат. И ако стигнете до съчетание на вашия вкус с вкуса на приятелите си, ще се намирате в щастливо положение. Но ако те не го харесват, ще започнат да казват: „Този ли цвят намери?“ И с това ще започнат да ви внушават отрицателни мисли. Носете меки цветове. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ 1921 г., б. ОТГОВОР НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ)

Някой обича червения цвят, друг – синия, трети – жълтия. Не казвай, че червеният, или зеленият, или друг някой цвят не е хубав. Нека всеки се облича, както желае. Нека всеки се проявява свободно. Днес младите се обличат в бели, в светли дрехи, а старите – в черни. От обикновено, човешко гледище, това е право, но от окултно гледище не е право. Белият цвят означава предаване, а черният – възприемане. Следователно, старият трябва да се облича в бели дрехи – да дава, а младият – в черни, да взима. Всеки цвят има известно значение. Червеният цвят има отношение към живота, синият към вярата, жълтият към ума, зеленият към материалните блага и т. н. Дали хората вярват или не вярват в значението на цветовете, това не е важно. Цветовете оказват влияние върху хората, без да съзнават това. (ВЕЧНОТО БЛАГО, СС, 1944 г.)

Като Божествено дете, човек ще се облича с дреха от червен цвят. От детска възраст човек трябва да мине във фазата на възрастния, да се облече с дрехи, които имат син цвят... Щом възмъжее достатъчно,човек минава в фазата на стария, който се облича с дрехи на мъдростта, които имат жълт цвят. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София - 24)

За да направите костюма си интересен най-първо направете го бял. Един ден като го носите бял, втория ден го направете червен, третия ден – портокален, четвъртия ден – зелен, жълт, син, тъмносин, виолетов и т. н. После смесените цветове турете и ще станете виден. Има повече от 50–60 смесени цвята. Ще бъдете много интересен. Вие турите белия цвят за един ден, ще станете интересен. И тъй като сменяте цветовете ще бъдете интересен. (РАЗУМНИ, СПРАВЕДЛИВИ И ДОБРИ, МОК, 1942 г.)

Съвременните хора са дошли до положение да се обличат с червени и сини дрехи. Жълтият цвят обаче, остава за бъдеще. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София - 28)

Защо трябва да се критикувате кой как бил облечен? Щом Бог е пратил чо­ве­ка на Земята, Той му е дал сво­бо­да да се облича както иска. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 258)

Най-първо умът ви трябва да бъде облечен в светла дреха, не с бяла, а със светла дреха. Сърцето ви трябва да е с червена дреха, а пък волята ви – с виолетова дреха. (ТРИТЕ ВРЪЗКИ, ООК,1940 г.)

На онзи свят няма да срещнете нито един човек с навъсени вежди. Лицето на всеки жител от онзи свят е радостно и от него блика любов, която се раздава на всички. Ако му направите една услуга, той ще ви направи десет, ще ви даде десетократно. Всеки от тях е облечен с хубави, класически стил дрехи, с цветове кой каквито си иска, но така си хармонират помежду, че ти е приятно да гледаш. При това, дрехите им са от изрядна чистота. Външната страна на дрехите им съответствува на лицето им. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯ­ВАНЕ, НБ, 1948 г.)

А пък ако не знаеш как да се облечеш, то е свет­ско. Аз така тълкувам. Гледам, някой се облякъл, но не знае как да тури нещата. Турил бяла рокля, черна шамия на главата и бяла връзка. Хубаво е, не е лошо. Но защо е турил черната шамия на главата? Черното държи по-топло. На краката черни чорапи – горе-долу разбирам, но защо черна шамия на главата и бяла връзка на врата? Главата не се нуждае от черната шамия. Щом краката имат черни чорапи, главата трябва да има нещо бяло. А пък на врата турил бяло. На врата не трябва да се тури ни най-малко бяло, а червено или синьо. Трябва да има едно съчетание на краските. Ако знаете какви дрехи да носите, ще бъдете здрави. И ако вие знаете какви цветове да носите, вие ще се лекувате. (ЕСТЕСТВЕНАТА СРЕДА НА ЧОВЕШКАТА ДУША , НБ, 1939 г.)

ЦВЕТЯТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Достатъчно е да погледнете известни краски на цветята, в определени часове на деня, за да стане преустройство на вашия ум. Тези краски действат по магически начин, правят човека по-мъдър. С години те очакват посещението на хора със запалени свещици. Щом ги посетят, те им казват: Ние можем да ви поверим благословението, което Бог ни е дал. (ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ, б. Запалят свещ, НБ, 1920 г.)

Наблюдавайте краските на цве­тята и вижте коя краска какво вли­яние има върху вас. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - изд.1992 г. Варна - 269)

Сега не мислете, че цветята са само за украшение. Украшението е второстепенно… То­ва, което прави впечатление на твоето съзнание, то има отношение към тебе. (БУДЕН УМ И БУДНО СЪРЦЕ, б. „Буден ум и будно сърце, ООК, 41” - изд.1999 г. София)

Най-красивите краски ще намерите в растенията. Растенията представят най-великата художествена изложба. Те представят страници от великата Божес­т­вена книга. (НОВИ ПЪТИЩА, РБ, 1938г.)

Поетът описва едно цвете, защото зад цветето се­ди нещо разумно. Бялото цвете ни казва: "Бъдете чис­ти!" Мора­вото цвете ни казва: "Бъдете силни!" Жъл­тото цвете ни казва: "Мисли добре, бъди ра­зу­мен!" Червеното и розовото цвете ни каз­ват: "Упо­требете любовта!" Човек да има цветя с различни крас­ки в градината си. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – I том - 261)

Белият зюмбюл е символ на щедростта. Той е слязъл на Земята да проявява щед­ростта си, да се учи на щедрост, да да­ва. Карамфилът е символ на здраве; човек, който иска да бъде здрав и твърд, да не го хваща болест, да отглежда карам­фили, без разлика, каква краска имат. Розата пре­дава мекота. Ако искаш да имаш мекота, отглеждай рози. Всяко цвете придава различни доброде­те­ли. Лалето учи чо­века на правилата на даването - колко трябва да даваш. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - изд. 1992 г. Варна - 269)

Някой човек върви по полето измъчен, обез­сърчен, не може да реши задачата си. По едно време той вижда пред себе си едно жълто цвете и се чуди, защо се изпречило на пътя му. - Много просто. Жълтото цвете иска да му каже, че той може да реши задачата си с мисъл. Като мисли право, лесно ще реши задачата си. По-нагоре вижда едно синьо цвете. Още по-нагоре - червено цвете. Синьото цвете му казва, че за да реши задачата си правилно, той трябва да има вяра. Червеното цвете му казва, че той се нуждае не само от една мисъл и вяра, но и от любов. Дребни, малки величини са цветята, но вие не трябва да ги пренебрегвате. Те представят език на Природата, който трябва да изучавате. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА – изд.1938 г. София – 68)

Защо цветята, които отглеждате в градините си, имат различни краски? Едни са червени, други – сини, трети – жълти, бели, розови. Според мене всяка краска е етикет, в който е скрито съдържанието на цветето. Като купувате нещо, върху обвивката на предмета поставят етикет за съдържанието на пакета. Същото прави и природата. Краската на цветето е етикет, на който е написано качеството на цветето, неговият произход, история на развитие; защо е слязло на земята, какво трябва да прави и как ще завърши живота си. Всяка краска на цветята има различно съдържание. Червеният цвят говори едно, синият – друго. Те имат противоположно значение. Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвният да отглежда червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонира нерв­ната система на човека. Ако някой е обезверен и обез­сърчен, да се заеме с отглеждане на сини цветя. Синият цвят ще му предаде излишната си енергия и вярата му незабелязано ще се усили. (АНГЕЛЪТ ОТГОВОРИ, НБ, 1921 г.)

Следили ли сте как се боядисват цветята, как постепенно се оформява тяхната краска през време на растенето им? За забелязване е, че бои, които са изкуствено получени от хората, избеляват и се разрушават от слънцето, а тези, които природата е създала, колкото повече слънцето ги пече, толкова по-хас стават, защото са живи. (СИЛИТЕ В ПРИРОДАТА, БЕСЕДА ЗА ЖЕНИ, 27 г.)

ЖИВОТНИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Всички животни, растения, насекоми, пеперуди са символи на нещо Божествено. Например пеперудата със своите красиви цветове и шарки представлява нещо Божествено – Бог и чрез нея говори… Който иска да се запази от погрешки и престъпления, нека изучава живота на пеперудите: изучавайте цветовете, шарките им, с които са напъстрени, за да разберете великата философия, която се крие в тях. (б. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, 1919 г., Сила и живот, т. 4, 2010 г. - 20)

Един естественик може да изучава перата чисто физиологически. Но на перата на гърба на една райска птица има написани сума хубави работи, толкова разумни неща има написани там. Природата е вложила много нещо в тия пера. Защо Природата е нашарила райската птица с най-хубавите дрехи, а другите птици не е облякла така хубаво?... Всичките птици трябва да се изучават по цветовете, които имат на перата си. И ако се изучава естествената история така, тя си има свое приложение на самовъзпитание. …И животните когато се изучават, пак според техните цветове трябва да се изучават, какви цветове преодоляват. (СВЯТОТО МЯСТО, МОК, 27)

Кой дрехар е направил перата на птицата? Вижте райската птица, как е облечена, като царкиня. Най-хубавата дреха има тя. Кой се е погрижил за нея? Ако и ние се решим да живеем по тоя начин, има кой да се грижи и за нас. (ИЗМЕНЕНА ПОСОКА, извънредна беседа, 1941 г.)

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И ЦВЕТОВЕТЕ

Скъпоценните камъни, като най-висша форма на материята, са кондензирана висша духовна енергия и според естеството си те произлизат от различните йерархии на космоса. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИ­ТЕЛЯ ІІ том – 124)

В Природата всяко нещо е поставено точно на своето място. Боите, които Природата налага върху платното на своите картини, са точно определени по цвят; те не са ни по-силни, ни по-слаби от тези, които трябва да бъдат. Боите, с които Природата си служи, не се менят. Те се различават в нюансите си, но всякога запазват своя основен тон. За пример, има един син цвят в Природата, който никога не се мени, но само нюансира. Същото става и със скъпоценните камъни. Скъпоценният камък запазва цвета си, но само играе със светлината, вследствие на което се явяват различни отливи, различни цветове на светлината. На научен език казваме, че скъпоценните камъни пречупват лъчите на светлината и ги отразяват в себе си. (НЕСЪВМЕСТИМИ НЕЩА, РБ, 35)

Аз бих желал върху тия дванайсеттях камъни да се спрете и да направите някой малък опит, отчасти. Много малък опит, микроскопически. Опитът седи в следующето. Може да излезе сполучлив или не, то е без разлика. Да допуснем, че вие имате неприятна мисъл, каквато и да е: тя може да е от чисто физически характер или сърдечен характер, умствен характер. Започнете по обратния път със скъпоценните камъни от долу на горе. И почнете да прекарвате всички тия скъпоценни камъни през ума си и да видите при кой камък тази неприятност ще изчезне от ума ви. Но същевременно свързвайте тия камъни с известни добродетели. Всеки един камък е свързан с известна добродетел, предизвикайте и нея в ума си, тогава, колкото знаете, ще си поправите мислите. (СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ, МОК, 1922 г.)

ЦИФРИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Вчера, 14 август, събота, господарствуваше портокалената краска — цифрата 1 и 4, т.е. животните (животинското царство); днес, 15 август, неделя, господарува розовата краска — цифрите 1 и 5, значи, днес сме ние. Утре, 16-того, понеделник, ще господарува жълтата краска — цифрите 1 и 6, значи, духовете; а други ден, 17-того, вторник, ще господарува синята краска — 1 до 7, значи, синовете Божии. (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, 1910 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО)

ДУМИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Има думи, които имат червен цвят, дру­ги имат порто­кален цвят, други имат зелен, жълт, ясносин, тъм­носин, виоле­тов. Думите имат цветове. Ако нямате пари да си купи­те панделки, намерете думи със съответните цветове. (МИНАЛО, НАС­ТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 229)

Човек, като каже някоя дума не на място, създава черен образ. За да не създавате черни образи, възпитавайте езика си така, че всяка дума изказана от вас, да създаде цветен образ, според естест­ве­ните цветове на предмета, за кой­то говорите. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - старо издание, София - 39)

Следете как­ви цве­то­ве про­из­веж­дат из­­го­ва­ря­не­то на ду­ми­те “Любов”, “Мъд­рост”, “Ис­ти­на” и др. Лю­бов­та тряб­ва да про­­из­ве­де чер­вен цвят, Мъдростта ­ жълт цвят, Истината ­ син. Ако при из­го­ва­ря­не­то на тия думи пред вас не из­пък­нат тех­ни­те цве­тове, то­ва показва, че вие сте из­гу­би­ли пър­вич­ния език, на кой­то тия ду­ми са би­ли изго­варяни. Всяка дума, при из­го­ва­ря­не­то на ко­ято не се про­из­веж­да съ­от­­вет­с­тва­щ цвят, не е ес­тес­т­вена, не е пър­вич­на дума. В нея е вло­жен ня­­ка­къв чужд еле­мент, от кой­то тя тряб­­ва да се ос­во­боди... Всяка дума, все­­ки цвят тряб­ва да бъ­де на сво­ето място. Не са ли на мяс­то­то си, те не про­из­веж­дат нуж­ния ефект. (ЖИВА РЕЧ ­ 88)

Какво правят религиозните хора? Те четат Библията, Евангелието, без да раз­бират дълбокия им смисъл. Те не могат да въз­приемат цветовете на думите, кои­то четат. Щом не възприемат цвето­вете им, думите остават нера­збрани. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 227)

Поет, в сърцето на когото гори свеще­ният огън, ще пише поезии с бял цвят, с цве­та на светлината. Защо няма да пише с чер­вен цвят? Защото червеният цвят е на жи­вот­ните. Защо няма да пише със зелен цвят? Защото зеле­ният цвят сим­во­ли­зира материа­лизма. Защо няма да пи­ше с пор­токален цвят? Защо­то порто­каленият цвят символизи­ра индивидуали­зма. Защо няма да пише със син цвят? Синият цвят е на Луната; той действа върху въоб­ра­же­нието. Поетите гледат все нагоре, към небето... Значи истинският поет трябва да пише с цвета на свет­лината. (НЕРАЗ­РЕШЕНОТО - 184)

Има един закон, обаче според който, ако развиете в себе си ясновидството, то, когато ви говоря Истината, ще видите, че от мене излиза един прек­расен син цвят, който с нищо не може да се сравни. После ще забележите, че от мене излиза един прек­расен бледожълт цвят. По всичко това вие ще раз­берете, че аз ви говоря Истината. Ако ви лъжа, вие ще забележите, че от моята душа излиза една тъм­нина, заобиколен съм с един мрак. (КОЙТО ИСКА СЛАВАТА, НБ,1925 г.)

ДНИТЕ НА СЕДМИЦАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Аз ще ви дам отделни наставления кой ден на коя краска съответства: … понедел­ник – зелена, вторник – червена, сряда – жълта, четвъртък – синя, петък – розова или ясносиня, събота – виолетова, неделя – портокалена. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 71)

ПЛАНЕТИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

По какво се отличават формите, на които Венера влияе? (- Розов цвят или червен, форма – кръгла.) Ябъл­ките? (- Също спадат под влиянието на Скорпион и Венера.) Всички растения съдържат разни енергии, на които планетите са носители. …Чрез плодовете човек може да си въздейства. (ПЛА­НЕТНИ ВЛИЯНИЯ, МОК, 1927 г.)

Трябва да разделите и писателите. За пример романите на Жул Вери към кои спадат? Виктор Юго, Сент-Ив, Кант, Лаплас, Толстой? (- В Юго – Слънцето и Юпитер.) При едно четене трябва да систематизирате всички писатели съобразно с астрологията и в разните възрасти човек да избира. (ПЛА­НЕТНИ ВЛИЯНИЯ, МОК, 1927 г.)

За бъдеще храната ще бъде съобразно с развитието – всеки ден ще имаш определена храна. Днес ти е определена храна от Венера, утре – от Меркурий, всеки ден ще гледаш. …Ще избираш авторите по същия начин. …Ще изберем няколко автори и ще направим един малък опит. (ПЛА­НЕТНИ ВЛИЯНИЯ, МОК, 1927 г.)

МУЗИКАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Всички тонове аз ги наричам безцветни. Каквото и да направят съвременните музиканти с механическата музика, те може да имат само едно механическо подобрение. Важното в музиката седи в това, че тоновете трябва да се оцветяват. Та, онези, великите музиканти, знаят как да оцветяват един тон. Например имаш един тон до. Ако знаеш какъв цвят да му туриш, то той ще има друг ефект. Ако на пианото само механически натиснеш клавиша, тонът ще има един израз, но ако вложиш ума си същевременно, ти ще оцветиш тона, ще му дадеш някой цвят. Умът е, който оцветява тоновете. (ЗА ДИШАНЕТО, ООК, 40)

Учителя написа на дъската.

До – червен цвят

си – виолетов цвят

ла – син цвят

сол – светлосин цвят

фа – зелен цвят

ми – жълт цвят

ре – портокален цвят

(ВЪТ­РЕШ­НОТО БОГАТСТВО, МОК, 1931 г.)

Забелязано е, че музикантите, които обичат цветя, свирят по-добре от ония, които не ги обичат. Мога да определя на всеки музикант, какви цветя да от­глежда. Това помага и за физическото им развитие. И тоновете имат свои цветове. Тонът „до” има един цвят, „ре” – друг цвят. Колкото по-чист е тонът, толкова по-ясен е неговият цвят. Чистотата на тона се познава по яснотата на цвета. (ЗАКОН НА ХАРМОНИЯТА, МОК, 1943 г.)

Като минаваш през всички тонове на миньорната гама, ти се свързваш с тех­ните цветове. Има смисъл да повта­ряш тоновете, ако можеш да разредиш тия цветове да ста­нат по-разредени, по-чисти и светли. Ако цветовете на тоно­вете се сгъстяват, ти не разбираш сми­съла нито на тоновете, нито на думите, започваш да се объркваш, взимаш про­ти­воположна посока и казваш: “Не заслу­жава човек да живее.” (ЗА­КОНЪТ И ЛЮБОВТА - 223)

Много от съвременните музиканти са почти ин­валиди, понеже класическата музи­ка не мени тех­ните чувства, а раз­вива честолюбие, тщеславие и ред още други лични чувства, резултат на червен цвят... Този, който слуша хубаво пение или свирене, трябва да бъде благода­рен. В него обаче се заражда ам­биция и той да пее. То е резул­тат на червения цвят. Аз желая, като пе­ем нашите песни, да внасяме синия цвят. От вас зависи това. По някой път, като ви слу­шам, виж­дам червен цвят, зелен, портокален и се яви дисхармония. Тогава пението ви изглежда като че цепите дърва. Щом дойдете на синия цвят, ще по­чувствате вдъхновение, ще дойде веселието. Окул­т­ната музика започва със синия цвят. Затуй, ще се ста­раете, щото синият и зеленият цвят да бъдат двата преобла­дающи цвята в музи­ката. Жълтият цвят много мъчно се въз­про­извежда, но по-лесно синият и бе­лият. Си­ният ще внесе подем, разширение, а белият цвят ще доне­се мир... ще внесе спокойствие и мир, а синият цвят ще вне­се раз­шире­ние, енергия, чистота на ума и сърцето. (ООК - ІІІ г. - 30 лек. - 25)

За оня, който възприема тоновете като цветове, по тях той ще познае как­ви са били условията, при които бълга­ринът е живял, как е мислил, как е раз­решавал противо­речията и т. н. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 220)

Според функциите, които извършват органите на човешкото тяло, те се определят ката музикални тонове. Например сърцето представлява тонът „до”, дихателната система тонът „ре”. Черният дроб – тонът „ми”, бъбреците – тонът „фа”, далакът – „сол”, жлъчката – „ла”, храносмилателната система – „си” . (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 276)

Цветове имат влияние. Между музиката и цветовете има известно съот­ношение. Ако някои тонове в организма вземат надмощие, то и цветът взема над­мощие. Ако “ми” взема надмощие, човек пожълтява. Ако “ре” взема надмощие, лицето става оранжево. Ако лицето е почерве­няло, то “до” взема надмощие. Ако „фа” вземе надмощие, тогава човек става зелен, по­зе­ленява. Каква е теорията за свет­лината? – Да кажем, че някои предмети отразяват червения цвят, зеления, жълтия, какво е теорията за отражението? – Когато имаме “до”, червеният цвят преодолява. Ко­гато тези звукови вълни на „до”-то прео­доляват, имаме червен цвят. Ритъмът се възприема тук в носа. (ВЪТРЕШНОТО БОГАТСТВО - Б. Съществуване, живот и отношения - изд.1999 г. Кърджали)

Сега ще ви кажа нещо за музикалните тонове във връзка с цветовете. Всеки музикален тон има специфичен цвят. Например, тонът „до” има червен цвят, „си” – виолетов, „ла” – син цвят, „сол” – свет­лосин, „фа” – зелен, „ми” – жълт, „ре” – портокалов. Значи, между музиката и цветовете има известно съотношение. При това, всеки цвят оказва влияние върху човека. Ако някой тон има надмощие в организма, и цветът на тоя тон има надмощие. На­пример, ако тонът „ми” има надмощие в човека, той пожълтява; ако „ре” има надмощие, лицето на човека става оранжево; при тона „до”, лицето става червено; при „фа”, лицето позеленява. …Казвате: Какво ни инте­ресуват музикалните тонове и техните цве­тове? Ние се интересуваме от хлебеца, да има какво да хапнем. Който разсъждава така, той се намира в тона „фа”, в зеления цвят, в материята. Всички животни се нами­рат в тона „фа” – при зеления цвят, при тревата. Говедото пасе тревата, пее „фа”. Месоядното е в тона „до”. – Де е мястото на човека? – Между „фа” и „до”. – Защо природата е определила, човек да яде всички храни? – За да събуди всички тонове в него, да го постави в разнообразието на жи­вота. Еднообразието в тоновете произвежда бо­лез­нено състояние в човешкия организъм. От му­зикално гледище, тия състояния причиняват извес­т­на дисхар­мония в организма. Много от сегашните лекари, особено на запад, лекуват болните с музика. За това се изисква голямо изкуство. (ВЪТ­РЕШ­НОТО БОГАТСТВО, МОК, 1931 г.)

Как може да се изправи човек? - Като мисли, чувствува и постъпва музикално. Когато музиката влезе в човека във всичката си пълнота, с нея заедно влизат три цвята: червеният цвят - на любовта, жълтият цвят - на мъдростта и синият - на истината. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА, УС, 13 февруари 1938 г.)

Сегашната музика е виновна за характера на хората, защото музикантите са създали много малко класически парчета със син цвят. Сегашните музикални парчета имат зелен, портокален, жълт, рядко ще срещнете парче със син цвят. В съчетанието на тоновете сега преобладава повече червеният цвят. Червеният цвят действа повече на чувствата, на афектациите. Има някои парчета със син цвят и щом човек ги слуша, те го отнасят от този свят, в него се зараждат най-възвишени състояния. Щом излезе от концерт, човек трябва да направи едно добро. (ЧЕТИРИТЕ ПРОЕКЦИИ, ООК, 1924 г.)

БИЖУТАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Има учени хора, които носят пръстени. Тогава пръстена го носят на първия пръст, на средния или на третия, а някои носят и на малкия пръст. Или някой обича да носи черно голямо копче, някой обича пъстро, някой обича бяло. И мъже, и жени имат някои работи, наричат ги амулети, обичат да ги носят. Или някой носи брошка. Какво ще допринесе някоя брошка? Или някои обичат да носят някой син камък или червен, или портокален, или виолетов, или че­рен. (ОТМЕРЕНИ ОТНОШЕНИЯ, МОК, 1939 г.)

ХУДОЖНИКЪТ И ЦВЕТОВЕТЕ

Художниците употребяват цветовете, но трябва и да знаят тяхното значение. Когато художникът влага идеята за растеж, за пробуждане на човека, той подсъзнателно употребява зеления цвят. Когато изразява духовното развитие на човека, той подсъзнателно употребява синия цвят. Черният цвят събира богатствата, а белият ги раздава. Тези два цвята са извън дъгата. Червеният цвят показва началото на живота. И колкото червеният цвят е по-ясен, толкова животът е в по-естествено положение, и колкото той е по-тъмен, животът не се проявява естествено. Портокаленият цвят е вече индивидуализираният човек. Жълтият цвят показва, че трябва да употребим богатствата, които вземаме, за развитие на ума. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША ІІІ том, ДВИЖЕНИЕ В ХИПЕРБОЛА)

Чрез цветовете в една картина художникът може да покаже положението на човешкото тяло, ум и сърце, изобщо да изрази в какво положение се намира човекът. Художникът би могъл да нарисува аурата и вътрешните качества на своя обект. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША ІІІ том, ДВИЖЕНИЕ В ХИПЕРБОЛА)

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Краската играе важна роля. Ако ти не може да възприемеш червения цвят както трябва, ти ще бъ­деш анемичен. Ако ти не може да възприемеш пор­токаления цвят както трябва, твоята индивиду­алност ще се обезличи. Ако не може да възприемеш зеле­ните лъчи, в тебе здравето не може да бъде нор­мално. Ако ти не може да възприемеш жълтите лъчи, умът ти няма да бъде на място. Ако ти не може да възприемеш сините лъчи, вярата ти няма да бъде на място. Ако ти не може да възприемеш правилно виолетовите лъчи, силата ти няма да функционира. (БОЖЕСТ­ВЕНОТО СЛОВО, НБ, 1943 г.)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Човек мо­же да се пол­з­ва не са­мо от цве­то­ве­те на спек­търа, но и от не­го­ви­те свет­лин­ни лъчи. (ЖИВА РЕЧ ­ 76)

Ако хората знаеха законите на дей­ст­вието на цвето­вете, те можеха до из­ве­с­тна степен да се възпитават чрез тях. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА - 78)

Всеки цвят на свет­ли­на­та има спе­ци­фи­чен език... Който не раз­би­ра тия езици, той не мо­же да се пол­­зва от тях, вслед­с­т­вие на ко­ето ня­ма ни­как­ви постиже­ния. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮ­БОВТА ­ 33)

Ние мо­жем да тран­с­фор­ми­ра­ме из­вес­т­на енергия, да о­т­стра­ня­ва­ме из­вес­т­ни цветове, дру­ги да прев­ръ­ща­ме и да при­ема­ме са­мо оне­­зи цветове, ко­ито по­ма­гат за раз­ви­ти­ето ни. (МОК ­ III г. ­ 9 бе­се­да ­ 159)

Ефектът на цве­то­ве­те за­ви­си от тех­ни­те вибра­ции. Кол­­ко­то са по-вис­ши виб­ра­ци­ите на да­ден цвят, тол­ко­ва и ре­зул­та­тът е по-до­бър. Правете опи­ти, за да чув­ст­вате вибрациите. (МОК ­ III г. ­ 5 бе­се­да ­ 72)

Цветовете пре­диз­вик­ват движение, живот. Те са енер­гии, ко­ито оказ­ват раз­лич­но вли­яние вър­ху човека. Човек тряб­ва да ми­не през всич­ки цветове, през всич­­ки то­но­ве на цвет­на­та гама. При то­ва, оп­ре­де­ле­но е по кол­ко вре­ме тряб­ва да пре­ка­ра във все­ки цвят, във все­ки тон на га­мата. Ако в да­ден цвят пре­ка­ра­ по­ве­че от оп­ре­де­ле­но­то време, в не­го ще ста­не из­вес­т­но втръсване. (ВЕЛИ­КОТО И КРАСИВОТО ­ 50)

Иска ли да се самовъзпитава, чо­век тряб­ва да си слу­жи с раз­лич­ни­те цве­то­ве на спек­търа. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ ­ 106)

Може да се изу­ча­ва въз­пи­та­тел­но­то зна­че­­ние на цве­товете, ка­то се кул­ти­ви­рат в гра­ди­на­та цве­тя с раз­ни крас­ки. Може да се види как­во въз­пи­та­тел­но вли­яние оказ­ват чер­­­ве­ни­те цветя, сини­те, тъм­но­си­ни­те и пр. Ако хо­ра­та зна­еха за­ко­ни­те на дейс­т­ви­ето на цветовете, те мо­же­ха до из­вес­т­на сте­пен да се въз­пи­та­ват чрез тях. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

Силата на пи­са­те­ля се­ди в това, ка­къв цвят про­из­веж­да във вът­реш­ния мир на чита­теля. Онези писатели, ко­ито про­из­веж­дат у хо­ра­та по-чис­ти цве­тове, на­ри­ча­ме добри. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 78)

Всеки трябва да има тези основни цветове в себе си: чер­вения, жълтия и синия. Сутрин трябва да започ­вате с червения, на обяд - с жълтия, а вечер - със синия цвят. Това е гамата на физи­чес­кото поле. (ПЪТ НА ЗА­ЗО­РЯВАНЕ - 626)

Като говорим за разумността в жи­во­та, имаме пред вид отношението на све­т­лината към живота. Животът е бла­го, за проявата и развитието на което са нужни три цвята: червен, жълт и син. Ра­зум­ността специално произ­тича от жълтия цвят. Жълтият цвят има отно­шение към знанието, към опитностите на човека. Червеният цвят не може да се прояви, ако жълтият не му дойде на по­мощ. Зна­чи, човек не може да оцени благата на жи­во­та, докато не е ра­зу­мен. (ДВИ­ГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 110)

При един малък извор израсли едно до друго минзухар – със своята жълта премяна, и кокиче – с бялата си, скромно наведена главичка. Бил студен зимен ден, но те се разговаряли помежду си. Мин­зу­харът попитал кокичето: “Защо си излязло толкова рано със своята бяла премяна? Не знаеш ли от уче­ните, че бялата дреха не държи топло? Така заро­вено в снега, никой не те забелязва. Ти трябва да се индивидуализираш. Виж моята жълта, портокалена дреха. Отдалеч ме виждат.” Кокичето си въздъхнало, но нищо не отговорило. То знаело, че неговата за­дача е да буди в хората стремеж към Чистота. Млад момък минал покрай извора, видял и двете цвeтя, откъснал ги и с радост полетял към своята въз­лю­бена, да й занесе първите пролетни цветя. Тя се на­у­чила с тях и весело подскочила. Тук кокичето и минзухарът се помирили с положението си: мин­зухарът, с мисълта, че подтиква хората към индиви­ду­а­­лизиране, а кокичето – към Чистота. Чисто­та е нужна на съвременните хора: чиста храна – за здра­ве, и чиста кръв, чисти мисли и желания – за сила и бодрост на Духа. (Изобилният живот, НБ, 1918 г.)

ДИАГНОЗАТА И ЦВЕТОВЕТЕ

Някои от вас не обичат някои цветове. Някои си имат един обичен цвят. Този цвят, който човек обича, ясно си го представя, а пък този цвят, който не обича, не му е приятен, много мъчно си го представя. Сега всякога може да констатираме дали сте здрав или не. Каква диагноза ще дадете на себе си? И как? Един лекар ще попипа пулса на ръката ви или ще ви погледне окото, ще види дали пулсът е нормален. И от това заключава за вашето здраве, дали е нормално или не. Също по цвета на очите. Докато яс­но си представяте цветовете, вие сте здрав. Щом всички цветове изпъкват ясно във вас, вие сте здрав. А когато искате да си представите цветовете и винаги се представя в ума ви една чернота, това показва, че здравето ви е в едно разколебано състояние. Най-първо почвате да чувствувате едно неразположение. То е неопределено. Съзнателно сега трябва да се тонирате. (ИДЕ И ИДИ, ООК, 1939 г.)

ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ

При помагане на други хора може да си служите с краските. Когато искаме да по­могнем някому, който страда в материално отношение, ще употребим всич­ки стихове (от книжката „Завета на цветните лъчи на светлината”), които са за зелената краска… Когато искате да помогнете някому за здравето му, което се е разклатило, ще цитирате стиховете, образуващи портокалената краска. …по отношение на някои спорове, ще упо­требим жълтата краска, като цитираме всички сти­хове, които се отнасят до Мъдростта. Засяга ли се някой религиозен въпрос, ще употребим всички стихове за синята краска, които се отнасят до Исти­ната... (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 71)

ЛЕКУВАНЕ С ЦВЕТОВЕТЕ

Вие мо­же­те да се ле­ку­ва­те с цве­товете. (МОК ­ III г. ­ 6 бе­се­да ­ 90)

Някои ле­ка­ри са дош­ли до ле­ку­ва­­­не чрез цве­товете. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИ­РОДА ­ 78)

Хората мо­гат да се пол­з­ват от цвет­ни­те лъ­чи за ле­ку­ване. За да дой­де до из­вес­тни резултати, чо­век тряб­ва да пра­ви мно­го опи­ти. Направи ли само един опит, той лесно може да изпадне в съм­нение. Когато се ле­кува, човек тряб­ва да е уверен в метода, кой­то прилага. Само по този начин той може да очак­ва поло­жителни ре­зултати. (ЖИВА РЕЧ ­ 79)

И всички несъобразности в живота произтичат или от недоимък или от чрезмерно изобилие. Когато ня­кой цвят липсва или когато някой тон липсва, то от­части сме приели. (МУЗИКАТА НА МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА И ПОСТЪПКЕТЕ, ООК, 1939 г.)

Здравето ти ще го добиеш от светлината. Мало­кръвен си, обикни светлината, обикни червения цвят. Като иде светлината, лесно е, който знае. Червеният цвят да личи. Той като дойде, освежава човека. (РАД­ВАЙТЕ СЕ И ВЕСЕ­ЛЕТЕ, НБ, 1938 г.)

Разните цветове са свързани с раз­ни­те състояния на човека. Когато човек е активен, тази активност иде от черве­ния цвят. То е негативната страна на една сила. Червеният цвят е етикет на актив­ността на живота. Ако държиш в ума си червения цвят, ще привлечеш онази сила в При­родата, която ще ти придаде ак­тивност. Той е среда­та, през която енер­гията минава. Ако не държиш тази енер­гия в ума си, тази жизнена ене­р­гия не влиза в човека. Или по някой път, да кажем, се е набрала някоя анор­мална енергия в те­бе, ти си раздразнен. За да премахнеш туй чувство на раздраз­нение, трябва да държиш в ума си си­ния цвят, той ще ти даде успокояване. (СМЯНА НА СЪСТО­ЯНИЯТА - 56)

Колкото една краска е с по-светъл цвят, толкова има по-голямо и по-добро духовно влияние. Има краски елек­трически и магнетични. Например, чер­вен, жълт, ясносин и виолетов, биха могли да бъдат електрични, а порто­ка­ления, зеле­ният, тъмно­синият - магне­тични. Успо­коителни цветове са ясно­си­ният, яснозеленият и ясножълтият. (АКОРДИ­РАНЕ НА ЧО­ВЕШ­КАТА ДУЩА І том – изд.1999 г. София – 261)

Има един червен цвят като огън. Червения цвят като гледаш, ще оздравееш. Ако гледаш пламък, като накладеш огън, гледаш в огъня, болестта изчезва. (ДА СЕ РОДИТЕ ИЗНОВО, НБ, 1943г.)

Цветята регулират нервната система. Добре е нервният човек да полива червени цветя и да ги мирише. (ЗАКОН НА ХАРМОНИЯТА, МОК, 1943 г.)

За малокръвните хора са нужни череши червени. Червеният цвят цери, лекува. В духовния свят цяр за всички болести е жълтият цвят. В Божественият свят цяр за всички болести е синият цвят. (СТАНОВИЩЕ НА ЖИВОТА, НБ, 40)

Коя е причината за болестите? - От­съст­вието на из­­­вес­тен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на Любов­та, жълтият цвят на Мъдростта или синият цвят на Истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледу­ва­те, трябва да внесете тези цветове, както в ор­ганизма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и в умствения си живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 245)

- Болен съм. - Болестта ти се дъл­жи на недо­­имък от свет­­­ли­на в ор­га­низ­ма ти. - Как ще оздравея? - Като при­емеш не­об­хо­ди­ма­та свет­ли­на в се­бе си. Всяка бо­лест се ле­ку­ва със светлина: червена, си­ня, жълта, пор­то­калена, вио­ле­то­ва - спо­ред бо­лес­т­та се из­би­ра и светли­на­та. (СИ­­­­­ЛИ­ТЕ НА ПРИРОДАТА ­ 14)

Когато сте неразположени, трябва да знаете, отде иде това неразположение и в кой цвят се намирате. Много пъти сте в дисхармония с тия висши, живи цветове. Ако сърцето не чувства правилно, вие сте в дисхармония с червения цвят.. Ако сте в дисхармония с мислите си, жълтият цвят не може да ви изпрати своите висши трептения. Ако черният дроб е разс­троен, вие не може да възприемете трептенията на зеления цвят. (МОК ІІІ г. 5 л. „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦВЕ­ТО­ВЕТЕ” - старо издание – 73)

Днес в медицината се употребява ле­куване с краски - т. нар. хро­мо­те­рапия. Обаче тук важи един окултен за­кон, че при лекуване умствените крас­ки действат по-силно от физическите. Човек може да се лекува с краски по-добре като си ги представи умствено, отколкото фи­зи­ческите краски. Напри­мер ще обли­ва умствено цялото си тяло или болния орган със сноп лъчи от даде­на краска. С ми­сълта си човек дейст­вително създава мисъл-форма със съ­от­ветната краска и тя действа по-силно, понеже има по-къси вълни. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 261)

Добре е за тази цел (раз­лагане на свет­лината) да си служите със стъклена призма… дълга около поло­вин метър и широка 20 сан­тиметра. (ЖИВА РЕЧ ­ 75)

Ще закачите призмата на светло. Ще отделите необхо­димия ви цвят, ще изго­ва­ряте стихове, съот­вет­стващи на то­зи цвят, който ви трябва. Стиховете са от книжката “За­ветът на цветните лъчи”. Този метод - лекуване с цве­товете - е ев­тин, ефикасен и при­ятен. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 127)

С помощта на тази призма, човек може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го въз­приеме в себе си. След това нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечати в мозъка му. Като прави тези упражнения той ще може, когато пожелае кой да е цвят в мозъка си, и да се лекува. Когато правите тези опити, в първо време ще настане в съзнанието ви голяма тъм­нина. След известно време, върху мозъка ви, като върху екран, ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хори­зонта. Тази светлина пос­тепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че може да лекува. Правете тези опити по няколко пъти на ден, докато придобиете резултат. Вие мо­жете да изпол­звате цветните лъчи направо от Слън­цето, но трябва да знаете, под какъв ъгъл да отправите погледа си. (ЖИВА РЕЧ - изд. 1937 г. София - 83)

Такава призма, която разлага слънче­­вите лъчи, съществу­ва и в човеш­кия мо­зък. Кой­то е развил в себе си тази призма, той мо­­же да се лекува с нея... Ако мо­зъчната приз­­ма на някой човек не е раз­вита, той може да се ле­кува със стъ­к­­лена. Пък и да е раз­вита донякъде, за пре­д­почитане е да се полз­ва от стък­­ле­ната приз­ма, защото мо­зъчната из­ис­к­ва по-го­лямо напрежение на мозъка, по-голямо концен­три­ране на мисъл­та. Кой­то не раз­бира законите, при кои­то може да си слу­жи с тази призма, той ще се почув­ства зле. Защо? Защото само в някои мо­зъч­ни цен­трове нахлува повече кръв, а в други - не става никак­ва про­мя­на. Това не­ед­накво раз­пределение на кръв в мо­зъчните цен­трове се отразява болез­нено върху целия ор­га­ни­зъм. (ЖИВА РЕЧ ­ 75)

Вие можете, ако имате пари, да викате и лекари за консулт, като ги питате какво трябва да правите. Ако сте анемичен, лекарят ще ви каже да пиете железни капки. И това е добро, но за мене желязото може да се замести с червения цвят на свет­ли­ната. Всички елементи, които лека­рите пре­поръчват на болните, се съдър­жат в цветовете на спектъра. Зна­чи цветовете на светлината могат да лекуват всички болести. (ПОСТИ­ЖИМОТО - 422)

Зелените цветове действат на очите органически успокоително, сините цветове действат успокоително на нервната система, на мисълта. Ако мисълта е много разклатена, ти се съмняваш, брожение има, възбуден си, гледай синия цвят. Мисълта ти се успокоява при синия цвят. При зеления цвят чувствата се успокояват. (СМЯ­­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218)

Ако черният дроб е разстроен, ще възприемете ясно­зеления цвят. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II том - 127)

Имате едно неразположение, кажете си: любов и благост са две сили. После: любов и благост са две условия. Ако със­тоянието ви не се е изменило още, кажете си: любов и благост са две качества. (МОК ІІІ г. 5 лек.-71)

Често чувате да се говори, че тряб­ва да живеете доб­ре, да бъдете умни, да вярвате в Бога, но нито жи­вотът ви ста­ва по-добър, нито разумността ви се увели­чава, нито ста­вате вярващи. - За­що нищо не постигате? - Защото думите, които изговаряте, не съ­дър­жат съответ­ните цветове. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226)

Кажеш ли на бол­ния ед­на дума, ко­ято съ­дър­жа чер­ве­ния цвят, той ще оздра­вее. (ВЕЧ­НОТО БЛАГО ­ 226)

Когато стра­да­те от главоболие, оче­болие, рев­ма­ти­зъм или дру­га ня­как­ва бо­лест, пра­ве­те опи­ти с цвет­ни­те лъчи, да ви­ди­те как ще се от­ра­зят върху ор­га­низ­ма ви. (ЖИВА РЕЧ ­ 79)

Работете с цветовете, с раз­лич­ни­те крас­ки, ка­то ме­то­ди за ле­ку­ва­не и за на­ба­вя­не на оне­зи енергии, ко­ито лип­с­ват в ор­га­низ­ма ви. Всички хо­ра не се нуж­да­ят от ед­ин и същ род енергии, за­то­ва имен­но всич­ки не оби­чат един и същ цвят. Ако ня­ма­те предмети, ко­ито да ви свър­з­ват с раз­­лич­ни­те цветове, ра­бо­те­те мислено, ка­то из­го­ва­ря­те та­ки­ва думи, ко­ито ще съ­бу­дят у вас съ­от­вет­ни­ цве­тове. За­ при­мер, ако ка­же­те ду­ма­та “син”, вед­на­га си пред­с­та­вя­те или тъм­носин, или яс­носин цвят. (БО­ЖЕСТ­­ВЕНАТА МИСЪЛ ­ 205)

Доб­ре е чо­век да от­п­ра­вя сини, жъл­ти или пор­т­ока­ло­ви лъ­чи към оне­зи ор­га­ни на тя­ло­то си, в ко­ито чув­с­т­ва из­лиш­на енер­гия. Понякога на ня­кои места в ор­га­ни­з­ма на чо­ве­ка ста­ва из­вес­т­но под­пушване, ко­е­то съз­да­ва анор­­­мал­ни със­то­яния. Той тряб­ва да об­ли­ва тя­ло­то си със си­­ни и жъл­ти лъ­чи на свет­­­лината. (ЖИВА РЕЧ ­ 83)

Та когато човек боледува, може да се лекува чрез изпотяване, чрез нагорещяване с цветни лампи. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ, НБ, 1937г.)

Когато се разболее, чо­век пос­те­пен­но губи чер­ве­ния цвят на ли­це­то си, ко­ето по­каз­­ва от­със­т­вие на здраве. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 61)

Ако ва­ши­ят ум е слаб, ще въз­п­ри­еме­те си­­ни­те виб­ра­ции на светлината. (ПРОТИ­ВО­РЕЧИЯ В ЖИВОТА ­ 4)

Когато ва­ша­та нер­в­на сис­те­ма или ко­га­то ва­ши­ят ум или ва­ше­то сър­це поч­нат да обедняват, пред­с­та­вяй­те си ед­нов­ре­мен­но след­­ни­те три цвята: ро­зов, жълт и зелен. Като се съ­еди­нят тия три цвята, пра­вят ед­но съ­единение, ко­ето пред­раз­по­ла­га чо­ве­ка да се чув­с­т­ва ка­то са­мос­то­яте­лен индивид. И то­га­ва той казва: “Сега аз мо­га да на­п­ра­вя всич­­ко.” (МОК ­ III г. ­ 6 л. ГНЯВ И СТРАХ ­ 90)

Учете се са­ми да се лекувате. Който е раз­­­вил чрез­мер­­на чув­с­т­ви­тел­ност в се­бе си или стра­да от нев­ра­с­тения, не­ка из­пол­з­ва си­ния цвят на свет­ли­ната. Вся­ка сут­рин да пра­ви об­ли­ва­ния със си­ни­те лъ­чи на светли­на­­та, вър­­ху главата, гър­ди­те и сто­ма­ха си. (ЖИ­­­ВА РЕЧ ­ 83)

Светлите цве­то­в­е - яс­носиният, яс­ножъл­ти­ят - дей­ст­­­­ват ус­по­ко­ител­но вър­ху нер­в­на­та система. (ЖИ­ВА РЕЧ ­ 106)

Ако гър­ло­то ви боли, вие мо­же­те да от­пра­­ви­те към не­го портокаления цвят. След извес­т­но вре­ме вие ще по­чув­с­т­ва­те по­не мал­ко подобряване. (ЖИВА РЕЧ ­ 76)

Ето как се ле­ку­ва кашлицата: вед­на­­га пра­те­те в дро­бо­ве­те си светлина. В гър­ло­то пра­те­те пор­то­ка­лените лъчи, пос­ле си­ните, зе­лените... По то­зи на­чин ще се ус­ко­ри леку­ването. (ООК ­ II г. ­ 25 бе­се­да ­ 8)

Ако е разстроен твоят черен дроб, тебе ти трябва повече лимонена киселина. Тази лимонена киселина ти ще я приемеш от светлината. Трябва да знаеш кой лъч на Слънцето да употребиш: червен, портокален, зелен, жълт, ясносин, тъмносин или виолетов и да знаеш как да събереш тази светлина, да я препратиш в черния дроб. Аз няма да ви кажа сега, само ще ви загатна, да ви заинтересувам... (МЕНЕ СЛУШАЙТЕ, НБ, 1934 г.)

Някой обича синьо. Но то ни най-малко не показва, че има истината. Тъй щото не правете погрешна мисъл. Щом имаш (цвета), то е едно пасивно състояние. Цветът трябва да се превърне чрез ония фокуси на ума. Само един цвят минал през човешкия ум и съсредоточение на съответствующото място, може да лекува. Инак няма никаква стойност. – Без участието на ума няма никакъв смисъл. (СКЪ­ПО­ЦЕННИТЕ КАМЪНИ, МОК, 22)

И тъй, преди да е заболял още, човек мо­же да се лекува с цветните лъчи. (ЖИВА РЕЧ ­ 7)

Видове лъчи

rainbow-sunbeam


І. СВЕТЛИТЕ ЛЪЧИ

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

 

ІІ. БЕЛИТЕ ЛЪЧИ

СВЕТЛИТЕ СИЛИ

 

ІІІ. ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

ДУХОВЕТЕ БОЖИИ

Червените лъчи , Розовите лъчи – Духът на Любовта, Духът на Живота

Портокалените лъчи – Духът на Обещанието, Духът на Святостта

Жълтите лъчи – Духът на Мъдростта

Зелените лъчи – Вечният Дух, Духът на Душата

Сините лъчи – Духът на Истината

Виолетовите лъчи – Духът на Силата

Аметистовите лъчи – Духът на Благодатта

Диамантовите бели лъчи – Духът Христов

 

ІV. ЦВЕТОВЕТЕ

Светлият цвят

Белият цвят – Черният цвят

Червеният цвят

Розовият цвят

Портокаленият цвят

Жълтият цвят

Зеленият цвят

Синият цвят

Виолетовият цвят

Аметистовият цвят

Диамантовият бял цвят

 

 


Светлите лъчи

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите лъчи да се четат постоянно за връзка с Бога и седемте Духове Божии. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪ­ЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

Светлината съдържа в себе си всич­ките хармо­нични съчетания на цветовете. (СЪЩЕСТВУВАНЕ, ЖИВОТ И ОТНОШЕНИЯ - изд. 1999 г. София б.Вътрешното богатство)

Светлият цвят

В Писанието се казва, че Бог е светлина. Той е онзи възвишен светъл цвят, който включва всички други цветове. Всички други цветове са видоизменение на Божествената светлина. (КОЙТО ЛЮБИ, НБ, 23 г.)

Човекът и светлият цвят

Най-първо умът ви трябва да бъде облечен със светла дреха ­не с бяла, а със светла дреха. (ТРИТЕ ВРЪЗКИ, ООК, 1940 г.)

Така и човекът трябва да стане светъл. Човек става светъл само тогава, когато се хармонизират в него всички цветове. Светлината е израз на всички стремежи на човешката душа, понеже в Светлината ние виждаме степените на живота, който се проявява, или интелигентността на всички светове. Всеки човек според своето естество възприема и изпраща по един лъч на живота. (ДВЕТЕ ГРАНИЦИ, ООК, 24 г.)

Когато истината действа в човека, лицето му става светло, защото истината е синтез на всички лъчи на светлината. …Истината е синтез на нещата. (ЧЕРВЕН И СЕТЪЛ, РБ, 37г.)

 Бяло

Към нас пътуват белите лъчи,

в тях скрито е за нас благословение –

от злото чистота ще ни спаси

по пътя на Великото Учение.

* * *

Ухаят белите слова на чисти същества,

събуждат в нас идеал за съвършенство

и щедра на блага е тази пълнота,

която ни даряват – най-сладкото блаженство!

* * *

Щом в шепи взема малко сняг,

лицето ми след миг сияе,

настава в мен красив обрат -

за снежни върхове мечтая.

 

Белия лъч

ХРИСТОС

Видѣлина на свѣтътъ - Христос.

(ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 60)

Белите лъчи

СВЕТЛИТЕ СИЛИ

… светлите сили са свързани с белите лъчи на светлината. (ДОБРИ НАВИЦИ, МОК – изд.1936 г.София – 128)

По светлината изобщо слизат всич­ки доб­ри Ду­хове, Божествените Ду­хо­ве и то слизат сутрин, а ве­чер по съ­щия път ­оти­­­ват при Бога. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 218)

Спектърът на белите лъчи съгражда, твори; той носи живот в себе си. (ДОБРИ НАВИЦИ, МОК – изд.1936 г. София – 137, 138)

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА БЕЛИТЕ ЛЪЧИ

За чистота, щедрост, съвършенство и ограждане от злото се четат белите лъчи. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

Бялата светлина е в света, която дава. Бялата светлина ни дава голяма приятност. (ПЛОДОВЕТЕ НА ЛЮБОВТА, б. Добро слушане, УС, 1943 г.)

Белият цвят

Бялото в себе си съдържа всичките цветове. Бе­лият цвят съдържа червения, портокаления, зе­ления, жълтия, ясносиния, синия, виолетовия и много други цветове. (ЕДИНСТВЕНАТА ПОХВАЛА, НБ, 1941 г.)

Божиите блага се събират в белия цвят. Като разложите този цвят, ще намерите тия блага, изразени в седем различни цвята. (ЗАПАЛКА НА СВЕЩЕНИЯ ОГЪН, РБ, 39 г.)

Когато всички цветове се съберат в едно, те образуват белия цвят - цветът на хармонията. (НЕ ГО ПРИЕХА, НБ, 26 г.)

Как мислите, белият цвят е съеди­нение на всички цве­то­ве. Всичките цве­тове представят условия да се прояви бе­лият цвят. Белият цвят е отделен от дру­гите цветове. Той не е един резултат. (СМЯНА НА СЪСТОЯ­НИЯТА - 218)

Белият цвят казва: „Аз имам нужда от червения цвят, да започна с него да работя, да създам новия живот. След това ще взема оранжевия цвят, който оформява нещата. След него ще взема зеления, жълтия, синия, тъмносиния, виолетовия, да завърша великото дело на Любовта“. (РЕАЛНОТО В ЛЮБОВТА, УС, 36 г.)

Аз наричам бял цвят, цвета, който не задържа нищо за себе си. Според ме­не, ти, като дадеш всичко, което имаш, ще имаш белия цвят. Белият цвят винаги показва, че онова, кое­то си имал - дал си го, без да оста­виш за себе си нещо. Всичко, каквото имаш - дадеш, то е белият цвят. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 192)

Има един статичен бял цвят, с който мажат къщите отвън. Той се получава от варовитите камъни. Обаче, има един бял цвят, който символизира чистотата. В този смисъл, старостта, белият цвят и чистотата са синоними. Те са степени на една и съща гама, на една и съща Божествена идея. (СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА , РБ, 42 г.)

Кой цвят символизира любовта? – Белият и розовият. Белият цвят е символ и на чистотата. (ЖИВИТЕ ЛИНИИ НА СЪЗНАНИЕТО, МОК, 29 г.)

Казваме, че светлината е бяла, водата – също, кокичето – също, но тия бели цветове се различават един от друг. От поетична гледна точка, кокичето символизира чистотата. (ПОКАЗВАНЕ, МОК, 30 г.)

Какво казва бялото цвете? - "Бъди чист като мене!" Ухание има то, предава от себе си хубави мисли... Ако има скандали в една къща, белият цвят е пот­ребен, турете бялото цвете. Ако има война, бяло­то знаме вдигнете. (НАЙ-ЛЕСНОТО - изд.1998 г. - 8)

Всички хора трябва да се превърнат на чиста, бистра вода, без никакви утайки. Това е Божествено. Това е идеалът на човешката душа. Тя се стреми към чистота, към белия цвят, символ на себеотричане, на щедрост. (РЕАЛНОТО В ЛЮБОВТА, УС, 36 г.)

Дълбоките духовни скърби се схващат само чрез душата. Само душата познава тази скръб. На онзи, който е минал през такава скръб, дрехите стават бели, и той сам става чист и бял. Обаче, белината не е всичко. Тя трябва да се превърне на светлина. Светлината пък трябва да мине през живота, да принесе своите плодове в Божествения свят. Значи, белината трябва да се превърне на светлина, а светлината – в движение, да излезе в съзнателния живот, дето да принесе своите плодове. (ИСТИННАТА ЛОЗА, НБ, 1922 г.)

Белият цвят означава чистота, при него има ин­тен­зивен вътрешен живот. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУ­ША - I том - 260)

Ако искаш вътрешно да работиш, тури белия цвят за основа. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

Огънят прави нещата бели. Мисълта символизира огъня. Следователно, за да направи нещата бели, чисти, човек трябва да ги прекара през мисълта си. Човек не може да мисли без присъствието на белия цвят. Във физическия свят белият цвят е безплоден, но в духовния и в умствения той е силно продуктивен. Там всяка работа започва с белия цвят. Той се счита начало на нещата. Белият цвят символизира мира. (ПРИЧИНИ ЗА НЕСПОЛУКИ, ООК, 1931)

Червеният цвят показва, че хората искат живот и свобода. Белият цвят пък е на мира и на разумността. (ПО-ГОРНИ ОТ ТЯХ, НБ, 30 г.)

Белият цвят е повече пасивен, отколкото активен. Той действа омиротворяващо. (ДВЕТЕ ГРАНИЦИ, ООК, 24 г.)

Синият ще внесе подем, разширение, а белият цвят ще донесе мир. Някои казват успокоение. Не успокоение – то е за умрелите хора, а мирът е за живите хора. (ЧЕТИРИТЕ ПРОЕКЦИИ, ООК, 24 г.)

Белият цвят е крайният предел на живота. Зад него е черният цвят. Най-ви­со­ките върхове са винаги бели. Зад високите върхове изпъква тъмна линия, линия на слизане. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 183)

с… бялата и светлата краски по-мъчно се работи. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

Човекът и белият цвят

Сега и вие търсите истината, но не я харесвате. - Защо? - Защото тя ви се представя в различни цветове: червена, черна, жълта, зелена, синя, но това не е истината, която душата ви търси. Когато видите истинската царска дъщеря, с бял цвят на лицето, ще познаете истината. Вие така ще се преобразите, че сами ще се учудите. Във вас ще стане такъв преврат, че никой няма да смее да ви мръдне от мястото ви. Сегашният свят ще бъде измет за вас. Всичко, което ви е смущавало, ще бъде играчка за вас. Животът ви ще се преобрази. (НОВИЯТ ЧОВЕК, НБ, 10 април 1921 г.)

Не може човек да е спокоен, ако не е бял и чист. (СИЛА И ЖИВОТ ІІ том – изд.2006 г. София -95)

Съвършеният човек представлява запалена свещ, която гори с бяла Светлина – без дим и сажди. (СИЛА И ЖИВОТ ІІ том – изд.2006 г. София – 443)

Запалете човешката душа със свещения огън на Божията Любов и вижте, какво ще стане с нея. Тя ще се облече в бял цвят и ще започне да свети. (ЗАПАЛКА НА СВЕЩЕНИЯ ОГЪН, РБ, 39 г.)

Белият цвят на светлината показва, че човек трябва да бъде готов да служи на Господа с всичката си душа, без никакви външни правила и методи. (Двигатели в живота, СБ, 28 август 1938 г.)

Като ученици, вие трябва да се стремите към превръщане на червения и черния цвят в бял. Ако учените хора са дошли до положението, да превръщат варовитите камъни във вар, с която да белосват къщите си, не трябва ли също така те да придобият изкуството, да превръщат черния и червения цвят в бял? При това, те трябва да получават такъв бял цвят, който да не се изменя никога. Получат ли веднъж този цвят, той трябва да се запази за вечни времена. (Езикът на Любовта, СБ, 12 юли, 1939 г.)

ОБМЕН МЕЖДУ ХОРАТА

Тепърва трябва да носим онзи светъл, бял цвят, който е в постоянно движение. В бялото един трепет има, този е светло бял цвят. Умът и сърцето са изпълнени с възвишени мисли. Ти ставаш здрав, благороден по чувства, благороден и по ум. Веднага започваш да живееш един разумен живот. Този цвят се предава чрез хората. Вие не можете да го прие­мете от цветята. (НЕДЕЛИМОТО, НБ, 1942 г.)

ЛИЦЕТО И БЕЛИЯТ ЦВЯТ

Когато човек се развива правилно, от лицето му излиза бяла, приятна светлина. Това показва, че душата на този човек е пробудена и с него ще можеш лесно да се споразумяваш. (ЩЕ МИ ИЗЯВИШ, НБ, 26г.)

Има хора с бели лица, а черни сърца. Други имат черни лица, а бели сърца. Малко хора има с бели лица и бели сърца. Вашите лица са бели, но и сърцата ви трябва да бъдат бели. Това е ваше добро. (ОРИГИНАЛ И КОПИЕ, УС, 38 г.)

ЗЪБИТЕ И БЕЛИЯТ ЦВЯТ

Зъбите са емблема на човешката добродетел, затова имат бял цвят. (НОВО РАЖДАНЕ, НБ, 42 г.)

КОСАТА И БЕЛИЯТ ЦВЯТ

Белият цвят е здравословен, той е цвят на щед­рост­та... Щом по­бе­лее ко­са­та на чо­века, той за­поч­ва да раз­да­ва. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВ­ТА - 253)

Ако главата ви побелява вие учите безкорис­тието… Хората с белите коси са правилните типове, с тях лесно се живее. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО - изд.1999 г. София – 64)

Защо побелява косата на човека? Да се научи да дава от касата си, нищо да не задържа за себе си. И след като се научиш на това, тогава ще почервенееш. Почервеняването е признак на здравето в живота. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО - изд.1999 г. София – 64)

Погледни се в огледалото и кажи: Господи, косата и брадата ми отвън са бели, но направи ме и отвътре бял, да се осмисли белотата. Белият цвят е признак на дълга житейска опитност. (ЗНАЧЕНИЕ НА УДОВЕТЕ, ООК, 33 г.)

Вие сте страдали, страдали и често казвате: „Косите ни побеляха от страдания!“ Щом косите ви са побелели, вие сте гениални хора. И в Откровението Йоан пише: „Видях 24 старци, на които косите са побелели“. Той вижда и Господа с побелели коси. Това показва тяхната опитност – онази велика Любов, която направила косите им бели. (ЗА ИМЕТО МИ, НБ, 23 г.)

ОБЛЕКЛОТО И БЕЛИЯТ ЦВЯТ

Белият цвят е символ на чистота. Тази е причината, поради която хората се стремят към белия цвят. Те носят и долни, и горни дрехи бели, особено лятно време. (НАУКА ЗА ЕЗИКА, ООК, 29 г.)

…колкото повече носиш дрехите си, толкова повече губят. Червената, зелената, жълтата, синята дреха губят цвета си. Обаче бялата дреха никога не губи своя цвят. Белият цвят си остава всякога бял. (ОРИГИНАЛ И КОПИЕ, УС, 38 г.)

Когато развяват бяло знаме, или когато се обличат с бели дрехи, хората искат да кажат, че могат, да разрешат противоречията помежду си по-мирен начин. (ПО-ГОРНИ ОТ ТЯХ, НБ, 30 г.)

Белият цвят но­си здра­­ве... Когато е бо­лен, чо­век тряб­ва да се об­ли­ча в бе­ли дрехи. Обаче, ако пос­то­ян­но но­си бе­ли дрехи, в не­го­ ще ста­не об­рат­на ре­акция... Чо­век тряб­ва пос­то­ян­но да сме­ня цве­тове­те. (ВЕЛИКОТО И КРА­СИВОТО ­ 50)

Щом се докосна до медицината, ве­д­­нага се обличам с бели дрехи. Бе­ли­те дрехи не ги хващат болести. Като знаят това, лекарите носят бели пре­с­тил­ки, които упо­тре­бяват като дезин­фек­цион­но средство. (ГОЛЯМОТО БЛАГО ­ 70)

Защо отивате на сватба с бели дрехи? Ще кажете, че църквата е предписала така. Бог е казал: „Ония, които отиват да се женят и носят Любовта в сърцата си, да се обличат в бяло. (СИЛА И ЖИВОТ ІІ том – изд.2006 г. – 11)

Черно

Всяко нещо, което не се осветява, из­глежда чер­но, тъмно. (ДВАТА ПЪТЯ ­ 32)

Черният цвят е гъстата материя, де­то светлината не мо­же да проникне. (РАЗ­УМНИТЕ СЪЩЕСТВА - 178)

Черният цвят, например, черната пръст означава проя­вя­ване на най-мал­ката степен на живот. (ООК ­ III г. ­ 20 беседа ­ 9)

Черният цвят никак не отразява све­т­­ли­ната. (ЗА­ВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА ­ II том ­ 53)

Черният цвят не съществува в спектъра. Ако си червен, жълт, син, портокалов, зелен, виолетов цвят, ти си в естествените процеси на природата. Излезеш ли от тези цветове и влезеш в черния, ти излизаш от границата на естествените цветове. Има два черни цвята, които са граници на другите цветове: долен черен цвят - положителен и горен - отрицателен. Докато се движи между двата черни цвята, човек не прави престъпления. Щом излезе от тези граници, той влиза в света на тъмнината, на злото, на разрушаването и започва да върши престъпления. (ЕДИНСТВО В ЖИВОТА, МОК, 29 г.)

Той е цвят на въз­п­ри­ема­не и на по­чивка. Който ис­ка да си почине, той тряб­­­­ва да има че­рен цвят. Затова е съз­­­да­де­­на нощта. Някой гле­да на чер­ния цвят ка­то на зло, ка­то но­си­тел на не­ща­стие. Черният цвят има и доб­ра стра­на. Когато ис­ка да си по­чине, да при­ема по-мал­ко впечат­ле­ния, чо­век тър­си нощ­та. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА ­ 253)

Преди няколко дена ме питаха за цве­та на търпението. Цветът е черен и све­тъл: черният е отвън, а светлият - отвът­ре. Това показва, че сте в нор­мално със­т­оя­ние, разбирате нещата. Чер­ният цвят означава почивка, съби­ране навътре. Като влезе в черния цвят, човек се при­бира в себе си и се при­готвя за работа. А като излезе навън, човек започва да работи, да твори. Като казвам, че трябва да бъдем търпеливи, това значи да раз­бираме свойствата на цветовете или си­лите, които работят чрез тях. Ако не мо­жеш да примириш черния цвят със свет­лината, ти не разбираш вътрешния сми­съл на живота. Под черен цвят раз­би­раме, че отвън няма условия за рабо­та, но отвътре. Щом отвън няма условия, от­вътре ще има. (АБСОЛЮТНА ИСТИНА - изд.1949 г. София - 124)

Черният цвят съдържа възможности за изгубване на онова, което човек е постигнал. Когато изгуби всичко, кое­то е придобил, човек почернява. Щом почер­нее, той не може повече да се развива и да върви напред. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 187)

Черният цвят пре­диз­вик­ва лоши, от­ри­ца­тел­ни със­­­тояния в човека. (ВЕЛИКОТО И КРА­СИВОТО ­ 50)

Той е символ на алчност. Както ал­чността събира всич­ко в себе си, така и черният цвят поглъща всичката свет­лина. (НОВО РАЗБИ­РАНЕ - 50)

Човекът и черният цвят

ТЯЛОТО

Черният цвят е земен. Когато лицето на човека почернее, това показва, че той е свързан със земята. Недоволството в човека предизвиква потъмняване на лицето. (СВИВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ, МОК, 31 г.)

Видите ли, че лицето на човека пожълтява или почернява, търсете причината за това в черния дроб. (ВАЖНОСТТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ, УС, 36 г.)

Някой почернял – и това е болезнено състояние. Черният цвят означава почивка. Тоя цвят трябва да влезе в стомаха, да помага при храносмилането. (ЦЕННИ НЕЩА , НБ, 1943 г.)

Черният цвят е един път, по който енергиите вървят. Природата е затворила човешкия мозък. Осветлението иде чрез очите. И всичките мисли стават с помощта на черния цвят. (ПРАВИЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРАВИЛНО ДАВАНЕ, ООК, 39 г.)

Не може ти да ходиш по слънцето и да не почернееш малко, но тая чернота не е вътре в тебе. Казваш: „Почернял съм, откъде иде чернотата?“ Сега наблюденията установяват, че ония, които почерняват от слънчевите лъчи, са здрави хора. Ония, които не почерняват, се оказва, че са болни. Има известни болести, които могат да се лекуват от слънцето. Ако ти се печеш, но не почерняваш, ти не можеш да се лекуваш. Щом почерняваш, можеш да се лекуваш. Ето един факт, който може да ви насърчи, когато почернявате на слънцето, това да ви бъде една диагноза. Вие сте здрави. …Не така да почернееш, че после да не можеш да побелееш, както черните. В тях се образува този пигмент, който е много траен. Говоря за чернотата, която временно се образува и после пак се губи. (ВЕЧНИЯТ ПОРЯДЪК И БЕЗПОРЯДЪКЪТ В ЖИВОТА, УС, 33 г.)

Ако накарате една бяла мома, която не е видяла слънце, да отиде на нивата, мислите ли, че тя ще свърши много работа? Обаче, ако пратите на нивата една черничка, опечена от слънцето мома, тя ще свърши много работа. (НА СВАТБА, РБ, 1940 г.)

Хората са доволни от слънцето само сутрин, най-много до обед. След обед вече те стават недоволни, от него и започват да търсят дебела сянка да се скрият от лъчите му; страх ги е от него, защото то ги боядисва, прави ги черни. Това показва, че и слънцето е нещо недоволно от хората. Защо почерняват хората от слънцето? Слънцето има едно особено свойство да извлича навън лошите мисли и желания на хората, вследствие на което те почерняват. Ако искате да познаете, какъв е човек, поставете го на прякото влияние на слънцето. Ако той почернее напълно, значи в неговите мисли и желания има нещо нездравословно; ако пък никак не почернее, и това не е добре. Туй показва, че този човек не е здрав, и слънцето не е в сила да го лекува. Все трябва да стане поне малко изгаряне на кожата. Обаче, има начин когато човек може да не почернява от слънцето. – Какъв е този начин? – Да преобрази своите мисли и желания в добри. (НОВАТА ЗЕМЯ, НБ, 27 г.)

ОБЛЕКЛОТО И ЧЕРНИЯТ ЦВЯТ

Черен цвят да носи онзи, който е нервен. Шапки, чадъри и пр. да не бъдат черни. Който носи черен цвят става користолюбив. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУ­ША І том – изд.1999 г. София – 260)

Някои хора обичат черния цвят и носят черни дрехи. Старите, тъжните хора също носят черни дрехи. Старите искат да покажат, че се отрекли от живота, а тъжните показват, че са изгубили нещо ценно в живота си - някой свой близък, или любовта на своя възлюбен. (ТРИТЕ СТЕПЕНИ, УС, 35 г. )

Бог е казал: „ония, които отиват да се женят и са загубили Любовта си, да носят черни дрехи.” До кога ще носят черно? Докато намерят Любовта. (СИЛА И ЖИВОТ ІІ том – изд.2006 г. София – 11)

Старите хора червен цвят не носят – все черни цветове. Защо носите черни цветове? Във вашето съз­нание е обосновано. Човек всякога, който е изгу­бил своята сила, човек всякога, който е изгубил свои­те мисли, своите постъпки, той обича черния цвят. Кой­то има да дава, гледа да мине през тъмните ули­ци, да го не видят. (ОСНОВИ НА ВЕЧНОСТТА, ООК, 1943 г.)

Старите носят черни дрехи, младите носят чер­вени и жълти. Черният цвят не е лош цвят, той съ­би­ра нещата. Всички стари хора изобщо са бан­кери, там е всичката работа. (БУДЕН УМ Е БУДНО СЪРЦЕ, ООК, 1941 г.)

Белият и черният цвят

Вземете черния и белия цветове и разгледайте техните свойства. И двата цвята са пасивни, но се отличават с противоположни качества: черният цвят поглъща почти всички слънчеви лъчи в себе си, вследствие на което задържа повече топлина, белият цвят – обратно. Той отразява слънчевите лъчи, вслед­­ствие на което задържа по-малко топлина. Сле­дователно лятно време, когато се чувствате прос­тудени, завийте се с черна дреха, за да се стоплите. Искате ли да се поразхладите, завийте се с бяла дреха. Тъй щото, когато правим сравнение между свойст­вата на тези два цвята, ние опри­личаваме черния цвят на злото в света. Всъщ­ност черният цвят сам по себе си не е зло, но той представлява състояние на почивка. Понякога тъм­нината е полез­на. Защо? – Защото светлината в из­вестни случаи представя ред образи, които съз­дават страдания. Започне ли черният цвят да про­никва в ума на хората, те се разболяват. Това показ­ва, че те трябва да изменят своя живот, като впрегнат на работа всичката си енергия. Всеки, който иска да промени живота си, да създаде в себе си подем към красивото и възвишеното, той трябва да внесе в ума си белия цвят, като емблема на чистота. (САМ С УМА СИ, НБ, 1928 г.)

Ако не знаеш как да повикаш белия цвят, не можеш да работиш нито духовно, нито физически. Ако не знаеш как да повикаш черния цвят, не можеш да си почиваш нито духовно нито, физически, нито умствено. …Работата е едно благословение. Почивката е една привилегия. (ДЕН НА ПОЧИВКА И ДЕН НА РАДОСТ, ООК, 42 г.)

Използвайте белия цвят да развивате вашите добродетели. Раздавайте. Човек, който събира, той си почива. Черният цвят е потребен. Някой път казвате: “Тъмно ми е.” Щом ти е тъмно, легни и си поспи. Щом станеш и усетиш, че има светлина, иди да работиш. Тогава не ги размествайте, не употребявайте белия цвят за почивка и черния цвят за работа. Белият цвят употребете за работа. (ДЕН НА ПОЧИВКА И ДЕН НА РАДОСТ, ООК, 42 г.)

Белият цвят е плюс, а черният – минус. Друг е въпросът, ако белият цвят се промени в черен. Това означава обезценяване, падане, извършване на някакво престъпление. (ЕДИНСТВО В ЖИВОТА, МОК, 1929 г.)

Тъмните неща са безцветни. Черният цвят откъде иде?... Черният при белия става черен. Когато белият го няма, какъв е той? Казваме: тъмнота. Но тъмно­тата е при светлината. Когато казваме, че нещо е чер­но, в ума си имаме белия цвят. Ако нямате белия цвят в ума си, какъв ще бъде черният цвят? Безцветен. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 269)

Черният цвят е закон за правилно вземане, а белият е закон за правилно даване. … Всич­ко, което Бог дава за вас, задръжте го, а всичко, което е дал, да го раздадете, раздайте го. Белият цвят говори за щед­рост, за изобилие. Във вземането, т.е. в черния цвят, човек трябва да бъде по-умен, отколкото в даването, защото във вземането има нещо опасно. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 143)

Белият цвят е да се разтоварите, черният цвят е да се натоварите. Единият и другият са потребни, но трябва на място да се турят. Ако употребите изключително само единия, тогава ще се образува дисхармония. (ДЕН НА ПОЧИВКА И ДЕН НА РАДОСТ, ООК, 42 г.)

Белият цвят създава здравословно състояние в човека. Белият цвят носи здраве. Черният цвят предизвиква лоши, отрицателни състояния в човека. (МАЛКИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ООК, 27 г.)

Черният цвят е символ на покаяние, а белият — на примирение. Черният цвят означава отричане от света, а белият — състояние на духа. (ДОЙДЕ ДА ПОСЛУЖИ, НБ, 1922)

Има ли значение цветът на дрехите, с които сме облечени дали са бели или черни? Има. Дрехите, които носим, оказват голямо влияние върху нас. Белият цвят е с отрицателен заряд и върши повече съзидателна работа. (ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА ББ, 22 август 1919)

Ако искаш да забравиш някои неща, трябва да туриш черния цвят. Ако искаш да помниш някои работи, трябва да туриш белия цвят. В бялото нещата се помнят; в черното се забравят, в черното нещата се турят на заден план, предметът е далеч от областта на зрението. Само белият цвят ще ги приближи. (ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯТА, МОК, 1940 г.)

Мислите, че черното е зло. Ни най-малко черният цвят не показва зло, той представя гъста, неорганизирана материя. Белият цвят показва организирана материя. (БЯЛО И ЧЕРНО, МОК, 1942 г.)

Черният цвят показва, че нещата трябва да се възприемат хармонично. Белият цвят показва, че трябва хармонично да даваш. (ЗАПАЛКА НА СВЕЩЕНИЯ ОГЪН, РБ, 39 г.)

Бялото и черното, това са резултати. Боядисваш бялата риза. Бялата риза може да я боядисаш черна. Черният цвят е основа на бояджилъка. Той е основа, оттам започва изкуството бояджийство, художество. Художниците без черния цвят не могат. Като се разлага черният цвят, добиват се други цветове. Черната земя плод дава, белият цвят, той е много беден. Бялата пръст, ако сееш в нея жито, не става. Пък и пясъкът има бял цвят. Бялото е безплодно, черното е плодовито. (НОРМАЛНИЯТ ЧОВЕК, МОК,1939 г.)

Той е в постоянна борба с белия, иска да погълне всич­ката му енергия, да го управлява. Белият цвят, като се бори с черния, иска да проникне в него, да го контро­лира... Черният цвят, като поглъща лъчите на белия цвят, сам се разрушава и става основа на новата култура. (НО­ВИЯТ ЧОВЕК - 261)

Следователно при черния цвят има какво да мислиш. Дойде едно страдание страданието е един суров материал, който трябва да знаеш как да го обработиш. И ако знаеш как, ще го превърнеш в бял материал. А белият цвят е изработеният материал. (ПРАВИЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРАВИЛНО ДАВАНЕ, ООК, 39 г.)

Човекът и черният и белият цвят

Що е добрият човек? Човек, който знае как да употреби черния и белия цвят. Що е умният човек? Знае как да си почива и как да работи в белия и черния цвят. (ДЕН НА ПОЧИВКА И ДЕН НА РАДОСТ, ООК, 42 г.)

Черните хора, със своите силни чув­ст­ва, стават основа на културата. Бе­лите хора не харесват чер­ните, но без тях култура не съществува. Без чер­но­зем никакво жито не се ражда. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 261)

КОЖАТА

Невъзможно е мислите, чувствата и желанията на човека да не се отразят на организма му. Колкото по-низши са те, толкова по-тъмен, по-черен е цветът на лицето. Черният цвят показва, че човек е навлязъл в гъстата материя. Колкото по-дълбоко е влязъл човек в гъстата материя, толкова по-голямо е откло­ня­ването му от правия път. В това отношение черната раса е остатък от онези времена, когато човечеството се отклонило от правия път. Чрез непослушание, чрез изпълняване изключително на своята воля, хората се отдалечиха от Бога. Като се натъкнаха на големи страдания, те започнаха да се вслушват в доброто начало в себе си и подобриха малко живота си. Така се създаде червената раса. Колкото повече се подобряваше живота на хората, толкова и цветът на лицето ставаше по-светъл, докато се създаде бялата раса. След нея ще дойде шестата раса, която ще има светли лица. Днес бя­лата раса работи усилено за създаване на типове от шестата раса. Всички хора няма да влязат из­веднъж в шестата раса, но ще има много пред­ставители от нея. (ДВЕТЕ ДОБРОДЕ­ТЕ­ЛИ, УС, 35)

ЛИЦЕТО

Когато хората в детинството си са направили първия грях, първото престъпление, по наследство, те са приели черния цвят. Черният цвят пък показва крайно користолюбие. Когато човек иска да вземе надмощие, да се слуша само неговата воля, той почернява. Гледам, когато някоя мома се ожени, в първо време тя е бяла, но после става крайно често­любива, иска да се слуша само нейната воля, да не дава нищо от себе си, тя постепенно започва да по­чер­нява, става по-черна, отколкото е била по-рано… (КАЗА МИ ВСИЧКО, НБ, 35)

Някой път аз виждам лицата ви помрачени. Как тъй? – Криво ви е нещо. Търсите да намерите някого виноват и казвате: Аз не трябва да бъда толкова глупав, ще му дам да разбере! Какво ще му дадеш да разбере? Почерняването на лицето показва една волева сила – течение на енергиите към центъра на земята. Значи, в този момент липсва светлина в човека. Лицето ви е тъмно, очите ви са тъмни, погледът обърнат надолу. Който и да дойде при вас, вие казвате: Оставете ме, аз искам да бъда сам. Но след 1–2 часа, а може би и след един ден, дойде ви друго настроение, вие вече излизате със сияещо лице и си казвате: Аз преминах тази борба. Мислите, че сте горе на небето. Лицето ви е светло, весело, казвате: Свърши се тази борба! Да, тя се е свършила за малко. Няма да се минат и 12 часа, пак ще дойде мрачното настроение. После пак ще се качите горе – движите се като махало. Искате, не искате, това ще дойде. Такива преживявания са имали всички велики хора – и мъже, и жени, и деца – даже и в животните ги има. Аз съм следил кучетата, котките, воловете – и у тях става поляризиране. (ДВИЖЕНИЕ НА ЕНЕРГИИТЕ. ЗАКОН ЗА ПОЛЯРИЗИРАНЕ, МОК, 24 г.)

 

 

 

800px-Auto_Racing_Red

Червено

Най-първи са червените лъчи,

от тях струи любов и жизнерадост,

лекуват, ако нещо ни боли,

даряват ни с енергия и младост.

* * *

От думите червени изпълвам се с живот,

те вливат ми прекрасна енергия и сила,

опитвам Любовта и сладкия ù плод –

от тези думи аз съм се родила...

* * *

Щом вкуся сладък ален плод,

лицето ми поруменява,

в мен закипява нов живот –

любяща и активна ставам.

Червените лъчи

ДУХЪТ НА ЛЮБОВТА, ДУХЪТ НА ЖИВОТА

Червените лъчи са олицетворение на принципа на Любовта. Те дават подтик, оживотворяват, увеличават енергията и внасят подем в човека. Ако престанат да се явяват, веднага ще дойде смъртта.

Първият цвят на спектъра е и основият тон на живота. Без него човек не може да се прояви. Свързан е със чувствата и силите на сърцето.

Чистият червен цвят придава следните положителни качества и състояния: здраве, енергичност, бодрост, жизнерадост, подвижност, активност, трудолюбие, любезност, магнетичност, сила, борбеност, смелост, плам, въодушевление… Той носи светлина и топлина.

В една по-висша октава червеният цвят се свързва с благост, опрощение, утешение и мир. Първоначално червеният цвят означавал жертва. Чрез него природата е готова всеки момент да даде живот на всички същества.

Нечистият червен цвят произвежда дразнене.

Излишъкът води до нервно напрежение, превъзбуда, гняв, страст, възмущение, войнственост, грубост, освирепяване, краен материализъм, користолюбие и ненаситност. Червеният цвят е марсов. Ако този цвят вземе надмощие в човека, чувствата му огрубяват. Когато човек е съгрешил, той е слезнал в червения цвят. Мъжкият червен цвят се асоциира със спорове и бой, а женският - с мир, но в комбинация с леност и удоволстване.

Недостигът води до бледност, пасивност, ленивост, апатия, неразположение, недоволство, песимизъм, безлюбие и безсилие.

Червеният цвят

Животът за­поч­ва с чер­ве­ния цвят. (ЕЗИ­КЪТ НА ЛЮБОВТА - 333)

Първоначалното течение, което изтича от материята в света, то е червеният цвят, елементарният живот. Червеният цвят е, който изтича, който дава от себе си. (Всеки ден по една добра мисъл, ООК, 20 ноември 1940 г.)

Ако ти не вярваш в червения цвят, как ще дойде животът? (СТАНОВИЩЕ НА ЖИВОТА, НБ, 1940 г.)

Червеният цвят е магнетичен. Такъв човек, у когото червеният цвят изобилства, от него блика живот и сила. Красив е червеният цвят. (Най-голям в Царството небесно, НБ-19, 4.IV.1937 г.)

Червеният цвят е проявление на един висш свят. (МОК ІІІ г. 5 лек.)

Той е ем­б­ле­ма на Лю­бов­та. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226)

Върху Любовта се градят всички краски, защото, от една страна, тя действа положително, а от друга страна, влиянията ù са негативни. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 68)

Червеният цвят е врата, през ко­ято жи­во­тът влиза. (ЛЪ­ЧИ НА ЖИВОТА - 61)

Без чер­ве­ния цвят чо­век не мо­же да при­до­бие живота. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226)

Та, при дрехата на любовта, при чер­вената дреха ние имаме начало, основа на живота. Червеният цвят показва теченията, които действат в Природата. Степента на цвета показва какви енергии са скрити в червения цвят. Червеният цвят е само една мярка отвънка на светлината. Както на някой път си турил една мярка, за да може да се измерва, тъй и червеният цвят се туря за мярка, да могат да се измерват чувствата. Когато сте малокръвни, дръжте в ума си тази мярка. И тогава, като държите тази мярка на пътя си, вие ще можете да разбирате вашето право. Ако ти не вярваш в червения цвят, как ще дойде животът? (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - изд.1999 г. София – 625)

Всички наши действия много често тряб­ва да се нагласяват по основния тон на червената краска, именно на Любовта. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 68)

Истината във физическото поле се про­­явява в червената краска - основна кра­с­ка на живота, гдето подкача всяко органическо развитие. (ВЕРИГАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ - 26)

Сърцата на всич­ки вис­ши съ­щес­т­ва на Лю­бовта са свър­за­ни с чер­ве­ния цвят, кой­то те из­п­ра­щат ка­то струя на Земя­та. (МОК ­ III г. ­ 5 бе­се­да ­ 72)

Има хора, които не виждат червения цвят. Има хора, които не могат да видят правилно ясносиния цвят. Много красив е червеният цвят, цветът на живота. Този червен цвят, който представят тук, има един недоимък. Червеният цвят като го видиш в Природата, веднага се образува едно трептение под лъжичката, приятно ти е. Усещаш една малка, микроскопическа топлина, усещаш едно разположение. При червения цвят веднага ставаш активен, устните се свиват. При червения цвят човек има весело изражение. (ФАКТИ, ЗАКОНИ И ПРИНЦИПИ, ООК, 1943 г.)

Червеният цвят е тол­ко­ва чист и деликатен, че ако се до­кос­не­те до него, ще вне­се във вас вис­­­ши ви­брации, висш живот… (МОК ­ III г. ­ 5 лек; ­ 67)

Лъчът, който можем да го видим, има 428 билиона трептения в секундата. Само с толкова трептения можем да видим червената светлина. (БЛАГОСЛОВЕН - б. Човешката душа, изд.1997 г. Кърджали)

Що [е] червеното? Това, което прави хората подвижни, това е червеното. Щом се карате, щом се побийвате, щом се движите, щом работите, всичко туй се дължи на червения цвят. Какво нещо е червеният цвят? Копаеш с мотиката, пишеш всичко това е червеният цвят. Казвам: Туй, което създава работа на хората, то е червеният цвят. Пишеш, четеш ­- това е червеният цвят. Недоволен си ­- това е червеният цвят. Говориш ­- това е червеният цвят. Риташ ­- това е червеният цвят. Скачаш ­- това е червеният цвят. Лягаш, ставаш, падаш ­- това е червеният цвят. Щом престане този цвят у тебе, искаш да се успокоиш. Премахни червения цвят -­ умира човек. Защо умира? Няма червения цвят. Ти си едно колело -­ дойде червеният цвят, върти колелото, той произвежда движението. Спре се водата във воденицата воденицата остане тиха, умряла. Казваш: “Да се махне този червен цвят.” Щом се махне червеният цвят, човек ще дойде до какво положение? Щом умре човек, оста му остава хоризонтална с орбитата на Земята. Щом възкръсне, оста е перпендикулярна. Вие като ходите, вашата ос е вече перпендикулярна. Кое [е] по-хубаво сега хоризонтален ли да бъдеш или перпендикулярен? (Единственото богатство, ООК-19, 14 февруари 1940 г.)

Какво представя червеният цвят? Червеният цвят внася в човека живот, енергия и движение. Докато е под влиянието на природния червен цвят, човек е активен, буен, готов и за работа, и за бой. Изгуби ли този цвят в себе си, човек става пасивен и започва да философства. Той казва, че животът няма смисъл. Той става песимист. Защо? Защото червеният цвят в него е потъмнял. Какво казваме за кръвта, когато започне да потъмнява? Щом кръвта стане тъмна, ние казваме, че е нечиста. Да мисли човек, че животът няма смисъл, това показва, че той е изгубил силата и чистотата си. От голям, чист, буен извор той се е превърнал на малко поточе, което едва шурти. (Делата Божии, НБ-13, 23 февруари, 1930 г.)

Основният тон на живота се добива чрез чистотата, червеният цвят се добива чрез чистотата. Никога не може да добиеш червения цвят без чистотата. Щом не можеш да добиеш червения цвят, през целия живот ще бъдеш болен, лекарите няма да излизат от дома ти, нещастията няма да се отделят, ако нямаш чистотата. Чистотата е проводник на основния тон на червения цвят в света. Червеният цвят носи онзи материал, от който се съгражда животът. Сега този червен цвят, който виждате, той е сянка, не е червеният цвят. Даже червеният цвят в дъгата не е основният червен цвят. Основният червен цвят щом го приемете, всякога внася радост, светлина и сила; той носи светлина, топлина и сила. Щом го схванеш, веднага чувстваш, че си добил нещо. Туй наричам Божията любов. Божията любов щом докосне човека с най-малкия лъч, веднага внася светлина, веднага внася чистота и веднага внася сила в тялото. То е основният тон, червеният цвят. Този червен цвят си има един основен тон и щом вземеш тона, този цвят иде. (Великата възможност, ООК-21, 17.VI.1942 г.)

Ти без червен цвят ще бъдеш малокръвен, хилав, апатичен, няма да имаш подбуждане към нищо. Ще седиш недоволен, кисел. Ще кажеш: “Животът е безсмислен.” Гледаш това, онова, казваш, че нищо не струват. И най-после, като не си доволен, ще заспиш. Събудиш се, недоволен. Заспиш, отиваш в другия свят и там сънищата не вървят. Като влезеш в другия свят и там някоя мечка ще те гони, някои разбойници ще те гонят. (Първият момент на Любовта,УС, 12 ноември 1939 г.)

ОКТАВИ НА ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ

Червеният цвят, от своя страна, е със­та­вен от се­дем цвята, с различна интен­зивност на вибрациите и с различен брой вибрации. (ЖИВА РЕЧ - изд. 1937 г., София – 78)

Аз не говоря само за първата гама на цветните 7 лъча, но и за останалите две. Направени са опити и се доказва, че светлината има 3 гами от по 7 цветни лъча. Първата гама е тази, която ние виждаме. Над виолетовия цвят идва друг червен, след който се изреждат ос­таналите цветни лъчи. След втората гама иде и трета гама. Така се повтарят един цвят след друг, като запазват същото разположение, каквото имат в първата гама. Може да се минава от една гама в друга. За онези, които не разбират зако­ните на светлината, това е едно чудо. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО - б. Здравото учение - изд.1999 г. София)

От как­во за­ви­си раз­ли­чи­ето в ин­тен­зив­нос­т­та на чер­­ве­ния цвят? ­ От това, в как­ва га­ма е, как­то и в му­зи­ка­лни­те то­нове. (МОК ­ III г. ­ 5 бе­се­да ­ 63)

Червеният цвят има разни нюанси. Известен негов нюанс означава борба и ако преобладава в теб, ти имаш же­лание да воюваш. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 260)

Като ученици, вие трябва да изучавате светлината, да видите, че всеки цвят има различни вълни различен брой трептения в различните октави. За пример, червеният цвят в долната октава има известен брой трептения, в горната октава - друг брой трептения. Колкото по - нагоре се качвате, до седмата октава, броят на трептенията все повече се увеличава, цветът става по-мек, по-приятен. (Божествената мисъл, МОК-7, 20 ноември, 1927 г.)

В нисшите си октави и оттенъци чер­ве­ната краска означава борба, а във висшите си октави – живот. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 269)

Там, къ­де­то при­със­т­ва чер­ве­на­та све­­т­­ли­на в сво­ето най-нис­ко проявление, жи­во­тът е в по-ниска проява. (В ЦАР­СТ­­ВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 73)

Червеният цвят във физическия свят е непод­вижен, а в Духовния свят – подвижен. Например виж­дате в Духовния свят една червена топка, после тя става цялата портокалена, жълта, зелена, синя, тъм­носиня, виолетова и след това, като стане бяла, от нея изскача една ангелска форма. Тогава всички краски се нареждат наоколо и са светещи. А ако крас­ките излизат по-навън, потъмняват и стават не­опре­делени, това показва, че един възвишен дух се е на­мирал в много лоши условия, които е изменил. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША ІІІ том, ДВИЖЕНИЕ В ХИПЕРБОЛА)

Въздействие на червения цвят върху човека

АКТИВНОСТ

Които обичат червения цвят са актив­ни. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 269)

Като по­пад­не в чер­ве­ния цвят на жи­ва­та свет­ли­на, чо­век ста­ва активен. (ВЕЧНОТО БЛА­ГО - 226)

Червеният цвят прави човека активен, той е носител на живота. Той е първата стъпка на живота. Животът като почне да се проявява, развява червено знаме и казва – напред. Има вече война. Животът, като влезе в света, това е организирана армия и почва да си проправя път, намира условия, почва да поставя своите жилища и да се размножава. (СЛУГИ НА БОЖЕСТВЕНИЯ УМ И НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪРЦЕ, УС, 39)

БОРБА

Червеният цвят символизира от една страна жи­вота, а от друга - бор­бата в живота. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 265)

В нисшите си октави и оттенъци червената краска означава борба. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна – 269)

Черве­ният цвят не но­си вся­ко­га мир за Земя­та. Като се диг­не чер­ве­но­то зна­ме, тряб­ва да се знае, че кръв ще се проли­ва. (МОК ­ III г. ­ 5 лек; ­ 67)

В ниското си проявление червената светлина означава борба, стихия. (СВЕ­ЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 126)

Когато хората искат да отворят вой­на, дигат чер­веното знаме. (ООК - III г. ­ 20 беседа ­ 9)

Ония, които носят червени шапки, пояси, схващат, че светът е поле за бор­ба, че трябва да се борят. Не отричам бор­бата, но тя трябва да бъде основана на Божествен закон, тя трябва да съграж­да живота; разру­шава ли го, тя е анархия. (СИЛА И ЖИВОТ ІІІ серия - изд.1929 г. Русе – 16)

Червеният лъч като те лекува, няма да се наведеш така, където ходиш; ако си военен, ще туриш нож и ще проявиш геройство. (ПЕТТЕ ВРАТИ, ООК-15, 8 април 1936 г.)

ВЛАГА

Какво внася червеният цвят в човека? - Освен енергия, той внася още и влага, която не се отразява добре върху мисълта. (ТОНИРАНЕ, УС, 38 г.)

ВРЪЗКА

После, ако вие разбирате червения цвят, мо­жете да образувате една пра­вилна връзка. Ти без червен цвят не може да се проявиш. За да дадеш ня­ко­­му нещо, някой пода­рък, както тряб­ва, непременно тряб­ва да имаш чер­вен цвят. Той е подбу­дител­на връзка. Ти без чер­вен цвят не може да нап­равиш връз­ка. Ще дадеш някой по­да­рък, няма да го дадеш както тряб­ва. Хората няма да останат доволни. Ако имаш този чер­вен цвят, ти ще бъ­деш доволен. (СМЯНА НА СЪСТО­ЯНИЯТА - 218)

ВЪЗБУДА

Когато човек се възбужда, явява се чер­веният цвят. (ООК - III г. ­ 20 беседа ­ 9)

…кол­ко­то по­ве­че сли­за­ на­до­лу от ед­на га­ма в друга, той ста­ва все по-гъст и по-гъст, до­ка­то във фи­зи­чес­кия свят то­­й дейс­т­ва възбудително на хо­­рата. (МОК ­ III г. ­ 5 лекция ­ 67)

ГНЯВ

Всяка енергия, която организма не може да асимилира правилно, ражда един излишък. Този излишък е гневът, който винаги се отбелязва с червения цвят… Гневният човек трябва да бъде раз­съдлив… Щом почне да разсъждава става смел. (МОК ІІІ г. – б. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ – 84)

ГРУБОСТ

Когато някой човек е груб, това показва, че има излишък от червения цвят в себе си, от неговата енер­гия, и той трябва да се освободи от нея. (КАТО РОДИ ДЕТЕ, Б. “По образ и подобие”, НБ, 37 – изд.1998, Стара Загора)

Всички същества, които по един или по друг на­чин са складирали тази свет­лина в своята кръв, са извън­редно ак­тив­ни и груби. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том - 126)

ДАВАНЕ

Първоначалният червен цвят има след­ното значение: Че всякога е готов да даде комуто и да е. Червеният цвят трябва да схващате така, че При­родата всякога е готова да даде живот на когото и да е. (ВЪТРЕШНО БОГАТСТВО - б. Съществуване, живот и отношения - изд.1999 г. Кърджали)

ДРАЗНЕНЕ

Червеният цвят не вна­ся не­що бла­го­род­но в чо­века, на­про­тив, драз­ни го и го ка­ра да воюва. (МОК ­ III г. ­ 5 лек; ­ 67)

Ако се въз­п­ри­еме не­чист чер­вен цвят, той про­из­веж­да драз­не­не в човека. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИ­РОДА ­ 77)

ЖЕЛАНИЯ

Като влезете в една къща, познавате какво обича домакинята. Ако преоб­ладава червеният цвят, тя е жена на желанията, променчива е. (СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА И СИЛА - УС - изд.1997 г.София)

ЖЕРТВА

Червеният цвят в света, ето какво показва от Божествено гледище. Щом аз видя червения цвят в Бога, Бог казва така: Аз съм всякога готов да дам жи­вота си жертва за другите. Вие схващате обратно червения цвят. Вие казвате: Позачервил се е човекът. (ВЪТРЕШНО БОГАТСТВО - Б. Съществуване, живот и отношения - изд.1999 г. Кърджали)

От Божествено гледище, червеният цвят означава жертва. Чрез тоя цвят Бог казва: Готов съм да дам живота си в жертва за другите. Казвате: Тоя човек се е зачервил. – Не разбирате значението на тоя цвят. Чрез червения цвят природата е готова всеки момент да даде живот на всички същества. Така разбран, червеният цвят има смисъл. Според някои, червеният цвят е на чувствата. Обаче, първоначално, червеният цвят означавал жертва. Той е готов всякога да дава. Това, което ви давам като ключ за значението на червения цвят, нека ви послужи за обяснение значението на останалите цветове. (Живот и отношения, МОК-11, 25 декември, 1931 г.)

ЖИВОТ

Във висшите октави червената краска означава живот. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна – 269)

Животът започва с червената светлина. Като не разбират езика на червената светлина, хората се спи­рат главно върху яденето. Цял живот те изучават нау­ката за храненето, но не могат да дойдат до дъл­бокия смисъл на тази наука. Те ядат и пият, и като се нахранят, благодарят. Които разбират езика на чер­вената светлина, благодарят, преди да са се на­хра­нили... И тъй, който разбира законите на свет­лината, той благодари, преди да е ял, преди да е получил нещо. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЮБОВТА, РБ, 1939 г.)

Червеният цвят вна­ся в чо­ве­ка жи­вот, енер­гия и дви­жение. (ДЕ­ЛА­ТА БО­ЖИИ - 8)

Ако животът му е слаб, червеният цвят е слабо за­стъпен. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

Аз по някой път виждам очи, които изпращат червена много ярка светлина, не войнствена, но прекрасна червена светлина, която е емблема на живота. (БЛАЖЕНИ КРОТКИТЕ, НБ, 41)

Червената краска казва на човека: Аз съм носителка на живота. Ако живееш разумно и не грешиш, ти ще запазиш червения си цвят, ще запазиш свободата си. Грешиш ли, ти губиш червения си цвят, губиш свободата си и потъмняваш. Щом изгуби свободата си, човек се лишава от условия за работа. Той се усеща затворен, ограничен, като в черупка. Така затворен и ограничен, той е лишен от Божествената светлина, от разумността. (Езикът на Любовта, СБ, 30 юли, 1939)

ЖИЗНЕРАДОСТ

Чистият червен цвят произвежда жи­вот, жизне­ност, жизнерадост. (СВЕ­ЩЕ­НИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том - 126)

ИЗЛИШНА ЕНЕРГИЯ

Като ви го­во­ря за чер­ве­ния цвят, не мис­лете, че той се съ­би­ра във вас, за да ви съз­да­де зло. Не, той се об­ра­зу­ва от из­лишък, той е ре­зул­тат на не­из­пол­з­ва­на енер­­гия. (МОК ­ III г. ­ 9 бе­се­да ­ 160)

Излишна енергия се събира често на носа. Нали знаете, онези които са пияници, носът им е червен. Когато човек се разсърди, носът се зачервява. Насъбрала се известна енергия, носът има връзка с известни мозъчни центрове, прави цяло разстройство. Побутни, поглади малко носа. Я да помилвате всички носа си… Помилвахте носа с дясната ръка, сега го помилвайте с лявата. Показалецът и палецът минават по носа, от корена на носа до върха. (ДИШАНЕ, МОК, 37 г. )

Червеният цвят е марсов. Ако този цвят вземе голямо надмощие в човека, чувствата му огрубяват. Той е готов за нищо и никакво да убие човек. …Ако цветът на червената материя преобладава, човек е силно войнствен и лесно се възбужда. Този човек се намира под влиянието на Марса не само като планета, която виждаме, но и като марсови сили и енергии, които не виждаме. (МЕКИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, МОК, 27 г.)

КОРИСТОЛЮБИЕ

Силно червеният цвят е признак на голямо користолюбие. (ПЪТЯ НА ЕНЕРГИЯТА, МОК, 33 г.)

КРАСОТА

Въобще червеният цвят се проявява най-добре у младите моми. И когато някоя мома почувствува, че е красива и хубава, веднага блесне една червенина много хубава у нея. То е вече съзнателният живот, Божественият живот, който се изявява в човешкото лице. И то е тон. Когато тази краска съществува на човешкото лице, това е емблемата на човешкото здраве, че човек е здрав и весел и има мир в душата си. Той е енергичен, човек на здравето иска да работи, да бъде полезен. Следователно, първият скъпоценен камък на красотата, това е червеният цвят. С него започва тя. (Основните тонове, СБ, 25 юли, 6 ч. 10 м, 1937 г.)

ЛЮБОВ

Чер­ве­ни­ят цвят е свър­зан с чув­с­т­ва­та или с Лю­бов­та. (МОК ­ III г. ­ 5 бе­се­да ­ 63)

Основният тон на любовта е червеният цвят. Важно е, кой червен цвят. Ако попаднеш точно на основния тон на любовта, целият свят трябва да почервенее. Когато всичко около вас стане червено, любовта е дошла. Тогава всичко ще се стопли. Сега салонът ни се отоплява с печка, но като дойде любовта, печката ще бъде излишна. …Влизаш в студена стая, без печка, без никакво отопление. Какво ще правиш? Вземи основния тон на любовта и стаята ти веднага ще се стопли. (Красотата на душата,УС, 13 февруари 1938 г.)

При любовта лицето има особен цвят, не червен; червеният цвят не е любовта, той е цвят на раздорите. Той е като огън, който гори. Ако туриш ръката много близо, ще изгори. Онзи огън на любовта, той сгорещява, той не гори. Всеки един предмет, който се докосва до огъня на любовта, той добива жизнена енергия в себе си. (Като роди дете, НБ-23, 2. II. 1941 г.)

МАГИЯ

Мнозина използват цветовете в магията, и така постигат, каквото желаят. Например, те си служат с червения цвят, когато искат да накарат двама млади да се влюбят. Това не е голямо изкуство. Достатъчно е да се вземе една десета част от милиграма червена боя и всеки ден да се дава на младите на върха на ножа от нея. Обаче, това влюбване има лоши последствия. Така, както хората си служат с магията, тя не е на място. (ДВАМА ИЛИ ТРИМА, МБ, 1930 г.)

МАТЕРИАЛИЗЪМ

Ако светлината, която се отделя от някоя планета е червена, това показва, че съществата, които живеят на нея са крайни материалисти; те мислят само за ядене и пиене, и между тях господства юмручното право. (НЕ ГО ПРИЕХА, НБ, 26 г.)

МИР

Ако нямаме хубави мисли, черве­ният цвят ще съз­даде у нас онова със­то­яние, в което се­га се намираме. Кога­то не разбират чер­вения цвят, хо­рата се бият. Когато раз­берат червения цвят, те се при­ми­ряват. (ПЪТ НА ЗАЗО­РЯВАНЕ - 626)

Когато женският червен цвят вземе надмощие, има мир, но има и леност. Всички са мирни, всички искат да ядат и да пият и да се удоволстват. (СВЕТ­ЛИНА, ТОПЛИНА И СИЛА - УС - изд.1997 г.София)

МЪРЗЕЛ

Ако хората са мързеливи, не рабо­тят, не мислят, не чувстват - вдигни чер­веното знаме. (НАЙ-ЛЕСНОТО - изд. 1998 г. София - 8)

НЕДОИМЪК

Ако се оп­лак­ваш от неразположе­ние, от не­же­ла­ние да се движиш, ти си ли­шен от чер­ве­на­та светлина. (СИЛИ­ТЕ НА ПРИРОДАТА ­ 14)

Ако разбирате, ако знаете пътя и законите на червения цвят, всички ще имате едно лице отлично, розово, красиво, щяхте да бъдете всички жизнерадостни, а не както сте се сгушили сега. Няма го червеният цвят. (ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ, ООК, 40 г.)

НЕНАСИТНОСТ

От червеният човек ние страдаме. Той е ненаситен. Иска много да яде, много да пие, много неща да има. Всичкото много не му е потребно. Някой път ще ти дадат подаръци, които докато пренесеш от едно място на друго, струва повече, отколкото струват самите подаръци. (Прав път, ООК-20, 19 март, 1941 г.)

НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ

Когато е неразположен, човек трябва да си послужи с червения цвят. Вземете си едно червено стъкло и прекарайте през него светлината, или една призма… (По образ и подобие, НБ, 17 октомври, 1937 г.)

ОБИЧ

Някой човек казва например: “Не мога да оби­чам”, но като му дадем чер­вената краска, ще видим, че него­вото състояние веднага се изменя. (ВСЕМИ­РОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 218)

Вие обичате някого заради черве­ния цвят. Та вие обичате другите за това, което могат да ви дадат. И хора­та ви обичат за това, което можете да им да­дете. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 261)

Вие обичате някого заради черве­ния цвят или розовия цвят в аурата му. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І т. изд. 1999 г. София - 261)

ОБСЕБВАНЕ

Обичаш някого – ограждай го със синия цвят. Искаш да го обсебиш – ти го ограждаш с червения цвят. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ, ООК-3, 5 декември 1923 г.)

ОГРЕШАВАНЕ

Червеното – значи човек се е огрешил. Когато човек е съгрешил, той е слезнал в червения цвят. Червеният цвят показва, че човек е почнал да яде месце, почнал да пуска кръв. Всякога, когато се разгневи човек – става червен. Пияният като се напие, носът му става червен. (ЗДРАВЕЦ, ИБ, 22 г.)

ОБНОВЯВАНЕ

Ако мо­гат пра­вил­но да въ­зпри­емат пра­на­та на чер­ве­ния цвят, те ще я преп­ра­тят към клет­ки­те на своя ор­га­ни­зъм и ще се обновят. (ЖИВА РЕЧ ­ 78)

ОБОДРЯВАНЕ

Който мо­же да раз­де­ли се­дем­те кра­с­­ки на чер­ве­ния цвят ед­на от дру­га и да из­пол­з­ва вся­ка от тях спо­ред ней­ни­те ка­чества, той ще се по­чув­с­т­ва на­пъл­но ободрен. (ЖИВА РЕЧ ­ 78)

ОЖИВОТВОРЯВАНЕ

Чистият чер­вен цвят про­из­веж­да ожи­­­­­во­тво­ря­ване. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

ОМРАЗА

Който мрази, има недостиг от/на червената краска. (ВСЕ­­­МИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО ИВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 218)

ОСВЕЖАВАНЕ

Червеният цвят да личи. Той като дойде, освежава човека. (По образ и подобие, НБ, 6 март, 1938 г.)

ОСВИРЕПЯВАНЕ

Защо са свирепи зверовете? – Защото имат работа постоянно с кръв. Хванат някое животно. Виждат как тече кръвта. И с червения цвят, който постоянно виждат, те са се озверили. Едно животно така се озверява и у него се явява желание да се храни с месо. Сега вие казвате: „Отде накъде кръвта, червеният цвят, да действуват така?“ (ПОСЕЩЕНИЕ НА БОГА, ООК, 38 г.)

ПАСИВНОСТ

Изгуби ли червения цвят в се­бе си, чо­век ста­ва пасивен. (ДЕ­ЛА­ТА БО­ЖИИ - 8)

ПЛАМЕННОСТ

В речта, цветните лъчи играят много голяма роля. Ти не можеш да произнесеш една пламенна, една пълна реч, ако като човек не изобилстваш с червения цвят. Чер­веният цвят е магнетичен. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАР­СТВОТО НЕБЕСНО - б. Здравото учение - изд.1999 г. София)

ПОБОИЩА

Всичките побоища... пак излизат от червения цвят. След като влезеш в един цвят, дето има побоища, червеният цвят е в изобилие. Когато мъжкият цвят вземе надмощие, вкъщи има бой. (СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА И СИЛА - УС - изд.1997 г. София)

…при сегашното наше развитие всички побоища, всички спорове се дължат на червения цвят. Не че той е лош, но щом влезе в човешкия организъм, хората добиват една енергия и като нямат какво да правят, сбиват се. (ЩЕ ВИ НАРЕКА ПРИЯТЕЛИ, б. „Ще хвърля мрежата”, НБ, 23 – изд. 1998 г. Кърджали)

какво се крие зад тези удари, на какво се дължат те? – На този червения цвят. Един човек, на когото лицето е червено, само той може да те бие... Всичките скърби в този живот произлизат от червения, кървавия цвят. (КОЙТО ЛЮБИ, НБ, 23 г.)

При сегашните условия някои изявяват своята любов чрез червения цвят, т.е. най-първо хората ще се набият хубаво и след туй ще седнат да ядат. След като се наядат, пак ще се набият. И всеки ден боравят все с червения цвят – все състезание и бой. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ, ООК-3, 5 декември 1923 г.)

ПОДЕМ

Червеният цвят винаги увеличава енергията на човека, внася в него по­дем. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

ПОДТИК

…червеният е този цвят, който дава подтик. Ако ти си в яйцето, червеният цвят ще те извади из ограниченията. Когато се измъти едно пиле, червеният цвят го е освободил. (СЪРАБОТНИЦИ, ООК, 41 г.)

ПОДВИЖНОСТ

Ако червения цвят не влиза, човек не може да бъде подвижен. (БЛАГОСЛОВЕН - изд.1998 г. Кърджалии, б. И пак пишете)

ПРОЯВЛЕНИЕ

Ако в човека червеният цвят не влиза, не може да се прояви. (И ПАК ПИШЕШЕ - изд.1998 г. Кърджали)

РЕЛИГИОЗНОСТ

Аз гледам, от главата на някой ре­ли­ги­озен човек излизат червени пла­мъци. Каз­вам: религията на този човек е още много физическа. (САВААТ-АМОН-РА - изд. 2009 г. Стара Загора - 220)

СИЛА

Такъв човек, у когото червеният цвят изобилства, от него блика живот и сила. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО – изд. 1999 г. София -354)

СПОРОВЕ

Всичките спорове... излизат от черве­ния цвят. (СВЕ­Т­ЛИНА, ТОПЛИНА И СИЛА - УС - изд.1997 г.София)

Червеният цвят действа на сърцето. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - изд.1999 г.София - 260)

СРАМ

Как познавате, че някой се засрамил? – Лицето му се зачервява. Червеният цвят се дължи на прилив на кръв в сърцето. Има ли нещо лошо в срама? Трябва ли да съществува той? – Без срам не може. Някога срамът е резултат на неразбиране на нещата. Когато не разбира себе си, човек се срамува. Когато не разбира външния свят, пак се срамува. Защо, когато момата види младия момък, се засрамва, а като види детето, се засмива? Тоя срам се дължи на неразбиране на нещата! Според мене, срамът предшества най-малкия грях. (Живот и отношения, МОК-11, 13 ноември, 1931 г.)

СТРАСТ

Ако червеният цвят, наречен от астролозите "марсов цвят", влияе в голяма степен върху някой човек, той ще се проявява по особен начин. Какво представя червеният цвят? Той е цвят на страстите, т.е. влиянието на страстите върху човека. (ЩЕ ОЗДРАВЕЕ МОМЧЕТО МИ, НБ, 1927 г.)

СТРАХ

Червеният цвят показва един вид страх в човека. …Например ти се разгневиш – това е от страх. Казваш някому: „Как можеш да ми вземаш хляба? Знаеш ли, че излагаш живота ми на опасност!“ И току извадиш ножа, браниш живота си. (СТРАХЪТ, ООК, 24 г.)

СЪБИРАНЕ

…ако твоята мисъл не е светла, ако твоите чувства не са топли, ако твоите постъпки не са силни, твоята кръв не може да бъде червена. Някои мислят, че червеното кара хората да се бият. Онзи цвят, който кара хората да се бият не е червеният цвят. Червеният цвят събира хората да живеят добре. (Първият момент на Любовта, УС, 4.II.1940 г.)

ТРУДОЛЮБИЕ

Хубавите работи на трудолюбие, на любезност, излизат от червения цвят. (СВЕТЛИНА ТОПЛИНА, СИЛА - изд.1999 г. София- б. Обичайте и радвай)

УДОВОЛСТВИЯ

Ако обичате удоволствията в живота, яденето, пиенето, ще се хванете за червения цвят. (НОВИ НАСОКИ, ООК, 42 г.)

ФИЛОСОФИЯ

Казват за някой човек, че е отли­чен философ, аз питам: в коя краска се движи той? Ако живее в червения цвят, той се движи в свой физически, мате­риален живот. (САВААТ-АМОН-РА - изд.2009 Стара Загора - 205)

ЧУВСТВA

Червеният цвят се туря за мярка, да могат да се измерват чувствата. (СТАНОВИЩЕ НА ЖИВОТА, НБ, 1940 г.)

Най-хубавите чувства, най-хубавият живот, който човек може да има, то е червеният цвят. (ВРЪЗВАНЕ И РАЗВЪРЗВАНЕ, НБ, 42)

За червения цвят вие казвате, че той е чувствен. (ВЪТРЕШНО БОГАТСТВО - б. Съществуване, живот и отношения - изд.1999 г. Кърджали)

Много пъ­ти вие сте в дис­хар­мо­ния с тия вис­ши, жи­ви цветове. Ако сър­це­то ви не чув­с­т­ва пра­вилно, вие сте в дис­хар­­мо­ния с чер­ве­ния цвят. (МОК ­ III г. ­ 5 бе­се­да ­ 72)

Казваме за някого че се е опекъл, изгорял. – Защо? – Почервенял е човекът. Значи, в червения цвят хората се пекат. Червеният цвят е начало на чувстванията. Без този цвят хората не могат да чувстват. Докато не започне да чувства, човек не може да има представа за любовта. Любовта започва с малък подтик, с най-малкото чувство. (ЧЕРВЕН И СВЕТЪЛ, РБ, 37г.)

Червеният цвят в природата

Както виждате, на хоризонта вече се е зачервило. Това показва, че вятър ще има. С тази червенина природата казва: човек трябва да мисли! Червеният цвят е признак на война. Затова природата казва: ти ще воюваш, но който воюва, трябва да мисли! Не мислиш ли, не можеш да воюваш правилно. Който не мисли във време на воюването, той ще бъде бит, ще го ранят и в резултат на това ще му турят на гърдите кръст за храброст и ще го произведат герой. Получи ли една-две рани, този човек започва да мисли. Питам: струва ли човек да се бие и да получи толкова рани? - Не, не заслужава човек да се бие; от последствията на своите постъпки той ще се научи да мисли правилно. (Изгревите на Слънцето, 22 март, 1928 г.)

Наблюдавайте сутрин какъв е цветът на Слънцето. Когато цветът е много червен и това ви направи впечатление, значи, че вие сте много преситени от Живота. (Искайте сила, имайте вяра, Извънредни, 31 май 1917 г. четвъртък, Беседа за жени)

Червеният цвят на изгряващото слънце показва, че се явява животът, с всички свои противоречия. (Двигатели в живота, СБ, 22 юли, 1938 г.)

За пример, червеният цвят е топъл, магнетичен. Ако искате да растете, да се развивате правилно, свържете се с червения цвят, не червеният, бояджийски цвят, но с живия червен цвят, с който природата си служи. Достатъчно е един път да видите този цвят, за да не го забравите никога. Често този цвят се явява на устните на здравия, жизнерадостен човек. За да бъде здрав, човек трябва да вижда красотата в природата и да я цени. Красотата храни човека. (Методи за самовъзпитание, МОК-10, 19 юни, 1931 г.)

Човекът и червеният цвят

Има хора, у които господства червеният цвят. Те са хора марсианци. (БЛАГОСЛОВЕН, б. На прага е! - изд.1998 г. Кърджали)

Какъв е цветът на марсианците? Значи, червеният цвят. Тези хора, които имат червения цвят на физическото поле, нямат червен цвят в астралния свят. Ако на физическото поле имат червен цвят, в астралния имат чер. Те са хора безчувствени. Един човек, който може да те убие, какво чувство може да има – той е жесток човек. Черен цвят. И ако той стане цвят на целия организъм, човек се огрубява. (Посока и растене, МОК-6, 6.11.1927 г.)

В червените лъчи той ще стане активен, ще иска да завземе по-голямо про­странство. (ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИ­ВОТ, Б. „Излизане, работа, молитва, МОК – изд.1998 г. София)

Това, което прави впечатление на твоето съз­на­ние, то има отношение към тебе… ако черв­еният цвят ти прави впечатление, ти имаш нужда от неговото влия­ние. Организмът ти не е така здрав. Червеният цвят ти казва ти да се упражняваш. (БУДЕН УМ И БУДНО СЪРЦЕ, Б „Буден ум и будно сърце, ООК, 41” - изд.1999 г.София)

И следователно, когато казват за някой човек, че е отличен философ, аз питам: в коя краска се движи той? Ако живее в червения цвят, той се движи в своя физически, материален живот. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, б.”Ще ми изявиш” – изд.1926 г. Русе)

Съвременните хора са оголели от недоимък на жълтата светлина. Те имат изобилие от червената. Войнствените хора имат преизобилно червена светлина в себе си. За да изтече червеният цвят от хората и да не пострада света, пущат на хората кръв. Войната е лошо нещо, но засега тя е една необходимост. Ако не стават войни, ще се случват по-големи катастрофи от войните. Ако войните не ставаха, щяха да стават големи земетресения или се разрушава някоя планета и отново се създава. (По образ и подобие, НБ, 17 октомври, 1937 г.)

Ако искаш да облагородиш някой човек, ти не трябва да му говориш с меки думи, не трябва да се проявява по отношение към него мекушав. Ако ти си мекушав, това ще произведе в него резултати на чер­вения цвят. Някои казват, не трябва да бъдем към хо­рата меки, в смисъл мекушави, отстъпчиви. Напра­ве­те този опит с едно дете и наблюдавайте ре­зу­лтата. Започнете да галите това дете и ще ви­дите, че цве­тът на лицето му почва да става розов, червен. В не­го се набира електричество – една енергия на червения цвят, и материята става не­ус­тойчива… При най-малкото побутване на тази материя може да стане експлозия. (МОК ІІІ г. – изд. „Просветен комитет”, 9 лек. „Езикът на природата” – 156)

ОБМЕН МЕЖДУ ХОРАТА

Всеки човек е фабрикант, който изра­ботва в себе си червени или жълти пла­тове. Който върви по мъжка линия, той се нуждае от червени платове. Кой­то вър­ви по женска линия, той се нуж­дае от жълти пла­тове. Значи, отноше­нията меж­ду хо­рата имат за цел да стане правилна об­мяна между стоката, която те изра­бот­ват... Онези, които вър­вят по мъжка ли­ния, изра­ботват в себе си жълтия цвят. Онези, които вървят по женска линия, изработват червения цвят. Когато каз­ваме, че никой не жи­вее за себе си, има­ме предвид, че човек не трябва да се задоволява с това, което той сам е из­ра­ботил. Той непременно трябва да вле­зе в отно­шение с онези хора, които изра­бот­ват цвят, про­ти­во­положен на неговия. Да остане човек сам в живо­та си, със своя цвят, това значи да бъде семе, пад­на­ло на пътя, между тръните, или на камък. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА - 119)

ЛИЦЕТО И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Когато тялото е хармонично, енергиите функционират в него правилно. Тогава червеният цвят на лицето е естествен. Той се прелива с цвета на кожата. (ПРИНЦИПИ, ЗАКОНИ, СИЛИ И ФОРМИ, ООК, 33г.)

Лицето ти трябва да има един жъл­те­никав цвят, но трябва да има нещо и от червения цвят малко. Жъл­тият цвят е цвят на мисълта, а пък червеният цвят е на чувството. Та жълтият и червеният цве­тове трябва да присъстват, за да става регулиране на цветовете. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРИРОДАТА - ООК)

Най-мно­го чер­ве­ни­ят цвят се виж­да по ли­це­то на мла­дите. Когато мла­да­та мо­ма съз­нае, че е красива, вед­на­га чер­ве­ни­ят цвят се явя­ва на ли­цето ù. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 61)

Има една естествена червенина на лицето и устните на човека, която изразява неговото здравословно състояние. Такъв човек по характер е слънчев тип, той е израз на живота. Тоновете на краските в слънчевите типове са приятни, чисти. (БЛАГО И ЛЕКО, НБ, 27г.)

Вземете и се огледайте, вижте как изглежда вашето лице, каква краска има: ако е много червено, това показва, че е възбудено, че тялото не е здраво; ако е много бледо, вие имате апатия към живота. И едното, и другото състояние не е правилно. (Сила и живот, НБ-2, б. „Словесното мляко”, 16 ноември 1914 г.)

Като ставаш сутрин от сън, веднага се огледай, да видиш какъв е цветът на устните ти. Ако е малко синкав, вземи мерки да им предадеш червен цвят. Обаче те не трябва да бъдат много червени… – Как да направим устните си червени? – Чрез радостта. Като се радва, човек усилва кръвообръщението си и дава възможност на артериалната кръв да тече по-бързо. Щом се подобри кръвообръщението, усилва се и надеждата в човека. Когато надеждата е слаба, устните на човека посиняват. Щом се усили надеждата, устните стават червени. (ПЪТЯ НА ЕНЕРГИЯТА, МОК, 33г.)

Всички се стремят към здраве, но не знаят, как да го придобият. Особено младите моми искат да имат червени устни, червени страни, да изглеждат здрави. Естествено е това желание, защото червеният цвят на лицето показва добро храносмилане и правилно дишане. За да придобият този цвят, светските дами си мажат устните и страните с червена боя. По този начин те сами се лъжат, че имат червен цвят, че са здрави. В това отношение аз поддържам вътрешната, а не външната козметика. За да придобие червен цвят на лицето си, човек трябва да си представя този цвят във въображението си, да се свърже с всички тонове на червената краска. Като се упражнява така, той няма да забележи, как ще се яви червена краска на лицето му. Щом придобие тази краска, той ще се почувства по-здрав, по-любвеобилен. Неговата призма ще започне правилно да пречупва светлината, и той ще придобие истинско понятие за любовта. Докато не придобие червения цвят, човек все ще бъде изложен на ред болезнени състояния. (Лъчи на живота, СБ, 1 август, 1937 г.)

Когато любовта действа в човека, на лицето му се явява червения цвят. Той е признак на любовта. (ЧЕРВЕН И СВЕТЪЛ, РБ, 37г.)

Добродетелта не е в цвета. Нима когато една мома се намаже с червено или розово и понеже означава Любов, тя Любов ли е? …Не е. То е едно желание да има Любов, но то не е Любов. (СЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ, МОК, 22 г.)

Сега нали боядисват устата? То не е здравословно. Ако са червени устните, те имат качеството на червеното. Има козметика природата. Защо да се не боядисат по същество отвътре, не отвън? Аз да ви кажа как да ги боядисате. За цяла година имайте предвид: когото видите, да направите най-малката услуга, да ви е приятно. Животно може да е, трева може да е, направете услуга. В една година ще ви се зачервят устните. Вие ще се усещате радостен и весел… Да направиш едно добро дело не се изисква повече от три секунди. Цял час не може да правиш добро. Три минути е много. (ПЛОДОВЕТЕ НА ЛЮБОВТА, б. Добро слушане, УС, 1943 г.)

МИСЛИТЕ И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Искаш ли да се справиш с една про­ти­во­речива мисъл, боядисай я в червено. Чер­ве­ният цвят раз­решава всички мъч­ни въпро­си в живота. Ако някой се от­чае и иска да се са­моубие, преди да се са­мо­­­убие, нека се бодне в ръ­ка­та, да пусне няколко капки кръв. Червеният цвят на кръвта ще раз­реши мъч­но­ти­ята му. При вида на кръвта, жела­ни­ето му за само­убийст­во ще изчезне. Имаш ед­на трудна за­да­ча, не можеш да я ре­шиш ­ пусни си малко кръв. (ФАКТОРИ В ПРИ­РОДАТА ­ 128)

Имате едно обезсърчение, решавате, решавате, не може да решите една задача. Ще туриш червения цвят. (Пътят на възможностите, МОК, 32)

ДУМИТЕ И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Следете какви цветове произвежда изговарянето на думата "Любов", трябва да произведе червен цвят. (ЖИ­ВА РЕЧ ­ 88)

Аз съм избрал един ред от думи, които имат сила на Живот в себе си. Вземете тези под категорията на Любовта; думите, които изявяват Любовта, са: неж­ност, опрощение, благост, утешение, съчувст­вие, ща­с­тие в живота. Вземете думата Живот - под нея вли­зат: мощ, храброст, въодушевле­ние, бодрост, по­­беда, победа в целостта. (ВЕРИГАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ – изд. 2007 г. София - 421)

Когато го­во­ри­те за Любовта, ка­то носи­тел­ка на жи­вота, вие об­ли­ча­те ду­ми­те си с чер­вен цвят. Червеният цвят сим­во­ли­зи­ра жи­вота. (ВЕЛИКОТО И КРАСИ­ВО­ТО ­ 51)

ОБЛЕКЛОТО И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Който носи червен цвят, той се нуж­дае от живот. Чер­ве­ният цвят символи­зира живота. Като възприеме доста­тъчно живот в себе си, човек не се стре­ми ве­че към чер­вения цвят. (НО­ВОТО НАЧА­ЛО - 286)

Когато някоя мома иска да се жени, все червени рокли носи. (ООК III г. ­ 20 беседа ­ 9)

Щом се облечете с червено, обичате яденето и пиенето. (НОВИ НАСОКИ, ООК, 42 г.)

Ако си слаб в живота, хилав, носи червен цвят. (БЛА­ГОСЛОВЕН, б. Неделимото - изд.1998 г Кърджали)

Червената краска означава Живот и нека я носи, онзи, който е анемичен. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - изд.1999 г.София - 260)

Щом някой е ленив, да тури дреха с червен цвят. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

На една слаба млада сестра казах: “И ти ще туриш червен шал, копринен. Ще избереш хубав червен цвят, ярък. ”Хубаво, ти седиш обезсърчил си се в живота. Щом си се обезсърчил, тури червеното знаме на врата си. Този червения цвят ще те храни. Ако те е срам да го носиш на врата си, вкъщи го окачи и като го погледнеш, ще се насърчиш. Не вишняв цвят, но ален, цвят на живота. На мнозина ви трябва червеният цвят. Какво ще бъде, всинца вас да ви видя с червени шалове - братя и сестри. Но вас ви се вижда странно това. Че в дъгата първият цвят, основният цвят е червеният. (Първият момент на Любовта, УС, 19 ноември 1939)

Онези, които са слаби, които имат доста венозна кръв, бих им препоръчал да носят червеничко. (ООК-22, 28.VII.1943 г.)

В бъдеще ще си направите седем кос­тюма: един за Марс ­ за втор­ник (червен). (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - изд.1999 г.София - 221)

МУЗИКАТА И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Тонът “до” има червен цвят. (ЗА­КОНЪТ И ЛЮБОВТА - 217)

Червеният цвят е основен тон в му­зиката. Когато слухът на човека се раз­вие силно, той може да чуе тона на чер­вения цвят. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА – ст. издание, София - 61)

Щом не растеш правилно, ти си неразположен. Тогава, вземи правилно тона „до", основният тон на живота - червеният цвят. Пей и свири „до", докато възстановиш хармонията си. — Нямам ли друга работа, че ще пея! — Много работа може да имаш; много дългове имаш, но знай, че оправянето на твоите работи е в зависимост от тона „до" - основният тон на живота. (ОБЩИ И ЧАСТНИ ПОЛОЖЕНИЯ, МОК, 1933 г.)

ХРАНАТА И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Сладката храна предава мекота на характера... Човек минава през червения цвят, през слад­ката храна, за да при­добие мекота на характера си. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938 г., София -17)

Отвътре употребете червения цвят. Лятно време яжте червени череши. (ДВАМА СИНОВЕ, НБ, 41 г.)

Ако само с череши се храниш, червеният цвят ще те направи много войнствен. (Буден ум и будно сърце, ООК-21, 15.Х.1941 г.)

Като погледнете формата и цвета на домата ще забележите, че той е останал назад в развитието си. Като разрешил въпроса за яденето и пиенето, доматът се спрял в стомаха. По-далеч от живота на стомаха той не е отишъл. Той казва: освен ядене и пиене, нищо друго не съществува. Яж, пий, весели се и бъди благодарен! Имаш ли да ядеш и да пиеш, никаква друга философия не ти трябва. Материалистите са подобни на доматите. (ЕСТЕСТВЕНИ ВРЪЗКИ, ООК, 1929 г.)

ЦВЕТЯТА И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Ако едно дете е хилаво, нека майка му направи една малка градинка и го остави да обработва, да отглежда червени карамфили. Няма да се мине година, две, и това дете ще започне да се поправя. Червените карамфили се отразяват здравословно върху децата. Ако някое дете е много буйно, няма да отглежда червени карамфили, но сини или бели. (ОНОВА, КОЕТО ДАВА ЖИВОТ, НБ, 36 г.)

Ти си малокръвен. Червеното цвете показва пътя как да имаш изобилна, чиста кръв. (ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ, ООК, 40 г.)

Цветята кри­ят в се­бе си ле­чеб­на сила. Добре е ма­ло­кръв­ни­те да от­глеж­дат чер­ве­ни цветя. Червеният цвят съ­дър­жа маг­не­тич­на сила, ко­ято то­ни­ра нер­в­на­та сис­те­ма на човека. (НОВИЯТ ЧОВЕК ­ 231)

Белите цветя символизират чис­тота, а червените - здраве и живот. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА старо издание София - 61)

Намериш червено цвете, казва: "Бъ­ди активен, расти! Аз в земята бях долу, с труд и постоянство израснах." (НАЙ-ЛЕСНОТО - изд. 1998 г. София - 8)

Червеното и розовото цвете казват: „Употребете Любовта!” (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том – изд.1999 г. София – 261)

Добре е нервният човек да полива червени цветя и да ги мирише. (Силите на природата, МОК-23, 12 ноември, 1943 г.)

Ако смач­ка­те ня­кой чер­вен цвят, жи­во­тът ви ще се на­мали. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА ­ 259)

ЗДРАВЕТО И ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ

Почервеняването е признак на здра­вето в жи­вота. Хубавата червена крас­ка е признак на здра­ве. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАР­СТВОТО НЕБЕСНО - б. Алилуя - изд.1999 г. София)

Човек, който иска да бъде здрав, със ставането си още от сън трябва да си представи червения цвят. Ще мис­лиш за чувствата, за всичко онова ху­баво и красиво, което дава мир у чо­века. Това именно е чер­веният цвят. (ПЪТ НА ЗАЗО­РЯВАНЕ - 626)

Докато е под вли­я­нието на тази свет­лина (чер­ве­ната), той се рад­ва на здра­ве и живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226)

Цветът на кръвта в здравия човек има ясночервен цвят. (РАЗВЪРЗАНО ЩЕ БЪДЕ НА НЕБЕТО, НБ, 35)

Когато се разбо­лее, чо­век пос­те­пен­но гу­­би чер­ве­ния цвят на ли­це­то си, ко­ето по­каз­ва ­отсъствие на здраве. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 61)

Всички се стре­мят към здраве, но не зна­ят как да го при­добият. Особено мла­ди­те мо­ми ис­кат да имат чер­ве­ни устни, чер­ве­ни страни, да из­г­леж­дат здрави. Естес­тве­но е то­ва желание, за­що­то чер­ве­ни­ят цвят на ли­це­то по­каз­ва до­б­­ро хра­нос­ми­ла­не и пра­вил­но дишане. За да при­до­би­ят то­зи цвят, свет­с­ки­те да­ми си ма­жат ус­т­ни­те и стра­­­ни­те с чер­ве­на боя. По то­зи на­чин те са­ми се лъжат, че имат чер­­вен цвят, че са здрави. В то­ва от­но­ше­ние аз по­ддър­жам вътрешната, а не външ­на­та козметика. За да при­до­бие чер­вен цвят на ли­це­то си, чо­век тряб­ва да си пред­­с­та­­вя то­зи цвят във въ­об­ра­же­ни­ето си, да се свър­же с всич­ки то­но­ве на чер­ве­на­та крас­ка. Като се уп­раж­н­ява така, той ня­ма да за­бележи как ще се яви чер­ве­на крас­ка на ли­це­то му. Щом при­до­бие та­зи крас­ка, той ще се по­чув­с­т­ва по-здрав, по-любве­обилен. Не­говата призма ще за­­почне пра­вил­но да пре­чуп­ва свет­лината и той ще при­до­бие ис­тин­с­ко по­ня­тие за Любовта. Дока­то не при­до­бие чер­ве­ния цвят, чо­век все ще бъ­де из­ло­жен на ред бо­лез­не­ни със­тояния. (ЛЪЧИ Н А ЖИ­ВОТА ­ 162)

Когато сте неразположени, трябва да знаете от де иде това неразположение и в кой цвят се намирате. Много пъти вие сте в дисхармония с тия висши, живи цветове. Ако сърцето ви не чувства правилно, вие сте в дисхармония с червения цвят. (ПРЕ­ВРЪЩАНЕ НА ЦВЕ­ТОВЕТЕ – изд. на Просветния комитет – 73)

Щом станете сутрин от сън, погледнете се в огледалото. Ако устните ви не са червени, а лицето - розово, кръвообращението ви е слабо. Като забележите това, започнете да работите върху кръвообращението си, да го усилите. За да усилите кръвообращението си, внасяйте в ума си светли мисли, а в сърцето си възвишени чувства. Правете опити в това направление, да видите, дали ще подобрите кръвообращението си… Светлите мисли и възвишени чувства разширяват човека. Това се отразява върху пулса на сърцето, а оттам и върху кръвообращението. (ХАРМОНИЧЕН ИЗБОР, МОК, 30 г.)

Способностите се нуждаят от чиста кръв. Твоят ум не може да бъде светъл и да разсъждава, ако няма чиста кръв. Кръвта ти трябва да има този, яркия червен цвят. Червеният цвят трябва да преобладава. Този цвят на кръвта зависи от дълбокото дишане. (Силата на мисълта, ООК-18, 15 март 1939 г.)

Щом светлината го напус­не, той за­почва да боле­дува и губи си­лата си. Кол­кото повече се на­ма­­лява влия­нието на червения цвят в чо­ве­ка, толкова повече се уве­личават болест­ите в него. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226)

ЛЕКУВАНЕ С ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ

Ако си болен, носи червен цвят. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯ­НИЯТА - 143)

Който е болен, да тури кърпа или шал, червен ка­то пламък. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

Червеният цвят като дойде, той пла­ши бо­­лестите. (НАЙ-ЛЕСНОТО - изд. 1998 г. София - 8)

Ако ви на­грявам с червено ален цвят, приятно е. Вед­нага ще почувствувате едно обно­вяване на орга­ни­зъма си. (БЛАГОСЛОВЕН - б. Човешката душа - изд.1997 г. Кърджали)

Червеният цвят действа на сър­цето. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША I том – изд.1999 г. София - 260)

Ако сърцето боледува, хармонизи­рай­те се с червените лъчи на светли­ната, внесете червения цвят в себе си. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - 127)

Червената краска означава жи­вот и нека я носи онзи, който е ане­мичен. (АКОР­­­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

Червената светлина се препоръчва за малокръвни. Ако могат правилно да възприемат праната на червения цвят, те ще я препратят към клетките на своя организъм и ще се обновят. (Време и сила, МОК-5, 2 май 1926 г.)

Ане­мичният тряб­ва да се об­ли­ча с чер­ве­ни дрехи. Той тряб­ва да взе­ме чер­ве­ния цвят от цве­тята, а не чер­ве­на­та боя, с ко­ято бо­я­джи­ите си слу­жат. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА ­ 258)

Ако сте анемичен, лекарят ще ви каже да пиете железни капки. И това е добро, но за мене желязото може да се замести с червения цвят на свет­лината. (ПОСТИЖИМОТО - Ако имате любов)

Кажеш ли на болния една дума, коя­то съдържа чер­вения цвят, той ще оз­дра­вее. (ВЕЧНОТО БЛАГО - 226)

За малокръвните хора са нужни череши червени. Червеният цвят це­ри, лекува. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ – изд.1999 г. София – 626)

Как мо­же да се лекува човек със слънчевите лъ­чи. Той трябва да си купи една призма, дълга около половин ме­тър и широка 20 сан­тиметра, да я тури в стаята си и да кон­центрира вни­мани­е­то си на един или друг от слън­чевите лъчи според болестта, която има. Ако страда от неврастения, той трябва да насо­чи погледа си към чер­вената свет­лина на спектъра. Няма да се минат и 10 дена и той ще се почувствува по-добре. (АКО ИМАТЕ ЛЮБОВ, НБ, 34г.)

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Например сърцата на всички висши Същества на Любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на Земята. Но за да се домогнеш до съществената сила, която се крие зад този цвят, трябва да го превърнеш седем пъти, т.е. да го дигнеш в седем по-високи гами. (ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, МОК, 23 г.)

Как мо­же да се прев­ръщат цве­то­ве­те от ед­но по-нис­ше в ед­но по-вис­ше със­тоя­ние? Как мо­жем да пре­вър­нем чер­ве­ния цвят? Вие знаете, че ду­ми­те “жи­вот” и “лю­бов” имат чер­вен цвят. Имате из­вес­т­но не­раз­по­ло­же­ние, раз­д­раз­не­ни сте, страс­ти­те ви в то­зи слу­чай взи­мат над­мощие. Какво тряб­ва да на­пра­вите, за да из­ме­ни­те ва­ше­то със­тояние? Вие из­го­ва­ря­те ду­ма­та “лю­бов” ня­кол­ко пъти, за да пре­вър­не­те та­зи нисша енер­гия в по-вис­ша, но не успявате, по­ло­же­ни­ето ви не се по­доб­рява. Първата бук­ва, “Л”, е един клин, кой­то цепи, но не мо­же да тран­сфор­мира. То­га­ва взе­ме­те лю­бов­та в тре­та степен, в ней­­но­то със­то­яние на “бла­гост” и я про­из­не­се­те ня­кол­ко пъти. Буквата “Б” пог­лъ­ща из­лиш­на­та енер­гия във вас, тя е за­кон на расте­не. Тази ду­ма ще тран­с­фор­ми­ра със­то­яни­ето ви. Тъй че, ка­то про­из­не­се­те ня­кол­ко пъ­ти ду­ма­та “лю­бов” и не ви помогне, про­из­не­се­те ду­ма­та “бла­гост” и следете как ще ви се от­рази... Любов и бла­гост са две сили... Като про­из­не­сеш то­ва из­ре­че­ние пра­вил­но ня­­кол­ко пъти, вед­на­га раз­ви­ваш сво­ето сър­це и сво­я ум, ко­ито дей­ст­ват хар­мо­нич­но в те­бе, ти имаш ве­че сила. Тия две ду­ми слу­жат на чо­ве­ка да съ­бу­дят си­ли­те му. (МОК­ III г. ­ 5 л. ­ 68)

ЧУДЕСА С ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ

Ако човек би имал онази поло­жи­тел­на наука, да разби­ра, за пример, от цве­то­вете и тяхното при­ло­же­ние, той би нап­равил чудеса с тях. Ако пре­кара чер­ве­ния цвят върху умрял човек, той ще го съ­живи. Ако прекара чер­вения цвят вър­ху един прост човек, той ще ста­не учен. (ЦЕН­НОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ ­ 331)

Нездравословни нюанси на червеното

Всеки един цвят носи в себе си една енергия. И ако ти не разбираш законите на червения цвят, ти няма да можеш да извадиш от нея енергията на жи­вота, и няма да можеш да се проявиш правилно в жи­вота си. И трябва да знаеш кой е истинският живот. Защото много нюанси има в червения свят. Има един тъмночервен цвят, който показва нездравословно състояние. Има един червен цвят, който показва не­здра­вословно състояние на нервната система. Друг на мускулите, трети – на костната система, т.е. че те не са в естествено състояние, че тяхното състояние не е хубаво. (СЛУГИ НА БОЖЕСТВЕНИЯ УМ И НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪРЦЕ, НУС, 1939 г.)

Червеният цвят показва чрезмерна деятелност. Човек трябва да знае, как да регулира червения цвят на лицето си, защото, ако лицето придобие силно червен цвят, това показва известна болезненост на организма. Червеният цвят може да бъде здравословен, а може да бъде и нездравословен. (НЕ ГО ПРИЕХА, НБ, 26 г.)

Който губи връзката си с Божественото, при­до­бива тъмночервен цвят на лицето си, става недо­волен, мрачен, груб. (ЛОЗАТА И ПРЪЧКИТЕ, НБ,1919 г.)

Ако лицето на човека е тъмночервено, има нещо болезнено в него. (РАЗУМНОСТТА, МОК, 1931 г)

Когато дойде онази егоистична любов, цветът започва да се изменя, става по-тъмен, по-вишнев. (ПРИЯТЕЛ И РАБ, ИБ, 20 г. )

Някой път започват да се зачервяват очите. Този човек е динамичен. Червеният цвят започва да се явява на клепачите, война иска човекът. Казва: “Хич не ме бутай, червени ми са очите.” (Буден ум и будно сърце, ООК-21, 29.Х.1941 г.)

Съвременните хора, като децата, се намират едва в началото на азбуката на любовта. Много време има още да учат, докато научат цялата азбука. Някой говори за любов, а от очите му излиза тъмночервен цвят, какъвто често съм виждал да излиза от очите на куче, което носи в устата си кост и мисли, че който се приближи към него, има намерение да му я вземе. – Не, човек не може да се бори с кучето за неговата кост. (ОСНОВНИ ТОНОВЕ, РБ, 1937 г. )

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЪМНОЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ

Има нещо разумно и има нещо неразумно в светлината. Ако ви грее дълго време, с тъмновишнев цвят, ще произведе едно състояние, което никак не е приятно. (ЧОВЕШКАТА ДУША, НБ, 42)

Червеният и белият цвят

Младост и ста­рост, светлина и тъмнина, бял и чер­вен цвят са край­ности, полюси, с които Природата си служи. Като контраст на белия цвят, хората поставят черния, но това е анормал­но съчетание на цвето­вете. Правил­но е да съчетават белият цвят с червения. Белият цвят е символ на радост, на постигане на нещо. Чер­веният цвят е животът. Знаем, че живо­тът произвежда радостта. Всичко, което желаете да постиг­нете, се крие между червения и белия цвят. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 186)

Повдигането на човечеството ще стане, когато дойдат истинските философи, поети, учени и религиозни, които ще обединят хората по дух, а не по форма. Днес религиозните хора, свещениците, носят повече черни дрехи, но в бъдеще трябва да се обличат в бели или червени дрехи. Ще кажете, че червеният цвят е на крайните течения, на комунистите. Когато войниците отиват на бойното поле и вдигат червени знамена, комунисти ли са? - Червеният цвят показва, че хората искат живот и свобода. Белият цвят пък е на мира и на разумността. Когато развяват бяло знаме, или когато се обличат с бели дрехи, хората искат да кажат, че могат да разрешат противоречията помежду си по мирен начин. (Делата Божии, НБ-13, 25 май, 1930 г.)

Някой казва, че сънувал червен кон. Да яздиш на сън червен кон, това показва, че, ако си болен, ще оздравееш. Ако яздиш бял кон, ще придобиеш някаква опитност. Червеният кон показва, че трябва да цениш живота и благата, които ти са дадени. Белият кон показва, че трябва да подобриш отношенията си с окръжаващата среда, да живееш по Законите на Природата - по нейната хигиена. (Петте врати, ООК-15, 2 май, 1930 г.)

 

 

 

innocentUoneUpinkUcolour

Розово

А щом забликат розови лъчи,

сърцата ни от радост се топят,

най-нежна красота навред искри –

Христос ни се усмихва като брат

* * *

От розовите думи се чувствам най-добре –

потапям се в море от обич нежна,

сърцето ми се сгрява и в чудни светове

Христос с усмивка блага ме отвежда.

* * *

Щом вдъхна роза маслодайна,

лицето ми цъфти красиво,

изглеждам нежна, всеотдайна,

от обич и любов преливам.

Розовите лъчи

ДУХЪТ НА ЛЮБОВТА

За нежност, красота, деликатност, обич, топлота, благост се четат розовите лъчи. Христос живее в розовата краска. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 74)

“Бог обаче, който е богат в милост, за голямата си Любов с която ни възлюби и като бяхме мъртви в престъпленията, оживи ни наедно с Христа”.

Значи този стих, розовите лъчи, превръщат живота. (ТРИТЕ ОСНОВНИ НЕЩА, ООК, 37)

Розовият цвят

…човек не може да прояви чувствата си, ако не разбира правилата на розовия цвят, на червения цвят. (СЪРАБОТНИЦИ, ООК, 1941 г.)

Розовата краска е за обичта. (Из разговор с Учителя в дома на брат Н. Ватев, ИБ, 1920 г.)

… розовата означава Божествената Любов… (ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1910 г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО)

Светлорозовото, като нюанс, е цвят на Любовта и нежността. (СВЕ­ЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 126)

…ако някой човек поддържа в себе си възвишени, благородни чувства, той ще бъде потопен в нежнорозов цвят. Колкото повече чувствата приемат низш характер, цветът потъмнява. …Ако човек е любещ, около сърцето му ще видите особена, нежна краска с розов цвят. Същевременно тя излъчва приятна мека топлина. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО, Сетивата, Боян Боев)

По какво се познава, че две същества имат едно и също съзнание? За пример двама души – по какво се познава, че и двамата имат едно и също желание? За ясновидеца всяко едно желание си има своя цвят. Ако вие имате едно възвишено и благородно чувство в себе си, ако чувството ви е от духовен характер, на физическото поле то ще има един прекрасен нежен розов цвят, ако е и в двама ви. Ако туй чувство се прояви в своя груб характер, този цвят ще бъде по-тъмен. Цветовете показват степента на проявеното чувство. (СПРАВЯНЕ, МОК, 1927 г)

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РОЗОВИЯ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА

Една мека краска ще произведе приятно впечатление. Ако направите ярки краски, ще подбуждате хората, ще говорят високо. Не туряйте ярки краски, турете мека розова краска. (ПЪТ ЗА СВОБОДА, МОК, 23 г.)

ако имате някое недоразумение, прочетете първо розовата краска. (Как да се употребява книгата на Учителя "Завета на цветните лъчи на светлината“ , Боян Боев)

След туй ще дойде любовта. Ще видим в човешкото сърдце една розова краска, много приятна, толкоз нежна, толкоз приятна… …от нея излизат известни вълни, които ни засягат, дават ни вдъхновение. (ВИДЯХМЕ ГОСПОДА, НБ, 23)

Ако си доволен, цветът на лицето ти се изменя, става розов, разширяваш се. (КРЪГ, ЕЛИПСА И ХИПЕРБОЛА, ООК, 32 г. )

Да ка­жем, че има­те ед­на кар­ти­на, на­ма­за­на с чер­ве­на боя, и вие сте мал­ко натъ­жен, доб­ли­жите се до кар­ти­на­та и я пипнете. Как мис­лите, та­зи чер­ве­на боя ще ви при­да­де ли не­що, ще вне­се ли във вас ня­ка­къв жи­вот? Не. Вие сте още на­тъжен, за­то­ва взи­мате един трен­­да­фил с ро­зов цвят, по­ми­рис­ва­те го, ис­ка­те да си въз­дейс­т­ва­те с него, но той не ви помага. Дохож­да най-пос­ле един ваш приятел, кой­то ви оби­ча, и ви казва: “Обич­ни при­ятелю!” Щом чу­ете та­зи ду­ма, ва­ше­то скръб­­но със­тояние вед­на­га се изме­ня. Думата “обич” има ро­зов цвят, тя вед­на­га вна­ся един нов еле­мент във вас. Тази дума, ка­то е ми­на­ла през ду­ша­та на ва­шия приятел, про­из­веж­да тия вис­ши треп­те­ния на чер­ве­ния цвят, вие го въз­п­ри­ема­те и си въз­дейс­т­ва­те чрез тях. Трябва да ка­жеш: “оби­чам ви”, а не “аз ви оби­чам”. Ду­ма­та “аз” при­да­ва ма­­те­­риален харак­тер. (ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, МОК, 23 г.)

ПРИДОБИВАНЕ НА РОЗОВИЯ ЦВЯТ

Кое пре­диз­вик­ва да се яви външ­но ро­зо­вият цвят? ­ Радостта. (МОК ІІІ г., л. „Гняв и страх” - 91)

Когато говорим за жизнерадостния човек, всички знаят, че той има розов цвят на лицето. (РАЗУМНОСТТА, МОК, 1931 г.)

Ти казваш: „Обичам някого.“ Можеш ли да демонстрираш това чувство? Някои казват, че то не може да се докаже. Не, това чувство може да се докаже. Когато мома залюби някого, лицето ù става розово, а розовият цвят показва, че любовта е започнала да работи. (ПРИЯТЕЛ И РАБ, ИБ, 20 г. )

Ако чувствата на момата са правилни, ще видите, че от нея излиза една бяла, мека светлина, окръжена с една много тънка, розова краска. (ВЯРАТА,  21 г. )

Сега ще ви дам една задача - да работите върху себе си, т.е. върху кръвообращението си, да направите устните си червени, а лицето - розово. Устните и лицето не трябва да бъдат бледи, но да имат малко червенина. Щом станете сутрин от сън, погледнете се в огледалото. Ако устните ви не са червени, а лицето - розово, кръвообращението ви е слабо. Като забележите това, започнете да работите върху кръвообращението си, да го усилите. За да усилите кръвообращението си, внасяйте в ума си светли мисли, а в сърцето си възвишени чувства. (ХАРМОНИЧЕН ИЗБОР, МОК, 30 г. )

ЛЕКУВАНЕ С РОЗОВИЯ ЦВЯТ

Гневът с какво се лекува? – С розовия цвят. Това показва, че тъмночервеният цвят трябва да се превърне в розов или в син. Мислете за тия цветове. Тия вибрации ще предизвикат у вас едно успокояване и вие ще почнете да мислите, да разсъждавате. (МОК ІІІ г., л. „Гняв и страх” - 90)

Когато черният дроб е нормален, лицето на човека има приятен розов цвят. (ВАЖНОСТТА НА РАЗМИШ­ЛЕ­НИЕ­ТО, УС, 1930 г.)

 

 

 

orange-block-700x700-300x300

Портокалено

След тях струят оранжеви лъчи

и носят ни подем и обновление,

човек намира себе си, твори,

постига здраве и обединение.

* * *

От портокалените думи аз ставам нов човек:

здрав дух царува в здравото ми тяло,

в ума ми зрее учен, в сърцето ми – поет

и те възможност чакат за изява.

* * *

Щом хапна сочен портокал,

лицето ми се освежава,

пред мен отваря се портал –

творяща ставам и по-здрава.

Портокалените лъчи

ДУХЪТ НА ОБЕЩАНИЕТО

ДУХЪТ НА СВЯТОСТТА

Портокалените лъчи са олицетворение на принципа на Добродетелта.

Оранжевият цвят е свързан със силите на ума. Той учи хората да дишат пра­вил­но. Оформя нещата и тласка към изява. Дейс­т­ва вър­ху лич­­ния жи­вот на човека. Без портокаления цвят личността на човека ще остане недоразвита.

Чистият портокален цвят придава следните положителни качества и състояния: здраве, обновление, достойнство, самочувствие, увереност, самосъзнание, благородно индивидуализиране и служене на Бога. Превръща страха в благоразумие.

В една по-висша октава се свързва с творчество, съгласие и единство.

Нечистият портокален цвят произвежда егоизъм, съмнение, безверие.

Излишъкът води до прекомерна проява и краен индивидуализъм.

Недостигът води до обезличаване, малодушие, омърлушеност, потиснатост, заболяване.

Ако човек не знае защо е дошъл на Земята, портокаленият цвят е слабо застъпен в него.

Портокаленият цвят

Портокаленият цвят е цвят на чо­веш­кото Аз и на индивидуализирането. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШ­КАТА ДУША - I том - 260)

Ако внесем портокаления цвят в човека, той почва да се индивидуализира, дава цена на нещата. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

Портокаленият цвят дейс­т­ва вър­ху лич­­ния жи­вот на човека, пра­ви го го­лям инди­ви­ду­алист. (ЖИВА РЕЧ ­ 105)

Когато казваме, че някой човек върви по мъжка, а друг – по женска линия, имаме предвид силите в него, които го организират. Каквито букви да сте, всички вие сте овчари, само че вълната на вашите овце е различна: на едни е червена, а на други – жълта. Обаче, и едната, и другата вълна се продават. Като съединят червената и жълтата вълна в едно, обра­зува се вълна с оранжев цвят. Това показва, че по­ложението ви се е подобрило, станало е известно инди­видуализиране. Добре е понякога човек да се отдели от Цялото, от Божествения организъм, да раз­бере, каква е неговата служба. Да се индиви­дуа­ли­зира човек, това не значи, че иска да представи Ця­лото, но иска да се познае като част от Цялото, да разбере своя дълг към него. (АЗБУКА НА РАЗБИРАНЕТО, УС, 1938 г. - 118)

Портокаленият цвят е свързан със сили­те на ума. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА ­ 333)

Когато действа портокаленият цвят, хо­рата обичат да изпъкват. (ООК ­ III г. ­ 20 беседа ­ 9)

Въздействие на портокаления цвят върху човека

ДВИЖЕНИЕ

Когато се измъти едно пиле, червеният цвят го е освободил. Като тръгне по пътя, портокаленият цвят е, който дава движение. (СЪРАБОТНИЦИ, ООК, 41 г.)

ДИШАНЕ

Портокаленият цвят учи хората да дишат пра­вил­но. Които не са разбрали езика на портокалената светлина, цял живот дишат, но нямат големи пости­же­ния. Които са разбрали смисъла на науката за ди­шането, те я свързват с правото мис­лене и се радват на големи постижения. (ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЛЮБОВТА, РБ,1939 г.)

НЕЗНАНИЕ

Ако той не знае защо е дошъл на Земя­­­та, порто­каленият цвят е слабо за­стъ­пен в него. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

ЕГОИЗЪМ

Не­чис­ти­ят (цвят) под­х­ран­ва егоизма. (В ЦАР­СТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ

Ако внесем портокаления цвят в човека, той почва да се индивидуализира, дава цена на нещата. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

Чистият портокален цвят дава бла­го­­родно индиви­дуа­лизиране, служене на Бога (СВЕЩЕ­НИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 126)

Когато действа портокаленият цвят, хората обичат да изпъкват, индивидуализират се. И у животните е същото. Щом дойде портокаленият цвят, кучето си вдигне опашката и те отминава. Плашиш ли го, то си свива опашката. (ДВЕТЕ ГРАНИЦИ, ООК, 1924 г.)

Като дойде портокаленият цвят в света, там вече има деление, индивидуализиране и казват: „Това е мое, това е твое.“ (,ООК, 1923 г.)

ИНДИВИДУАЛНОСТ

Ако не въз­п­ри­ема пра­вил­но по­рто­­ка­ления цвят, чо­век ще из­гу­би сво­ето ин­дивиду­ално състояние. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 163)

Портокаленият цвят във висшите оттенъци оз­на­­чава индивидуализъм, посве­тена в служене на Бога, на човечеството. (ИЗ­ВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна – 269)

Портокаленият цвят в нисшите оттенъци означава индивидуализъм. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна – 269)

ЛИЧЕН ИНТЕРЕС

…евангелският проповедник е минал през една призма, светлината вече не е цяла, вътре вече има личен интерес, в него е заговорил портокаленият цвят. (ЗАЩО ТВОИТЕ УЧЕНИЦИ ЯДАТ И ПИЯТ - б. Ученикът не е по-горен от учителя си - изд. София - 2000 г.)

НЕДОРАЗВИТА ЛИЧНОСТ

Ако портокаленият цвят не дойде, материята, ко­ято портокаленият цвят носи, ако не влезе в очите, личността на човека ще остане недоразвита, него­вата индивидуалност остава недоразвита. (БЛАГОС­ПОВЕН - б. „И пак пишете” – изд.-1998 г. Кърджали)

ОФОРМЯНЕ

Ще взема оранжевия цвят, който офор­мява нещата. (ТОЙ СЪЗДАВА, б.”Реалното в Любовта”, УС, 36 – изд. 2003 г. София)

ПРИМИРЕНИЕ

Портокаленият цвят означава някакво примире­ние. Той представя друг един дар, даден на човека от Природата. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б.Речи само реч - изд.1998 г. София)

ПРОЯВА

Ако ня­маш же­ла­ние да се проявиш, ти си ли­шен от пор­то­ка­ле­на­та светли­на. (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА ­ 14)

Някой се про­явя­ва повече, от­кол­ко­то тряб­ва ­ в ор­­га­­низ­ма му има из­ли­шък от пор­то­ка­ло­ва свет­лина. (СИЛИТЕ НА ПРИ­РОДАТА ­ 14)

САМОСЪЗНАВАНЕ

Човек в портокалените лъчи започва да се са­мо­съзнава. (ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО, л. “Студ и топлина”, МОК, 40 – изд.1998г. София)

СТРАХ

…що е страх? Той е излишък на портокалената краска. Ние често плачем за някой, че е умрял, но ако се изпитаме по-основно, ще видим, че ние сме плакали не защото той си е отишъл, но защото неговото съществуване ни е доставяло удоволствие. Удоволствието е, за което плачем.

Този пък, у когото страхът има портокалов цвят, той е човек, на когото личните чувства са уронени, личният му престиж е уронен. (СТРАХЪТ, ООК, 24 г.)

Страхът се дължи на отсъствие на сила. Ако имате чрезмерен страх, употре­бявайте порто­каления цвят да балан­сирате силите, той е един лек. Ако много се страхувате вечерно време, денем гле­дайте от Слънцето да асимилирате чисто порто­ка­лените лъчи, и тогава стра­хът ще стане нор­мален, ще се превърне само на благоразумие. (ДВАТА ПЪТЯ - б. Стра­­хът и съмнението. Обичта. - изд.1999 г. Кърджали)

СЪМНЕНИЕ

Нечистият портокален цвят дава съм­­нение, безверие. (СВЕЩЕ­НИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ том - 126)

ТЪПЧЕНЕ

Ако те тъпчат хората, носи портокален цвят. (БЛАГО­СЛОВЕН, Б. „Неделимото”, НБ, 42 – изд.1998 г. Кърджали)

ТЪРГОВЕЦ

Аз гледам, от главата на някои човек из­лиза пор­токален цвят, казвам: този човек е голям тър­го­вец. (САВААТ-АМОН-РА - изд. 2009 г. Стара Загора - 220)

УВЕРЕНОСТ

Чрез оранжевия цвят ще получите хубаво само­чув­ст­вие и увереност. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРО­ТО – изд.1992 г.)

Човекът и портокаленият цвят

Има хора, в които господства порто­ка­ле­ният цвят, те са хора индивидуалисти. Дето хо­дят личат, че са генерали навсякъде. Пър­во­то място искат. Ако се образува дружество, искат председател да станат, да заемат най-високата служба. (БЛА­ГОС­ЛОВЕН, б. На прага е! - изд.1998 г. Кърджали)

Ако вземете едно живо същество и прекарате през него портокалените лъчи, то ще се индиви­дуа­лизира… В портокалените ще се индиви­дуали­зира ма­лко, ще каже: „Това е мое.“ (ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИВОТА , б. „Излизане, работа, молитва, МОК, 38” – изд.1998 г. София)

Който не може да възприема портокаления цвят, той не може правилно да развива своя индивидуален живот. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, б. „Основни тонове, РБ, 37” – изд.2004 г. София)

Ако е в портокаления цвят, той се движи в обществения, в политическия живот, той вдига и сваля правителства. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, б. ”Ще ми изявиш” – изд. 1926 г. Русе)

ОБЛЕКЛОТО И ПОРТОКАЛЕНИЯТ ЦВЯТ

Щом се облечеш в портокаловия цвят, вече си се отделил от хората, мислиш, че си нещо особено. (НОВИ НАСОКИ, ООК, 42 г.)

Ако си малодушен, носи портока­лен цвят. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 143)

Ако те тъпчат хората, носи портокален цвят. (БЛА­ГО­СЛОВЕН.- б.Неделимото - изд.1998 г Кърджали)

В бъдеще ще си направите седем кос­тюма: един и за Слън­цето ­ за не­деля (портокалов). (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - изд.1999 г.София - 221)

МУЗИКАТА И ПОРТОКАЛЕНИЯТ ЦВЯТ

„Ре” представя оран­жевия цвят - цве­тът на индивидуа­лизи­ра­нето. Като сви­риш на стру­ната “ре”, ти искаш да се индивидуализираш, да придо­биеш по-голяма смелост. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 191)

Тонът “ре” - човешката инди­ви­ду­ал­ност - оранжев цвят. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 217)

ЗДРАВЕТО И ПОРТОКАЛЕНИЯТ ЦВЯТ

Когато искате да помагате някому за здравето му, кое­то се е разклатило, ще цити­рате стиховете, об­разуващи пор­­то­ка­ле­ната крас­ка. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪР­НОВО - І том - 241)

ЛЕКУВАНЕ С ПОРТОКАЛЕНИЯ ЦВЯТ

Ако липсва портокаленият цвят - бо­лест. (ВСE­МИ­РОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ­І том - 205)

Когато ти е смачкан фасонът, ко­га­то си омър­лу­шен, съзерцавай в съзна­нието си пор­то­кален цвят, за да доби­еш чув­ство за собствено достойн­ство. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШ­КАТА ДУША I том – изд.1999 г. София - 260)

 

 

800px-Auto_Racing_Yellow

Жълто

Прииждат после жълтите лъчи:

потапяме се в светлина и мъдрост,

в тях мисълта ни ще се освежи,

ще станем весели и няма да се сърдим.

* * *

От жълтите слова просветва ми умът

и виждам колко мъдро човекът е орисан,

разумно нареден изглежда ми светът,

те винаги упътват към най-добрия пристан.

* * *

Щом зърна ярък слънчоглед,

лицето ми веднага светва,

в мен блесналият интелект

идеи ражда и съветва.

Жълтите лъчи

ДУХЪТ НА МЪДРОСТТА

Жълтите лъчи са олицетворение на принципа на Мъдростта.

Жълтият цвят е свързън със силите на душата.

Чистият жълт цвят придава на човека следните положителни качества и състояния: подвижност, уравновесеност, услужливост, мило и внимателно отношение, будна мисъл, пъргав ум, интелигентност, паметливост, разумност, разсъдливост.

Той освежава човека, обновява мисълта, успокоява ума, нервната система и очите, произвежда вътрешно равновесие на чувствата и умиротворява.

В една по-висша октава се свързва с познание, вътрешна светлина, осияние, съгласие, съчувствие, мъдрост и святост, славословие.

Нечистият жълт цвят означава интелект, употребен за лични цели, използвачество, корист, завист, болести.

Излишъкът води до догматизъм, честолюбие, тщеславие, горделивост, прекалена чувствителност.

Недостигът води до глупост.

СПЕЦИАЛНА УПОТРЕБА: служи за изглаждане на спорове и за решаване на задачи с повече неизвестни.

Жълтият цвят

Жълтият цвят е свързан със силите на душата. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 333)

Жъл­тият цвят се обра­зува от зла­тото. То е цвят на ума с по-високи тре­п­тения. (НАУКА ЗА ЖИВОТА - 244)

Жълтият цвят, това е една жива субстанция, която като влезе в човека, ще му даде най-първо една лъскавина на очите, една подвижност на ума. Такъв човек във всяко нещо ще бъде бърз, подвижен, умен, всички въпроси ще разрешава бързо. Музикант си, ще бъдеш подвижен и готов на всяко място да ока­жеш своята услуга. Туй е жълтият цвят. А хората наричат жълт цвят туй хилавото състояние у човека. Този жълт цвят, това е червеният цвят в своята низ­ша форма. И духовно, този червен цвят има едно отражение на жълто. А сега всички хора, изобщо, каз­ват: „А, жълт цвят!“ Избягват го и носят червен цвят. (ЩЕ ВИ НАРЕКА ПРИЯТЕЛИ, б. „Ще хвърля мрежата” НБ, 23 – изд.1998 г. София)

Ако ти не вярваш в жълтия цвят, как ще дойде мисълта в тебе? (СТАНОВИЩЕ НА ЖИВОТА, НБ, 1940 г.)

Има различни жълти цветове – между един и друг жълт цвят има разлика. В различните жълти цветове има хиляди нюанси, които трябва да се изучат. Има жълт цвят, който не изразява страх: има жълт цвят, който изразява Любовта. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ, ООК-3, 7 май 1924 г.)

Въздействие на жълтия цвят върху човека

ВОЛЯ

За възпитанието на волята си ще употребявате жълтата краска, понеже при възпитанието на волята умът трябва да вземе активно участие, та известни сили да можем да ги управляваме и приспособяваме за всякой един даден акт. (Срещи на Веригата, Варна, 1907 г., 18 август)

ГОРДЕЛИВОСТ

Жълтият цвят на някоя планета показва, че там живеят същества повече мислещи, философи. Тия същества са горделиви. (НЕ ГО ПРИЕХА, НБ, 26 г.)

ГЛАВА

Но ако видя, че от главата на този човек излизат жълти пламъци, този човек е добър. (САВААТ-АМОН-РА - изд. 2009 г. Стара Загора - 220)

ГЛУПАВ

Някой казва: “Глупав съм” - но дай­те на такъв жълтата краска и ще ви­дите, че той ще стане по-умен. Значи, на такъв липсва крас­ката, която му е необ­ходима. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 219)

ЗЛАТИСТ

Най-хубавият жълт цвят, златист, който някога сте виждали, той е на Мъдростта. (КОЙТО ПРАВИ ИСТИНА, НБ, 34 г.)

Когато мислите и пеете, и музика имате, жълт сте, златист. (СКРЪБ И РАДОСТ, л. „Анализи”, МОК, 38 – изд.1999 г. София)

Жълтият цвят не трябва да бъде в очите. Те трябва да бъдат светли, чисти. …Ако е въпрос за жълт цвят, лицето трябва да има златист цвят, като слънчевия. Всяка клетка в него да трепти, да издава светлина. (НЕПРЕРИВНОСТ В ПРОЦЕСИТЕ, ООК, 33 г.)

Богатият обича жълтия, главно златистия цвят, защо­то му напомня златото. (СМЕНИ В ПРИРОДАТА, МОК, 1929 г.)

ИЗЛИШЪК

…Ако увеличиш жълтия цвят, главата се пръска. Сегашните лекари показват, че някой станал чрезмерно чувствителен. Но според мене малко са се поувеличили трептенията на жълтия цвят, поразстроили се нервите. Казвам: Ще намали малко този цвят. (ЖИВОТЪТ, НБ, 40 г.)

ИНТЕЛЕКТ

Жълтата краска в нисшите си оттенъци означава интелект, употребен за лични цели. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна – 269)

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

В духовния свят жълтият цвят е свързан с ума, с интелигентността на човека. (ВЪЗМОЖ­НОСТИ ЗА ЩАСТИЕ, л. ”Царст­во­то Божие”, СБ, 41 – изд. 1998 г. София)

КОРИСТ

…в нисшите си прояви – дава използване, ко­рист, всичко за лични це­ли, смет­­ка­джийст­во. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕ­ЛЯ ІІ том - 126)

МЪДРОСТ

Онези, които се стре­мят към мъдростта, обичат жълтия цвят. (СМЕНИ В ПРИРОДАТА, МОК, 1929 г.)

Жълтият цвят е на Мъдростта и оз­на­чава инте­лигентност. Коя дума външно съответства на жълтия цвят или на Мъдростта? По какво се познава мъдрият човек… (– Сериозност, замисленост, доволство.) Не, външната страна на мъдрия човек е работата. Само мъдрият човек работи. Ако е художник, взима чет­ка­та, рисува; ако е поет, взима перото, пише. В каквото и да е направление, той е деятелен – работи. Той работи, не се труди. Трудът не е качество на мъдрите хора, а на обикновените. Само мъдрият човек работи и на лицето му се изразява удоволствие. Мъдрият човек работи с удоволствие. И тъй, любящият човек се познава по радостта, а мъдрият – по работата. Ня­кой казва: Какво трябва да направя, за да стана мъдър? Няма да се трудиш, а ще работиш. Всеки чо­век има какво да работи: да изглажда своя харак­тер, да чисти лошото от своя ум, от своето сърце. Да из­гла­ждаш известни свои недъзи или да придобиваш някои добри качества, това е работа! Ти искаш да ста­неш мъдър, смел, разсъдлив – това е благородна ра­бота, ще работиш. (МОК,23, л. „Гняв и страх” – изд.1927 г. София)

Когато жълтият цвят изгуби мекотата си, той не може да предаде знанието, което Мъдростта носи в себе си. За такъв цвят казваме, че е обезсолил. Стре­мете се към естественото състояние на жълтия цвят, който съдържа мекота. Можете ли да възприемете трептенията на този цвят, вие придобивате нужната светлина и знание да решавате мъчните си задачи, с по едно, две и повече неизвестни. (ВЪЗМОЖ­НОСТИ ЗА ЩАСТИЕ, л. ”Царството Божие”, СБ, 41 – изд.1998 г. София)

НЕДЪЗИ

Когато човек се влюби, започва да мисли. Значи, след розовия цвят иде жълтият. Розовият и жълтият цвят си хармонират. Когато вие искате да излекувате известен недъг от себе си, прекарайте тия два цвята през ума си и те ще произведат един малък благо­при­ятен резултат. (МОК, 23, Б. ”Гняв и страх”)

ОБНОВЯВАНЕ

Жълтата краска обновява мисълта. (ИЗВО­РЪТ НА ДОБРО­ТО – изд.1992 г. Варна – 269)

ОТТЕНЪЦИ

Чистият жълт цвят про­из­веж­да вът­реш­­но рав­но­ве­сие на чувствата: ура­в­но­­­ве­ся­ване, мир, тишина, спо­койствие. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

Жълтата краска в нисшите си оттенъци означава интелект, употребен за лични цели. Във висшите си оттенъци означава – интелигентност в услуга на чо­вечеството. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 270)

ПОДВИЖНОСТ

Хората, които обичат жълтия цвят, са крайно по­движни и пъргави. (ИЗОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна - 169)

РАВНОВЕСИЕ

Чистият жълт цвят дава равновесие на чувствата, мир, тишина. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том – изд.1994 г. София - 126)

РАЗУМНОСТ

Чудни са съвременните хора, които мислят, че жълтият цвят не е здравословен. …Ами жълтият цвят внася разумност! Ще направи някому лицето жълто. Че този човек мисли! И всички хора казват: „Жълт да не бъда!“ Някой човек, като стане малко жълт, иска да изхвърли този цвят. Чудни са хората! Щом някой стане жълт, пъшка. Аз не разбирам какъв е този страх от жълтия цвят. (ЩЕ ВИ НАРЕКА ПРИЯТЕЛИ, б. „Ще хвърля мрежата” НБ, 23 – изд.1998 г. София)

СПОРОВЕ

Когато пък има недоразумения... по отно­шение на ня­кои спорове, ще упо­требим жъл­тата краска, като цити­ра­ме всички сти­хове, които се отнасят до Мъд­ростта, която може да изглади дог­ма­тически или други спорове. (ВСЕМИ­РО­ВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 241)

СТРАХ

Когато е засегнат неговият ум, явява се жълтият цвят на страха. (СТРАХЪТ, ООК, 24 г.)

При страха артериалната кръв се скрива във вът­реш­ни­те кръвоносни съ­дове на организма, тогава чо­век побе­лява, пожълтява. Когато някой от вас пожъл­тее, причината е, че кръвта функ­ционира във вътреш­ните съдове на ор­га­низма, а се отдръпва от повър­хност­ните. На какво се дължи? Това се дъл­жи на голямо съпро­тивление. Вие сте загу­били вяра в себе си, понеже не можете да преодолеете външните при­чини. (РА­З­УМ­НИТЕ СЪЩЕСТВА - 21)

Какъв е цветът на страха? Какъв ста­ва човек, като се уп­лаши? - Той пре­блед­нява, става жълт. Значи, страхът кара човека да мисли… - страхът може да се превърне в благоразумие. (МОК - ІІІ г. - 6 лек. ГНЯВ И СТРАХ - 89, 90)

Защо се страхуват хората от жълтия цвят? В ду­ховния свят жълтият цвят е свързан с ума, с инте­лигентността на човека; на физическия свят той е не­при­я­тен като цвят на лицето. Човек се плаши от жъл­тия цвят, защото е изгубил мекотата си. Без мекота този цвят е опасен. Христос казва: „Ако солта обез­солее, хвърля се, нищо не струва“ (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ, л. ”Царството Божие”, СБ, 41 – изд.1998 г. София)

СУХОТА

Жълтият цвят внася мисъл, а същевременно и сухота. (ТОНИРАНЕ, УС, 38 г.)

УМ

Ако не въз­п­ри­ема пра­вил­но жъл­тия цвят, чо­век ще спре сво­ето ум­с­т­ве­но раз­витие. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 163)

Жълтият цвят на свет­ли­на­та оказ­ва вли­яние вър­ху чо­веш­кия ум... Без жъл­тия цвят чо­век не мо­же да бъ­де умен. (ВЕЧ­НОТО БЛАГО ­ 226)

Жълтият цвят спомага за умственото раз­витие. (СВЕ­ЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ І т. изд.1999 г. София - 126)

Щом дой­де жъл­ти­ят цвят, той оказ­ва вли­яние вър­ху раз­ви­ти­ето на чо­веш­кия ум и чо­век за­поч­ва да раз­съж­да­ва пове­че, да тър­си при­чи­ни­те на явле­нията. Дото­га­ва то­зи цвят е на мяс­то­то си. Но ако то­зи цвят из­пъ­ди дру­­ги­те цве­то­ве съвсем и взе­ме над­мо­щие над тях, той вли­яе зле. (ООК ­ III г. ­ 20 бе­се­да ­ 10)

Мнозина от вас искате да бъдете ум­ни. Умният човек, той е свързан с жъл­тия цвят. (НАУКА ЗА ЖИВОТА - 244)

…умът ти е забутан, не можеш да мислиш. Тебе ти трябва жълтия цвят. Отдели жълтия цвят и го направи да грее за ума. (РАДВАЙТЕ СЕ И ВЕСЕЛЕТЕ СЕ, НБ, 38 г.)

Жълтият цвят дава прос­тор и успо­кояване на ума. (ЖИВА РЕЧ - 105)

Искаш да станеш умен човек. Кой цвят ще прив­лечеш? – Жълтият цвят, който е в умствения свят. (ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИВОТА, л.”Опорна точка”, МОК, 38” – изд.1998 г. София)

Ако в теб преобладава жълт цвят, ти искаш да работиш умствено. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

Един жълт цвят ти обръща внимание – този цвят ти показва, че ти се нуждаеш от жълтия цвят. Казва: „Умът ти е недоразвит, трябва да събираш жълт цвят, да го препращаш в мозъка.“ Онези хора, които не обичат да четат, имат малко от жълтия цвят. За да че­теш, трябва да имаш жълт цвят, да събужда ума, не искаш да бъдеш невежа човек. (БУДЕН УМ И БУДНО СЪРЦЕ, б. „Буден ум и будно сърце, ООК, 41” - изд.1999 г. София)

Щом дойде жълтият цвят, той оказва влияние върху развитието на човешкия ум и човек започва да разсъждава повече, да търси причините на явленията. Дотогава този цвят е на мястото си. Но ако този цвят изпъди другите цветове съвсем и вземе надмощие над тях, той влияе зле. (ДВЕТЕ ГРАНИЦИ, ООК, 1924 г.)

УРАВНОВЕСЯВАНЕ

Той е цвят на нервната система, да­ва простор, урегулира, уравнове­сява. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

Светлите цветове – ясносиният, ясножълтият, действат успокоително върху нервната система. (МЯСТО НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, МОК, 26 г. )

УЧЕН

Някой иска да бъде умен, учен, да стане худож­ник, музикант и т. н. Докато човек не дойде до поло­жение правилно да възприема основния тон на жъл­тия цвят, той никога не може да бъде учен, философ, музикант, худож­ник, или поет. Той ще си остане обик­новен човек, който тъпче земята, както всички живи съ­щества. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, л. „Основни тонове”, РБ, 37 – изд.2004 г.София)

ХАРМОНИЯ

…за да възстановим хармонията на душата, ще вземем жълтата краска. (Призив към народа ми, 2 септември 1912 г.)

Човекът и жълтият цвят

Има хора, които носят жълтия цвят, занимават се с високи работи, поезия, философия, искат да служат, да разкрият тайни. (БЛА­ГОС­ЛОВЕН, б. На прага е! - изд.1998 г. Кърджали)

…колкото мисълта става по-интензивна, по-възвишена, толкова и светлината става по-ясна, по-светла, по-мека, докато дойде до една мека, виолетова, а понякога жълта светлина. …Жълтият цвят ви показва, че вие имате вече ду­хов­­­ни хора. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, б. ”Ще ми изявиш” – изд.1926 г. Русе)

Ако вземете една живо същество и прекарате през него жълти лъчи, огрявате го само с жълти лъчи, да видите каква промяна ще стане… Ако прекарате жъл­тия цвят, той ще се отрази в мозъка, той действу­ва върху нервната система. (ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИВОТА , б. „Излизане, работа, молитва, МОК, 38” – изд.1998 г. София)

ЛИЦЕТО

Срещаш жълт цвят в човешкото ли­це, и той ти е не­прия­тен... Защо жъл­тият цвят, който представя ума на чо­века, да не ни е приятен? Като гледаме човека, не ни се харесва. Но жълтият цвят на ума, той е вът­решен цвят, не е външен... Жъл­тият цвят на човеш­кото лице не ни е при­я­­тен, но ако видите хубава жъл­та круша, узряла, тогава ни най-малко не е така... Следователно, всеки един цвят, кой­то не ви при­лича, той не е естествен. (БОЖЕСТ­ВЕНИЯТ ИМПУЛС - 311)

Когато честолюбието и тщеславието вземат над­мо­щие в човека, лицето му пожълтява. Жълтият цвят на лицето е неестествен. Ще кажете, че и светиите са жълти. Гра­мадна разлика има между цвета на лицето на светията и на честолюбивия човек. (МОК, 31, б. „Сли­ване и разширяване")

Казват за някого, че лицето му е пожълтяло, станал е като светия, придобил е голяма мъдрост. Когато лицето или тялото на човека пожълтява, това показва, че умствената му енергия се е отбила от своя път и е слязла на физическия свят.

Следователно умът на човека трябва да зрее, да пожълтява, а не тялото му. Тялото не се нуждае от жълт цвят. (ВЛИЯНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, МОК, 26 г.)

И действително, онези хора, които пре­жде­вре­мен­но заживеят духовен живот, се разстройват. Ене­р­гията от тяхното тяло започва да изтича много бързо и неправилно, без да спира, вследствие на което по някой път цялото тяло пожълтява. Лекарите наричат това болезнено състояние жълтеница. Този човек, вмес­то да води разумен духовен живот, той става жъл­теничав, черният му дроб се разстройва, кръво­обращението му се покваря и тогава лекарите му каз­ват: ти не си готов още за духовен живот, трябва да се върнеш малко назад. И наистина този човек тряб­ва да се върне да повтори класа. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, б.”Ще ми изявиш” – изд.1926 г. Русе)

Като се говори за Любовта, хората се заблуж­да­ват, мислят, че само светията има Любов. За да бъде светия, мислят, че човек трябва да е слаб, сух, с по­жълтяло лице. – Не е така. Има два вида пожъл­тя­ване. Например, има круши, които, откъснати зе­лени, след време пожълтяват. Има други круши, които пожълтяват на самото дърво. Също така има светии, които пожълтяват, като се откъснат от дървото. Това е болезнено състояние. Има един жълт, естествен, кра­сив цвят, който показва, че плодът е узрял. Жъл­тината в този плод леко се прелива към седемте цвята на спектъра. (ВАЖНОСТТА НА РАЗМИШЛЕНИЕТО, УС,1930 г.)

Има един жълт цвят на лицето, подобен на този у светиите, но има един жълт цвят, който се дължи на разстройство на черния дроб у човека. Хора, които страдат от разстройство на черния дроб, от жълтеница, имат жълт цвят, но нито са мъдреци, нито светии. Обаче, приближите ли се към някой светия, от него излиза необикновено благоухание. (СЛЪНЦЕТО НЕ ЩЕ ЗАЙДЕ, НБ, 1927 г.)

Ако очите имат жълт цвят, това показва, че болният е користолюбив. Окото задържа шестте цвята за себе си, а седмият – жълтият цвят, изпраща навън. Окото трябва да бъде бяло – да дава щедро на всички. (СИЛНИЯТ, УС, 37 г.)

Гледаш се в огледалото и казваш: Колко съм пожълтял! Жълтият цвят те плаши. Не мисли, че жълтият цвят е признак на болезненост. Някога този цвят показва интелигентност, разумност. (ПРИНЦИПИ, ЗАКОНИ, СИЛИ И ФОРМИ, ООК, 33 г.)

…от лекарско гледище, ако очите на човека са жълти, те казват, че организмът е болен, има някакво анормално състояние. …Ако този цвят се разпространи по цялото тяло, зле ще бъде на господаря на тялото. Ти като видиш тази жълтина, казваш: да вземем мерки. Това е едно субективно схващане на лекаря. Туй не е наука. Сега по някой път учените хора, лекарите изучават човека за това, че очите му са жълти. Ако попитате един окултист, той ще ви каже, че жълтият цвят е признак на интелигентност. Значи, ако на този човек очите му са станали жълти, той е интелигентен, докато не са жълти той ходи, играе, забавлява се. Като пожълтеят очите му, той почва да мисли: Откъде е дошъл този жълт цвят? Индусите в едно свое посвещение обличат жълта дреха. Туй значи голямо достойнство. У нас на запад, като си тури човек жълт цвят на тялото казват, че това е болезнено състояние. (КОГАТО БЕШЕ ПО-МЛАД, НБ, 32)

МУЗИКАТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ

От “сол” минаваш на “ми” - жълтият цвят. Жълтият цвят представя разум­ност­та. Значи, започваш с вя­рата и свър­ш­ваш с разум­ност­та. (ВЕЛИКАТА РА­ЗУМНОСТ - 191)

ОБЛЕКЛОТО И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ

Ако си глупав, носи жълт цвят. (СМЯ­НА НА СЪС­ТОЯ­НИЯТА - 143)

Ако искаш да мислиш добре, носи дре­хи с жълт цвят и ще се развиваш ум­ст­вено. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

В бъдеще ще си направите седем кос­тюма: един за Меркурий ­ за сря­да (жълт)… (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШ­КАТА ДУША - II том - изд.1999г. София - 221)

МИСЛИТЕ И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ

При жълтия цвят човек започва да мисли. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

…умът на човека трябва да зрее, да пожълтява, а не тялото му. Тялото не се нуждае от жълт цвят. (ВЛИЯНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, МОК, 26 г.)

Ако сте в дис­хар­мо­ния с мис­ли­те си, жъл­ти­ят цвят не мо­же да ви из­п­ра­ти сво­ите­ вис­ши трептения. (МОК ­ III г. ­ 5 бе­се­да ­ 72)

ТРЕВОГА

Жълтият цвят, за който се говори, тряб­ва да бъде свързан с предната част на мозъка. До­тогава, до­като ти се безпо­коиш, ти живееш отзад на гла­вата. Ти раз­съждаваш със задния мо­зък, щом се тревожиш, ти мис­лиш от­зад. Щом започ­неш да мислиш, спреш тре­во­гата, ти си отпред. Всяка тревога е отзад, задната част на мозъка щом е възбуден, тревога има. Щом предната част работи добре, тревогата прес­тава... От какво иде тре­во­гата? От самите пре­пятствия. (НАУКА ЗА ЖИВОТА - 244)

ОБИЧТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ

Оби­чате едного заради жълтия цвят. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І т. изд. 1999 г. София - 261)

ЦВЕТЯТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ

Жълтото цвете ни казва: "Мисли до­б­ре, бъди ра­зумен!" (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШ­КАТА ДУША І том –изд.1999 г. София - 261)

Ако пос­тъ­пи­те неб­реж­но с някой жълт цвят, ще из­гу­би­те не­що в ум­с­т­ве­но от­ношение. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА ­ 259)

Като гледате жълтото цвете, например, волята ви се усилва. (Срещи на Веригата, Варна, 1907, 18 август)

ХРАНАТА И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ

В развитието си лимонът е стигнал до умствения свят. Затова се казва, че който иска да мисли, трябва да яде лимон. Който е апатичен, всяка сутрин трябва да употребява по едно парче лимон, да се свърже със силите, които действат в него. Киселините в лимона придават активност на човека. (ЕСТЕСТВЕНИ ВРЪЗКИ, ООК, 1929 г.)

ЗДРАВЕТО И ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ

Всички онези от вас, които по­жъл­­тяват, болни стават. Като дойде жъл­тият цвят на лицето, човек е болен. Всякога жълтият цвят по­каз­ва ед­но раз­­строй­ство на черния дроб. Черният дроб е свър­­зан с нис­ши­те про­яви на човека. Черният дроб е свързан със задната част на мо­зъка. (НАУКА ЗА ЖИВОТА - 244)

Шестата раса ще се отличава по това, че никога няма да пожълтява. Един човек от бялата раса може да пожълтее, когато заболее. В Шестата раса жълтина няма да има. (ДОБРА МИСЪЛ, ДОБРО ЧУВСТВО И ЗДРАВЕ, ООК, 42 г.)

ЛЕКУВАНЕ С ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ

Ако си слаб в ума, носи жълт цвят. (БЛА­ГОСЛОВЕН - б. Неделимото - изд.1998 г. Кърджали)

В духовния свят цяр за всички болести е жълтият цвят. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - изд.1999 г. София - 625)

Някой път очите са ти отслабнали от безпокойство ­- ако гледаш жълтия цвят, той ще внесе едно успокоение на очите. (ДОБРИ ПЕВЦИ, ООК, 42 г.)

Пожълтял си, пак благодари и търси причината, защо си пожълтял. Причината за тоя цвят се крие в малкото светлина в ума. Жълтият цвят на лицето по­казва известна болезненост. Тоя цвят трябва да влезе в ума ти, да станеш умен. (ЦЕННИ НЕЩА, НБ, 1943 г.)

Жълтият цвят, който е в умствения свят, ако го пренесеш във физическия свят, означава известно болезнено състояние. Ако се пренесе в организма, разстройва черния дроб. Жъл­тият цвят усилва мозъка, разстройва черния дроб. Следо­ва­тел­но, много хора страдат от черен дроб, защото не мислят. Когато почне човек да мис­ли, мисълта е, която може да погълне жълтия цвят от ума и да се тури на работа. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ, л. ”Опорна точка”, МОК, 38 – изд.1998 г. София)

Какъв е цветът на страха? Какъв става човек, като се уплаши? – Той прибледнява, става жълт. Значи, страхът кара човека да мисли. Щом човек направи една погрешка, външно в него се предизвиква жълтият цвят. Значи, стра­хът се лек­ува само чрез жълтия цвят. (МОК, 1923 г., л. ”Гняв и страх” – изд. 1927г. София)

А ако е при­ет в не­­чист вид, об­ра­зу­ва бо­лез­не­но със­то­яние - раз­ни болести. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИ­РО­ДА ­ 77)

 

 

 

iphone-wallpaper-flashy-green

Зелено

Ред идва на зелените лъчи

донасят ни прогрес и изобилие,

в тях всичко се развива и цъфти,

настава време за почивка и примирие.

* * *

А думите зелени са подтик за растеж,

успехът идва с тях, желаното богатство –

каквото сам посееш, след малко ще береш,

надежда носят те, спокойствие и братство.

* * *

Щом легна в тучната трева,

лицето ми се разведрява,

почиват всички сетива,

сърцето се успокоява.

Зеленитe лъчи

ВЕЧНИЯТ ДУХ

ДУХЪТ НА ДУШАТА

Зелените лъчи са олицетворение на принципа на Правдата.

Зеленият цвят регулира магнетичните и електрични течения в природата и в човешкия организъм. Той е свързан със силите на волята.

Чистият зелен цвят придава следните положителни качества и състояния: развитие, благополучие, успех, изобилие, самостоятелност, култура, материални придобивки, надежда.

Той успокоява сетивата и чувствата, придава стабилност и благородство, освежава и произвежда растене във всяко отношение.

В една по-висша октава се свързва със състояния на мир и почивка.

Нечистият зелен цвят произвежда съхнене: физическо и психическо.

Излишъкът води до прекомерни желания, скъперничество, краен материализъм, безлюбие и егоизъм.

Недостигът води до безпаричие, страдание в материално отношение, безпокойство и нежелание за учене.

Зеленият цвят

В зеления цвят е потопена цялата сегашна еволюция; той е преобладаващият цвят. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА, МОК, 1922 г.)

Всич­­ки съ­щес­т­ва на Зе­мята са по­­то­­пе­ни в зе­ле­ния цвят. (ЖИ­­ВА РЕЧ ­ 77)

Зеле­ният цвят сим­во­лизира матери­а­лизма. (НЕРАЗ­РЕШЕНОТО - 184)

Зеленият цвят е магнетичен. (АКО­Р­­­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШ­КАТА ДУША І т., изд.1999 г. - 261)

Въздействие на зеления цвят върху човека

БОГАТСТВО

Някой има же­ла­ние да забогатее, ис­ка да дър­жи бо­гат­с­т­во­то са­мо за се­бе си. При­чината за то­ва се крие в из­ли­шъ­ка на зе­ле­ната свет­ли­на в ор­га­низ­ма му. ­ Какво да правя, за да се освободя от тоя из­ли­шък? ­ Раздай част от бо­гатс­т­во­то си, не ти тряб­ва тоя из­лишък. (СИ­ЛИТЕ НА ПРИ­РОДАТА ­ 14)

ГЛАВАТА

Ако излиза зелен цвят, казвам: този човек е голям ма­териалист. (САВААТ-АМОН-РА - изд. 2009 г. Стара Загора - 220)

ЖЕЛАНИЯТА

Чрезмерните желания в този свят образуват зеле­ната краска. (ВСЕМИРНИЯТ УЧИТЕЛ Б.ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО – изд.,1995 г.)

ЗДРАВЕ

Зелената краска носи живот, здраве. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна - 269)

КУЛТУРА

Зеленият цвят означава култура, растене. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ, б. Речи само реч - изд.1998 г. София)

МАТЕРИАЛИЗЪМ

Ако обичате материалните работи, веднага ще се хванете за зеления цвят. (НОВИ НАСОКИ, ООК, 42 г.)

Щом дойде зеленият цвят, хората стават материалисти. И у животните е същото. Птичката например си прави леговище, полочка, гнездо. Хората пък мислят за къщи, за ниви, за пари, като че светът се състои само от тези неща. Злото не е в това, че се пораждат такива желания, но щом материалният живот вземе надмощие над духовния, явява се злото в света. (ДВЕТЕ ГРАНИЦИ, ООК, 1924 г.)

Зеленият цвят е край­но материали­сти­чен. Следо­ва­телно той е при­чи­на за съв­ре­мен­ния материа­ли­зъм. (ВЛИ­ЗАНЕ ­ 127)

Чрезмерните желания в този свят об­ра­­зуват зе­лената краска. (БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 217)

…в убити и тъмни нюанси, да­ва съх­нене, привър­за­ност към мате­риал­ното. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II том - 126)

Всички хо­ра казват: “Пари, па­ри ни тряб­ват!” При­чи­на­та за то­зи кра­ен ма­те­ри­али­­зъм се дъл­жи на то­ва, че све­тът е по­тънал в зе­ле­ния цвят. (ВЛИЗАНЕ ­ 127)

Когато светлината на някоя планета е зеленикава, това показва, че съществата, които живеят там са материалисти, но материализмът в тях е взел повече умствен характер. Частната собственост в тия същества се е усилила значително, и всеки от тях иска да владее грамадни пространства. Изобщо, материализмът там е в своя разцвет. (НЕ ГО ПРИЕХА, НБ, 26 г.)

ПОМАГАНЕ

Когато искаме да помогнем напри­мер някому, кой­то страда в материал­но отно­шение, ще упот­ре­бим всички сти­хове, които са за зелената краска, и тогава тия съ­ще­ства, които разпо­ла­гат с тази крас­ка, ще помагат. (БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 241)

ПАРИ

трябват ли ви пари, приложете зелената краска. (БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 218)

ПОЧИВКА

Чрез зеления цвят ще получите почивка. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна - 269)

РАБОТА ЗА СВОЕТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Зелената краска във висшите оттенъци означава растеж, развитие – човек работи за своето усъвър­шенстване и помага на своите ближни. (ИЗВО­РЪТ НА ДО­БРОТО – изд. 1992 г. Варна – 270)

РАСТЕЖ, РАЗВИТИЕ

При зеления цвят нещата растат. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

Всеки цвят внася известен подтик в човека. Зе­леният цвят казва на човека: „Ти трябва да растеш по всички правила, както Бог изисква, че всяка твоя ми­съл, всяко твое чувство и всяка твоя постъпка да бъдат на своето място. При това каквото вършиш в света, ще го вършиш на свят.“ (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998г. София)

Чистият зе­лен цвят... в светлите га­ми... про­из­веж­да рас­­­те­не във вся­ко отношение: на мисли, на чувства, про­явя­ва­не на бла­го­род­ни чув­с­т­ва и пр. (В ЦАР­СТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

После искаш да знаеш дали като човек на науката ще можеш да прогресираш или не. Има един зелен цвят, който показва стремежа на човешката душа да се развива правилно. Той е истинският зелен цвят. И ти усещаш тогава, че във всичките ти работи които вършиш има смисъл. (СЛУГИ НА БОЖЕСТВЕНИЯ УМ И НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪРЦЕ, УС, 1939 г.)

Ако не въз­п­ри­ема пра­вил­но зе­ле­ния цвят, чо­век ще спре сво­ето рас­тене. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА ­ 163)

А в зелената краска е органът на развитието и растежа; когато искаме да растем, ние трябва да преминем тази краска във всичките ù степени. (БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 218)

Шестицата означава човека в неговото развитие. Сега земята минава през числото шест; зеленият цвят също отговаря на това число, което символизира размножението и развитието. (Годишна среща, 20 август 1919 г.)

…има села, дето тревата е хубава, зелена. Там, дето тревата съхне, не ходи. Та казвам, там, дето мислите на хората са изсъхнали, не стой. Аз да ви направя моя превод. Там, дето човешките чувства съхнат, не ходи; там, дето човешките мисли съхнат, не ходи. Стой там, дето човешките чувства виреят и растат хубаво. Стой там, дето човешките постъпки виреят и са зелени. (ЖИВИЯТ ХЛЯБ, НБ, 1932 г.)

САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Зеленият цвят е цвят на човешката ин­диви­дуал­ност, прави го самостоятелен. (МОК ІІІ г. 6 лек.ГНЯВ И СТРАХ – 90)

СИРОМАШИЯ

Ако липсва - си­ро­машия. (БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИ­КО ТЪР­НОВОІ том - 205)

От недоимъка на зелената краска се раж­да си­ро­ма­шията. (БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 217)

Безпаричието е липса на зеления цвят. Когато зе­ле­ният цвят липсва, без­па­ри­чието иде. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 56)

СТРАХ

Някой позеленее. Защо? – Който позеленява, показва, че обича материалния живот. (СТРАХЪТ, ООК, 24 г.)

СКЪПЕРНИЧЕСТВО

Когато е в из­оби­лие, развива се лю­бо­стежанието и скъ­пер­­ни­чество­то. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 217)

Зеленият цвят щом се нат­ру­па по­вече, от­кол­ко­то трябва, за­раж­да се зло­­­то. (ООК ­ III г. ­ 20 бе­се­да ­ 10)

СЪХНЕНЕ

В нечист вид про­из­веж­да съх­­­нене: и фи­зи­чес­ко, и психическо. (В ЦАР­СТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

УРАВНОВЕСЯВАНЕ

Зеленият цвят е свързан със сетивата и повече ура­вновеся­ване. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том – изд.1999 г. София – 260) ?

Зеленият цвят е свързан със сетивата и повече успокоява. Той е магнетичен цвят, чрез него се образува растеж.

УСПЕХ

От зелената краска зависи успехът; в нея влиза и ос­вежаването. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 217)

УЧЕНЕ

Ако на човека не му се учи, това показва, че зе­леният цвят в него е слабо застъпен. (ПО ОБРАЗ И ПО­ДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

ФАНТАЗИРАНЕ

Зеленият цвят предразполага към фантазиране. (МОК ІІІ г., старо изд., 9 лек. „Езикът на природата” – 156).

ЧЕЛОТО

Отпред на челото има два центъра, които фре­но­лозите наричат... центрове на разсъдливост. От тия центрове се отделя особено енергия, но съще­вре­мен­но излизат и различни цветове... Ако е в зеле­ния цвят, той се движи в търго­вията, в банките, във всич­ки осигури­телни дружества. (САВААТ-АМОН-РА - изд.2009 Ста­ра Загора - 205)

ПРОПОРЦИИ И БАЛАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ

Зеленият цвят не е лош, но ко­га­то взе­ме над­­мо­щие над дру­ги­те цветове, то­ва се от­ра­зя­ва зле вър­ху човека. (ВЛИ­ЗА­­­НЕ ­ 127)

…кога може да се даде предимство на зеления цвят? Дотогава, докато той подкрепя твоите корени, докато дава стабилност на твоя живот, докато те успокоява, той е на мястото си. Но щом се натрупа повече, отколкото трябва, заражда се злото. (ДВЕТЕ ГРАНИЦИ, ООК, 1924 г.)

Затова, когато зеле­ната крас­ка ста­не чрез­мерно голяма, трябва да при­бягваме до чер­вената, за да се реагира над нея. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИ­КО ТЪРНОВО - І том - 217)

ГАМИ НА ЗЕЛЕНОТО

Зелената краска в нисшите си оттенъци – обвър­зване към материалното, а във вис­шите – растеж, развитие – човек работи за своето усъвършенстване и по­мага на своите ближни. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 270)

Човекът и зеленият цвят

Хората, които се занимават със зеления цвят, искат да станат най-богати хора. (БЛА­ГО­СЛОВЕН, б. На прага е! - изд.1998 г. Кърджали)

Ако прекарате зелените лъчи, ще се зароди желание човек да си похапне повече. (ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИВО­ТА, Б. Излизане, работа, молитва”, МОК, 38” – изд.1998 г. София)

Ако излиза зелен цвят (от главата), казвам: този човек е голям материалист. (ЩЕ МИ ИЗЯВИШ, НБ, 26г.)

Човек става материалист, когато борави повече със зеления цвят. При това положение, той започва да мисли за къщи, за ниви, за пари, за богатство. Затова, именно, материалистите обичат зеления цвят. Той е любимият им цвят. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА, МОК, 1922 г.)

Когато някой каже: „Аз не съм видял страдания“, аз му казвам: „Ти си още зелен.“ Зеленото е приятно, но когато почне да зрее, дохождат страданията. (ЛЮБОВТА, НБ, 1914 г.)

Съвременният християнин казва: „Той не е вярващ, той е още зелен“. – Ами че докато не бъде зелен, може ли да узрее? Нещата, които изникват от земята, първо са зелени, не узряват веднага. Зеленината е процес, чрез който се изсмукват соковете, и когато се наберат, почва зреенето. „Ама обижда ме, че съм бил зелен.“ – Много добре, че си зелен; той не те обижда; ако си благороден човек, с труд, един ден ще узрееш. Който не е зелен, не може да узрее. Ако не е зелен, ще бъде сух, а в сухото няма процес на развитие. Ако сте зелени, аз ви се радвам: то е благородна черта да бъдете зелени; когато узреете, ще станете жълти като злато. Всички обичат парите – узряването. Има някои хора, които не са узрели. Парите знаете ли какво са? Да сте узрели. Животът се състои в постепенно развитие на зеленината до узряването; този постепенен процес се нарича в науката еволюция, развитие. Той е необходим, докогато всички хора завършат процеса на развитието и придобият всички знания и всичката доброта на своето сърце. Когато придобият всички тия сокове, Господ ще изпрати своята благодат и плодовете у вас ще узреят. Тогава ще се яви Господ. Когато сте още зелени, той отдалеч гледа на вас; когато узреете, непременно ще дойде и ще откъсне вашите зрели плодове, защото те са потребни Нему. (СЪНИЩАТА НА ЙОСИФ, НБ, 1914 г.)

Узрелият плод подразбира съвършенство. Щом си узрял, ти влизаш вече в Божествения живот, а на земята ще работиш, докато си зелен. Щом узрееш, ще те дигнат от земята, няма какво да търсиш тук. Затова, докато си на земята, няма да искаш да узряваш. Който иска да живее по-дълго време на земята, ще бъде зелен, а който иска да узрее, ще замине. Кои хора са зелени? - Зеленият човек се отличава по това, че не желае много работи. Той желае най-същественото, само това, което е за днешния ден. Той е като децата, с малко се задоволява. (ДОБРО И СЪВЪРШЕНСТВО, СС, 26 г. )

Казвам, ако срещнеш един узрял човек и един зелен човек, знай, че и той ще узрее. Срещаш някой, който не е просветен, един ден и той ще бъде ангел. …Вие срещате и казвате: "Този зелен, този узрял." Така не се разсъждава. Ще ценим узрелите, ще ценим и зелените. …При зелените ние ще идем, узрелите ще ги занесем у дома си. Сега има някои неща у вас, които не са узрели, радвайте се. Има неща зелени, радвайте се и на тях, те ще узреят. (ЗЕЛЕН И УЗРЯЛ, УС, 41 г.)

ОБЛЕКЛОТО И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ

В бъдеще ще си направите седем кос­тюма: един за Месечината ­ за поне­дел­ник (зелен). (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - изд.1999 г.София - 221)

ДУМИТЕ И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ

Думите имат цветове. (САВААТ-АМОН-РА - изд. 2009 г. Стара Загора - 220)

Думата растене на кой цвят съответства? - На зеления. (МОК ІІІ г., 5 л. - 71)

МУЗИКАТА И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ

Тонът "фа" има зелен цвят - цветът на растенето, на храненето във физи­ческия свят. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 217)

…ще се стараете, щото синият и зеленият цвят да бъ­дат двата пре­об­ладаващи цвята в музиката. (ООК - ІІІ г. - 30 лек. - 25)

Да си имаме хлебец, да си похапнем. Човек, който разсъждава по този начин, де се намира той? – Той е при "фа", при зеления цвят. (ВЪТРЕШНО БОГАТСТВО - б. Съществуване, живот и отношения - изд.1999 г. Кърджали)

Тонът „фа" има зелен цвят. Той означава растене. - Накъде ще растеш? - Навсякъде, във всички посоки, както расте бобът. Ще растеш, но и ще мислиш. …Ако не вземеш верно тона „фа", това показва, че не си израсъл правилно. Щом не растеш правилно, ти си неразположен. (ОБЩИ И ЧАСТНИ ПОЛОЖЕНИЯ, МОК, 1933 г.)

ЗДРАВЕТО И ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ

Зеленият цвят ре­гу­ли­ра маг­не­тич­ни­­те и елек­­­трич­­ни­те те­че­ния в чо­веш­кия ор­гани­зъм. Той е свър­зан с расте­нето. Кой­то иска да рас­те и здрав да бъде, той тряб­ва да се свър­з­ва със зе­ле­ния цвят. (ЖИВА РЕЧ ­ 106)

Справедливите и работливи хора тряб­ва да се хранят със зеления цвят. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ – Б. Радвайте се и веселете се – изд.1998 г.София)

Зелената светлина има отношение към нашия стомах, има отношение към нашите гърди, има отношение към нашия мозък. (ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, НБ, 1943 г.)

ЛЕКУВАНЕ СЪС ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ

Зеленият цвят действа успокои­телно. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218)

При зеления цвят, чувствата се ус­по­кояват. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218)

Яснозеленият цвят е успокоителен. (АКО­­Р­­­­­ДИ­РАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І т., изд.1999 г. – 261)

Зелените цвето­ве действат на очи­те ор­га­нически, успокоително. (СМЯНА НА СЪС­ТОЯНИЯТА - 218)

Ако черният дроб е разстроен, ще възприемете яс­но­зеления цвят. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ т.- 127)

Нервните хора да гледат зелената трева и няма да бъдат нервни. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна -269)

 

 

 

1_1_1320481003_98_air-balloon-gradientdarkblue

Синьо

Прииждат сетне сините лъчи,

изпълваме се с вяра и спокойствие,

тук истината ще ни окрили –

в Духа ще видим своето достойнство.

* * *

А сините слова отключват небеса –

чрез тях ни шепне истини Духът,

че само с вяра жива и пълна свобода

достойно ще вървим по своя Път.

* * *

Щом видя чистото небе,

лицето ми се прояснява,

стремежът ми към Бог расте

и Истината в мен изгрява.

Сините лъчи

ДУХЪТ НА ИСТИНАТА

Сините лъчи са олицетворение на принципа на Истината.

Синият цвят влияе върху духовното начало в човека, събужда в него Любов към Бога.

Чистият син цвят придава следните положителни качества и състояния: доброта, постоянство, достойнство, воля, въздържание, религиозност, вяра, вярност, стремеж, упование, спокойствие, хубаво разположение, доволство, радост и лекота, благодарност.

Той разведрява, успокоява нервната система и ума, внася енергия и мир, чистота на ума и сърцето, разширява чувствата, тонира умовете на хората и ги прави свободни, усилва интелигентността и действа върху въображението.

В една по-висша октава синият цвят се свързва с вдъхновение, красота, духовен растеж, подем, вътрешно богатство, възвишени чувства, дълбок мир, филантропия.

Нечистият син цвят произвежда съмнение, страх, обезверяване, тщеславие.

Излишъкът води до фанатизъм.

Недостигът води до неразположение, недоволство, съмнение, колебание, обезсърчение, обезверяване, смут, безволие, малодушие, раздразнение.

СПЕЦИАЛНА УПОТРЕБА: служи за разрешаване на религиозни недоразумения.

Синият цвят

Синята краска е на Духа и Исти­ната. (ВСЕМИРО­ВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪР­НОВО - І том - 221)

При синия цвят в човека се развиват духовните му чувства: Вяра, надежда, а същевременно се дават ус­ловия за лю­бовта. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

Синият цвят е за духовния живот на човека. Тога­ва можем да растем ду­хов­но. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

От какво зависи разположението? От синия цвят. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 57)

Ако ти не вярваш в синия цвят, как ще дойде туй възвишеното, силната воля в теб? (СТАНОВИЩЕ НА ЖИВОТА, НБ, 1940 г.)

Дойдете до синия цвят. То е цветът на поглъщането. Ти трябва да вярваш, да поглъщаш, да вземаш. Вярата е усилване на човека. С вярата ти нищо не добиваш - ти вземаш. Като вярваш в някого - вземаш. (Всеки ден по една добра мисъл, ООК, 20 ноември 1940 г.)

Въздействие на синия цвят върху човека

БЛАГОДАРНОСТ

Синият цвят показва, че трябва да благодарим на Бога за всички блага, които ни е дал. (РЕЧИ САМО РЕЧ, НБ, 1938 г.)

ВИБРАЦИИ

Ученикът трябва да има силни вибрации, по-силни от физическите. Трябва да употребявате синия цвят на светлината, да бъдат вибрациите ви по-силни. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ 2,640)

Ученикът трябва да употребява синия цвят, за да бъдат вибрациите му по-духовни, по-бързи и по-нежни. Той трябва да има по-нежни вибрации. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ 1, 367)

ВЯРА

При вярата имаш син цвят в своята аура. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260)

Само чрез синята краска вие ще мо­же­те да изпълните стиха: “Което е истин­но, което е честно, което е пра­ведно, което е чис­то, което е лю­безно, което е доб­ро­хвал­­но – това раз­миш­лявайте!” (ВСЕ­МИРО­ВИ­ЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО І том - 221)

ВЪЗВИШЕНИ ЧУВСТВА

…синият цвят, той е почва, в която се сеят някакви чувства. Синият цвят не може да бъде бял цвят, понеже белият цвят не съдействува за растенето. В синия цвят се посаждат семената на възвишените чувства, за да може чувствата да растат, цвят да дадат и плод да дадат. (ДА МИ БЪДЕ УЧЕНИК, НБ, 38 г.)

ДОВОЛСТВО

Синият цвят съдържа тази пси­хи­ческа енергия на вътреш­ното бо­га­тство. Човек, като съзнава, че има вът­реш­но бо­гат­ство в себе си, той е дово­лен. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 57)

ДОГМАТИЗЪМ

Ако преобладаваше синият цвят, човек щеше да се отличава с чрезмерно развито религиозно чувство. Той щеше да бъде голям догматик: каквото каже той, или в каквото вярва, думата му трябва да се изпълни. (БЛАЖЕНСТВАТА, СС, 1943 г.)

ДУХОВНОСТ, РЕЛИГИОЗНОСТ

Синият цвят е сре­да за ду­хов­ния жи­вот на човека. (ЖИВА РЕЧ ­ 106)

Той вли­яе вър­ху ду­хов­но­то на­ча­ло в чо­века. Той съ­буж­да в не­го лю­бов към Бога и оп­ре­де­ля от­но­ше­ни­ята му към Божест­вените про­яви. (ВЕЧНОТО БЛАГО ­ 226)

Без синия цвят човек не може да бъ­де рели­гиозен или духовен. (ВЕЧНОТО БЛА­ГО - 226)

Ако не въз­п­ри­ема пра­вил­но си­ния цвят, чо­век ще за­поч­не да се из­раж­да в ре­­ли­ги­оз­но отношение. (ЛЪЧИ НА ЖИВО­ТА ­ 163)

Кажеш ли на не­ре­ли­ги­оз­ния ду­ма със син цвят, той ще ста­не ре­ли­ги­о­зен. (ВЕ­Ч­­НТО БЛА­­­ГО ­ 226)

ИСТИНА

Синият цвят вна­ся в чо­ве­ка Исти­на­та. Тя пък то­ни­ра умо­ве­те на хо­ра­та и ги пра­ви сво­бодни. Законът на свободата отваря сърцата на хората, разширява ги и дава простор на човешката воля. Истината дава тон на живота. Значи, между всички явление в живота има неразривна връзка. (ПРАВЕДНИЯТ ­ 107)

Щом дойдем до си­ния цвят, той съ­буж­­да у чо­ве­ка по-бла­го­род­ни чувства, стре­меж към Истината. (ООК ­ III г. ­ 20 бе­се­да ­ 10)

ЛЕК ЖИВОТ

Онези, които търсят лек жи­вот, без мъчнотии и страдания, обичат синия цвят затова гледат нагоре, към небето. Обикновено грешните хо­ра обичат синия цвят. (СМЕНИ В ПРИРОДАТА, МОК, 1929 г.)

ЛЮБОВ

Като дойде портокаленият цвят в света, там вече има деление, индивидуализиране и казват: „Това е мое, това е твое.“ Като дойде зеленият цвят, говорят за ниви, за къщи, пак дележ има. Във всички тези цветове Любовта няма условия да прояви своите благородни черти, затова ние трябва да внесем небесносиния цвят. При сегашните условия, ако работим чрез него, само така ще може да се прояви тази благородна духовна Любов – Любовта на устоите със синия цвят. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ, ООК-3, 5 декември 1923 г.)

Обичаш някого – ограждай го със синия цвят. (ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ, ООК-3, 5 декември 1923 г.)

МИР

Синият цвят внася успокоение, мир. Например развълнувани сте, обезнадеждени, смутени – гле­дайте синия цвят на небето. Той ще внесе във вас мир и спокойствие. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 269)

НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ

Чо­век, на когото липсва си­ният цвят, той е нераз­положен, има не­доимък. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 57)

ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ

Да кажем, ти си се обезсърчил. На тебе ти трябва синият цвят. Още като иде светлината, синия цвят да го видиш. Той е храна за твоето обезсърчение. (РАДВАЙТЕ СЕ И ВЕСЕЛЕТЕ СЕ, НБ, 38г.)

ПАРИ

Онова, чрез което се събират пари­те, е синият цвят. За да добиеш па­рите, неп­ременно трябва да бъдеш спо­коен. Сил­ният човек е ви­наги спокоен. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 56)

ПОДЕМ

Синият цвят в го­ля­мо ко­ли­чес­т­во и в чист вид при­чи­ня­ва подем, раз­ши­ре­ние на чув­ствата, про­явя­ва­не на най-въз­ви­ше­ни чув­с­т­ва в човека. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

ПОНЯТИЕ ЗА ХУБАВОТО

Само синята краска е, която може да даде по­ня­тие за хубавото и тия, кои­то притежават тая краска, обичат ху­бавото. (ВСЕМИРО­ВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕ­ЛИКО ТЪРНОВО - І том - 221)

ПРИДОБИВКИ

Ембле­ма е синият цвят, че имаш при­добивки. (СМЯ­НА НА СЪСТОЯНИЯТА - 57)

при СПОР

Засяга ли се обаче някой рели­ги­озен въпрос, ще упо­тре­бим всички сти­хове за синята краска, които се от­насят до Ис­тината, и то­гава Духът на Истината ще хвърли свет­лина вър­ху умове­те, та да не спорят. (ВСЕ­МИР­ОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 241)

СВОБОДА

Ти свободен не можеш да бъдеш, ако нямаш онази синята дреха на истината. Нея като придобиеш, ще бъдеш свободен. (ТРИТЕ ПРИДОБИВКИ, УС, 41 г.)

СТРЕМЕЖИ

Когато разберат синия цвят, те прилагат червения и жълтия цвят, т.е. своите мисли и чувства в реализиране своите стремежи. (СТАНОВИЩЕ НА ЖИВОТА, НБ, 40 г.)

СТРАХ

Някой път се повдигнете към Бога и веднага се уплашите. В този момент виждате една синя точка. Казвам: във вас сега господства синият цвят на страха. Вие казвате: „Ако се моля много пред хората, какво ще мислят за мене?“ Това е страх. Човек трябва да бъде свободен. (СТРАХЪТ, ООК, 24 г.)

СЪМНЕНИЕ

В мал­ко ко­ли­чес­т­во и в не­ес­тес­­т­­вен вид про­из­веж­да …съм­нение, безверие, обез­ве­ря­ва­не. (В ЦАР­СТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

УМ

Как може да се усили умът? Ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на светлината. (ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЖИВОТА, МОК, 1922 г.)

УПОТРЕБА

Ако сме неспокойни, мрачни, гневни, в нещастие. (ВСЕМИР­ОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 205)

УСПОКОЕНИЕ

Мисълта ти се успо­коява при синия цвят. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА – 218)

Ако нямаш хубаво разположение, тури пред себе си синия цвят, той внася енер­гия и мир, успокоява. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 260).

УТЕШЕНИЕ, МИР

Синият цвят е за сърцето. Когато човек иска да се утеши, да настане мир в сърцето му, трябва да гледа синия цвят. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША ІІІ том, ДВИЖЕНИЕ В ХИПЕРБОЛА)

ФАНАТИЗЪМ

Но ако то­зи цвя­т се на­бе­ре по­ве­че и из­­к­лю­чи дру­ги­те цве­тове, та­къв чо­век ста­ва фа­на­тик и умът му се спъва. (ООК ­ III г. ­ 20 бе­се­да ­ 10)

Човекът и синият цвят

Които се занимават със синия цвят, искат да ста­нат големи религиозни хора, патриарси, владици, не­о­бикновени работи, че да заповядват на света. (БЛА­ГО­СЛОВЕН, б. На прага е! - изд.1998 г. Кърджали)

ЛИЦЕТО

Казват, че някой човек е посинял. Това е неес­тествено състояние. Посиняването показва, че кръвта му е нечиста, отровна. Щом кръвта е нечиста, устни­те, лицето на човека посиняват… (МОК, 31, б. „Свиване и разширяване")

ЦВЕТЯТА И СИНИЯТ ЦВЯТ

Слаба ли е вярата ви, отглеждайте синьо цвете, синият цвят подхранва вярата. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ 1, 822)

Ако от­къс­не­те един син цвят и го зах­върлите, не­пре­мен­но ще из­гу­би­те не­що от вя­ра­та си. (ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА ­ 259)

Учителя посочи стръкчета вероника и незабравка и каза: Край поточето синият цвят действа успо­кои­телно; ако си разтревожен и известно време гледаш сини цветя, успокояваш се. (КАЧЕСТВА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ, из РАЗГОВОРИ НА ЕЛ-ШАДАЙ)

МУЗИКАТА И СИНИЯТ ЦВЯТ

Аз желая, като пеем нашите песни, да внасяме синия цвят. От вас зависи това. По някой път, като ви слушам, виждам червен цвят, зелен, портокален и се яви дисхармония. Тогава пеенето ви изглежда, като че цепите дърва. Щом дойдете до синия цвят, ще почувствате вдъхновение, ще дойде веселието. Окултната музика започва със синия цвят. Затуй ще се стараете синият и зеленият цвят да бъдат двата преобладаващи цвята в музиката. Жълтият цвят много мъчно се възпроизвежда, по-лесно се възпроизвеждат синият и белият. Синият ще внесе подем, разширение, а белият цвят ще донесе мир. Някои казват успокоение. Не успокоение – то е за умрелите хора, а мирът е за живите хора. Белият цвят ще внесе спокойствие и мир, а синият цвят ще внесе разширение, енергия, чистота на ума и сърцето. (ЧЕТИРИТЕ ПРОЕКЦИИ, ООК, 24 г.)

Слушаш един виден цигулар. Той свири повече на струната „сол“. Какво представя „сол“ и той не знае. Това е синият цвят – цвят на вярата. Следователно, не можеш да свириш на струната „сол“, ако нямаш вяра – основният тон на живота. (МУЗИКАЛЕН ПЪТ, МОК, 32г.)

ОБЛЕКЛОТО И СИНИЯТ ЦВЯТ

Ако си слаб във вярата, носи син цвят. (БЛАГО­СЛО­ВЕН - б. Неделимото - изд.1998г. Кърджали)

Дрехи от син цвят тонират. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШ­КАТА ДУША - I том - 260)

В бъдеще ще си направите седем кос­тюма: един за Юпитер ­ за четвър­тък (син). (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШ­КАТА ДУША - II том - изд.1999 г. София - 221)

ХРАНАТА И СИНИЯТ ЦВЯТ

Човек минава през синия цвят, през киселата храна, за да добие активност. (ДВИ­ГА­ТЕЛИ В ЖИВОТА - изд.1938г., София -17)

Онези, у които вярата е слаба, нека ядат сини сливи. …Не зелени, зрели. Не презрели, ами точно узрели. (ВЕЛИКОТО БЛАГО НА ЖИВОТА, ООК, 38 г.)

ЛЕКУВАНЕ СЪС СИНИЯ ЦВЯТ

В Божественият свят цяр за всички болести е синият цвят. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ - изд.1999 г. София – 625)

…по някой път, да кажем, се е набрала някоя анормална енергия в тебе, ти си раздразнен. За да премахнеш туй чувство на раздраз­нение, трябва да държиш в ума си си­ния цвят, той ще ти даде успокояване. (ОТМЕРЕНИ ОТНОШЕНИЯ, МОК, 39 г.)

Ето как може да се лекува човек със слънчевите лъчи. …Ако е разстроена нервната му система, той трябва да изтегли сините лъчи на светлината. (АКО ИМАТЕ ЛЮБОВ, НБ, 34 г.)

Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използва синия цвят на светлината. Всяка сутрин да прави обливания със сините лъчи на светлината върху главата, гърдите и стомаха си. (ВЛИЯНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, МОК, 26 г.)

…в планински места може да лежите, но да не заспивате. …Ще избирате по възможност южните и източните склонове – те са най-здравословните места. Там има повече събрана енергия от синия цвят. (Езикът на природата, МОК, 1923 г.)

Нюанси на синия цвят

…ако кажете думата "син", веднага си представяте или тъмносин, или ясносин цвят. Първият е цвят на долина, затова ви сваля ниско, в долината на живота. Ясносиният цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх. (ЖИВОТЪТ ВЪВ ФОРМИТЕ, МОК, 28 г.)

Ясносиният цвят

Да започнем от „сол“ – тон с ясносин цвят, който дава простор. При „сол“ има по-малко мъчнотии, отколкото при „ла“. (ТЕРЦАТА В ЖИВОТА, МОК, 32г.)

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЯСНОСИНИЯ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА

Ако искате да усилите вярата си, в положителен смисъл, трябва да използувате сините лъчи на свет­лината – ясните, не тъмносините. Те са в състояние да усилят вярата и да премахнат меланхолията в човека. (БОГ Е ГОВОРИЛ, НБ, 1919 г.)

Синият цвят на небето действа успокоително. Възприеме ли този цвят в себе си, той ще се домогне до онези вибрации, които носят в себе си живот. (ПРАВЕДНИЯТ ­ 107)

Ко­­­га­то чо­век се чув­с­тва недо­волен, не­ка обър­не пог­ле­­да си на­горе, към небето. (ПРАВЕДНИЯТ ­ 107)

Небесният цвят действа особено успокоително на нервната система. (ЗА ИМЕТО МИ, НБ, 1923 г.)

Синият цвят действа на душата и по­ражда въз­вишени чувства в ученика. Ко­гато той се почувства обез­сърчен, нека погледне синьото небе и ще се успокои, ще почувства дълбок мир и радост в ду­ша­та си, и ще се разведри и на­ново ще почне работа. (СВЕ­ЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ­­ІІ т. - 177)

Ако прекарате ясносиния цвят в известна част на мозъка, вие ще създадете веднага религиозно чувст­во. (ВЪЗМОЖНОСТИ В ЖИВОТА , б. „Излизане, работа, молитва, МОК, 38” – изд. 1998 г. София)

Тъмносиният цвят

“Ла” пре­д­ст­авя тъм­носиния цвят. (ВЕЛИКАТА РА­ЗУМ­НОСТ - 191)

Човек, който не може да вземе основния тон на тъмносиния цвят, той не може да разбира дълбините на живота… (Основните тонове, СБ, 25 юлий 1937 г.)

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЪМНОСИНИЯ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА

В ЧИСТ ВИД

Дава спокой­ствие, твърдост, решителност, любов (СВЕ­ЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ т. - 127);

Про­из­веж­да… ус­то­йчи­вост в убеж­де­ния, в чувст­ва. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

В НЕЧИСТ ВИД

В по-мрачен оттенък - не­пос­тоянство. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ т. - 127)

При тъмносиния цвят ще почувствате малко скръб. Това е в запас и трябва да се разреди. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том – изд.1999 г. София – 260)

 

 

ANd9GcToZQ-V-VFuD-YjWwJYPBuxDwkEMFMAqzovBcorTrZQUu5EBXXj2A

Виолетово

Щом дойдат виолетови лъчи,

възкръсваме след ударите тежки,

по-силни ставаме, но също по-добри –

великодушни сме към чуждите погрешки.

* * *

А виолетовите думи ни вдигат на крака –

те мощна са проява на Божията милост,

обличат с власт и сила достойните чада,

възстановяват ни напълно от слабост и унилост.

* * *

Щом заухае теменужка,

лицето ми излъчва сила,

смирена и великодушна,

аз знам защо съм се родила.

Виолетовите лъчи

ДУХЪТ НА СИЛАТА

Виолетовите лъчи са олицетворение на принципа на Боголюбието.

Виолетовият цвят е свързан със силите на Духа. С виолетовата краска се извършва спасението на човечеството.

Чистият виолетов цвят придава следните положителни качества и състояния: воля, твърдост, смелост, физическа и духовна сила, щедрост, достойнство, царственост, възстановяване.

В една по-висша октава той се свързва с благородство, милосърдие, великодушие, смирение, почит, благост, сила, употребена за висши цели.

Нечистият виолетов цвят дава сила, употребена за лични облаги.

Излишъкът води до властолюбие.

Недостигът води до безсилие, обезсърчение, липса на кураж.

Виолетовият цвят

(с оттенък на синьо)

Едно пояснение: виолетовите лъчи са темену­жено-морави, които бият към синьо, а аметистовите са морави, които бият към червено. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 70)

Виолетовият цвят е свързан със си­лите на Духа. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА ­ 333)

Той е юпитеров цвят. Отнася се до човешката воля. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том – изд.-1999 г. София - 260)

Виолетовият цвят е за човешката воля, за силата – физическа и духовна. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША ІІІ том, ДВИЖЕНИЕ В ХИПЕРБОЛА)

С виолетовата краска се извършва спасението на чело­ве­чеството. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 70)

В ранна пролет наблюдавайте виолетовия цвят, на планинските склонове. Това е прилив на прана, това е краската на праната. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд. 1992 г. Варна -191)

Нека ви обадя, че с последните две краски – вио­ле­това и аметистова - много трудно може да се ра­боти… За да можем да работим с последните две краски, трябва да имаме по-висока организация. (ЗА­ВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 70)

Въздействие на виолетовия цвят върху човека

БЛАГОРОДНИ

Виолетовият цвят показва, че трябва да бъдем благородни и да дадем от себе си не само на подо­бните си, но и на всич­ки животни, растения, насе­ко­ми, на всич­ки живи същества. Към всички да бъдем бла­городни и справедливи. (ПО ОБРАЗ И ПОДО­БИЕ БОЖИЕ изд.1998 г. София – Б; Речи само реч)

БЛАГОСТ

Към виолетовата краска принадле­жи бла­гост­та и без тази краска човек не може да бъде благ. (ВСЕ­МИ­РОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 221)

ГОСПОДАР

Който не може правилно да възприема основния тон на виолетовия цвят, той никога няма да бъде господар на себе си. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА – изд.2004 г. София- б. Основ­ни тонове, РБ, 37 г.)

Щом обичаш виолетовия цвят, ти оби­чаш да заповядваш. Ти искаш в училището да учиш – наблюдавай, ако учителят носи люляков цвят и ти си много честолюбив, в туй училище не ходи, за­що­то той обича да заповядва, пък ти си честолюбив. (НОВ ЖИВОТ И НОВО СЪРЦЕ – изд.1999 г. София – б. Нов живот на пеперуда, ООК, 41)

ДОСТОЙНОСТВО

Искаш царствено да живееш, да имаш достойн­ство – виолетовият цвят е потребен. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА – изд.1998 г.София – б. Отношение на цялото и частите, МОК, 41)

Които носят виолетовия цвят, те пък искат да имат царска мантия, като го погледнете, голям човек ще стане. (БЛАГОСЛОВЕН – изд.1998 г. Кърджали - На прага е!, НБ, 41)

МОЩ

Чрез виолетовия цвят ще получите духовна мощ, духовна сила. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО – изд.1992 г. Варна – 270)

ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ

Когато човек се обезсърчава, това показва, че в него виолетовият цвят е слабо застъпен. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

ОБИЧ

Обичате някой заради силата му или за виоле­товия цвят, понеже ви го пре­дава. (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧО­ВЕШКАТА ДУША І т. изд. 1999 г. София - 261)

СМЕЛОСТ

Ти нямаш смелост, нямаш доблест – нямаш връзка с виолетовите лъчи. Ако добиеш тези лъчи, изведнъж ще добиеш тези качества. (ПРИГОТОВЛЕНИЯТА НА СЪРЦЕТО – изд. 1999 г. б. Наяве, НБ, 34)

Най-после, усетите, че сте слаб, нямате кураж, сила няма - ­мислете за виолетовия цвят. (МИСЛЕТЕ ЗА СВЕТЛИНАТА!, Най-голям в царството небесно, НБ, 37 г.)

СИЛА

…виолетовият представя потенциалната сила на проявлението на душата... (Годишна среща на учениците на ББ, Търново, 23 август 1920 г.)

Силата произтича от виолетовата краска. (ВСЕМИ­РОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪР­НОВО - І том - 221)

Който иска да бъде силен да въз­прие­ма от лила­вата, виолетовата краска. (ИЗВО­РЪТ НА ДОБРОТО - изд. 1992 г. Варна - 268)

При виолетовия цвят се създава сила в човека да може да преодолява известни мъчнотии. (ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - б. Някой си стотник - изд. 1998 г. София)

Виолетовият чист цвят дава сила, упо­тре­бена за висши цели, сила на Духа. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ т. - 127)

Виолетовият цвят определя силата на човека, употребена за благото на всички хора. (Простите истини, ООК, 6г. 10 ноември 1926)

В нечист вид - пак дава сила, но употре­бена само за лични облаги. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - ІІ т. - 127)

Във висшите си оттенъци виолетовата краска оз­начава сила, употребена за другите. (ИЗВОРЪТ НА ДО­БРОТО – изд. 1992 г. Варна – 269)

Ако не въз­п­ри­ема пра­вил­но ви­оле­то­­вия цвят, чо­век пос­те­пен­но ще поч­не да гу­би си­ла­та на сво­ята воля. (ЛЪ­ЧИ НА ЖИВОТА ­ 163)

СМИРЕНИЕ

Смирението и почитта също могат да се при­чис­лят към виоле­то­ва­та краска. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛ­ИКО ТЪР­НОВО - І том - 221)

Човекът и виолетовият цвят

Които носят виолетовия цвят, те искат да имат царска мантия, като го погледнете, голям човек ще стане. (БЛАГОСЛОВЕН, б. „На прага е!” - изд.1998 г. Кърджали)

Та сега да ви прочета тук какво са говорили про­роците за Словото Божие. Тука някой взел и наредил кои думи какви цветове имат и какви качества. Духът на силата, виолетовите лъчи, той извадил различните сили на Духа Божи. „Господ поставил престола си на небето, Царството му владее над всичко.“ (Псал. 103:19). В какво седи силата на Царството Божие? – Царството Божие не е в Словото, не е и в силата, Царството Божие е във вас. Сега в силата трябва винаги да има благост. „Благостта ти ме възвеличи и търпението ти било съвършено.“ (2 Цар. 22:36). Бла­гостта носи смирение. „Не презирай деня на мал­ките работи“, „Не чрез сила, не чрез крепост, но чрез Духа ми говори Господ Саваот.“ (Зах. 4:6). Тук влиза разумното. Не чрез силата, защото сила в която няма Разумност не може да се прояви. „Идете и възвестете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят“. „Чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава“ (Псал. 73:24) Значи в силата влиза почитта. (НЕ НАРУШАВАЙТЕ СВОБОДАТА, ООК ,1937 г.)

Бих желал всички да имате тази миризма и краска на теменужката. Като изкажете една дума или напи­шете нещо, в него трябва да има прекрасна миризма. (СИЛА И ЖИВОТ ІІ том – изд.2006 г. София – 348)

ОБЛЕКЛОТО И ВИОЛЕТОВИЯТ ЦВЯТ

Ако си слаб, сила нямаш, носи вио­ле­тов цвят. Не че като носиш цвета, ще ста­неш силен, но все таки цветът ще ти при­даде малко сила. (СМЯНА НА СЪСТОЯ­НИЯТА - 143)

В бъдеще ще си направите седем кос­тюма: един за Сатурн ­ за събота (вио­летов). (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - изд.1999 г.София – 221)

ЦВЕТЯТА И ВИОЛЕТОВИЯТ ЦВЯТ

Моравото цвете ни казва: „Бъдете силни!” (АКОР­ДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - изд.1999 г. София – 261)

ЛЕКУВАНЕ С ВИОЛЕТОВИЯ ЦВЯТ

РАК

Виолетовият цвят действа лечебно при рака. Ето защо човек трябва да има виолетови предмети в стаята си. Може да носи виолетов шал, виолетови кърпи и други виолетови предмети. Може да има виолетови украшения, виолетови завеси в стаята си.

Всеки ден мислено ще облива тялото си с душ от виолетова светлина. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – ІІ т. изд. 1999 г. София - 261)

Ултравиолетовите лъчи

Един ден ще виждаме ултравиолетовите лъчи. Ние мислим, че всичко ни е вече известно. (АКОР­ДИ­РАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І том, СЪЗНАТЕЛНО ИЗЛЪЧВАНЕ)

Напоследък се установи, че на голяма височина над Земята има един пласт озон, който пропуща само дълги ултравиолетови лъчи, а не пропуща къси ултравиолетови лъчи, тъй като те биха разрушили всичко със своята сила. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША І т. изд.1999 г. София – 181)

Някой път има паразитни вълни. Причинява звука „ззззжжж“. Но тези паразитни вълни не са в радиото, но из въздуха. Те идат и се проявяват чрез радиото – твоя организъм, и ти се безпокоиш. Тогаз ще действаш с ултра късите вълни, при които „зззжжж“ няма. Или по-ясно казано, ще действаш с ултравиолетовите лъчи на Любовта, в която няма „зззжжж“. Това е лесно казано, но знаете ли как се действа с тези ултравиолетови лъчи? Тези ултра­вио­летови лъчи са единица със сто нули и три накрая. Знаете ли какво число е това? Сто нули и три. Знаете ли какво нещо е тази вълна? Тя прониква навсякъде, тя никакво противодействие няма. Нищо не е в състояние да ù противодейства. Тя минава и орга­ни­зира всичко. Аз не искам сега да вярвате в това. Това един ден трябва да го опитате. И не можете да го опитате. Това, за което ви говоря, за да го опитате, трябват ви сто милиона години. Затова се иска умът на херувими и серафими. (ПОСЕЩЕНИЕ НА БОГА. РАБОТА И УЧЕНИЕ, УС, 39)

 

 

 

pretty_red_violet_postcard-p239148328893677627envli_400

Аметистово

Щом в длани взема аметист,

лицето ми излъчва благост

и в мен се ражда порив чист

от кротка извисена радост.

Аметистовите лъчи

ДУХЪТ НА БЛАГОДАТТА

За смирение, кротост, святост, радост, съвър­шен­с­тво, се четат аметистовите лъчи. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪ­ЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

Едно пояснение: виолетовите лъчи са темену­жено-морави, които бият към синьо, а аметистовите са морави, които бият към червено. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 70)

Аметистовият цвят

(виолетово с оттенък на черве­но)

Аметистовата краска има по-високи вибрации от виолетовата... (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

И когато тази крас­ка пре­одолее в нас, ще примири петте ни сетива, които сега са в явно противоречие. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 70)

Бащата написал: “Дъще, кажи на хората, че Цар­ството Божие с Любов се взима, с Обич се крепи и с Дух се държи, затова и твоите дрехи са аметистови.” (С ЛЮБОВ СЕ ВЗИМА, НБ, 1919 г.)

… с аметистовата краска по-мъчно се работи. (ЗА­ВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

Въздействие на аметистовия цвят върху човека

Благодат, благословение, избавле­ние, кротост, милост, очистване, поклонение, по­мощ, свя­тост, сила, спасение, съвършенство, уеди­не­­ние. (ЗА­ВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 35-39)

СМИРЕНИЕ

Аметистовата краска е Духът на Благодатта. Тя … е също краска на Сми­рени­е­то. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 70)

РАДОСТ

Радостта е плод на аметистовата крас­ка… (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 70)

 

 

 

1236533532_970166994

Диамантено

Щом си представя диамант,

лицето ми се озарява,

проблясва в мен красив талант –

Духът Христов ме оживява.

Диамантовите бели лъчи

ДУХЪТ ХРИСТОВ

За пълнота, благословение, почит, жертвеност се четат диамантените лъчи. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

Диамантовият бял цвят

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДИАМАНТОВИЯ БЯЛ ЦВЯТ ВЪРХУ ЧОВЕКА

Пълнота. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 40)

Благословение, почит, жертвоготовност. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

…с диамантената краска по-мъчно се работи. (ЗА­ВЕ­ТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

КАЧЕСТВА НА ДИАМАНТА

Ти, като разумно същество, трябва да правиш разлика между обикновеното стъкло и диаманта. Диамантът е твърд, добре пречупва слънчевите лъчи и е способен да лекува, т. е. има лечебни свойства. (САМ С УМА СИ, НБ, 27 г.)

КАЧЕСТВА НА УЧЕНИКА

Ученикът се отличава по това, че може да пречупва светлината, както диаманта, вследствие на което придобива вътрешна стойност. Той е твърд като канара. Никой не е в състояние да разколебае неговата вяра и убежденията му. Ученикът има свойствата на диаманта - свети. На неговата топлина и хляб може да се пече. Каквито са свойствата на диаманта, такива са и на ученика. Заради тези негови качества разумните същества го носят на ръцете си, както хората носят пръстени с диамантени камъни. (ЗАДНА СТРАЖА, ООК, 28 г.)

Хора, които имат гранитна воля, дигат само прах в света; хора, които имат желязна воля, създават всички спорове и недоразумения в света, а Царството Божие започва с диамантената воля, на която цветът е бял. И аз сега ви пожелавам да имате диамантена воля и лицата ви да бъдат украсени с белия цвят, т. е. цвета на вашите души да е бял, душите ви да бъдат бели, лицето на вашата душа да бъде бяло. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ НА УЧИТЕЛЯ, УБ, 21.08.22 г.)

ДИАМАНТЕНА ЗАЩИТА

ФОРМУЛА

“Господи, огради ме с диамантената стена на Твоята бяла светлина. Божият Дух, възлюбленият на моята душа, ще направи всичко за мен.”

Казва се три пъти с вдигната дясна ръка, свита в лакътя, като се прави обръщане на тялото в кръг. Най - напред се обръща на изток и се произнася формулата, след това на юг, после на запад и север, като формулата се произнася при обръщането във всичките посоки и мислено се огражда всичко с диамантена стена и бяла светлина. (ФОРМУЛИ)

 

Въздействие на цветовете върху човека

Както виждате, вие може да се лекувате с цве­товете. Когато вашата нервна система или когато ва­шият ум или вашето сърце почнат да обедняват, във вас се заражда съмнението. Щом сте обеднели, представяйте си едно­вре­менно следните три цвята: розов, жълт и зе­лен. Като се съединят тия три цвята, правят едно съединение, което предразполага човека да се чувства като самостоятелен индивид. И тогава той казва: Сега аз мога да направя всичко. (МОК, 23, л. „Гняв и страх” – изд.1927 г. София)

Съвременната наука в своите из­сле­д­ва­ния ни дава известна светлина върху силата на слънчевите лъчи, които те уп­раж­­няват вър­ху растежа на рас­тенията. Правени са опи­ти, например какво влия­ние има чер­веният лъч, пор­токаленият, зеленият, жъл­тият, синият, бе­лият и дру­гите цветове върху расте­нията. (ООК ­ III г. ­ 20 беседа ­ 9)

Правим опити: Ако върху някои рас­тения огряваме с червения цвят, с портокаления, със зеления и тъй нататък, при кои цветът расте най-добре. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218)

Вие тряб­ва да се наблюдавате, да про­­учва­те въз­дейс­тви­ето на раз­ните цве­то­­ве вър­ху вас. (МОК ­ III г. ­ 9 бесе­да ­ 160)

Цветовете са храна за хората. (ЦЕН­НОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ ­ 332)

Всеки един цвят показва какво може да предаде на чо­ве­ка. (СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА - 218)

…Разумен човек е онзи, който може да използува всичко в природата не само за себе си, но и за другите… Разумността на човека се определя от свет­лината, която има не само на физическото поле, но той носи седем елемента в себе си, седем крас­ки… светлината сама по себе си носи условия, при които животът може да се развива. Носи жълтия цвят, който е условията, при които човек може правилно да мисли. После носи синия цвят, който означава стре­меж. Синият цвят е стремеж, трябва да се стремиш някъде, да вярваш нещо, да имаш нещо, на което да разчиташ, да се не колебаеш. Носи виолетовия цвят, който е емблема, че трябва да имаш сила за постижение. Сила трябва да имаш, туй, което свет­лината ти дава, да може да го използуваш в даден случай. Като кажем „разумен човек“, подразбираме всички тия условия. (СКРЪБ И РАДОСТ -изд..1999 г. София)

Засега учените изучават светлината в нейните най-прости прояви. Те не подозират даже, че светлината носи известни мисли със себе си. Всеки цвят отделно също носи нещо специфично в себе си. Например, ако внесете червения цвят в организма на някой анемичен човек, веднага червените кръвни телца в кръвта му ще започнат да се увеличават, и животът в него ще се засили. Ако внесете портокаления цвят в организма на човека, той става самостоятелен, започва да мисли свободно. Ако внесете зеления цвят в човешкия организъм, човек започва да гради, да създава. Това е само пасивната страна на всеки цвят, но те имат и своя активна страна, което показва, че във всеки цвят природата е скрила известен род сили. Като знае това, чрез всеки цвят разумният човек може да придобие това, което му липсва. Чрез възприемане на червените цветове на светлината, човек може да си създаде здраво, хубаво лице. Каква по-добра козметика от действието на червения цвят върху човешкия организъм? Някой червисва, пудри, маже лицето си с разни червила и помади. – Не, няма по-лесен, по-естествен начин за подобряване здравословното състояние на човека и придобиване на жизнерадостност от възприемане на червения цвят. (Моите овце слушат моя глас, НБ, 1929 г.)

Всеки цвят има ор­га­ни­чес­ко и пси­хи­чес­ко дейст­вие. (В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА ­ 77)

Светлината, която човек възприема от Слън­цето, про­извежда седем про­цеса в чо­ве­ка. Но тези процеси се раз­бират само от разумните хора. Само те знаят, че свет­лината е съставена от седем раз­лични цвята: червен, пор­то­кален, жълт, зелен, син, тъмносин и вио­летов. Всеки цвят е свързан с из­вестен род си­ли в човешкия орга­ни­зъм. (ЕЗИ­КЪТ НА ЛЮБОВТА ­ 332)

Всички цве­то­ве тряб­ва да си хар­мо­ни­рат по­меж­ду си. Всеки цвят си има оп­ре­де­ле­но мяс­то и оп­ре­де­ле­но въз­дейс­т­­вие вър­ху при­родата и човека. Напри­мер, ко­га мо­же да се да­де пре­дим­с­т­во на зе­ле­ния цвят? ­ Дото­­гава, до­ка­то той под­к­ре­пя тво­ите корени, до­ка­то да­ва ста­бил­ност на твоя живот, до­ка­то те успокоява, той е на мяс­то­то си. Но щом се нат­ру­па повече, от­кол­ко­то тряб­­ва, за­раж­да се зло­­­то. (ООК ­ III г. ­ 20 бе­се­да ­ 10)

Еднообразието в нещата предиз­вик­ва еднообра­зие в цветовете. (ВЕЛИКОТО И КРА­СИВОТО ­ 51)

Всеки ден ще изу­ча­ва­те по един цвят от спектъра. Следете кои цве­то­ве през кои ча­со­ве на де­ня пре­об­ладават. (ЖИ­ВА РЕЧ ­ 105)

Пра­ве­те опи­ти с раз­лич­ни цветове, да ви­ди­те как­во е влия­ни­ето на все­ки цвят по­отделно. За пример, пър­вия ден наб­лю­да­вай­те вли­яни­ето на чер­ве­ния цвят, вто­рия ден - на портокаления цвят и т. н. Съ­щевре­менно, доб­ре е да про­сле­ди­те вли­яни­ето на раз­­лич­ни­те цве­то­ве през раз­лич­ни­те ча­со­ве на деня: сут­рин от 4-5, око­ло из­г­рев Слънце; от 7-8, след из­г­рев Слънце; око­ло обяд, от 11-12 и след обяд - от 4-5 часа. Добре е за та­зи цел да си слу­жи­те със стък­ле­на призма. Такава приз­ма, ко­ято раз­ла­га слън­че­ви­те лъчи, съ­щес­­т­ву­ва и в чо­веш­кия мо­зък. Който е раз­вил в се­бе си та­зи призма, той мо­же да се ле­ку­ва с нея... Ако мо­зъч­на­та приз­ма на ня­кой чо­век не е развита, той мо­же да се ле­­кува със стъклена. Пък и да е раз­ви­та до­ня­къде, за пред­по­чи­та­не е да се пол­з­ва от стък­ле­на призма, за­що­то мо­зъч­на­та изис­к­ва по-го­ля­мо нап­ре­же­ние на мозъка, по-го­ля­мо кон­­цен­т­ри­ра­не на ми­сълта. (ЖИВА РЕЧ ­ 75)

Изучавайте вли­яни­ето на цве­то­ве­те вър­ху очите. (ЖИВА РЕЧ ­ 75)

Добре е в ед­но теф­тер­че да си взе­ме­те се­дем коп­ри­не­ни конци, ко­ито да от­го­ва­рят на се­дем­те цвя­та на спек­тъ­ра и при вся­ко неразположение да ги пог­леж­дате. Като пра­ви­те то­ва в про­дъл­же­ние на ед­на година, вие ще за­бе­ле­жи­те как­во въз­дейс­т­вие са ока­за­ли те­зи цве­то­ве вър­ху вас. Дали чо­век съз­­нава то­ва или не съзнава, оба­че При­родата ле­­ку­ва с цветовете. Всеки цвят от­дел­но оказ­ва из­­вес­т­но въз­дейс­т­вие вър­ху човека, но и всич­­ки цве­то­ве за­ед­но съ­що оказ­­ват сво­ето влия­ние. (ПОСОКА НА РАСТЕНЕ ­ 106)

Щом изчезнат краските, всяка кул­тура изчезва. (СИ­ЛА И ЖИВОТ - IV серия - 24)

Завета на цветните лъчи на светлината

Арбанаси, 1912 г.

Речта, която сега ще започна да ви да­вам, е чис­тото Слово Божие, предавано, гово­­рено и опитвано от хиляди години. То са стихове от книгата Господня, така систе­ма­­тически из­вадени и наредени, щото при вни­ма­телно и благоговейно про­читане произ­веж­дат всич­ки краски, необходимо нужни за духовното повдигане и усъвършен­стване в пътя Гос­поден. Аз ще прочета всичко, което Ду­хът е стък­мил за вас, и това, което тук прочета, ще се сформирова и от­печата в особена книж­ка, която ще ви се раздаде за уп­раж­не­ние... И всички тези стихове са изва­дени по ръко­вод­ството на Христа, затова винаги, ко­га­то ги упо­требявате, Господ ще ви бъде на помощ... Всич­ките тия неща са Негови думи и когато започнете да ра­ботите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 215, 216)

Прочетените стихове, когато съчетаем с известни лъчи на слънцето, тогава се добива полза и вярно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да тво­рим. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 217)

За лекуване, подмладяване, освежаване, усъвър­шенстване, за развиване на добродетели служете си с тези краски. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд.1999 г. – 75)

Този метод е методът на Христос и като такъв резулта­ти­те му ще бъдат пре­крас­ни, въпреки че на вид е много прост. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд. 99 г. – 72)

Йогите, например, са които имат много сложен метод, но този който се дава вам, е много прост. Ме­тод като Христовия нигде няма да намерите. (ВСЕ­МИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕ­ЛИКО ТЪРНОВО - І том - 220)

Затова ние ще направим първия опит, и то с най-безопасния метод, а при това и много евтин метод. Защото има и други, по-скъпи методи, които, като се направят веднъж, няма вече да искате да се повто­рят. (ВЕРИГАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ – изд. 2007 г. София - 299)

И преди да започнете вашите упраж­нения, питай­те се имате ли някакво не­раз­­поло­жение и ако имате, употребя­вайте ро­зовата краска и четете съот­ве­т­стващите стихове. Най-първо трябва да се възста­нови вашият мир, защото само тогава ще можете да действате. (ВСЕМИ­РОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 242)

… има стихове за краските, за които някои от при­я­телите не са готови. (ВЕРИГАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮ­БОВ – изд. 2007 г. София - 285)

Работете с първите седем краски, защото с аме­тистовата, диамантената, бялата и светлата крас­ки по-мъчно се работи. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТ­ЛИНАТА – изд. 99 г. – 75)

Светлите, ярките, висшите трептения на тези лъ­чи имат положително влияние, с тях ще се лекувате. Преди всичко човек трябва да се постави във възприемателно и съсредоточено положение, за да стане проводник на висшите трептения на цветните лъчи. (ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА – изд. 99 г. – 75)

… написаните стихове от Библията са лъ­чите на светли­ната и нея ние ще я из­пол­зва­ме. И ще за­почнем от ума към тялото си; то е Христовият закон и Духът ще ви каже и открие по-дълбоките рабо­ти в живота, които работи не се казват и ще се дават непосредствено чрез Ду­ха... И повтарям : животът е сам по себе си прост и лесно можем да го придобием. Всич­ки да отворим про­зор­еца на нашата душа, та да може да влезе свет­лината и я озари. Тъкмо тия работи са, които Христос иска да урегулира и тази именно схема, която ви се дава, ще ви направи свободни. (ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО - І том - 21)

Бъдеще

Аз ако бях преподавател в някое пъ­р­воначално учили­ще, за учениците щях да имам всичките краски. Децата да ги гледат хубаво нарисувани. Всичките крас­­ки на една дъга, като влизат, да ги гледат. Или бих накарал децата да но­сят седемтях краски. Да имат по една пан­делка и все­­ки ден да ги менят. По една панделка да имат за време на ра­бота. Така щяха да бъдат по-здрави де­ца­та. (МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 229)

Питам: На какво се дължи този краен материа­лизъм в който човечеството се намира днес? Този материализъм се е отразил и върху науката, и върху религията, и върху обществено-ико­номи­чес­кия живот. Всички хора казват: Пари, пари ни трябват! Причи­на­та за този краен материализъм се дължи на това, че светът е потопен в зеления цвят. Зеленият цвят е крайно материалистичен. Следователно, той е причина за съвременния материализъм. Един ден, когато човечеството излезе от този цвят, то ще влезе в синия цвят, който иде след зеления според цве­товете на дъгата. В раз­ви­ти­ето си чо­ве­чес­т­во­то е ми­на­ло първо през чер­ве­ния цвят, пос­ле - през порто­ка­ле­ния, се­га е в зеле­ния, а след не­го ще на­в­ле­зе в яс­носи­ния цвят. Тъй що­то, бъ­де­щият век е век на яс­носи­ния цвят. И най-пос­ле чо­ве­чес­т­во­то ще за­върши сво­е­то развитие на Зе­мята в жълтия цвят. Значи, всички съ­вре­менни хора са по­топени в зеления цвят. И за­това, за да из­ме­ни със­то­яни­ето си, чо­век тряб­ва да из­ле­зе от то­зи цвят. (ВЛИЗАНЕ ­ изд. 2010 г. - 131)

Изхвърлете старите идеи от ума си! Новото уче­ние не позволява да носите една и съща дреха два дена наред… Новото учение не позволява костю­мите ви да имат еднообразни цветове. Всеки костюм ще има различен цвят. - Практично ли е това? – При се­гашните условия не е практично, но при новите ус­ловия, когато ще има много шивачки, това ще бъде в реда на нещата… В бъдеще тази про­фе­сия ще ста­не нещо завидно. Ако днес това външно раз­но­об­разие в цветовете не е възможно, вътрешно това е възможно. (СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО – изд.2011 г.. София – 141)

Има една светлина, която минава без да се схва­не от организма. Именно сега ще се образуват в чо­века специфични органи, една мрежица, с която да се улавят новите лъчи на светлината. Който има такава мрежица е от новите, а който няма е от старите. Без да възприемаме новата светлина, и новата мисъл не може да дой­де. Обикновената светлина и животните я имат. Малко са хората, които имат ясна представа за цветовете. Обаче образува ли се мрежа за тази енергия, ще бъде възможно да се възприема и втората октава на цветовете. Трябва да се знае, че има механически, органически и психически трепте­ния на светлината. За новата светлина трябва да бъ­дем готови, старата светлина ще стане слугиня на новата… Почнем ли да възприемаме новата светли­на, ще видим един съвсем нов свят. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – ІІІ т. – изд.2001 г. София – 96)

Слънцето има повече от десет магнетични пояса, които опасват земята, кръстосват я в различни посоки. През разните векове тези пояси са действували върху хората, докато създали сегашната егоистична култура – култура на силата. Други пояси излизат сега от слънцето. Те приготвят условия за една по-мека култура – култура на любовта. Ако вие не се поставите под благотворното влияние на тези лъчи, т. е. на тези пояси, нищо не можете да направите. Ако умът ви е добре развит, чрез мозъка си, като чрез призма, ще разложите слънчевите лъчи и ще схванете новите прояви на светлината. Днес слънцето не е такова, каквото е било преди хиляди години. (КОЕ Е ТОВА УЧЕНИЕ, НБ, 23)

Къщата ви така трябва да е построена, че да влиза отвред слънчевата светлина. За в бъдеще зда­нията и къщите ще се строят целите прозрачни, ос­тъклени, ще бъдат кръгли, че от всички страни да влиза светлина. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том – изд.1994 г. София – 160)

Има още много трептения, които човешкото съзнание не схваща. Един ден ще чуете светлината като музика. Хората възприемат физическата светлина, но по-чувствителният възприема музиката, която тя носи; а при още по-голяма чув­стви­телност човек ще възприема и ра­зумното, което тя носи. Тогава за човека слънчевата светлина ще бъде не само музика, но и говор. (ИЗ НАШИЯТ ЖИВОТ - изд. 2010 г. София - 160)

За в бъдеще художниците няма да имат нужда от платна. Аз мога да проектирам пред вас една жива картина и да я държа 1–2–10 часа или два дни, и след това тя да изчезне. Има ли някакво противоречие, има ли съмнение, че тя е съществувала? Тя си съществува, но след време я пренасяме на дру